Til top
Ring til os på +45 23 39 49 77
Vi behandler

Slidgigt i nakken

Gå til afsnit

Guldimplantation (også kaldet lokal guldbehandling) er en effektiv smertebehandling mod langvarige, kroniske og tilbagevendende nakkesmerter pga. slidgigt. Effekten af en guldimplantation er varig.

 • Guldimplantation er velegnet til patienter, som har behov for smertebehandling og som ofte ikke kan afhjælpes på anden måde.
 • De fleste af vores patienter oplever, at deres smerter forsvinder helt eller lindres så meget, at man kan leve en normal tilværelse igen.
 • Én enkelt behandling med guld er som regel nok.

Slidgigt i nakken er en hyppig årsag til kroniske nakkesmerter, der især rammer midaldrende og ældre. Der er tale om alders-betingede strukturelle forandringer, der involverer nakkens ryghvirvler, led og båndskiver (diski). Traume mod nakken i ung alder (piskesmæld) øger risikoen for slidgigt i nakken senere i livet.

I Guldklinikken er vi specialiserede i at behandle kroniske smerter ved hjælp af guldimplantation. Behandlingen er videnskabeligt dokumenteret og har effekt hos langt hovedparten af vores patienter med kroniske nakkesmerter som følge af slidgigt.

Vi har haft patienter, der har levet uden smerter i 15-17 år efter en behandling med guld.

Fakta om implantation af guld i nakken:

Det, der er kendetegnende for smerter i nakken pga. slidgigt, er, at nakkespændinger (og evt. ledsagende spændingshovedpine) sjældent kan lindres af fysioterapi, massage, kiropraktor, akupunktur m.fl. Her er guldbehandling et godt alternativ, fordi guld hos flertallet af vores patienter giver varig smertelindring.

I denne artikel kan du læse mere om, hvad slidgigt i nakken er, symptomer på slidgigt og hvordan kroniske nakkesmerter behandles:

Hvad er slidgigt i nakken?

De øverste syv hvirvler i rygsøjlen er halshvirvler. Omkring disse hvirvler er der muskler og ledbånd, og mellem hvirvlerne er der båndskiver, som virker som støddæmpere i rygsøjlen.

Halsrygsøjle - Slidgigt i nakken

Slidgigt i nakken skyldes, at båndskiverne i halshvirvelsøjlen med alderen mister deres vandindhold og falder sammen. Det betyder, at der kommer øget vægtbelastning af leddene og siden degenerative forandringer i leddene mellem halshvirvlerne.
 
Ved fremskreden slidgigt ses fortykkelse af ledkapslen og der kan dannes ny knogle (såkaldt osteofytter) omkring leddene, så bevægeligheden i nakken bliver mindre. Hvis knogledannelsen er tilstrækkelig udtalt, kommer der tryk ind på rygmarv og/eller spinalnerver med evt. udstrålende smerter til skulder, arm eller fingre til følge.

Læs mere om slidgigt i artiklen her.

Hvem får slidgigt i nakken?

Slidgigt opstår gradvist med alderen, og rammer de fleste i større eller mindre grad. Cirka halvdelen af alle 50-årige har slidgigt i nakken, mens 70% af alle 60-årige har slidgigt i nakken. Det er dog individuelt, hvor mange gener slidgigten giver.

Slidgigt i nakken rammer begge køn, men mænd har en tendens til at udvikle tilstanden i en tidligere alder end kvinder.

Ud over den alders-betingede tendens til slidgigt, disponerer en række faktorer til kroniske nakkesmerter som følge af nakkeslidgigt.

