Slidgigt i nakken (diskus- og facetleds-degeneration)

Slidgigt i nakken er en hyppig årsag til kroniske nakkesmerter, der især rammer midaldrende og ældre. Der er tale om alders-betingede strukturelle forandringer, der involverer nakkens ryghvirvler, led og båndskiver (diski). Traume mod nakken i ung alder øger risikoen for slidgigt i nakken senere i livet.

Kroniske nakkesmerter kan være meget invaliderende og kræve behandling.

I Guldimplantationsklinikken er vi specialiserede i at behandle kroniske smerter ved hjælp af guldimplantation. Behandlingen er videnskabeligt bevist at have signifikant smertelindrende effekt på kroniske nakkesmerter som følge af slidgigt.

 
I denne artikel kan du læse mere om:

Hvad er slidgigt i nakken?

De øverste syv hvirvler i rygsøjlen er halshvirvler. Omkring disse hvirvler er der muskler og ledbånd, og mellem hvirvlerne er der båndskiver, som virker som støddæmpere i rygsøjlen (se billede af nakkerygsøjlen).
 
Slidgigt i nakken skyldes, at båndskiverne i halshvirvelsøjlen med alderen mister deres vandindhold og falder sammen. Det betyder, at der kommer øget vægtbelastning af leddene og siden degenerative forandringer i leddene mellem halshvirvlerne.
 
Ved fremskreden slidgigt ses fortykkelse af ledkapslen og der kan dannes ny knogle (såkaldt osteofytter) omkring leddene, så bevægeligheden i nakken bliver mindre.
Hvis knogledannelsen er tilstrækkelig udtalt, kommer der tryk ind på rygmarv og/eller spinalnerver med evt. udstrålende smerter til skulder, arm eller fingre til følge.

Hvem får slidgigt i nakken?

Slidgigt opstår gradvist med alderen, og rammer de fleste i større eller mindre grad. Cirka halvdelen af alle 50-årige har slidgigt i nakken, mens 70% af alle 60-årige har slidgigt i nakken. Det er dog individuelt, hvor mange gener slidgigten giver.
 
Slidgigt i nakken rammer begge køn, men mænd har en tendens til at udvikle tilstanden i en tidligere alder end kvinder.
 
Ud over den alders-betingede tendens til slidgigt, disponerer en række faktorer til kroniske nakkesmerter som følge af nakkeslidgigt.
 
Disse tilstande omfatter blandt andet:
• Tidligere skade i nakken, for eksempel som følge af trafikuheld eller hovedspring på lav dybde
• Dårlige arbejdsstillinger
• Arbejdsforhold med overbelastning af nakken

Symptomer på slidgigt i nakken

Symptomerne på slidgigt i nakken omfatter:
 
• Stivhed og smerter i nakken, der lindres ved hvile. Smerterne er typisk værst om morgenen og igen hen på dagen.
• Eventuel forværring af smerterne ved belastning
• Spændingshovedpine, der kan stamme fra nakken
• Smerter i skuldre eller arme
• Føleforstyrrelser i fingrene i form af sovende, snurrende eller prikkende fornemmelse
• Eventuel nedsat bevægelighed i nakken
• Skurrende lyde fra nakken, når hovedet drejes
• Forstyrret nattesøvn
 
Symptomer som følge af slidgigt i nakken opstår gradvist. I begyndelsen er symptomerne ofte milde og kommer med mellemrum, men med tiden ses ofte en forværring af symptomerne som led i udviklingen af kroniske smerter med dertil følgende involvering af den omkringliggende nakkemuskulatur, som bliver øm og spændt. Nogle dage er værre end andre.
 
Smerterne vil ofte være lokaliseret, som vist på figuren nedenfor:
 

 
Ved ledsagende spændingshovedpine kan udbredelse af smerter være som vist på figur nedenfor:

 

Hvordan stilles diagnosen?

