Hvor meget må du bevæge dig? Kroniske smerter og bevægelse…

Mange mennesker med kroniske smerter oplever, at for megen bevægelse forværrer smerterne. Det gør, at man bliver urolig for at bevæge sig og undgår bestemte bevægelser.
 
Desværre kan inaktivitet i sig selv også gøre smerter værre. Derfor anbefaler vi, at kroniske smertepatienter bevæger sig lidt hver dag og holder sig aktive. Bevægelse har en vis smertelindrende effekt – særligt ved milde til moderate smerter.
 
Har du moderate til svære kroniske smerter, anbefaler vi guldimplantation (guldakupunktur). Langt hovedparten af de patienter, som bliver behandlet for kroniske smerter med guldimplantation, oplever væsentlig smertelindring eller smertefrihed efter en behandling. Effekten er oftest varig.
 

Hvorfor er det godt at bevæge sig, når man har ondt?

Der er flere gode grunde til, at det er godt at være fysisk aktiv, hvis man har ondt. Nogle af grundene er opremset nedenfor:

  • Mild til moderat fysisk aktivitet modvirker, at du på sigt får en forværring af smerter.
  • Ved fysisk aktivitet frigør hjernen stoffer, der har en naturlig, smertestillende effekt.
  • Motion forebygger og lindrer symptomer på depression.
  • Du får mere velvære af at være fysisk aktiv.
  • Ved at motionere får du mulighed for at abstrahere fra smerterne.
  • Du får mulighed for at mødes med andre mennesker og styrke dine sociale relationer.

 
De fleste har en foretrukken motionsform (f.eks. motionscykel, svømning, gåture etc.). Nogle foretrækker en rask gåtur, mens andre foretrækker en motionscykel. Som udgangspunkt er motionsformen uden betydning, så længe du har det sjovt og dine smerter ikke forværres dagen derpå. Nogle motionsformer er dog mindre belastende end andre. F.eks. er svømning mindre belastende end jogging, hvis man har ondt i et knæ eller hofte.
 

Hvor meget må man bevæge sig?

Som smertepatient kan det være svært at finde ud af, hvor meget man må bevæge sig.
Hovedreglen er, at det ikke er farligt at bevæge sig med måde, selvom man har ondt. Der er ikke noget, der kan gå i stykker ved at bevæge sig, arvæv kan ikke bryde op og knogler kan ikke brække.
 
Det er imidlertid vigtigt, at du finder ud af, hvor højt et dagligt aktivitetsniveau du kan klare uden at opleve en forværring af dine smerter.
 
Kroniske smerter er kendetegnet ved at variere i sværhedsgrad, så man har både gode og dårlige dage. På gode dage er der bedre kontrol over smerterne og man kan klare et højere aktivitetsniveau end på dårlige dage.
 
Mange smertepatienter kommer desværre til at overanstrenge sig på gode dage eller når de føler, at ’nu må de i gang og tage sagen i egen hånd’. De øger deres aktivitetsniveau så meget, at det ofte tager dem mange dage efterfølgende at få kroppen ned på et acceptabelt smerteniveau, så de kan fungere igen.
 
For at mindske risikoen for at få dage med opblussen af smerter, er det vigtigt, at du lærer at lytte til din krop og bevarer et let til moderat aktivitetsniveau, så du hverken er inaktiv eller overaktiv.
 
Hvis du er i tvivl, kan du få hjælp og rådgivning hos en fysioterapeut. Sørg for at forklare fysioterapeuten om problematikken, så fysioterapeuten kan hjælpe dig med at lave et træningsprogram, som er let nok til, at du ikke får en smerteforværring, og som samtidig gør, at du får det bedre på sigt.
 
Ved smerter, der har varet i lang tid, kan det imidlertid være vanskeligt at komme i gang med at være fysisk aktiv, fordi bevægelse forårsager smerter. Her kan guldimplantation være en central behandling, da behandlingen i mange tilfælde har signifikant smertelindrende effekt.
 