Disse tilstande omfatter blandt andet:

 • Tidligere skade i nakken, for eksempel som følge af trafikuheld eller hovedspring på lav dybde.
 • Dårlige arbejdsstillinger.
 • Arbejdsforhold med overbelastning af nakken

Symptomer på slidgigt i nakken

Symptomerne på slidgigt i nakken omfatter:

 • Stivhed og smerter i nakken, der lindres ved hvile. Smerterne er typisk værst om morgenen og igen hen på dagen.
 • Eventuel forværring af smerterne ved belastning.
 • Spændingshovedpine, der kan stamme fra nakken
 • Smerter i skuldre eller arme
 • Føleforstyrrelser i fingrene i form af sovende, snurrende eller prikkende fornemmelse
 • Eventuel nedsat bevægelighed i nakken
 • Skurrende lyde fra nakken, når hovedet drejes
 • Forstyrret nattesøvn

Symptomer som følge af slidgigt i nakken opstår gradvist. I begyndelsen er symptomerne ofte milde og kommer med mellemrum, men med tiden ses ofte en forværring af symptomerne som led i udviklingen af kroniske smerter med dertil følgende involvering af den omkringliggende nakkemuskulatur, som bliver øm og spændt. Nogle dage er værre end andre.

Smerterne vil ofte være lokaliseret, som vist på figuren nedenfor:

Effektiv behandling af nakkesmerter - ved slidgigt i nakken

Ved ledsagende spændingshovedpine kan udbredelse af smerter være som vist på figur nedenfor:

Spændingshovedpine forsaget af slidgigt i nakken

Hvordan stilles diagnosen?

Slidgigt i nakken diagnosticeres typisk på baggrund af din sygehistorie, en klinisk undersøgelse af nakken og billeddiagnostiske undersøgelser såsom røntgen-, CT- eller MR-scanningsbilleder.

Diagnosen bygger på en kombination af:

 • En beskrivelse af dine symptomer i form af kroniske nakkesmerter
 • Lokalisation af smerterne og smertekarakteren
 • Bestemte fund ved den kliniske undersøgelse
 • Billedediagnostisk undersøgelse

Behandling af kroniske nakkesmerter

Behandling af slidgigt i nakken kan gribes an på forskellig vis. Overordnet set bør valg af behandlingsform afhænge af smerternes varighed og sværhedsgrad.

Behandling af nyopståede nakkesmerter

Ved milde til moderate nakkesmerter, der har varet mindre end 3-6 måneder, eller ved smerteforværring af eksisterende kroniske nakkesmerter, kan nedenstående behandlingsformer anbefales:

 • Akupunktur
 • Kiropraktik
 • Massage
 • Smertestillende medicin (især paracetamol og NSAID-præparater)
 • Øvelsesterapi med bevægelse af nakken


Generelt er det vigtigt at holde sig aktiv og opretholde styrke og bevægelighed i nakken. Milde til moderate nakkesmerter kan som regel lindres ved hjælp af et dagligt øvelsesprogram og træning af nakken.
 
Det er vigtigt, at nakkeøvelserne ikke forværrer smerterne, hverken under eller efter øvelsesprogrammet. Gør det ondt, er det udtryk for, at musklerne overbelastes, og at træningen er for intensiv. Nakkeøvelserne skal være af så mild karakter, at de kan udføres uden smerteforværring.
 
Det kan undertiden være nødvendigt at supplere med smertestillende medicin for at holde smerterne nede. Smertestillende medicin fjerner ikke den underliggende årsag til, at du har ondt i nakken, men mindsker smerte ved bevægelse. Fejlbelastning af nakken som følge af smerter, kan i sig selv være årsag til, at smerterne i nakken spreder sig til større dele af nakke-skulderåget.
 
Kiropraktik, akupunktur og massage kan være effektivt til lindring af nyopståede nakkesmerter og i perioder med opblussen af kroniske smerter. Dog kan man ikke forvente varig smertelindring af disse behandlingsformer, når smerterne er blevet kroniske med varighed over 6 måneder.

Behandling af kroniske nakkesmerter (varighed over 6 måneder)

Ved moderate til svære kroniske smerter, der har stået på længere end 1 år, er nedenstående behandlingsformer som regel mere effektive.

 • Guldimplantation (guldakupunktur)
 • Øvelsesterapi med bevægelse af nakken (mindsker forværring af spændinger i nakken)
 • Smertestillende medicin (især paracetamol og NSAID-præparater)
 • Evt. stivgørende operation

Guldbehandling ved slidgigt i nakken

Guldimplantation bliver anvendt til alle former for slidgigtssmerter. Ca. 80% af vores patienter oplever permanent smertelindrende effekt efter en behandling. Det betyder, at flertallet af vores patienter kan reducere eller helt trappe ud af deres smertestillende medicin. Flertallet genvinder deres livsglæde og nogle bliver helt smertefri.

