Til top
Ring til os på +45 23 39 49 77
Vi behandler

Slidgigt i ryggen

Gå til afsnit

Slidgigt i ryggen og lænden er en hyppig årsag til kroniske eller tilbagevendende rygsmerter hos +50-årige.

Smerterne er typisk lokaliseret i lænden og er vanskelige at behandle med konventionelle terapiformer, såsom kiropraktorbehandling, afspændingsøvelser, fysioterapi (rygtræning), akupunktur og smertestillende medicin, der som regel kun lindre smerterne kortvarigt.

Ved manglende eller begrænset effekt af sådanne terapiformer er det relevant at skifte strategi og gå til mere effektive behandlingsformer, såsom guldimplantation.

Behandling af kroniske rygsmerter er en specialistopgave, som vi varetager i Guldklinikken. Hør om én af vores mange succeshistorier i videoen nedenfor:

YouTube player


Fakta om implantation af guld:

 • Guldimplantation hos mennesker giver hos de fleste patienter blivende smertelindring eller smertefrihed.
 • Vi har adskillige eksempler på patienter, der er smertefri 15-17 år efter en guldimplantation.
 • Der ses aldrig forværring af kroniske smerter efter en guldimplantation.
 • Behandlingen foregår ambulant. Det vil sige, at man tager hjem samme dag som behandlingen foretages. Der kræves ingen hospitalsindlæggelse.
 • Behandlingen er skånsom, foretages i lokalbedøvelse, efterlader ingen operationsar, og der ses ingen komplikationer til behandlingen.
 • Det er intet behov for genoptræning eller sygemelding efter en guldimplantation.

Guldimplantation til mennesker er en videnskabelig dokumenteret behandling, som hos størstedelen af vores patienter giver blivende smertelindring eller smertefrihed.

Vores resultater i Guldklinikken er gode, og vi har fået mange flotte anmeldelser fra vores patienter gennem tiden.

Behandling af smerter som følge af slidgigt

Slidgigt i ryggen kan give lige fra ingen smerter til svære smerter.
 
I behandlingsafsnittet nedenfor skelner vi mellem tre behandlingsstrategier (Trin 1-3), som er inddelt efter sværhedsgrad og varighed af rygsmerterne samt effekt af tidligere afprøvede behandlingsformer.
 
Hvert trin består af en række behandlingsformer og anbefalinger, som med fordel kan følges.
 
Ved manglende effekt af Trin 1 gås til Trin 2, og ved udeblivende effekt af behandlingsstrategien i Trin 2 gås til Trin 3.

5/5
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv

“Jeg havde voldsomme smerter i ryggen – invaliderende smerter. Jeg kunne ikke klare mig selv overhovedet. Jeg havde hjemmepleje otte gange i døgnet. Mine smerter var forfærdelige og jeg havde ingen livskvalitet.”, fortæller Lillian, der i 2003 blev opereret for en diskusprolaps.
Smerterne tiltog for alvor for halvandet år siden, hvor hun var indlagt på Holstebro Sygehus. “Min moster havde for nogle år siden fået indlagt guld og anbefalede mig at forsøge at få indlagt guld. […]
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv”, fortæller Lillian i dag.

Hør hele Lillians historie i videoen her.

Lillian, 52 år

Vi har udarbejdet en artikel som kaster lys over hvad slidgigt er og hvad du skal være opmærksom på.
Læs her og bliv klogere på slidgigt

Behandling af lette til svære kroniske rygsmerter i 3 trin

Behandling af slidgigts-betingede smerter afhænger af, hvor svære smerterne er, varighed af rygsmerterne samt effekt af tidligere afprøvede behandlingsformer.
 
Vi anbefaler, at du begynder med Trin 1, da nogen rygpatienter kan klare sig på disse behandlingsformer.

