Smerteskala: Sådan måler vi smerter

Kroniske smerter er et usynligt handicap, som ingen andre end du selv kan fornemme. Det er kun dig, der kan mærke, hvor ondt det gør. En smerteskala kan imidlertid anvendes til at sætte ord på, hvor ondt det gør og er derfor særlig brugbar, når man skal kommunikere med personer i sundhedsvæsenet.

I Guldimplantationsklinikken er vi højtspecialiserede i at behandle kroniske smerter. Når vi vurderer intensiteten af dine smerter under den lægelige eksamination gøres dette ved hjælp af en smerteskala. Sammenholdt med billede-diagnostiske undersøgelser og andre undersøgelser giver det os mulighed for at vurdere, hvor dine smerter stammer fra, og dermed hvordan dine smerter skal behandles.

I denne artikel kan du læse om:

Hvad er en smerteskala?

En smerteskala er et ”værktøj”, som anvendes til at sætte en værdi på dine smerter, og som du kan anvende til at fortælle andre, hvor ondt du har. Det kan både være over for familie og ved kontakt med sundhedspersonale.
 
Skalaen består grundlæggende set af nogle tal, der siger noget om, hvor ondt du har – ligesom en storm-skala siger noget om, hvor meget det blæser.
 
En smerteskala kan for eksempel gå fra 0-10, hvor 0 er ingen smerter og 10 er værst tænkelige smerter (se et eksempel på en smerteskala).
 
Alle føler smerter forskelligt. Derfor er det tal, som du giver dine smerter, ikke nødvendigvis det samme tal, som en anden person med de samme smerter ville vælge.
Dertil kommer den eventuelle dag-til-dag variation, som du oplever med dine smerter. Mange mennesker med kroniske smerter oplever, at deres smerter varierer i sværhedsgrad. Nogle dage er smerterne bedre end andre.
 
På gode dage kan smerterne f.eks. være 5-6 på en smerteskala (moderate smerter), mens de på dårlige dage er 7-8 eller højere (svære smerter).
 
Smerteskalaen er din egen personlige skala, som siger noget om dine smerter.

Anvendelse af smerteskalaen før og efter behandling

En smerteskala kan give dig og vores læger overblik.
 
Sammenholdes dine smerter før og efter behandling med guldimplantation (guldakupunktur) eller anden behandling, er det muligt for vores smertespecialister at vurdere, om den givne behandling har været tilstrækkelig, eller om der eventuelt skal gives en supplerende behandling for at få dine smerter helt i bund.
 
For yderligere information er du altid velkommen til at kontakte Speciallæge Hans Kryger Kjerkegaard i Guldimplantationsklinikken.