Til top
Ring til os på +45 23 39 49 77
Vi behandler

Slidgigt i hoften – Hofteartrose

Gå til afsnit

Slidgigt i hoften er en almindelig årsag til kroniske hoftesmerter, som kan ramme mennesker i alle aldre. Hyppigheden af lidelsen stiger med alderen, men ikke alle udvikler hoftesmerter.

Ca. 90% af alle personer over 65 år, der har kroniske smerter i hoften, har slidgigt i hofteleddet.

Slidgigt i hoften viser sig sædvanligvis ved:

 • Gradvis og tiltagende smerter i og omkring hoften. Det viser sig ved lyskesmerter og smerter fortil og på siden af låret. Undertiden er der også smerter i knæet.
 • Smerterne kommer især ved belastning af hofteleddet for eksempel, når man skal i gang med at gå. Efter nogle minutter aftager smerterne, men bliver så værre igen efter nogen tids gang.
 • I fremskredne tilfælde kan smerterne være til stede om natten og give dårlig nattesøvn.
 • Stivhed i hofteleddet ses undertiden.
 • Smerterne giver nedsat gangfunktion med halten, smerter ved trappegang og evt. behov for stok.

Det er denne type symptomer, som en guldbehandling (guldimplantation) kan afhjælpe hos patienter med slid i hoften.

Du kan læse mere om vores patienters erfaringer med guld her.

I denne artikel kan du læse mere om:

Hvad er slidgigt i hoften?

Hofteleddet består af en hofteskål og et lårbenshoved. I det raske hofteled er hofteskålen og lårbenshovedet beklædt med en glat overflade af brusk, der sikrer naturlig og gnidningsfri bevægelse af leddet.
 
I det slidgigtramte hofteled er dele af brusken ødelagt. Det kan give smerter og nedsat bevægelighed.
Man kan dermed sige, at slidgigt i hoften er en mangel på brusk.

Vi har udarbejdet en artikel som kaster lys over hvad slidgigt er og hvad du skal være opmærksom på.
Læs her og bliv klogere på slidgigt

Hvad kan slidgigt i hoften skyldes

Ved slidgigt i hoften er dele af brusken i leddet ødelagt. Det kan der være forskellige årsager til.

Følgende forhold øger risikoen for at udvikle slidgigt i hofteleddet:

 • Høj alder
 • Overvægt (stor vægtbelastning af hofteleddet)
 • Tungt arbejde med belastning af hofteleddet
 • Arbejde der kræver langvarig ståen
 • Leddegigt
 • Løb på eliteniveau
 • Ledskade relateret til sportsudøvelse
 • Tidligere knoglebrud i hoften (enten i hofteskålen eller lårbenet)
 • Medfødt eller udviklingsbetinget ledskade (f.eks. hofteledsdysplasi og Calvé-Legg-Perthes sygdom)
 • Bakteriel ledbetændelse i hoften

I nogle tilfælde skyldes smerterne ikke slidgigt i hoften men derimod, at der er slidgigt i lænden. Det kaldes meddelt smerte og ses hos omkring 10% af alle personer over 65 år med kroniske hoftesmerter.

Hvordan stilles diagnosen?

Slidgigt i hoften diagnosticeres almindeligvis på baggrund af en klinisk undersøgelse, din sygehistorie og din alder.

Diagnosen bygger på en kombination af:

 • En beskrivelse af dine symptomer i form af kroniske hoftesmerter
 • Lokalisation af smerterne og smertekarakteren
 • Bestemte fund ved den kliniske undersøgelse

Et røntgenbillede af hofteleddet anvendes til at bekræfte diagnosen.

5/5
Fuldstændig smertefri i dag efter en guldimplantation

For 3 måneder siden var min mand hos dig. Allerede umiddelbart efter behandlingen var hans hoftesmerter væk og har været det lige siden. Han er fuldstændig smertefri i dag. Vi er utrolig taknemmelige.

Hustru til patienten

Hvilke behandlinger findes mod slid af hoften?

Behandling af slidgigt i hoften og hoftesmerter fokuserer på at smertelindre og mindske forværring af symptomerne.
Hvis der er bevægelsesindskrænkning i den slidgigtsramte hofte, er et af behandlingsmålene også at genvinde noget af den tabte funktion i hoften gennem relevant behandling.

Valg af behandlingsform bør afhænge af dine smerter og hvor meget din hverdag er påvirket af sygdommen:

Som udgangspunkt vil vi altid anbefale guldimplantation før en hofteoperation, da en guldimplantation er et langt mere skånsomt indgreb uden behov for langvarig genoptræning. 