Trin 1:
Lette til moderate grader af slidgigts-betingede rygsmerter med varighed under 12 måneder

I dette trin anbefaler vi:

 • Rygtræning i hjemmet, motion og fysisk aktivitet
 • Svagt virkende smertestillende medicin (gerne paracetamol)
 • Vægttab (ved overvægt)
 • Evt. supplerende behandling med konventionelle eller alternative terapiformer (afspændingsøvelser, akupunktur, fysioterapi, massage, kiropraktorbehandling m.fl.)

Vælger du at forsøge med konventionelle eller alternative terapiformer såsom akupunktur, fysioterapi, massage og kiropraktorbehandling, skal du opleve en nævneværdig effekt allerede inden for 3-5 behandlinger. Oplever du i modsat fald ikke nævneværdi effekt eller hurtigt tilbagefald af smerterne, da gå til Trin 2.
 
Man kan hurtigt komme til at smide mange penge efter fysioterapi, massage, kiropraktorbehandling m.fl., da disse behandlingsformer som regel kun har kortvarig effekt på smerter som følge af slidgigt! Det typiske forløb er, at smerterne vender tilbage igen allerede efter få dage til uger, fordi slidgigt er en vedligeholdende årsag til kroniske rygsmerter.
 
Hvorvidt der er effekt af ovenstående behandlingsformer, er meget individuelt.
 
Har du haft rygsmerter i mere end 1-2 år, eller har du ikke oplevet nævneværdig effekt af behandlingsformerne under Trin 1, er der ikke grund til at fortsætte et langvarigt behandlingsforløb hos en terapeut. Oplever du ikke smertelindrende effekt efter 3 måneders rygtræning eller nævneværdig effekt af andre behandlingsformer, anbefales det, at du gå til Trin 2.

Trin 2:
Lette til moderate grader af slidgigts-betingede rygsmerter med varighed over 12 måneder, eller hvor andre behandlingsformer er uden nævneværdig effekt

Trin 2 anbefaler vi:

 • Guldimplantation
 • Kombination af smertestillende medicin (f.eks. paracetamol og NSAID-præparater)
 •  Mestrings-strategier
 • Nervestimulering (TENS)
 • Vægttab (ved overvægt)

Er slidgigt hovedårsagen til kroniske rygsmerter, er det almindeligvis ikke muligt at behandle smerterne til bunds med rygtræning, øvelsesterapi, fysioterapi, afspændingsøvelser og kiropraktorbehandling. Disse behandlingsformer anbefales derfor ikke under Trin 2.
 
Guldimplantation kan anbefales, hvis der ikke opnås tilstrækkelig effekt af ovenstående behandlingsmetoder eller hvis man har haft rygsmerter i mere end 1-2 år. Behandlingen er videnskabeligt dokumenteret og hjælper hovedparten af vores patienter med kroniske rygsmerter udløst af slidgigt.
 
Størsteparten af de rygpatienter, der behandles i vores klinik oplever signifikant og langvarig smertelindring eller smertefrihed efter én behandling med guldimplantation. Undertiden er det nødvendigt at give en supplerende guldimplantation for yderligere smertelindring.

Trin 3:
Behandling af moderate til svære slidgigt-betingede rygsmerter

Moderate til svære kroniske smerter går sjældent i sig selv.
 
Nedenfor har vi samlet nogle af de behandlingsformer, der kan have smertelindrende effekt ved moderate til svære slidgigts-betingede rygsmerter.

Trin 3 anbefaler vi:

 • Guldimplantation
 • Kombination af stærkere smertestillende medicin (receptpligtig medicin)
 • Rygtræning for at vedligeholde ryggens funktion (begrænset smertelindrende effekt)
 • Vægttab (ved overvægt)
 • Mestrings-strategier
 • Evt. rygoperation (OBS. i Guldklinikken anbefaler vi som udgangspunkt ikke denne behandlingsmetode pga. risiko for smerteforværring, såkaldt fejlslagen rygkirurgi syndrom)

Førstevalgsbehandling til moderate og svære smerter er guld, fordi…

Guldimplantation er førstevalgsbehandling ved moderate til svære kroniske rygsmerter, fordi behandlingen har langvarig (oftest blivende) smertelindrende effekt (det er videnskabeligt bevist), hverken kræver sygemelding, indlæggelse eller genoptræning.