Slidgigt i nakken diagnosticeres typisk på baggrund af din sygehistorie, en klinisk undersøgelse af nakken og billeddiagnostiske undersøgelser såsom røntgen-, CT- eller MR-scanningsbilleder.
 
Diagnosen bygger på en kombination af:
1. En beskrivelse af dine symptomer i form af kroniske nakkesmerter
2. Lokalisation af smerterne og smertekarakteren
3. Bestemte fund ved den kliniske undersøgelse
4. Billedediagnostisk undersøgelse

Behandling af kroniske nakkesmerter

Behandling af slidgigt i nakken kan gribes an på forskellig vis. Overordnet set bør valg af behandlingsform afhænge af smerternes varighed og sværhedsgrad.
 
 
Behandling af nyopståede nakkesmerter
 
Ved milde til moderate nakkesmerter, der har varet mindre end 6 måneder, eller ved smerteforværring af eksisterende kroniske nakkesmerter, kan nedenstående behandlingsformer anbefales:
• Akupunktur
• Kiropraktik
• Massage
• Smertestillende medicin (især paracetamol og NSAID-præparater)
• Øvelsesterapi med bevægelse af nakken
 
 
Behandling af kroniske nakkesmerter
 
Ved moderate til svære kroniske smerter, der har stået på længere end 1-2 år, er nedenstående behandlingsformer som regel mere effektive.
• Øvelsesterapi med bevægelse af nakken
• Smertestillende medicin (især paracetamol og NSAID-præparater)
• Guldimplantation (guldakupunktur)
• Stivgørende operation
 
Generelt er det vigtigt at holde sig aktiv og opretholde styrke og bevægelighed i nakken. Milde til moderate nakkesmerter kan som regel lindres ved hjælp af et dagligt øvelsesprogram og træning af nakken. Brug af nakkemusklerne mindsker muskelspændingerne, som giver muskelsmerter.
 
Det er vigtigt, at udførelse af nakkeøvelserne ikke forværrer smerterne, hverken under eller efter udførelse af øvelsesprogrammet. Gør det ondt, er det udtryk for, at musklerne overbelastes, og at træningen er for intensiv. Nakkeøvelserne skal være af så mild karakter, at de kan udføres uden smerteforværring.
 
Det kan undertiden være nødvendigt at supplere med smertestillende medicin for at holde smerterne nede. Smertestillende medicin fjerner ikke den underliggende årsag til, at du har ondt i nakken, men mindsker smerte ved bevægelse. Fejlbelastning af nakken som følge af smerter, kan i sig selv være årsag til at muskulært betinget nakkesmerter spreder sig til større dele af nakke-skulderåget (læs mere om bevægelse og kroniske smerter).
 
Kiropraktik, akupunktur og massage kan være effektivt til lindring af nakkesmerter i perioder med opblussen af kroniske smerter. Dog kan man ikke forvente varig smertelindring af disse behandlingsformer, når smerterne er blevet kroniske med varighed over 6 måneder.
 
Ved manglende effekt af akupunktur, kiropraktik, massage, smertestillende medicin og øvelsesterapi eller ved smerter af en varighed over 1-2 år anbefales guldimplantation.
Guldimplantation er videnskabeligt dokumenteret at have langvarig eller blivende smertelindrende effekt hos mennesker med kroniske nakkesmerter betinget af slidgigt i nakken.
 
Guldimplantation er et meget skånsomt indgreb og giver smertelindring hos hovedparten af vores patienter med moderate til svære kroniske smerter. Derfor anbefales, at guldimplantation altid forsøges inden en evt. stivgørende operation.
 
En stivgørende operation bør kun forsøges, når alle andre behandlingsmuligheder er forsøgt, da der er tale om et kirurgisk indgreb, som ikke kan gøres om. En stivgørende operation er forbundet med risiko for komplikationer og kræver indlæggelse samt genoptræning efter operationen.