Smerter efter rygkirurgi (Failed back surgery syndrome)

Hvert år bliver flere tusind patienter opereret i ryggen som følge af kroniske lændesmerter og/eller bensmerter. Når rygoperationen ikke har nogen effekt på smerterne, taler man om fejlslagen rygkirurgi syndrom (eng.: Failed back surgery syndrome).

Tilstanden er en klar påmindelse om, at rygkirurgi og især gentagne rygoperationer ikke altid er løsningen på svære ryg- og bensmerter (iskiassmerter). I Guldimplantationsklinikken har vi generelt gode resultater med at behandle mennesker med kroniske og langvarige rygsmerter.
 

Smerter gennem 10 år pga. en diskusprolaps blev kureret efter en guldbehandling (se videoen herunder)

 

I denne artikel kan du få mere at vide om fejlslagen rygkirurgi syndrom og hvad der kan gøres ved kroniske rygsmerter og bensmerter, når en rygoperation slår fejl.
 

Hvor hyppigt er kroniske smerter efter rygkirurgi?

Undersøgelser viser, at op mod 40% af alle patienter, der opereres i ryggen ved et kirurgisk indgreb, ikke oplever nogen smertelindring. Dertil kommer en stor gruppe af patienter, hvor rygoperationen kun i nogen grad bedre symptomerne.

 

Hvad skyldes fejlslagen rygkirurgi?

Overordnet set kan kroniske smerter efter en rygoperation skyldes én eller en kombination af nedenstående årsager:
 
• Det kirurgiske indgreb forårsager nye smerter.
 
• Det kirurgiske indgreb er en succes (f.eks. diskusprolapsen fjernes), men smerterne vedligeholdes af andre faktorer efter operationen.
 
• Det kirurgiske indgreb har ingen effekt på den bagvedliggende årsag til smerterne. Smerterne vedligeholdes efter operationen.
 
 
Eksempel 1
Som eksempel kan nævnes smerter efter en stivgørende operation. Én af grundene til at operere i ryggen med en stivgørende rygoperation er, at patienten har slidgigt i ryggen og svære lændesmerter. Formålet med operationen er at forhindre bevægelse i det smertegivende led og dermed smertelindre patienten.
 
En del patienter oplever desværre ingen smertelindring efter rygoperationen.
 
En af forklaringerne er, at smertesystemet forandrer sig, når man har ondt i mange måneder eller år. Det ser man ved, at smertesystemet ved kroniske smerter bliver overfølsomt og reagerer ved at overaktivere musklerne i ryggen. Musklerne bliver spændte og ømme samtidig med, at man kommer til at belaste ryggen på en uvant måde i et forsøg på at undgå smertefremkaldende bevægelser.
 
Resultatet af smerter og et overaktivt smertesystem er endvidere, at man udvikler et kronisk muskelsmertesyndrom. Dette problem skal håndteres efter rygoperationen, f.eks. ved hjælp af fysioterapi eller guldimplantation, for at opnå smertelindring.
 
 
Eksempel 2
Som et andet eksempel kan nævnes uændret symptomer i et ben efter en operation for diskusprolaps. Formålet med operationen er at fjerne diskusprolapsen og dermed lette trykket på en nerverod. Trykket ind på nerveroden giver udstrålende symptomer til benet.
 
Som regel kommer der umiddelbar smertelindring i benet, når diskusprolapsen fjernes. Følelsen af at benet sover, snurrer eller prikker kan derimod være længe om at aftage, fordi det tager tid for nervevævet at hele. Det kan tage op til et år.
 
Når symptomerne i benet stadig er tilstede efter et år, må man formode, at der er andre årsager, der vedligeholder symptomerne. Det kan f.eks. være et piriformis syndrom, som udvikles hos mange patienter med kroniske lændesmerter. Symptomerne minder om dem, man ser ved en diskusprolaps, hvor følesansen i benet er ændret (iskiassmerter).
 
Piriformis syndrom kan ikke afhjælpes ved en diskus-operation, og kan derfor være årsag til vedvarende føleforstyrrelser i et ben efter en diskus-operation.
 
 
Eksempel 3
5-10% får en ny diskusprolaps inden for de første 5 år efter en diskus-operation. Hos de fleste opstår den nye diskusprolaps allerede inden for 3 måneder efter operationen. Læs mere om symptomer på en diskusprolaps.
 
Hvis der slet ikke er nogen smertelindring efter en diskus-operation, kan det også skyldes, at dele af diskusprolapsen stadig ligger i rygmarvskanalen og trykker ind på nerveroden.
 

Hvordan kan kroniske smerter efter fejlslagen rygkirurgi behandles?

De fleste patienter med kroniske rygsmerter efter en rygoperation har et element af diskogene smerter, hvor årsagen til smerterne er udløst af degenerative forandringer i rygsøjlen og leddene mellem rygsøjlens hvirvellegemer.
 
Sådanne forandringer i ryggen vil ofte forårsage overaktivering af nervesystemet inklusiv den del af nervesystemet, der varetager kontrol af smerteimpulser. Vedligeholdelse af smerterne efter en rygoperation vil derfor i mange tilfælde være forårsaget af et kronisk muskelsmertesyndrom, hvor musklerne er blevet spændte og ømme som følge af det overaktive nervesystem. Dette er en rygkirurg sjældent opmærksom på.
 
Som udgangspunkt anbefales det derfor ikke, at du lader dig operere igen, hvis du allerede én gang er blevet opereret i ryggen med et dårligt resultat.
Det dårlige resultat efter rygoperationen tyder nemlig på, at årsagen til dine smerter ikke er afklaret. Risikoen ved at blive opereret igen er, at dine rygsmerter eller symptomer i benene forværres.
 