I modsætning til en rygoperation er guldbehandling en skånsom behandling, som kan foretages i lokalbedøvelse.

Behandlingen bør derfor overvejes hos alle med moderate og svære kroniske rygsmerter.

Andre terapiformer

Øvelsesterapi og fysioterapi kan i nogle tilfælde bedre ryggens funktion ved at gøre den stærkere, men behandlingen har begrænset smertelindrende effekt. Imidlertid mindsker fysisk aktivitet risikoen for forværring af et kronisk muskelsmertesyndrom, der er en hyppig ledsagetilstand ved slidgigt i ryggen.
Ved Modic forandringer er der en tendens til forværring af smerter ved selv let fysisk aktivitet.
Ved moderate til svære kroniske rygsmerter kan det undertiden også være nødvendigt at behandle med stærkere smertestillende medicin.

Guldimplantation er et væsentlig alternativ til behandling af kroniske rygsmerter hos mennesker. Behandlingen bør overvejes hos alle med lette, moderate og svære kroniske rygsmerter, da det er en effektiv og skånsom behandling.

En stor del af vores patienter med slidgigtssmerter oplever permanent smertelindring eller smertefrihed efter en guldimplantation.

I Guldklinikken står vores højt specialiserede læger klar til at hjælpe dig med dine kroniske rygsmerter, hvad enten du har lette, moderate eller svære smerter.

Nedenfor har vi gennemgået emnet, slidgigt i ryggen, mere generelt:

Hvad er slidgigt i ryggen?

En af årsagerne til at slidgigt kommer med alderen er, at vandindholdet i båndskiverne, der adskiller ryghvirvlerne, bliver mindre med alderen.
 
Når vandindholdet i båndskiverne reduceres, synker båndskiverne sammen og bliver tyndere. Der kommer også sprækker i båndskiverne, som kan give rygsmerter. Denne form for slidgigt kaldes diskus-degeneration.

Figurerne viser rygsøjlen med tilhørende ryghvirvler,
bueled (facetled) og båndskiver (diski).

Slidgigt i ryggen - Gold implant clinic

Billedet viser slidgigt i lændens båndskiver.

Slidgigt i ryggen - Gold implant clinic

Et andet sted, der hyppigt rammes af slidgigt, er bueleddene bagerste i ryggen (også kaldt facetledsdegeneration).


I de raske bueled er knoglefladerne dækket af en glat overflade af brusk, men ved slidgigt nedslides brusken, så overfladen i stedet bliver ru og ujævn.
 
Slidgigt i bueleddene kan blandt andet forklares ved det mindskede vandindhold i båndskiverne.
 
Når båndskiverne falder sammen, bliver afstanden mellem ryghvirvlerne mindre. Det forårsager samtidig en afsmalning af ledspalten i bueleddene bagest i ryggen.
Når ledspalten afsmalnes kommer der en øget vægtbelastning af ledbrusken, som med tiden betyder, at brusken slides væk.
De nøgne knogleflader i leddet kommer til at gnide mod hinanden, hvilket kan give smerter.
 
Med tiden ses der også strukturelle forandringer i bueleddene såsom knogle-nydannelse (osteofytter) og fortykkelse af ledkapslen, så leddene bliver stive 

Billedet nedenfor viser slidgigt i lændens bueled.

Slidgigt i ryggen - Gold implant clinic

Hvem får slidgigt i ryggen?

Slidgigt i ryggen ses hyppigst hos mennesker over 50 år, men forekommer også hos helt unge, især efter knoglebrud og skader på rygsøjlen.
 
Langt de fleste mennesker får slidgigt før eller siden som led i aldringsprocessen. Det er arv, der bestemmer, i hvor høj grad slidgigten udvikler sig, og dermed risikoen for at få ondt.
 
