Til top
Ring til os på +45 23 39 49 77
Vi behandler

Diskusprolaps

Gå til afsnit

En diskusprolaps i lænden er en hyppig lidelse, der kan opstå både hos unge og ældre og give kroniske smerter i ryggen med eller uden udstråling til benene.

Smerterne går ofte i sig selv med tiden, men hos en del patienter bliver rygsmerterne kroniske (varighed mere end 6 måneder).

Det var bl.a. tilfældet for Lillian (én af vores mange patienter, som blev kureret med guld). Lillian levede med invaliderende rygsmerter gennem 10 år, før hun blev kureret for sine voldsomme smerter med guld. Du kan høre hendes historie i videoen nedenfor:

I denne artikel kigger vi i øvrigt nærmere på, hvad en diskusprolaps er for en størrelse samt de forskellige behandlinger af kroniske smerter som følge af diskusprolaps.

YouTube player

Hos +50-årige er der som regel slidgigt på flere niveauer i rygsøjlen og ikke kun på det niveau i rygsøjlen, hvor diskusprolapsen sidder, og mange har i forvejen døjet med smerter i ryggen.

Behandling af kroniske rygsmerter efter en diskusprolaps i lænden er en specialistopgave, som vi varetager i Guldklinikken.

✓ Guldimplantation er velegnet til patienter, som har behov for smertebehandling og som ofte ikke kan afhjælpes på anden måde.

✓ De fleste af vores patienter oplever, at deres smerter forsvinder helt eller lindres så meget, at man nu pludselig kan leve en normal tilværelse igen!

✓ Én enkelt behandling med guld er som regel nok.

Vores resultater i Guldklinikken er gode, og vi har fået mange flotte anmeldelser fra vores patienter gennem tiden.

Behandling af kroniske rygsmerter efter en diskusprolaps

I nogle tilfælde hjælper hverken aflastning, fysioterapi eller en diskusoperation på smerter som følge af en diskusprolaps, og man ender ud med at få kroniske rygsmerter, der kan være svært invaliderende.
 
Spørgsmålet er derfor, hvilke andre behandlingsmuligheder der findes mod kroniske rygsmerter som følge af en diskusprolaps? Det har vi gennemgået nedenfor!

5/5
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv

“Jeg havde voldsomme smerter i ryggen – invaliderende smerter. Jeg kunne ikke klare mig selv overhovedet. Jeg havde hjemmepleje otte gange i døgnet. Mine smerter var forfærdelige og jeg havde ingen livskvalitet.”, fortæller Lillian, der i 2003 blev opereret for en diskusprolaps.
Smerterne tiltog for alvor for halvandet år siden, hvor hun var indlagt på Holstebro Sygehus. “Min moster havde for nogle år siden fået indlagt guld og anbefalede mig at forsøge at få indlagt guld. […]
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv”, fortæller Lillian i dag.

Hør hele Lillians historie i videoen her.

Lillian, 52 år

Moderate til svære rygsmerter med iskiassmerter – varighed over 6-12 måneder, eller hvor andre behandlingsformer er uden nævneværdig effekt

I de tilfælde hvor rygsmerterne ikke lindres efter en diskus-operation (eller hvor en diskus-operation ikke kan tilbydes), anbefaler vi, at man forsøger nedenstående behandlingsformer:

 • Guldimplantation
 • Medicin mod nervesmerter (for eksempel antidepressiva og/eller antiepileptika)
 • Rygmarvsstimulation (mindre rygoperation, hvor en elektrode implanteres indtil rygmarven)
 • Smertestillende medicin
 • Transkutan elektrisk nervestimulation (TENS)

Som det fremgår af listen ovenfor, kan forskellige behandlingsformer have effekt på rygsmerter med iskiassmerter. I Guldklinikken anbefaler vi dog til enhver tid behandling med guldimplantation baseret på vores mangeårige erfaring og mange gode tilbagemeldinger fra vores patienter.

Til behandling af kroniske rygsmerter efter en diskusprolaps, med eller uden forudgående diskusoperation, anbefaler vi guldimplantation, som er en væsentlig mere effektiv behandlingsform til lindring af kroniske rygsmerter end de ovenfor nævnte.

Guldimplantation anses også for at være en bedre smertebehandling af kroniske rygsmerter efter diskusprolaps end aflastning, afspændingsøvelser, akupunktur, kiropraktorbehandling, TENS, massage, yoga og fysioterapi (rygtræning).
 