En behandling med guldimplantation kan smertelindre dig i en grad, så du kan komme i gang med at være fysisk aktiv. Og flere af vores patienter oplever at blive helt smertefri efter en guldimplantation eller smertelindret så meget, at de får en normal hverdag igen. Læs mere om vores patienters succeshistorier og anbefalinger af guldimplantation her.
 
For eksempel har en af vores patienter (Christina, 39 år) skrevet nedenstående tilbagemelding til os efter sin guldbehandling:

“Hej Hans og Frue.
Tusind tak for en fantastisk god og behagelig oplevelse jeg fik hos jer, i torsdags, da jeg fik lagt guld i min ryg. Jeg har i går, for første gang i ca. 3 år, kunnet støvsuge HELE vores 325m2 store hus, uden at gøre det over flere omgange, og uden at jeg måtte ligge resten af dagen. Jeg blev lidt træt i ryggen, men fik ikke stærke forværrede smerter som jeg plejer. Jeg har for første gang i over 1½ år fået sovet fra 23.00-07.00 uden at måtte op 3-4 gange for at tage piller. At kunne få sig en ordentlig nattesøvn, det var bare helt fantastisk.”

 

Behandlingsforløb hos en fysioterapeut

Når du begynder et terapiforløb hos en fysioterapeut, skal du sammen med fysioterapeuten blive enige om et realistisk mål med behandlingen. Det kan f.eks. være, at du gerne vil kunne gå 5 km i roligt tempo uden at opleve forværring af smerterne dagen efter.
 
Hvis målet ligger langt fra dit nuværende funktionsniveau, kan det tage mange måneder – i nogle tilfælde år – at nå målet. Det kan også være, at målet slet ikke kan nås ved almindelig øvelsesterapi.
 
Nogle gange må fysioterapeuten derfor skrue ned for dine forventninger, inden et behandlingsforløb kan gå i gang.
 
Når der er sat et realistisk og overkommeligt mål for behandling, kan terapiforløbet hos fysioterapeuten gå i gang. Behandlingen vil som regel foregå ved, at der sættes en række delmål undervejs, så du langsom arbejder dig hen mod det endelige mål, som I er blevet enige om.
 
Når I sætter små, men realistiske delmål for behandlingen, vil du få mange succesoplevelser. Det kan hjælpe dig med at få glæden ved bevægelse tilbage.
 
Guldimplantation øger i høj grad sandsynligheden for, at du når dine mål, da behandlingen i sig selv har en signifikant smertelindrende og langvarig effekt ved moderate og svære kroniske smerter. Det har vi videnskabelig dokumentation for gennem forskning i Guldklinikken.
 

Eksempler på realistiske målsætninger

Formålet med at lave delmål er, at du langsomt men sikkert bliver bedre og efterhånden kan klare hårdere fysisk aktivitet. Når du har nået et delmål, kan I sammen sætte et nyt delmål, der ligger lidt tættere på det realistiske behandlingsmål.
 
Det kan være godt, at du til at begynde med er tilknyttet en fysioterapeut, så fysioterapeuten kan følge op på og justere din træning.
 
De første delmål vil ligge på et lavt aktivitetsniveau for at finde dit basisniveau.
 
Eksempler på delmål og endelige mål:
 
Lette smerter:
• Første delmål: 15 minutters gang i roligt tempo fire gange om ugen.
Efterhånden øges i tid, afstand og tempo fra jævnt til rask tempo.
• Mål: gå 3 km, fire gange om ugen på under 30 minutter uden at opleve en forværring af smerterne dagen derpå.
 
Moderate smerter med minimal aktivitet i løbet af dagen:
• Første delmål: 10 minutters gang i roligt tempo fire gange om ugen.
Efterhånden øges i tid, afstand og tempo fra jævnt til rask tempo.
• Mål: gå 3 km, 3 gange om ugen på under 50 minutter uden at opleve smerteforværring dagen efter.
 
Svære kroniske smerter, sengeliggende det meste af dagen:
• Første delmål: komme op at stå og gå rundt 1 minut hver dag, for så at lægge sig igen.
• Mål: Over nogle uger kan man øge antal gange, man kommer op samt varighed man går rundt ad gangen.
 