Ud over alder og arv kan en række faktorer øge risikoen for at få slidgigt i ryggen:

 1. Ulykker
 2. Kirurgi
 3. Overvægt
 4. Dårlige arbejdsstillinger
 5. Rygbelastende, tungt arbejde
 6. Ensidigt, gentaget arbejde

Hvad er symptomerne på slidgigt i ryggen?

De typiske symptomer på slidgigt i ryggen er:

 1. Smerter, stivhed og nedsat bevægelighed i ryggen.
 2. Smerterne kan forværres ved langvarig inaktivitet, for eksempel ved bilkørsel eller stillesidden i en sofa. Det kan være svært at komme i gang igen efter hvile.
 3. Smerterne er mest udtalt om morgenen, bliver mindre i løbet af dagen, efterhånden som man kommer i gang, og forværres igen hen på dagen (smerte-triade)
 4. Føleforstyrrelser i benene (iskiassmerter). Føleforstyrrelserne kan for eksempel vise sig som prikkende, snurrende eller brændende fornemmelse i låret, og kan stråle helt ned i foden.
 5. Dårlig nattesøvn, nedsat livskvalitet, depression.

Hvorfor giver slidgigt ondt i ryggen?

Kroniske rygsmerter skyldes ofte et samspil mellem slidgigtsforandringer og muskelspændinger i ryggen. Det er slidgigt i ryggen i rygsøjlen, der vedligeholder smerterne.

Ved slidgigt i ryggen kan man ofte se små sprækker i overfladen af båndskiverne.
Disse små sprækker påvirker de fintfølende nerver, der ligger i overfladen af båndskiven, så nervesystemet bliver overaktivt.
Dermed frigiver nervesystemet smertefremkaldende stoffer, så man får ondt.

Når nervesystemet bliver overaktiveret, bliver den omkringliggende rygmuskulatur også overaktiv. Det giver vedvarende spændinger i ryggen og sidenhen muskelsmerter som et vigtigt ledsagefænomen til slidgigt i ryggen.

Slidgigt i ryggen gør nervesystemet overaktivt, hvilket bevirker, at der frigives smertefremkaldende stoffer og at muskulaturen i ryggen bliver spændt og øm.

I takt med at båndskiverne synker sammen og mister deres evne til at bære kropsvægten, øges vægtbelastningen på bueleddene bagest i ryggen også.
Den øgede belastning af bueleddene øger risikoen for nedslidning af brusken i leddet. Dermed kommer de nøgne knogleflader i bueleddene til at stå og gnide mod hinanden, hvilket kan give smerter.

Hvis man er utryg og bange for at bruge ryggen, er der en større tendens til at få kroniske smerter, end hvis man har tillid til, at ryggen holde til noget.

Alt i alt er slidgigt i ryggens blot én af flere faktorer, der kan gøre rygsmerter kroniske.

Hvordan stilles diagnosen slidgigt?

Kroniske rygsmerter, der har stået på i mere end 6 måneder, bør som udgangspunkt udredes med en rygundersøgelse og en billeddiagnostisk undersøgelse.
 
Er der tale om slidgigt i ryggen, kan et røntgenbillede eller scanning af ryggen bekræfte diagnosen.
 
Ved mistanke om kroniske rygsmerter som følge af Modic forandringer, der er en irritationstilstand (inflammation) i én eller flere tilstødende ryghvirvler, foretages udredning med MR-scanning.

5/5
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv

“Jeg havde voldsomme smerter i ryggen – invaliderende smerter. Jeg kunne ikke klare mig selv overhovedet. Jeg havde hjemmepleje otte gange i døgnet. Mine smerter var forfærdelige og jeg havde ingen livskvalitet.”, fortæller Lillian, der i 2003 blev opereret for en diskusprolaps.
Smerterne tiltog for alvor for halvandet år siden, hvor hun var indlagt på Holstebro Sygehus. “Min moster havde for nogle år siden fået indlagt guld og anbefalede mig at forsøge at få indlagt guld. […]
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv”, fortæller Lillian i dag.

Hør hele Lillians historie i videoen her.