 
Overordnet set skal behandling af kroniske smerter efter en rygoperation fokusere på, om hovedproblemet er smerter i lænd og ryg eller smerter i et ben (iskiassmerter).
 
Udstrålende smerter til et ben:
Hvis du har kroniske – evt. invaliderende – symptomer i et ben efter en rygoperation, kan nedenstående behandlingsformer evt. hjælpe dig:
 
Guldimplantation (guldakupunktur)
• Rygmarvsstimulation
• Smertestillende medicin/nervemedicin
 
Du kan læse mere om de enkelte behandlingsformer under den generelle vejledning længere nede på siden.
 
Regelmæssig træning (øvelsesterapi) kan også forsøges i en periode på minimum 3 måneder. Effekten af øvelsesterapi er som regel ringe, hvis dine symptomer har stået på i adskillige måneder til år efter en rygoperation.
 

 

Synes du godt om indholdet af denne artikel – eller kender du nogen, der har ondt?
Så del artiklen med dine venner
 
Ikke for vores skyld… men for deres skyld!


 
 
Kroniske ryg-/lændesmerter:
Når du har kroniske – evt. invaliderende – lændesmerter/rygsmerter efter en rygoperation, kan nedenstående behandlingsformer evt. hjælpe dig:
 
Guldimplantation (guldakupunktur)
• Mestrings-strategier
• Rygtræning til vedligeholdelse af ryggens funktion
• Smertestillende medicin
 
 
Generelt om behandling af smerter efter fejlslagen rygkirurgi:
Kroniske muskelsmerter udløst af slidgigt og diskogene skader i ryggen er en hyppig årsag til kroniske lændesmerter og formodentlig en medvirkende årsag til fejlslagen rygkirurgi syndrom.
 
I lette tilfælde kan muskelsmerter afhjælpes med fysioterapi og rygtræning. Det kan f.eks. være efter en diskusprolaps, hvor der stadig er sovende, prikkende eller snurrende fornemmelse i benet efter operationen.
 
Behandlingen består af øvelser, som skal laves regelmæssigt i minimum 3 måneder. Det er vigtigt, at du selv gør en aktiv indsats for at blive bedre. Fysioterapi har bedst effekt ved forholdsvist nyopståede symptomer, mens effekten er mindre, når symptomerne har varet i mange måneder.
 
I svære tilfælde er effekten af fysioterapi og rygtræning ofte begrænset. Her kan det i stedet anbefales at forsøge andre behandlingsformer såsom guldimplantation (guldakupunktur).
Guldimplantation har som regel god effekt på kroniske lændesmerter og/eller iskiassmerter efter fejlslagen rygoperation. Typisk bliver muskelspændingerne vedligeholdt af degenerative forandringer i rygsøjlen i form af slidgigt i ryggen eller skader i båndskiverne efter en diskusprolaps.
Mange patienter, der har haft svære kroniske smerter i mange år, melder om væsentlig smertelindring eller smertefrihed efter en guldimplantation og forskningsresultater bekræfter den langvarige effekt af behandlingen. Læs mere om guldimplantation ved at klikke her.
 
Mange rygpatienter oplever de negative konsekvenser af kroniske smerter, der påvirker både dagligdagen, arbejdsevnen og livskvaliteten. Mestrings-strategier handler om at lære at håndtere og acceptere, at man har kroniske smerter. Gennem accept af smerterne mindsker man frygten for at have ondt. Det kan i nogle tilfælde reducere smerterne og give højere livskvalitet.
 
Hvis man har svære bensmerter efter fejlslagen rygkirurgi kan rygmarvsstimulation være en god behandling for nogen. Ved denne behandling lægges en elektrode ind på rygmarven ved en operation.
Elektroden stimulerer rygmarven med en elektrisk strøm, hvormed bensmerterne erstattes af en konstant prikkende eller kildende fornemmelse.
Behandlingen har som udgangspunkt ingen eller begrænset effekt på kroniske smerter lokaliseret til ryggen.
 
Smertestillende medicin og nervemedicin kan være nødvendigt for at lindre smerter i ryggen og iskiassmerter.

 
 
 

✓ Vi har haft patienter, der har været smertefri i mere end 15 år efter en guldimplantation trods smerter i adskillige år forud for behandlingen.
✓ Det er videnskabeligt bevist, at guldimplantation kan afhjælpe kroniske muskel- og ledsmerter.
 
Vores anbefalinger:
• En rygoperation er ikke nødvendigvis en mirakelkur og bør derfor som udgangspunkt være sidste alternativ til lindring af kroniske lændesmerter og/eller iskiassmerter, der har stået på i måneder til år.
 
• Hvis en rygoperation ikke lindrer dine ben- eller rygsmerter, bør du som udgangspunkt ikke gennemgå endnu en rygoperation for at opnå et bedre resultat.
 
• Genoptræning hos en fysioterapeut er vigtigt efter en rygoperation for at undgå, at du udvikler eller forværrer eksisterende muskelsmerter som led i en kronisk smertetilstand.
 
• Hvis du ikke oplever en bedring efter en rygoperation og genoptræning hos en fysioterapeut, kan andre behandlingsformer forsøges, herunder guldimplantation.
 
Speciallæge Hans Kryger Kjerkegaard har behandlet patienter med kroniske smerter siden 1984. For nærmere information om vores resultater eller tidsbestilling til behandling af kroniske rygsmerter med guldimplantation, er du velkommen til at kontakte klinikken alle dage pr telefon, e-mail eller brev.
 
Du kan også læse om vores patienters erfaringer med guld ved at klikke her.