Behandling af ledsmerter med guld (guldimplantation)

Guldimplantation (også kaldet lokal guldbehandling) er en effektiv smertebehandling mod langvarige og kroniske muskel- og ledsmerter samt tilbagevendende smerter. Effekten af en guldimplantation er varig.
 

✓ Guldimplantation er velegnet til patienter, som har behov for smertebehandling og som ofte ikke kan afhjælpes på anden måde.
De fleste af vores patienter oplever, at deres smerter forsvinder helt eller lindres så meget, at man kan leve en normal tilværelse igen.
✓ Én enkelt behandling med guld er som regel nok.

Guldimplantation er velegnet til patienter, som har behov for smertebehandling og som ofte ikke kan afhjælpes på anden måde. De fleste af vores patienter kommer for at blive behandlet for ledsmerter, der har stået på i adskillige år. De har ofte hørt godt om behandling med guld gennem familie eller venner, der er blevet behandlet hos os.
 

✓ Vi har haft patienter, der har levet uden smerter i 15-17 år efter en behandling med guld.
 
Fakta om implantation af guld:
✓ Det er videnskabeligt dokumenteret, at guldimplantation kan afhjælpe langvarige og kroniske smerter.
✓ En guldimplantation kan udskyde tiden til – eller helt overflødiggøre en operation (f.eks. kunstig hofte eller – knæ).
✓ Én behandling omkring det syge led er som regel nok.
✓ Varig smertelindring eller smertefrihed ses hos 80-85 %.
✓ Alle led kan behandles.
✓ Behov for smertestillende medicin efter behandlingen bliver mindre eller forsvinder.
✓ Ingen indlæggelse.
✓ Kan foretages uanset alder og evt. hjerte-/lungesygdom.
✓ Ingen bivirkninger.
✓ Ingen genoptræning.
✓ Ingen sygemelding efter en guldimplantation.

guld i knæ Klik her for at høre hvad vores patienter siger om behandling med guld.

Ved behandlingen lægges små guldstykker ind omkring det smertefulde led med god effekt. Guld er et meget stabilt grundstof, og guldstykkerne vil derfor ikke kunne optages og reagere med kroppen.
Derfor er vores guldimplantation uden uheldige bivirkninger.

Til forskel fra mange andre behandlingsformer er den smertelindrende effekt af guldet varig. Det er bekræftet gennem flere videnskabelige forskningsresultater på mennesker og dyr.
 
Metoden blev første gang taget i brug til mennesker i 1996 af læge Hans Kryger Kjerkegaard som den første læge på verdensplan.
 
Du kan læse mere om behandling af ledsmerter med guld ved at klikke på emne-teksterne nedenfor:

rød_pil

Hvem har gavn af en guldbehandling?

En guldimplantation kan afhjælpe de fleste former for smerter i bevægeapparatet uanset, hvor længe smerterne har varet.
 
Hvorvidt du kan have gavn af at få indlagt guld er en lægelig vurdering, som foretages af speciallægerne i Guldimplantationsklinikken. Er du i tvivl, om vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte klinikken for en uforpligtende samtale.

Generelle tilstande hvor en guldbehandling kan anbefales:
1. Muskel- og ledsmerter, der vender tilbage gang på gang eller er konstant tilstede gennem mere end 1-2 år.
2. Smerter, hvor andre behandlingsformer er uden nævneværdig effekt.
3. Smerter, der kræver jævnlig indtag af smertestillende medicin gennem måneder.
4. Smerter i et eller flere led, hvor man ønsker at undgå en operation.
5. Langvarige ledsmerter efter en operation.
6. Smerter i et led, hvor en operation ikke kan tilbydes på grund af høj alder, hjertesygdom, lungesygdom eller anden sygdom.

+ Har du tilbagevendende eller vedvarende smerter?

Langvarige – og kroniske smerter, der varer mere end 1-2 år, går sjældent i sig selv igen uden relevant behandling. Smerterne kommer ofte som følge af slidgigt, diskusprolaps, piskesmæld (whiplash) eller anden årsag.
 