Lillian, 52 år

Før en guldbehandling:

For at komme i betragtning til en guldimplantation bedes du: 

 1. Kontakte klinikken for tidsbestilling herunder. Du kan også kontakte os for en uforpligtende samtale.
 2. Få foretaget en røntgen-/ scanningsundersøgelse af det smertefulde led eller område efter vejledning fra lægerne i klinikken. Har du tidligere fået foretaget en sådan undersøgelse, der er nyere end 2 år, kan denne ofte anvendes.
 3. Du bedes kontakte den røntgenafdeling, hvor du har fået foretaget undersøgelsen mhp. at få tilsendt røntgen-/scanningsbillederne. Afdelingen er forpligtet til at tilsende dig billederne.
 4. Tilsende os røntgen-/scanningsbilleder af det smertefulde led eller område i god tid forud for konsultationen.
 5. Får du blodfortyndende medicin, skal du holde pause med den blodfortyndende medicin i nogle dage op til din guldbehandling. Dette aftaler du med os i forbindelse med tidsbestilling.
 6. Vi vil også bede dig om evt. at tage en pårørende med på dagen for behandlingen, som kan transportere dig hjem efter guldbehandlingen. Det skyldes, at lokalbedøvelsen kan have en generel sløvende effekt, og vi derfor fraråder, at du køre bil de første timer efter behandlingen.

Kontakt os for en uforpligtende vurdering

Vi er pionere inden for guldimplantation og er den klinik i verden, der har længst erfaring med at behandle langvarige – og kroniske smerter hos mennesker med små 24-karat guldstykker.

Gå til afsnit

Picture of Læge Hans Kjerkegaard
Læge Hans Kjerkegaard

Behandlet med guld siden 1996

Kontakt os helt uforpligtende

For professionel & kompetent behandling af smerter & ømme led med guld

Godkendt af

Styrelsen for patientsikkerhed logo nbg

Spørgsmål og svar om slidgigt i nakken

Nedenfor finder du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål vedrørende denne behandling.

Hvordan behandles kroniske rygsmerter?

Almindeligvis omfatter behandling af kroniske rygsmerter, Paracetamol, NSAID (gigtmedicin), fysisk aktivitet, og manipulation er det berørte område. Sidstnævnte foretages primært af kiropraktor, men også fysioterapeuter, osteopater og læger. 

Start med at konsultere din egen læge da den konkrete behandling bør bero på en konkret og faglig vurdering. 

Seneste tal fra sundhedsstyrelsen fra 2022. I rapporten “Sygdomsbyrden i Danmark” Fremgår det at 1.7 millioner angiver at have rygsmerter.

Kilde

Rygsmerter er noget de fleste oplever i løbet af deres liv. 
For nogle kommer smerterne igen, eller varierer. 
Varer smerterne i mere end 6 mdr. Anses de ofte som værende kroniske rygsmerter. 
Denne graduering anvendes dog primært af fagpersoner når de skal anbefale et behandlingsforløb og du bør derfor altid kontakte dig læge hvis du oplever nye eller tiltagende smerteområder.

Omkring 5-8 % af voksne i den vestlige verden opfylder kriterierne for komplekse kroniske smerter. Komplekse kroniske smerter defineres som kroniske smerter, der har væsentlige konsekvenser for arbejdsliv og/eller hverdagsliv de fleste dage eller hver dag de seneste 3 måneder.

Kilde

Kroniske smerter, der varer mere end 12 uger, forsvinder sjældent af sig selv. Behandling kan kræve en kombination af medicinsk intervention, fysioterapi, og livsstilsændringer. Konsultation med en sundhedsprofessionel er vigtig for at udvikle en effektiv behandlingsstrategi.

Kroniske nervesmerter, også kendt som neuropatiske smerter, opstår, når nervesystemet ikke fungerer korrekt på grund af skade eller sygdom. Dette kan skyldes en række årsager, herunder diabetes, skader, infektioner, og visse medicinske tilstande. Til forskel fra normale smerter, der opstår som et signal om skade, opstår nervesmerter uden en tydelig årsag og kan føles som brændende, stikkende, eller som elektriske stød. Behandlingen er kompleks og kan omfatte medicin, fysiologisk manipulation, og Guldimplantation.

