Guldimplantation er et godt alternativ til en kunstig hofte

Behandling af kroniske hoftesmerter består almindeligvis i fysioterapi/øvelsesterapi og smertestillende medicin, evt suppleret af andre behandlingsformer såsom akupunktur.

Er det ikke tilstrækkeligt, vil man som regel tilbyde operation med udskiftning af det slidgigtsramte hofteled med en protese, også kaldet en kunstig hofte.

En operation bliver derfor af mange betragtet som ”sidste udvej” for at slippe af med hoftesmerterne, men hvad mange ikke ved er, at der findes andre effektive behandlinger til lindring af hoftesmerter, herunder guldimplantation.

Det ved de færreste om hofteoperationen:

De færreste kender til de risici, som en hofteoperation indebærer. Nogle få af disse risici er opremset nedenfor:
• manglende smertelindrende effekt og undertiden svære kroniske smerter
• langvarigt genoptræningsforløb
• behov for senere udskiftning af hofteprotesen
• komplikationer, som for eksempel at hofteprotesen kan gå af led ved forkerte bevægelser i hoften samt benlængdeforskel på flere cm.

Er resultatet dårligt, kan hofteoperationen ikke gøres om. Man må leve med resultatet resten af livet.


 
 
I modsætning til en operation er guldimplantation uden risiko for komplikationer og der er ikke behov for genoptræning efterfølgende. Hovedparten oplever langvarig eller blivende smertelindring efter en behandling med guldimplantation.
 
I denne artikel kan du læse mere om behandling af kroniske slidgigts-betingede hoftesmerter med guldimplantation, henholdsvis med en operation.
 
Klik på emnerne nedenfor for at læse videre:
 

Når slidgigt giver permanente smerter i hoften

Slidgigt rammer især de vægtbærende led i kroppen, herunder hofteleddene og er en almindelig årsag til varige hoftesmerter hos midaldrende og ældre. Risikoen for kroniske hoftesmerter som følge af slidgigt stiger med alderen. Desto ældre man er, desto større er risikoen for slidgigt.
 
Smerterne udvikler sig gradvist og udløses ved bevægelse eller vægtbelastning af hofteleddet. Det medfører nedsat bevægelighed og dårlig gangfunktion (læs mere om slidgigt i hoften).
 
Diagnosen stilles på baggrund af symptomer og et røntgen-billede af det smerteplagede hofteled.
 

Hvad er fordelene ved guldimplantation fremfor en operation?

Den største gevinst ved at vælge guldimplantation er, at du med stor sandsynlighed bliver smertefri eller væsentlig smertelindret.
 
Det betyder, at de fleste af vores patienter:
• Undgår en stor hofteoperation.
• Undgår de komplikationer, som er forbundet med en hofteoperation, herunder at hoften kan gå af led ved en forkert bevægelse.
• Undgår et langt genoptræningsforløb efter hofteoperationen.
 

Hvor mange har ondt efter en hofteoperation?

Det er væsentligt at bemærke, at 1 ud af 4 fortsat har kroniske smerter 1 år efter en hofteoperation. Indsættelse af en kunstig hofte bør derfor altid være sidste alternativ til behandling af kroniske hoftesmerter.
 
Risici ved indsættelse af kunstig hofte:
• Risikoen for kroniske smerter ved en hofteoperation med udskiftning af hele hoften er 27 % varierende fra sjældne, lette smerter til konstante, svære smerter.
• Hos omkring 1 ud af 8 (12.1%) er daglige aktiviteter fortsat påvirket af smerter 12–18 måneder efter hofteoperationen.
• Hos 6 % ses svære, kroniske smerter efter en hofteoperation.
• Det er nødvendigt med måneders genoptræning efter en hofteoperation.
• Der er risiko for komplikationer.
• 15% får behov for en ny operation i samme hofte på grund af komplikationer eller slid på protesen.
• Hoften kan gå af led ved en forkert bevægelse i hoften.
• En hofteoperation er et indgreb, som ikke kan gøres om. Er resultatet dårligt, kan det ikke gøres om. Man skal leve med det resten af livet.
 
Andre komplikationer til en hofteoperation er:
• Betændelse omkring hofteprotesen. Det ses heldigvis sjældent (0,5-1%). Resultatet er, at hofteprotesen må tages ud ved en ny operation.
• Protesen kan gå af led (2-4%). Det er smertefuldt og kræver akut indlæggelse.
• Nerveskade og føleforstyrrelser i benet (1-2%).
• Blodprop i benet. En farlig komplikation til en blodprop i benet er, at materiale fra blodproppen kan rive sig løs og via blodbanen nå lungekredsløbet. Det kan i værste fald forårsage dødsfald.
• Brud i lårbensknoglen omkring den indsatte protese (1%).
• Benlængdeforskel (12% har en benlængdeforskel på 1-2 cm).
• Kroniske smerter efter hofteoperation (27%).
 

Hvorfor vælge guldimplantation frem for en hofteoperation?

Der er flere årsager til, at guldimplantation bør tages med i dine overvejelser, inden du vælger at takke ja til en kunstig hofte. Nogle af grundene er opremset nedenfor:
 
1) Guldimplantation er en langt mere skånsom behandling sammenlignet med en hofteoperation. Der er aldrig set bivirkninger eller komplikationer til behandlingen.
 
2) Det er ikke nødvendigt med genoptræning efter en guldimplantation.
 
3) Vores opgørelser fra klinikken viser, at størsteparten af vores patienter opnår langvarig eller blivende smertelindring eller smertefri. Guldimplantation er dermed et godt alternativ til en hofteoperation.
Det betyder også, at guldimplantation er en mere effektiv behandlingsform end fysioterapi, øvelsesterapi, akupunktur og smertestillende medicin m.fl.

Vores anbefaling er, at du som minimum bør overveje guldimplantation som alternativ til en operation, hvis du:
• ikke ønsker at gennemgå en stor operation, hvor dit hofteled fjernes og en kunstig hofte indsættes.
• ønsker at undgå de komplikationer, som undertiden opstår i forbindelse med og efter en hofteoperation.
• på grund af sygdom eller alder ikke kan gennemgå en stor operation.

 
Er du interesseret i at høre nærmere om dine muligheder for at blive behandlet med guld, kan du kontakte klinikken.

Læs evt. også om vores patienters erfaringer med guldimplantation.
 

 

Synes du godt om indholdet af denne artikel – eller kender du nogen, der har ondt?
Så del artiklen med dine venner
 
Ikke for vores skyld… men for deres skyld!