✓ Vi har haft patienter, der har været smertefri i mere end 15 år efter en guldimplantation trods smerter i adskillige år forud for behandlingen.
✓ Det er videnskabeligt bevist, at guldimplantation kan afhjælpe kroniske muskel- og ledsmerter.

+ Har du allerede forsøgt andre behandlingsformer?

Almindelige smerter går over af sig selv i løbet af få uger til et par måneder. De behandles også let med terapiformer såsom fysioterapi, træning, kiropraktor-behandling, massage og akupunktur.
En markant smertelindrende effekten ses som regel inden for 3-5 behandlinger med ovennævnte terapiformer (eller ved træning og øvelsesterapi inden for 3 måneder).
 
I nogle tilfælde er effekten af ovenstående behandlingsformer desværre begrænset. Dels ses kun en kortvarig effekt af behandlingerne og dels går smerterne ikke i sig selv til trods for mange ihærdige forsøg og behandlinger med ovenstående terapiformer.
 
I de tilfælde er der tale om mere avancerede smerter, som for eksempel skyldes slidgigt eller lignende led-belastende forhold.

• Nogle smerter er undertiden næsten umulige at behandle til bunds med gængse terapiformer såsom fysioterapi, træning, kiropraktor-behandling, massage, akupunktur og lignende.
• Det gælder især de smerter, der skyldes slidgigt eller lignende led-belastende forhold.

Ud fra en lægelig betragtning vil mange patienter med langvarige – eller kroniske led- og muskelsmerter have rigtig god gavn af at blive behandlet med guld omkring det smertefulde led.

✓ Ved langvarige smerter, der ikke lindres af gængse terapiformer, har mange god gavn af en guldimplantation.

+ Har du et dagligt forbrug af smertestillende medicin

De fleste mennesker med muskel- og ledsmerter har et større eller mindre forbrug af smertestillende medicin. Det gælder uanset, om der er tale om rygsmerter, knæsmerter, hoftesmerter, nakkesmerter, skuldersmerter m.v.
 
Behandlingen omfatter som regel paracetamol-holdige præparater, gigtmedicin (NSAID-præparater), nervemedicin og/eller morfin eller morfin-lignende præparater.
 
Set ud fra en lægelig betragtning er langvarig forbrug af smertestillende medicin ikke holdbart i længden til behandling af smerter, fordi:
• Smertestillende medicin ikke behandler den bagvedliggende årsag til, at man har ondt. Medicinen lindrer kun kortvarigt.
• Der ses ofte bivirkninger ved behandlingen. F.eks. giver gigtmedicin risiko for pludseligt nyresvigt og mavesår.
 

✓ Mange patienter, der behandles med guld, får efter guldimplantationen et mindre behov for at tage smertestillende medicin.
✓ Mange patienter kan trappe helt ud af den smertestillende medicin.

Et forskningsprojekt, ledet af læge Hans Kryger Kjerkegaard over forbruget af smertestillende medicin før og efter behandling med guld, viser, at de fleste kan trappe helt eller delvist ud af den smertestillende medicin efter bare én guldbehandling som følge af den gode effekt af guldet.

+ Guldimplantation i stedet for en operation

Ved langvarige smerter i en hofte, ryg, finger eller et knæ på grund af slidgigt kan guldbehandling anbefales som første behandlingsvalg, inden der forsøges med en operation, idet guldimplantation ikke er hindring for en eventuel senere indsættelse af et kunstigt led eller stivgøring af et led.
 
Den smertelindrende effekt af guldet er i mange tilfælde så god, at behovet for en operation forsvinder.
 
Desuden er der mange ulemper ved en operation, som kan undgås ved at vælge en guldbehandling.
 

✓ Guldbehandling anbefales som første behandlingsvalg, inden der forsøges med en operation.
✓ Den smertelindrende effekt af guldet er i mange tilfælde så god, at det ikke er nødvendigt at få udskiftet leddet med en protese eller at få stivgjort leddet.