Guldimplantation foretages i lokalbedøvelse. Behandlingen foregår ved, at der indlægges små guldstykker via tynde kanyler ind til leddene i rygsøjlen. Guldets anti-inflammatoriske virkning hæmmer frigivelsen af smertefremkaldende stoffer. Derved får guldet rygmusklerne til at slappe af, og muskelsmerterne lindres eller forsvinder.
 
Hovedparten af vores patienter oplever signifikant smertelindring efter en enkelt guldimplantation.
Behandlingen egner sig til alle sværhedsgrader af rygsmerter uanset varighed.

Hvorfor vælge guldimplantation til behandling af kroniske rygsmerter?

Guldimplantation er generelt en effektiv behandlingsform til lindring af kroniske rygsmerter, der udvikles efter en diskusprolaps.

 • Vi har patienter, der har levet uden smerter i 15-17 år efter en behandling med guld.
 • Det er videnskabeligt dokumenteret, at guldimplantation kan afhjælpe langvarige og kroniske smerter.
 • En guldimplantation kan udskyde tiden til – eller helt overflødiggøre en diskusoperation.
 • Én behandling omkring det syge led er som regel nok.
 • Varig smertelindring eller smertefrihed ses hos ca. 80 %.
 • Alle led kan behandles.
 • Behov for smertestillende medicin efter behandlingen bliver mindre eller forsvinder.
 • Ingen indlæggelse.
 • Kan foretages uanset alder og evt. hjerte-/lungesygdom.
 • Ingen bivirkninger.
 • Ingen genoptræning.
 • Ingen sygemelding efter en guldimplantation.

Læs mere om behandling af kroniske smerter med guld.

Hvad er en diskusprolaps?

Hele rygsøjlen består af ryghvirvler og mellemliggende båndskiver (diskus).
 
Hver diskus består af en blød central del, som er omgivet af en ydre, hård bindevævsring. De fungerer som en slags støddæmper, så tryk og belastning forplanter sig gennem rygsøjlen.
 
Allerede fra 20-årsalderen bliver vandindholdet i båndskiverne mindre, hvilket bevirker, at båndskiverne falder sammen. Med tiden kan der opstå sprækker i den ydre bindevævsring i diskus.
Revner den ydre bindevævsring, for eksempel ved et forkert løft, kan den bløde centrale del presse sig ud gennem diskus og dermed trykke ind på rygmarven eller en afgående nerverod, som ligger umiddelbart bagved diskus i rygmarvskanalen.

En diskusprolaps er en udposning på en af de båndskiver (diskus), der ligger mellem rygsøjlens hvirvler, og som medfører tryk ind på rygmarven eller på en afgående nerverod.

Billedet til venstre viser rygsøjlen. Det øverste billede til højre er et eksempel på en normal diskus, mens det nederste billede viser en diskusprolaps, som trykker ind på en bagvedliggende nerverod og giver udstrålende smerter eller – føleforstyrrelser i benene.

Diskusprolaps - Gold implant clinic

Kroniske rygsmerter eller nakkesmerter som følge af tidligere diskusprolaps kan behandles effektivt med guldimplantation.

Hvad er symptomerne på en diskusprolaps?

Symptomer på en diskusprolaps opstår typisk i forbindelse med et forkert løft eller vrid i ryggen. Det giver intense smerter, som kan stråle ud i det ene eller begge ben.
 
Langt de fleste diskusprolapser opstår i lænden, men der kan også forekomme diskusprolaps i nakken.

Symptomer på diskusprolaps i lænden

Ved en diskusprolaps i lænden kan der opstå:

 • Lændesmerter
 • Udstrålende smerter til sæderegion og ned i benet (iskiassmerter) (sjældnere begge ben)
 • Føleforstyrrelser ned i benet
 • Føleforstyrrelser i skridtet (ridebukse-området)
 • Nedsat kraft eller lammelse i benet
 • Manglende kontrol over vandladning og/eller afføring

Ved pludseligt indsættende kraftnedsættelse, føleforstyrrelser eller manglende kontrol over vandladning og/eller afføring skal du straks søge læge.

Hvorfor giver en diskusprolaps kroniske rygsmerter?

Ved en diskusprolaps er der sprækker i båndskivens yderste lag, hvor der ligger fintfølende nerver. Påvirkning af disse fintfølende nerver medfører øget frigivelse af smerteimpulser fra nerverne, så man får ondt.

Der sker også en øget frigivelse af stoffer, der gør nerverne mere følsomme. Det betyder, at smertetærsklen bliver lavere, så man lettere får ondt. Nervesystemet ændrer sig altså og bliver overfølsomt for smerte (læs mere om kroniske smerter).