Guldbehandling er for de fleste et godt alternativ til en kunstig hofte

Lette til moderate slidgigtsmerter (Anbefalede behandlingsformer)

 • Guldimplantation (giver i reglen mangeårig eller permanent effekt)
 • Akupunktur (ofte kortvarig effekt)
 • Fysioterapi, motion og fysisk aktivitet
 • Svagtvirkende smertestillende lægemidler
 • Varme- og kuldebehandling
 • Vægttab (ved overvægt)

Svære slidgigtsmerter (Anbefalede behandlingsformer)

 • Guldimplantation
 • Fysioterapi for at vedligeholde funktionen i hoften (begrænset smertelindrende effekt)
 • Hofteoperation
 • Kraftige smertestillende lægemidler
  Evt. vægttab (ved overvægt)

Fakta om implantation af guldimplantation:

 • Det er videnskabeligt dokumenteret, at guldimplantation kan afhjælpe langvarige og kroniske smerter.
 • En guldimplantation kan udskyde tiden til – eller helt overflødiggøre en hofteoperation.
 • Én behandling omkring det slidgigtramte hofteled er som regel nok.
 • Varig smertelindring eller smertefrihed ses hos flertallet af patienter.
 • Behov for smertestillende medicin efter behandlingen bliver mindre eller forsvinder.
 • Ingen indlæggelse.
 • Kan foretages uanset alder og evt. hjerte-/lungesygdom.
 • Ingen bivirkninger.
 • Ingen genoptræning.
 • Ingen sygemelding efter en guldimplantation.

Behandling af moderate til svære slidgigtsmerter i hoften?

De fleste af de behandlinger, som har effekt på lette til moderate slidgigtsmerter, har også i et vist omfang smertelindrende effekt på svære hoftesmerter, og kan derfor forsøges i første omgang.

Nedenfor kan du læse om behandlingsformer, som anvendes ved moderate til svære hoftesmerter, hvor der ikke har været effekt af andre behandlingsformer og smertestillende medicin:

Guldimplantation (lokal guldbehandling) anbefales til såvel lette som svære slidgigtsmerter og er dermed et væsentligt alternativ til en hofteoperation.

En guldimplantation giver hos størsteparten af patienterne smertelindring eller smertefrihed i adskillige år, og i mange tilfælde livsvarigt. Behandlingen foregår i lokalbedøvelse, kræver ikke indlæggelse og er uden komplikationer.
Der er ikke behov for genoptræning efter en guldimplantation.

En hofteoperation kan anbefales ved svære slidgigtsmerter, hvor anden behandling ikke har effekt. En hofteoperation er ikke en garanti for at blive smertefri. Nogle få patienter får en forværring af i forvejen svære kroniske hoftesmerter efter en hofteoperation.

Ligesom guldimplantation kan en hofteoperation give langvarig smertelindring eller smertefrihed i adskillige år.

Operationen er forbundet med risiko for komplikationer og behov for måneders genoptræning. Derfor bør en hofteoperation altid betragtes som et sidste alternativ (læs mere om en hofteoperation ved kroniske smerter).

Slidgigt i hoften

Sådan undgår du smerteforværring og holder hoften smidig

Ved svære hoftesmerter har fysioterapi begrænset smertelindrende effekt. Det er imidlertid vigtigt, at du bevæger hoften på daglig basis evt. under dække af smertestillende medicin for at undgå forværring af smerterne og dermed tab af funktion.

Manglende brug af musklerne pga. smerter og dermed begrænset bevægelse af det slidgigtsramte hofteled er en væsentlig årsag til smerteforværring over tid. Derfor er fysioterapi et vigtigt supplement ved behandling af slidgigt. Efter en guldimplantation kommer bevægelse dog helt af sig selv, efterhånden som guldet får lov til at virke.

I Guldklinikken er står vi klar til at tage hånd om dine kroniske smerter gennem professionel smertebehandling.

For yderligere information er du altid velkommen til at kontakte os direkte pr. telefon eller e-mail.

5/5
Fuldstændig smertefri i dag efter en guldimplantation

For 3 måneder siden var min mand hos dig. Allerede umiddelbart efter behandlingen var hans hoftesmerter væk og har været det lige siden. Han er fuldstændig smertefri i dag. Vi er utrolig taknemmelige.

Hustru til patienten

Før en guldbehandling:

For at komme i betragtning til en guldimplantation bedes du: 

 1. Kontakte klinikken for tidsbestilling herunder. Du kan også kontakte os for en uforpligtende samtale.
 2. Få foretaget en røntgen-/ scanningsundersøgelse af det smertefulde led eller område efter vejledning fra lægerne i klinikken. Har du tidligere fået foretaget en sådan undersøgelse, der er nyere end 2 år, kan denne ofte anvendes.
 3. Du bedes kontakte den røntgenafdeling, hvor du har fået foretaget undersøgelsen mhp. at få tilsendt røntgen-/scanningsbillederne. Afdelingen er forpligtet til at tilsende dig billederne.
 4. Tilsende os røntgen-/scanningsbilleder af det smertefulde led eller område i god tid forud for konsultationen.
 5. Får du blodfortyndende medicin, skal du holde pause med den blodfortyndende medicin i nogle dage op til din guldbehandling. Dette aftaler du med os i forbindelse med tidsbestilling.
 6. Vi vil også bede dig om evt. at tage en pårørende med på dagen for behandlingen, som kan transportere dig hjem efter guldbehandlingen. Det skyldes, at lokalbedøvelsen kan have en generel sløvende effekt, og vi derfor fraråder, at du køre bil de første timer efter behandlingen.