Vi har patienter, der melder om fortsat smertefrihed eller smertelindring 10-15 år efter en behandling. Læs vores patienters tilbagemeldinger her. Vi har samlet mange succeshistorier gennem årene.

Gennem videnskabelige undersøgelser har vi dokumenteret den smertelindrende effekt på kroniske nakkesmerter.

En guldbehandling foregår i lokalbedøvelse, hvor der lægges små 24-karat guldstifter ind omkring de slidgigts-ramte halshvirvler.
Behandling med guld er dermed et skånsomt indgreb. Den smertelindrende effekt kommer for hovedparten af patienterne efter 3 måneder og er herefter varig.

Teknikken er anvendt i klinikken på mennesker siden 1996 og af dyrlægerne siden 1978 på bl.a. hunde med god effekt.

Læs mere om guldimplantation her.

5/5
Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter

Jeg er meget glad og taknemmelig, for smerterne i nakke og brystryg er væk. Jeg kan sove om natten uden at føle knive og syle i ryggen. Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter. Det gør, at min livsglæde er vendt tilbage. Har været på hesteryg i det smukke efterår. Fra skovens bakketop med udsigt til Julsø og Himmelbjerget sendte både Gilvi og jeg mange taknemmelige tanker til jer på klinikken.

Merete, 59 år

Før en guldbehandling:

For at komme i betragtning til en guldimplantation bedes du: 

 1. Kontakte klinikken for tidsbestilling Herunder. Du kan også kontakte os for en uforpligtende samtale.
 2. Få foretaget en røntgen-/ scanningsundersøgelse af det smertefulde led eller område efter vejledning fra lægerne i klinikken. Har du tidligere fået foretaget en sådan undersøgelse, der er nyere end 2 år, kan denne ofte anvendes.
 3. Du bedes kontakte den røntgenafdeling, hvor du har fået foretaget undersøgelsen mhp. at få tilsendt røntgen-/scanningsbillederne. Afdelingen er forpligtet til at tilsende dig billederne.
 4. Tilsende os røntgen-/scanningsbilleder af det smertefulde led eller område i god tid forud for konsultationen.
 5. Får du blodfortyndende medicin, skal du holde pause med den blodfortyndende medicin i nogle dage op til din guldbehandling. Dette aftaler du med os i forbindelse med tidsbestilling.
 6. Vi vil også bede dig om evt. at tage en pårørende med på dagen for behandlingen, som kan transportere dig hjem efter guldbehandlingen. Det skyldes, at lokalbedøvelsen kan have en generel sløvende effekt, og vi derfor fraråder, at du køre bil de første timer efter behandlingen.

Kontakt os for en uforpligtende vurdering

Vi er pionere inden for guldimplantation og er den klinik i verden, der har længst erfaring med at behandle langvarige – og kroniske smerter hos mennesker med små 24-karat guldstykker.

Gå til afsnit

Picture of Læge Hans Kjerkegaard
Læge Hans Kjerkegaard

Behandlet med guld siden 1996

Kontakt os helt uforpligtende

For professionel & kompetent behandling af smerter & ømme led med guld

Godkendt af

Styrelsen for patientsikkerhed logo nbg

Spørgsmål og svar om slidgigt i nakken

Nedenfor finder du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål vedrørende denne behandling.

Hvordan behandles kroniske rygsmerter?

Almindeligvis omfatter behandling af kroniske rygsmerter, Paracetamol, NSAID (gigtmedicin), fysisk aktivitet, og manipulation er det berørte område. Sidstnævnte foretages primært af kiropraktor, men også fysioterapeuter, osteopater og læger. 

Start med at konsultere din egen læge da den konkrete behandling bør bero på en konkret og faglig vurdering. 

Seneste tal fra sundhedsstyrelsen fra 2022. I rapporten “Sygdomsbyrden i Danmark” Fremgår det at 1.7 millioner angiver at have rygsmerter.

Kilde

Rygsmerter er noget de fleste oplever i løbet af deres liv. 
For nogle kommer smerterne igen, eller varierer. 
Varer smerterne i mere end 6 mdr. Anses de ofte som værende kroniske rygsmerter. 
Denne graduering anvendes dog primært af fagpersoner når de skal anbefale et behandlingsforløb og du bør derfor altid kontakte dig læge hvis du oplever nye eller tiltagende smerteområder.