Ja, kroniske rygsmerter kan være relateret til eller forværres af stress. Stress kan forårsage muskelspændinger og spændinger, især i ryggen, hvilket kan bidrage til smerter eller forværre eksisterende rygproblemer. Desuden kan kronisk stress påvirke kroppens smerteopfattelse og smertetærskel, hvilket gør individer mere følsomme over for smerte.

Er kroniske smerter arveligt?

Kroniske smerter kan have en arvelig faktor, hvilket betyder at risikoen kan være højere, hvis din familie har en historie med sådanne smerter. Dog påvirkes de også af miljømæssige og personlige faktorer. Genetik er kun en del af årsagen til kroniske smerter.

 • Motionér regelmæssigt: Aktiviteter som gåture, svømning og specifikke rygøvelser kan forbedre rygstyrken og fleksibiliteten.
 • Gennemgå fysioterapi: En professionel kan udarbejde et personligt øvelsesprogram og guide i korrekte holdninger.
 • Anvend medicin: Efter rådgivning fra en læge kan smertestillende og antiinflammatoriske medicin anvendes.
 • Praktiser mindfulness: Metoder som meditation og dyb vejrtrækning kan hjælpe med at håndtere stress, der forværrer smerter.
 • Brug varme eller kulde: En varmepude eller en ispakning kan give midlertidig lindring.
 • Modtag massage: Terapeutisk massage kan afhjælpe muskelspændinger.
 • Tilpas din ergonomi: Justeringer af din daglige rutine og arbejdsområde kan mindske rygproblemer.

Ja, varme kan afhjælpe kroniske rygsmerter ved at slappe af i musklerne og forbedre blodcirkulationen. Anvend en varmepude eller tag et varmt bad i op til 20 minutter for midlertidig lindring. Undgå dog for varme overflader og rådfør dig med en sundhedsprofessionel, hvis du har særlige helbredstilstande.

Et sammenfald i ryggen, også kendt som en spinal fraktur eller vertebrale kollaps, kan variere i symptomer afhængigt af graden og placeringen af sammenfaldet. Typisk kan det medføre:

Pludselig opstået rygsmerter: Smerten kan være skarp og intens, især lige efter skaden eller sammenfaldet.

Højde tab: Over tid kan et sammenfald i ryggen føre til et mærkbart tab af kropshøjde.

Krumning af ryggen: Især i tilfælde af flere sammenfald, kan personen udvikle en fremadbøjet holdning, ofte kaldet en “enkens pukkel”.

Begrænset bevægelighed: Smerten og skaden kan begrænse din evne til at bevæge dig normalt.

Langvarig smerte: Selv efter det indledende akutte stadium kan der være vedvarende, dullerende smerter.

Det er vigtigt at søge lægehjælp, hvis man oplever disse symptomer, da et sammenfald i ryggen kan påvirke rygmarven og andre vitale funktioner.

Rygsmerter kan være farlige, fordi de kan indikere alvorlige underliggende tilstande såsom diskusprolaps, infektioner eller spinal frakturer. Ubehandlede rygsmerter kan føre til kronisk smerte, nedsat mobilitet og påvirke livskvaliteten. Det er vigtigt at søge lægehjælp for at diagnosticere og behandle årsagen korrekt.

Træning kan være en effektiv del af behandlingen for kroniske rygsmerter. Regelmæssig, moderat motion styrker rygmusklerne, forbedrer holdning og fleksibilitet og fremmer blodcirkulationen, hvilket kan bidrage til smertelindring og heling. Det er dog vigtigt at tilpasse øvelserne til den enkeltes situation og smerteniveau, og det anbefales at konsultere en sundhedsfaglig person eller en fysioterapeut for at udvikle et sikkert og effektivt træningsprogram. Direkte træning kan ikke altid “træne smerten væk”, men det kan signifikant reducere smerter og forbedre livskvaliteten.