 
For at vise bare nogle af fordelene ved guldimplantation har vi nedenfor sammenlignet guldimplantation med en hofte- og knæoperation:

Operation med indsætning af kunstigt led (hofte- eller knæprotese):
• Protesen holder 10-15 år
• Typisk 2-5 dages indlæggelse
• Flere måneder til et års genoptræning
• Almindelige risici er større blødning, betændelse, nerveskade, blodpropper (og sjældent død).
• Der er risiko for forværring af smerterne efter en operation.
• Protesen skal udskiftes hos 15% pga. komplikationer.
• Bestemte bevægelser skal undgås efter en hofteoperation, da protesen kan gå af led.
• Protesen kan udskiftes men med stor risiko for et dårligt resultat.

(Kilde: Dansk Ortopædisk Selskab & Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi, referenceprogram 2016)

Guldimplantation (guldbehandling)
• Varig effekt
• Ingen indlæggelse
• Ingen genoptræning
• Der ses aldrig blødning eller betændelse. Der er ingen risiko for forværring af smerter.
• Ingen komplikationer
• Ingen bivirkninger
• Ingen begrænsninger. Man må gøre lige, hvad man vil.
• En guldimplantation kan sagtens gentages, men det er sjældent nødvendigt.

+ Har du vedvarende smerter efter en tidligere operation?

Kroniske smerter efter en større operation er veldokumenteret.
 

✓ I en del tilfælde kan guldimplantation afhjælpe smerter, der varer ved efter en operation.

 
Eksempler på kirurgiske indgreb, hvor der undertiden forekommer kroniske smerter efterfølgende:

Hofteoperation:
• Risikoen for kroniske smerter ved en hofteoperation med udskiftning af hele hoften med en protese er 27%, varierende fra sjældne, lette smerter til konstante, svære smerter.
• Hos 6% ses svære, kroniske smerter efter en hofteoperation.
Knæoperation:
• Risikoen for kroniske smerter ved en knæoperation, hvor knæleddet udskiftes med en hel-protese, er 44%, varierende fra sjældne, lette smerter til konstante, svære smerter.
• Hos 15% ses svære, kroniske smerter efter en knæoperation, hvor smerterne er af en karakter, der begrænser dagligdagens aktiviteter.
Rygoperation:
• Kroniske rygsmerter ses hos 10-40% efter en rygoperation. Den manglende smertelindring efter en rygoperation kaldes i fagtermer også fejlslagen rygkirurgi syndrom (eng: failed back surgery syndrome).

+ Guldimplantation kan foretages uanset alder og anden sygdom

En af de helt klare fordele ved at behandle slidgigts-betingede ledsmerter med guldimplantation fremfor en større operation er, at guldimplantation er megen skånsom og hverken kræver indlæggelse eller fuld bedøvelse.
 
Det betyder, at guldimplantation kan foretages uanset alder og evt. hjerte- eller lungesygdom.
 
Guldimplantation er derfor en fantastisk mulighed for de patienter, der på grund af anden sygdom ikke kan gennemgå en stor operation, såsom en hofteoperation, knæoperation eller rygoperation.
 

✓ Behandling med guld i knæ, hofte eller ryg er en skånsom behandling, som kan foretages uanset alder, evt. hjertesygdom, lungesygdom eller anden skavank.

Hvilke tilstande kan behandles med guldimplantater?

Alle led kan behandles med guld.
 
I Guldimplantationsklinikken har vi god erfaring med at behandle en lang række smertetilstande, som er anført i listen nedenfor. Listen er ikke udtømmende.
 

Tilstande som kan afhjælpes med en lokal guldbehandling
Hvis din smertetilstand ikke fremgår af listen nedenfor, er du velkommen til uforpligtende at kontakte klinikken for at forhøre dig nærmere.