Ovenstående er eksempler, der skitser tankesættet bag et træningsforløb hos en fysioterapeut, hvor man starter på et lavt aktivitetsniveau for gradvist over tid at øge aktivitetsniveauet, efterhånden som man bliver bedre.
 
Målsætningerne kan både vedrøre øvelser og træning, daglige aktiviteter i hjemmet og sociale aktiviteter såsom kontakt til venner og familie, der kan give dig positive oplevelser i forbindelse med fysisk aktivitet.
 
Målene nås gennem egen indsats med vejledning fra fysioterapeuten. Når et mål er nået, sættes et nyt realistisk mål.
 
Et forløb hos en fysioterapeut vil som regel vare flere måneder, men varigheden afhænger af sværhedsgraden af dine smerter og hvor megen hjælp, du har behov for. Desuden vil en behandling med guldbehandling ofte i væsentlig grad reducere dit behov for at få hjælp fra fysioterapeut, fordi du hurtigere bliver bedre og har mindre ondt.
 

Andre behandlingsformer end fysioterapi

Generelt anbefales fysioterapi kun ved lette til moderate smerter. Effekten af fysioterapi er bedst ved smerter, der endnu ikke er blevet kroniske og som har varet mindre end 6 måneder.
Guldimplantation (guldbehandling) anbefaler vi til behandling af moderate og svære kroniske smerter. Hovedparten af vores patienter oplever signifikant smertelindring eller bliver helt fri af smerter efter en guldbehandling. Effekten af behandlingen er videnskabeligt dokumenteret.
 

Guldbehandling ved kronisk smerter

Guldimplantation bliver anvendt til alle former for smerter, herunder kronisk rygsmerter, Modic forandringer, diskusprolaps og slidgigt i ryggen samt kroniske smerter i led. Ca. 75-80% af vores patienter oplever permanent smertelindrende effekt efter en behandling. Det betyder, at flertallet af vores patienter kan reducere eller helt trappe ud af deres smertestillende medicin. Det er videnskabeligt dokumenteret gennem forskning i Guldklinikken. Flertallet genvinder deres livsglæde og nogle bliver helt smertefri.
 
Mange af vores patienter har forud for en guldbehandling gået rundt med smerter i adskillige år, og har ofte forsøgt mange forskellige behandlingsformer, herunder fysioterapi, kiropraktor, massage, rygskole, øvelsesterapi og smertestillende medicin – alle uden varig effekt.
 
Vi har patienter, der melder om fortsat smertefrihed eller smertelindring 10-15 år efter en behandling. Læs om succeshistorierne og vores patienters tilbagemeldinger ved at klikke på linket her.
 
Nedenfor er blot et eksempel på en af vores patienter, der skrev til os i 2018 (dvs. 10 år efter, at hun blev behandlet med guld hos os!)…
 

Susanne, 59 år

Susanne blev behandlet med guld for lændesmerter i 2000 og igen i 2008. Hun blev som helt ung opereret for en diskusprolaps efter et rygtraume og døjede med kroniske lændesmerter efterfølgende.
 

Hej Hans.
Sad og sendte dig en venlig tanke igen og denne gang skal du have den på e-mail.

Var hos dig dengang du havde klinik i Herning, så det er efterhånden rigtig mange år siden.
Havde store smerter i lænden og havde besvær med at få min dagligdag til at hænge sammen.

Fik lagt guld ind af to omgange.

Nu har jeg verdens bedste pensionistjob, så jeg går hver dag mellem 10 og 15 km og dvs. mit guld bliver aktiveret så meget, så her om aften har jeg ikke det der ligner smerter (kun ømme fødder!)

Sover rimeligt godt om natten og har det bare helt fantastisk takke været det guld du lagde i lænden af mig.

Så kære Hans, du er meget ofte i mine tanker og jeg er dybt taknemmelig for din indsats for mange år siden.
Hav en dejlig sommer.

K.H. Susanne (der nu springer rundt som en vårhare – eller næsten)

 
Gennem videnskabelige undersøgelser har vi dokumenteret den smertelindrende effekt på kroniske smerter.
 