Kontakt os for en uforpligtende vurdering

Vi er pionere inden for guldimplantation og er den klinik i verden, der har længst erfaring med at behandle langvarige – og kroniske smerter hos mennesker med små 24-karat guldstykker.

Gå til afsnit

Picture of Læge Hans Kjerkegaard
Læge Hans Kjerkegaard

Behandlet med guld siden 1996

Kontakt os helt uforpligtende

For professionel & kompetent behandling af smerter & ømme led med guld

Godkendt af

Styrelsen for patientsikkerhed logo nbg

Spørgsmål og svar om slidgigt i nakken

Nedenfor finder du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål vedrørende denne behandling.

Hvordan behandles kroniske rygsmerter?

Almindeligvis omfatter behandling af kroniske rygsmerter, Paracetamol, NSAID (gigtmedicin), fysisk aktivitet, og manipulation er det berørte område. Sidstnævnte foretages primært af kiropraktor, men også fysioterapeuter, osteopater og læger. 

Start med at konsultere din egen læge da den konkrete behandling bør bero på en konkret og faglig vurdering. 

Seneste tal fra sundhedsstyrelsen fra 2022. I rapporten “Sygdomsbyrden i Danmark” Fremgår det at 1.7 millioner angiver at have rygsmerter.

Kilde

Rygsmerter er noget de fleste oplever i løbet af deres liv. 
For nogle kommer smerterne igen, eller varierer. 
Varer smerterne i mere end 6 mdr. Anses de ofte som værende kroniske rygsmerter. 
Denne graduering anvendes dog primært af fagpersoner når de skal anbefale et behandlingsforløb og du bør derfor altid kontakte dig læge hvis du oplever nye eller tiltagende smerteområder.

Omkring 5-8 % af voksne i den vestlige verden opfylder kriterierne for komplekse kroniske smerter. Komplekse kroniske smerter defineres som kroniske smerter, der har væsentlige konsekvenser for arbejdsliv og/eller hverdagsliv de fleste dage eller hver dag de seneste 3 måneder.

Kilde

Kroniske smerter, der varer mere end 12 uger, forsvinder sjældent af sig selv. Behandling kan kræve en kombination af medicinsk intervention, fysioterapi, og livsstilsændringer. Konsultation med en sundhedsprofessionel er vigtig for at udvikle en effektiv behandlingsstrategi.

Kroniske nervesmerter, også kendt som neuropatiske smerter, opstår, når nervesystemet ikke fungerer korrekt på grund af skade eller sygdom. Dette kan skyldes en række årsager, herunder diabetes, skader, infektioner, og visse medicinske tilstande. Til forskel fra normale smerter, der opstår som et signal om skade, opstår nervesmerter uden en tydelig årsag og kan føles som brændende, stikkende, eller som elektriske stød. Behandlingen er kompleks og kan omfatte medicin, fysiologisk manipulation, og Guldimplantation.

Ja, kroniske rygsmerter kan være relateret til eller forværres af stress. Stress kan forårsage muskelspændinger og spændinger, især i ryggen, hvilket kan bidrage til smerter eller forværre eksisterende rygproblemer. Desuden kan kronisk stress påvirke kroppens smerteopfattelse og smertetærskel, hvilket gør individer mere følsomme over for smerte.

Er kroniske smerter arveligt?

Kroniske smerter kan have en arvelig faktor, hvilket betyder at risikoen kan være højere, hvis din familie har en historie med sådanne smerter. Dog påvirkes de også af miljømæssige og personlige faktorer. Genetik er kun en del af årsagen til kroniske smerter.

 • Motionér regelmæssigt: Aktiviteter som gåture, svømning og specifikke rygøvelser kan forbedre rygstyrken og fleksibiliteten.
 • Gennemgå fysioterapi: En professionel kan udarbejde et personligt øvelsesprogram og guide i korrekte holdninger.
 • Anvend medicin: Efter rådgivning fra en læge kan smertestillende og antiinflammatoriske medicin anvendes.
 • Praktiser mindfulness: Metoder som meditation og dyb vejrtrækning kan hjælpe med at håndtere stress, der forværrer smerter.
 • Brug varme eller kulde: En varmepude eller en ispakning kan give midlertidig lindring.
 • Modtag massage: Terapeutisk massage kan afhjælpe muskelspændinger.
 • Tilpas din ergonomi: Justeringer af din daglige rutine og arbejdsområde kan mindske rygproblemer.