Omkring 5-8 % af voksne i den vestlige verden opfylder kriterierne for komplekse kroniske smerter. Komplekse kroniske smerter defineres som kroniske smerter, der har væsentlige konsekvenser for arbejdsliv og/eller hverdagsliv de fleste dage eller hver dag de seneste 3 måneder.

Kilde

Kroniske smerter, der varer mere end 12 uger, forsvinder sjældent af sig selv. Behandling kan kræve en kombination af medicinsk intervention, fysioterapi, og livsstilsændringer. Konsultation med en sundhedsprofessionel er vigtig for at udvikle en effektiv behandlingsstrategi.

Kroniske nervesmerter, også kendt som neuropatiske smerter, opstår, når nervesystemet ikke fungerer korrekt på grund af skade eller sygdom. Dette kan skyldes en række årsager, herunder diabetes, skader, infektioner, og visse medicinske tilstande. Til forskel fra normale smerter, der opstår som et signal om skade, opstår nervesmerter uden en tydelig årsag og kan føles som brændende, stikkende, eller som elektriske stød. Behandlingen er kompleks og kan omfatte medicin, fysiologisk manipulation, og Guldimplantation.

Ja, kroniske rygsmerter kan være relateret til eller forværres af stress. Stress kan forårsage muskelspændinger og spændinger, især i ryggen, hvilket kan bidrage til smerter eller forværre eksisterende rygproblemer. Desuden kan kronisk stress påvirke kroppens smerteopfattelse og smertetærskel, hvilket gør individer mere følsomme over for smerte.

Er kroniske smerter arveligt?

Kroniske smerter kan have en arvelig faktor, hvilket betyder at risikoen kan være højere, hvis din familie har en historie med sådanne smerter. Dog påvirkes de også af miljømæssige og personlige faktorer. Genetik er kun en del af årsagen til kroniske smerter.

 • Motionér regelmæssigt: Aktiviteter som gåture, svømning og specifikke rygøvelser kan forbedre rygstyrken og fleksibiliteten.
 • Gennemgå fysioterapi: En professionel kan udarbejde et personligt øvelsesprogram og guide i korrekte holdninger.
 • Anvend medicin: Efter rådgivning fra en læge kan smertestillende og antiinflammatoriske medicin anvendes.
 • Praktiser mindfulness: Metoder som meditation og dyb vejrtrækning kan hjælpe med at håndtere stress, der forværrer smerter.
 • Brug varme eller kulde: En varmepude eller en ispakning kan give midlertidig lindring.
 • Modtag massage: Terapeutisk massage kan afhjælpe muskelspændinger.
 • Tilpas din ergonomi: Justeringer af din daglige rutine og arbejdsområde kan mindske rygproblemer.

Ja, varme kan afhjælpe kroniske rygsmerter ved at slappe af i musklerne og forbedre blodcirkulationen. Anvend en varmepude eller tag et varmt bad i op til 20 minutter for midlertidig lindring. Undgå dog for varme overflader og rådfør dig med en sundhedsprofessionel, hvis du har særlige helbredstilstande.

Et sammenfald i ryggen, også kendt som en spinal fraktur eller vertebrale kollaps, kan variere i symptomer afhængigt af graden og placeringen af sammenfaldet. Typisk kan det medføre:

Pludselig opstået rygsmerter: Smerten kan være skarp og intens, især lige efter skaden eller sammenfaldet.

Højde tab: Over tid kan et sammenfald i ryggen føre til et mærkbart tab af kropshøjde.

Krumning af ryggen: Især i tilfælde af flere sammenfald, kan personen udvikle en fremadbøjet holdning, ofte kaldet en “enkens pukkel”.

Begrænset bevægelighed: Smerten og skaden kan begrænse din evne til at bevæge dig normalt.

Langvarig smerte: Selv efter det indledende akutte stadium kan der være vedvarende, dullerende smerter.

Det er vigtigt at søge lægehjælp, hvis man oplever disse symptomer, da et sammenfald i ryggen kan påvirke rygmarven og andre vitale funktioner.