1. Hovedpiner
✓ Spændingshovedpine
✓ Migræne
✓ Klyngehovedpine (Hortons hovedpine)
 
2. Nakkesmerter
✓ Slidgigt i nakken
✓ Diskusprolaps i nakken
✓ Piskesmæld (Whiplash læsion)
✓ Leddegigt i nakken
✓ Bechterews sygdom med affektion af halshvirvlerne
 
3. Skuldersmerter og føleforstyrrelser i arme og fingre
✓ Skuldersmerter
✓ Føleforstyrrelser i arme og ud i hænder og fingre
✓ Slidgigt i skulder
✓ Smerter i albue
 
4. Smerter i hænder, finger og håndled
✓ Slidgigt i fingerled
✓ Slidgigt i tommelfingerens rodled og grundled
✓ Leddegigt i hænder
✓ Slidgigt i håndled
 
5. Rygsmerter/ dårlig ryg
✓ Slidgigt i ryggen
✓ Diskusprolaps i lænden med eller uden iskiassmerter
✓ Modic forandringer
✓ Rygsmerter efter fejlslagen rygkirurgi
✓ Rygmarvsforsnævring (spinalstenose)
✓ Sammenfald i ryggen pga. knogleskørhed (osteoporose)
✓ Bechterews sygdom med affektion af rygsøjlen
✓ Skoliose (skæv ryg)
✓ Rygsmerter uden kendt årsag
✓ Senfølger efter knoglebrud i rygsøjlen
 
6. Hoftesmerter
✓ Slidgigt i hoften
✓ Smerter efter hofteoperation
✓ Senfølger efter knoglebrud i hoften
 
7. Knæsmerter
✓ Slidgigt i knæ
✓ Menisk- og ledskader
✓ Smerter efter knæoperation
 
8. Ankelsmerter
✓ Slidgigt i ankel
✓ Senfølger efter knoglebrud i anklen
 
9. Smerter i fødder og tæer
✓ Slidgigt i mellemfodens led
✓ Slidgigt i stortåens grundled
✓ Leddegigt i fødderne

Hvilken effekt kan du forvente efter en guldimplantation?

Langt de fleste af vores patienter har rigtig god effekt af at få lagt guld ind omkring et smertefuldt led. Hvis der ikke opnås fuld effekt af en guldimplantation, vil vi undertiden tilbyde en supplerende behandling for yderligere smertelindring, men det er sjældent nødvendigt.
 
Dem, der har god effekt af en guldbehandling, oplever sædvanligvis, at smerterne forsvinder gradvist efter behandlingen. Dette skyldes, at guldet skal have lov til at virke i det område, hvor det er blevet lagt ind. Andre oplever at effekten kommer med det samme.
 
I en del tilfælde bliver man helt smertefri.
Klik på linket her for at se, hvordan vores patienter fordeler sig i tre grupper i forhold til, hvornår effekten af guldet sætter ind: Figur – Effekt af guld.

Hvad er baggrunden for guldets smertelindrende effekt?

Guldet virker på to måder:
1) Guld har smertelindrende effekt i sig selv
2) De små guldstykker virker som en slags permanent akupunktur

 
Guld har smertelindrende effekt i sig selv:
Noget af det, der synes at spille en vigtig rolle i udvikling af kroniske – og vedvarende smerter, er inflammation i og omkring det smertefulde led.
 
Inflammation ved kroniske smerter ses bl.a. ved tilstande såsom slidgigt, leddegigt, diskusprolaps og piskesmæld (Whiplash) m.fl.
 
Inflammationen resulterer i, at en øget mængde smertefremkaldende stoffer frigives lokalt omkring leddet og giver smerter.
 
Det betyder, at de omkringliggende muskler bliver ømme og spændte pga. tender points. Derudover bliver nerverne i det smerteplagede område overfølsomme for smerte-stimuli, så man lettere oplever smerte (læs mere om langvarige og kroniske smerter).
 
✓ Guldimplantation virker ved at mindske mængden af smertefremkaldende stoffer, så ledsagende ledsmerter og muskelspænding forsvinder.

 
Guld har såkaldt anti-inflammatorisk effekt. Det betyder, at det hæmmer inflammationen, så der frigives færre smertefremkaldende stoffer lokalt i det område, hvor guldet er lagt ind.
Efterhånden som guldet dæmper inflammationen, mindskes både hævelse og irritation på stedet.
Ledsagende muskelspænding (tender points) og muskelsmerter lindres og nervesystemet ændres tilbage mod det normale, så man begynder at reagere normalt på smerte igen.
 