Hvordan foregår en guldbehandling?

En guldbehandling foregår i lokalbedøvelse, hvor der lægges små 24-karat guldstifter ind omkring de ømme led.
Behandling med guld er dermed et helt ufarligt og skånsomt indgreb. Den smertelindrende effekt kommer for hovedparten af patienterne efter 3 måneder og er herefter varig.
 
Teknikken er anvendt i klinikken på mennesker siden 1996 og af dyrlægerne siden 1978 på bl.a. hunde med god effekt.
 
Læs mere om guldimplantation her.
 

Er du interesseret i at høre nærmere om dine muligheder for behandling, er du hjertens velkommen til en uforpligtende samtale med Læge Hans Kryger Kjerkegaard. Du kan enten ringe eller skrive pr. mail (find kontaktoplysninger her).
 
En vurdering af dine muligheder for behandling foregår altid på baggrund af en gennemgang af din sygehistorie og røntgenbilleder.

 
 
Nedenfor har vi samlet bare et lille udsnit af vores adskillige succeshistorier, hvor patienter er blevet smertefri eller så meget smertelindret, at de genvinder en normal hverdag og deres livsglæde – til trods for adskillige år med smerter før guldbehandlingen.
 

Vita, 66 år

“Jeg har fået livskvaliteten tilbage“, fortæller Vita, der før behandling med guldimplantation “havde ondt hele tiden. Hvis jeg skulle gå langt, tog jeg smertestillende og forsøgte at undgå trapper. Jeg var bange for at falde, fordi min ankel sommetider gav efter, når jeg gik.”
På opfordring fra sin bror, fik hun i 2013 indsat guldimplantater. Først i knæet og senere i anklen mod de gigtsmerter, hun har døjet med i omkring tre år.
“Jeg var ikke skeptisk, men håbede på, at det ville virke. Jeg ville nødigt have et nyt knæ, som lægerne ellers havde foreslået mig. Jeg har hørt om så mange, som har døjet med smerter, efter de er blevet skåret i“, siger hun.
Vita Mathiesen tilhører gruppen af patienter, som er sluppet helt af med smerterne: “Det er fantastisk. Jeg er lige kommet hjem fra ferie. Sidste år kunne jeg knap nok gå en kilometer. I år har jeg travet af sted hver eneste dag“, siger hun.
“Jeg er ærgerlig over, at jeg ikke lyttede til min bror noget før. Det er næsten for godt til at være sandt, at jeg ikke længere har ondt. Nu er jeg lidt mere værdifuld, kan man sige” [udsnit fra artikel bragt i BT d. 21. sep. 2014]
 

10 års smerte-helved blev kureret med guld: Lillian fortæller sin historie i videoen nedenfor

”Jeg havde voldsomme smerter i ryggen – invaliderende smerter. Jeg kunne ikke klare mig selv overhovedet. Jeg havde hjemmepleje otte gange i døgnet. Mine smerter var forfærdelige og jeg havde ingen livskvalitet.”, fortæller Lillian, der i 2003 blev opereret for en diskusprolaps.
Smerterne tiltog for alvor for halvandet år siden, hvor hun var indlagt på Holstebro Sygehus. “Min moster havde for nogle år siden fået indlagt guld og anbefalede mig at forsøge at få indlagt guld. […]
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv”, fortæller Lillian i dag.
 

Vivian, 60 år

“Hej Hans

Jeg kunne altså ikke vente med at fortælle dig at jeg helt sikkert er i den bedste 10% gruppe.

I nat er 2. nat jeg har sovet uden at vågne pga smerter. Jeg kan rejse og sætte mig på en stol uden problemer. Jeg kan gå lige så hurtigt som de fleste. I dag er mit mål at komme ud at ride.
Jeg er bare så glad og lettet. Tusind tak for, at du gik ind på den vej.

Med venlig hilsen
Vivian”

 
Læs om flere succeshistorier efter guldbehandling ved at klikke her.
 
Du kan dele artiklen her med din familie og venner vha. symbolerne nedenfor. Ikke for vores skyld, men for deres skyld!