At have en nerve i klemme i ryggen kan føles forskelligt afhængigt af personen og situationen, men almindelige symptomer inkluderer:

Smerter: Ofte skarpe, stikkende eller brændende, som kan forværres ved bestemte bevægelser.

Manglende følelse eller prikken: En følelse af “nåle og pins” eller tab af følelse i det område, der forsynes af den påvirkede nerve.

Muskelsvaghed: Musklerne i det berørte område kan føles svage eller blive hurtigt trætte.

Strålende smerter: Smerterne kan stråle fra ryggen og ned i benene eller arme, afhængigt af hvilken nerve der er påvirket.

Det er vigtigt at konsultere en læge, hvis du oplever disse symptomer, da en nerve i klemme kan kræve medicinsk behandling for at undgå varige skader.

Succesfortællinger fra vores patienter

5/5
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv

“Jeg havde voldsomme smerter i ryggen – invaliderende smerter. Jeg kunne ikke klare mig selv overhovedet. Jeg havde hjemmepleje otte gange i døgnet. Mine smerter var forfærdelige og jeg havde ingen livskvalitet.”, fortæller Lillian, der i 2003 blev opereret for en diskusprolaps.
Smerterne tiltog for alvor for halvandet år siden, hvor hun var indlagt på Holstebro Sygehus. “Min moster havde for nogle år siden fået indlagt guld og anbefalede mig at forsøge at få indlagt guld. […]
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv”, fortæller Lillian i dag.

Hør hele Lillians historie i videoen her.

Lillian, 52 år
5/5
Kan sove igen uden smerter

Tusind tak for en fantastisk god og behagelig oplevelse jeg fik hos jer, i torsdags, da jeg fik lagt guld i min ryg. Jeg har i går, for første gang i ca. 3 år, kunnet støvsuge HELE vores 325m2 store hus, uden at gøre det over flere omgange, og uden at jeg måtte ligge resten af dagen. Jeg blev lidt træt i ryggen, men fik ikke stærke forværrede smerter som jeg plejer. Jeg har for første gang i over 1½ år fået sovet fra 23.00-07.00 uden at måtte op 3-4 gange for at tage piller. At kunne få sig en ordentlig nattesøvn, det var bare helt fantastisk.

Christina, 39 år
5/5
Det er ufatteligt, at jeg ingen smerter har mere

Vil hermed fortælle hvordan det er gået med mit “guldeventyr”.
Det er ufatteligt, at jeg ingen smerter har mere. Da bedøvelsen forsvandt, kunne jeg ikke sidde, kun ligge på siden. Næste morgen var smerter i ryggen væk, diskusprolapsen, gjorde stadig ondt, men det varede kun nogle dage, så var den også ok.
Mange tusind tak

Birthe, 52 år
5/5
Kan sove igen uden smerter

Tusind tak for en fantastisk god og behagelig oplevelse jeg fik hos jer, i torsdags, da jeg fik lagt guld i min ryg. Jeg har i går, for første gang i ca. 3 år, kunnet støvsuge HELE vores 325m2 store hus, uden at gøre det over flere omgange, og uden at jeg måtte ligge resten af dagen. Jeg blev lidt træt i ryggen, men fik ikke stærke forværrede smerter som jeg plejer. Jeg har for første gang i over 1½ år fået sovet fra 23.00-07.00 uden at måtte op 3-4 gange for at tage piller. At kunne få sig en ordentlig nattesøvn, det var bare helt fantastisk.

Christina, 39 år
5/5
Jeg har ingen rygsmerter længere

Lige en dejlig tilbagemelding her straks i det nye år.
De første par dage efter min behandling hos dig, var jeg lidt træt – MEN den 11.12 havde jeg det bare helt fantastisk.

Jeg har ingen rygsmerter haft siden den 11.12 og vi har haft besøg af søn og svigerdatter samt vores dejlige børnebørn fra Dubai i 10 dage i julen. Jeg har danset, hoppet og leget med mine børnebørn – jamen det har bare været helt fantastisk godt.

Kaj, 66 år