Efterhånden som virkningen af guldet sætter ind, bliver det igen muligt at bruge leddet og kroppen normalt.
 
Guldimplantation som permanent akupunktur:
 
Ved de fleste former for langvarige – og kroniske smerter i bevægeapparatet er musklerne som oftest involveret. Musklerne bliver ømme og spændte og fysisk aktivitet kan forværre smerterne.
 
Ved nogle tilstande er muskelsmerter et ledsagefænomen som ved slidgigt, mens muskelsmerter i andre tilfælde er en af hovedårsagerne til, at man har ondt, som ved piskesmæld (whiplash).
Fælles for tilstandene er, at der udvikles ømme punkter (tender points) i musklerne.
 
Når guld lægges ind i det ømme område, får guldet musklerne til at slappe af. Det ses ved, at muskelspændinger og tender points mindskes efter en guldimplantation. Derved lindres eller forsvinder muskelsmerterne.
 

✓ Guldet får spændt og ømme muskler til at slappe af

 
Det er formodentlig noget af forklaringen på, at en del af vores patienter allerede få dage efter en guldimplantation har det væsentlig bedre.

Hvordan foregår en guldimplantation?

Ved en grundig klinisk undersøgelse sammenholdt med røntgenbilleder eller scanninger stilles en diagnose, hvor det forventes, at lokal guldbehandling kan give et godt resultat.
Der foretages en samlet vurdering af, hvorvidt der kan implanteres guld. Almindeligvis er der ingen hindring for at udføre behandlingen.
 
Under selve behandlingen lægges lokalbedøvelse i huden. Det vil sige, at du ikke mærker, når guldet lægges ind.
 
Herefter kan de små guldstykker anbringes via en tynd kanyle helt tæt ved det syge led, hvor de ligger permanent. Indgrebet foretages under sterile forhold.
 
Behandlingen foregår ambulant. Det vil sige, at du møder – og tager hjem samme dag, som du bliver behandlet. Undersøgelse og behandling tager ca. en time.
 
Pårørende kan ikke overvære behandlingen.

Der er ingen bivirkninger ved en lokal guldbehandling

Guldimplantation er en megen skånsom behandling. Nogle vil i de første dage være ømme i det behandlede område.
 

✓ Der er ingen bivirkninger ved vores guldbehandling. Vi har aldrig set lokal infektion ved stikpunkter efter en behandling.

 

Sådan gør du for at komme i betragtning til en guldbehandling:
 
For at komme i betragtning til en guldimplantation bedes du:
 
1. Kontakte Guldimplantationsklinikken for tidsbestilling (kontaktoplysningerne fremgår af hjemmesiden). Du kan også kontakte os for en uforpligtende samtale.
 
2. Få foretaget en røntgen-/scanningsundersøgelse af det smertefulde led efter vejledning fra speciallægerne i Guldimplantationsklinikken. Har du tidligere fået foretaget en sådan undersøgelse, der er nyere end 5 år, kan denne muligvis anvendes.
 
3. Du bedes kontakte den røntgenafdeling, hvor du har fået foretaget undersøgelsen mhp. at få tilsendt røntgen-/scanningsbillederne. Afdelingen er forpligtet til at tilsende dig billederne på en CD.
 
4. Tilsende os røntgen-/scanningsbilleder af det smertefulde led på en CD i god tid forud for konsultationen.
 
5. Får du blodfortyndende medicin, skal du holde pause med den blodfortyndende medicin i nogle dage op til din guldbehandling.
 
6. Vi vil også bede dig om evt. at tage en pårørende med på dagen for behandlingen, som kan transportere dig hjem efter guldbehandlingen. Det skyldes, at lokalbedøvelsen kan have en generel sløvende effekt, og vi derfor fraråder, at du køre bil de første timer efter behandlingen.

✓ Vi er pionere inden for guldimplantation og er den klinik i verden der har længst erfaring med at behandle langvarige – og kroniske smerter hos mennesker med guld.