Rygsmerter kan være farlige, fordi de kan indikere alvorlige underliggende tilstande såsom diskusprolaps, infektioner eller spinal frakturer. Ubehandlede rygsmerter kan føre til kronisk smerte, nedsat mobilitet og påvirke livskvaliteten. Det er vigtigt at søge lægehjælp for at diagnosticere og behandle årsagen korrekt.

Træning kan være en effektiv del af behandlingen for kroniske rygsmerter. Regelmæssig, moderat motion styrker rygmusklerne, forbedrer holdning og fleksibilitet og fremmer blodcirkulationen, hvilket kan bidrage til smertelindring og heling. Det er dog vigtigt at tilpasse øvelserne til den enkeltes situation og smerteniveau, og det anbefales at konsultere en sundhedsfaglig person eller en fysioterapeut for at udvikle et sikkert og effektivt træningsprogram. Direkte træning kan ikke altid “træne smerten væk”, men det kan signifikant reducere smerter og forbedre livskvaliteten.

At have en nerve i klemme i ryggen kan føles forskelligt afhængigt af personen og situationen, men almindelige symptomer inkluderer:

Smerter: Ofte skarpe, stikkende eller brændende, som kan forværres ved bestemte bevægelser.

Manglende følelse eller prikken: En følelse af “nåle og pins” eller tab af følelse i det område, der forsynes af den påvirkede nerve.

Muskelsvaghed: Musklerne i det berørte område kan føles svage eller blive hurtigt trætte.

Strålende smerter: Smerterne kan stråle fra ryggen og ned i benene eller arme, afhængigt af hvilken nerve der er påvirket.

Det er vigtigt at konsultere en læge, hvis du oplever disse symptomer, da en nerve i klemme kan kræve medicinsk behandling for at undgå varige skader.

Succesfortællinger fra vores patienter

5/5
Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter

Jeg er meget glad og taknemmelig, for smerterne i nakke og brystryg er væk. Jeg kan sove om natten uden at føle knive og syle i ryggen. Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter. Det gør, at min livsglæde er vendt tilbage. Har været på hesteryg i det smukke efterår. Fra skovens bakketop med udsigt til Julsø og Himmelbjerget sendte både Gilvi og jeg mange taknemmelige tanker til jer på klinikken.

Merete, 59 år
5/5
95% af mine smerter er væk en uge efter guld behandlingen

Jeg har gennem et år været plaget af uspecifikke nakkesmerter, der viste sig at være slidgigt. Ingen behandlinger hjalp (fysioterapeut, kiropraktor, osteopat) og endte med at koste en formue. Havde opgivet håbet indtil jeg mødte dig, og efter blot en uge er 95% af mine smerter væk. Jeg kan igen styrketræner og gøre de ting jeg elsker takket være din “gyldne hånd”. Af hjertet tak!!!

JF
5/5
Meget tilfreds

Jeg har vært hos deg for ca. 14 år siden for gullbehandling i nakken. Denne behandlingen har vært til stor nytte for meg og fortsatt er jeg smertefri.
Jeg ville bare fortelle deg at ryggen min har blitt sååååå mye bedre og at jeg er nesten smertefri👏🏻👏🏻
Når jeg er veldig aktiv kan jeg av og til ha smerter i hofta og litt nedover bena, men ellers er det helt topp👍

Betina, 58 år
5/5
Det var for mig virkelig et mirakel

Jeg fik første gang guld i min nakke og lænd i 1998 og har haft det fint siden, du gav mig mit gamle liv tilbage, det var for mig virkelig et mirakel, nu kunne man lige pludselig det hele, hvor man i flere år bare havde haft smerter.

Anders, 77 år
5/5
Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter

Jeg er meget glad og taknemmelig, for smerterne i nakke og brystryg er væk. Jeg kan sove om natten uden at føle knive og syle i ryggen. Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter. Det gør, at min livsglæde er vendt tilbage. Har været på hesteryg i det smukke efterår. Fra skovens bakketop med udsigt til Julsø og Himmelbjerget sendte både Gilvi og jeg mange taknemmelige tanker til jer på klinikken.

Merete, 59 år