Ja, varme kan afhjælpe kroniske rygsmerter ved at slappe af i musklerne og forbedre blodcirkulationen. Anvend en varmepude eller tag et varmt bad i op til 20 minutter for midlertidig lindring. Undgå dog for varme overflader og rådfør dig med en sundhedsprofessionel, hvis du har særlige helbredstilstande.

Et sammenfald i ryggen, også kendt som en spinal fraktur eller vertebrale kollaps, kan variere i symptomer afhængigt af graden og placeringen af sammenfaldet. Typisk kan det medføre:

Pludselig opstået rygsmerter: Smerten kan være skarp og intens, især lige efter skaden eller sammenfaldet.

Højde tab: Over tid kan et sammenfald i ryggen føre til et mærkbart tab af kropshøjde.

Krumning af ryggen: Især i tilfælde af flere sammenfald, kan personen udvikle en fremadbøjet holdning, ofte kaldet en “enkens pukkel”.

Begrænset bevægelighed: Smerten og skaden kan begrænse din evne til at bevæge dig normalt.

Langvarig smerte: Selv efter det indledende akutte stadium kan der være vedvarende, dullerende smerter.

Det er vigtigt at søge lægehjælp, hvis man oplever disse symptomer, da et sammenfald i ryggen kan påvirke rygmarven og andre vitale funktioner.

Rygsmerter kan være farlige, fordi de kan indikere alvorlige underliggende tilstande såsom diskusprolaps, infektioner eller spinal frakturer. Ubehandlede rygsmerter kan føre til kronisk smerte, nedsat mobilitet og påvirke livskvaliteten. Det er vigtigt at søge lægehjælp for at diagnosticere og behandle årsagen korrekt.

Træning kan være en effektiv del af behandlingen for kroniske rygsmerter. Regelmæssig, moderat motion styrker rygmusklerne, forbedrer holdning og fleksibilitet og fremmer blodcirkulationen, hvilket kan bidrage til smertelindring og heling. Det er dog vigtigt at tilpasse øvelserne til den enkeltes situation og smerteniveau, og det anbefales at konsultere en sundhedsfaglig person eller en fysioterapeut for at udvikle et sikkert og effektivt træningsprogram. Direkte træning kan ikke altid “træne smerten væk”, men det kan signifikant reducere smerter og forbedre livskvaliteten.

At have en nerve i klemme i ryggen kan føles forskelligt afhængigt af personen og situationen, men almindelige symptomer inkluderer:

Smerter: Ofte skarpe, stikkende eller brændende, som kan forværres ved bestemte bevægelser.

Manglende følelse eller prikken: En følelse af “nåle og pins” eller tab af følelse i det område, der forsynes af den påvirkede nerve.

Muskelsvaghed: Musklerne i det berørte område kan føles svage eller blive hurtigt trætte.

Strålende smerter: Smerterne kan stråle fra ryggen og ned i benene eller arme, afhængigt af hvilken nerve der er påvirket.

Det er vigtigt at konsultere en læge, hvis du oplever disse symptomer, da en nerve i klemme kan kræve medicinsk behandling for at undgå varige skader.

Succesfortællinger fra vores patienter

5/5
Fuldstændig smertefri i dag efter en guldimplantation

For 3 måneder siden var min mand hos dig. Allerede umiddelbart efter behandlingen var hans hoftesmerter væk og har været det lige siden. Han er fuldstændig smertefri i dag. Vi er utrolig taknemmelige.

Hustru til patienten
5/5
Fuldstændig smertefri i dag efter en guldimplantation

For 3 måneder siden var min mand hos dig. Allerede umiddelbart efter behandlingen var hans hoftesmerter væk og har været det lige siden. Han er fuldstændig smertefri i dag. Vi er utrolig taknemmelige.

Hustru til patienten
5/5
Jeg er det lykkeligste menneske i verden

4 uger efter min guldbehandling er 90% af mine smerter væk. Jeg er det lykkeligste menneske i verden. Jeg er dig så taknemmelig. Før behandlingen kunne jeg kun gå 30 minutter gennem byen og hvert skridt med smerter. Nu går jeg 3 timer og længere uden smerter. Mange mange tak.

Sylvia
5/5
Det var for mig virkelig et mirakel

Jeg fik første gang guld i min nakke og lænd i 1998 og har haft det fint siden, du gav mig mit gamle liv tilbage, det var for mig virkelig et mirakel, nu kunne man lige pludselig det hele, hvor man i flere år bare havde haft smerter.

Anders, 77 år