Når nervesystemet bliver permanent overaktiveret, bliver den omkringliggende rygmuskulatur også overaktiv. Det giver vedvarende spændinger i ryggen og sidenhen muskelsmerter, som er et vigtigt ledsagefænomen til de slidforandringer i rygsøjlen, som ofte ses hos mennesker, der har haft en diskusprolaps.

En del af forklaringen på, at en diskusprolaps kan give kroniske rygsmerter er, at sprækker i diskus påvirker fintfølende nerver på overfladen af diskus og gør nervesystemet permanent overaktivt. Det overaktive nervesystem bevirker, at muskulaturen i ryggen bliver spændt og øm.

Kvinde behandles af læge for diskusprolaps i ryggen

Hvordan stilles diagnosen diskusprolaps?

En diskusprolaps i lænden kan ofte diagnosticeres ud fra symptomerne, en klinisk undersøgelse af ryggen og en neurologisk undersøgelse for udfaldssymptomer i form af kraftnedsættelse og føleforstyrrelser i benene.

Hvis der ikke er kraftnedsættelse eller udstrålende føleforstyrrelser til benene (iskiassmerter), mindsker det sandsynligheden for, at der er tale om en diskusprolaps.
Omvendt er føleforstyrrelser i benene heller ikke ensbetydende med, at man har en diskusprolaps, da føleforstyrrelser i benene også kan skyldes meddelte symptomer fra spændte muskler i lænd og sæderegion (for eksempel et piriformissyndrom).

For sikkert at bekræfte diagnosen skal der foretages en MR-scanning af ryggen. Scanningsbillederne anvendes til at tage stilling til, om det er nødvendigt med en operation eller om det er bedre at se an.

Hvis rygsmerterne varer ved i lang tid efter en diskusprolaps eller efter en operation for diskusprolaps og bliver kroniske, kan det undertiden være nødvendigt at foretage en ny MR-scanning af ryggen for at udelukke en ny diskusprolaps.

Ved kroniske rygsmerter vil scanningsbillederne i mange tilfælde kun vise følger efter en diskusprolaps, uden at der er tegn til egentligt tryk ind på rygmarven eller afgående nerverod. En diskusprolaps heler nemlig med tiden. Derimod vil der ofte være tegn til slidgigt på flere niveauer i rygsøjlen.

Slidgigt i ryggen er en anden diagnose, der skal overvejes ved kroniske rygsmerter med eller uden føleforstyrrelser til benene.

5/5
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv

“Jeg havde voldsomme smerter i ryggen – invaliderende smerter. Jeg kunne ikke klare mig selv overhovedet. Jeg havde hjemmepleje otte gange i døgnet. Mine smerter var forfærdelige og jeg havde ingen livskvalitet.”, fortæller Lillian, der i 2003 blev opereret for en diskusprolaps.
Smerterne tiltog for alvor for halvandet år siden, hvor hun var indlagt på Holstebro Sygehus. “Min moster havde for nogle år siden fået indlagt guld og anbefalede mig at forsøge at få indlagt guld. […]
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv”, fortæller Lillian i dag.

Hør hele Lillians historie i videoen her.

Lillian, 52 år

Hvordan er langtidsudsigterne med eller uden behandling?

Langtidsudsigten afhænger af årsagen til dine smerter og valg af behandling.
 
De fleste har også før en diskusprolaps døjet med smerter i ryggen. Det vil som regel være udtryk for generelt slid i rygsøjlen.
 
Langt de fleste er i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter en diskusprolaps. Nogle må dog gå ned i tid, og nogle få har så svære smerter, at de bliver nødt til at trække sig fra arbejdsmarkedet.
 
Cirka 5-10 % får en ny diskusprolaps inden for de første 5 år efter en diskusprolaps.
Den nye diskusprolaps kan komme det samme sted som første gang eller i en diskus mellem to andre ryghvirvler. Det kan give fornyede smerter.

Hvordan undgår du en ny diskusprolaps?

For at mindske risikoen for en ny diskusprolaps i lænden er det generelt vigtigt, at du følger nedenstående råd:

 • Hold dig i gang
 • Vægttab for at aflaste ryggen (hvis du er overvægtig)
 • Styrke din ryg med træning
 • Undgå uhensigtsmæssige løft med ryggen

Hvordan behandles en nyopståede diskusprolaps hos en i øvrigt “ryg-rask” patient?

Cirka 90 % af alle patienter med en symptomgivende diskusprolaps får det bedre af sig selv inden for få måneder ved aflastning og smertestillende medicin.

Efter nogen tid kan man forsigtigt begynde at genoptræne med hjælp fra en fysioterapeut for at smertelindre og styrke ryggen.

Hos 10 % vælger man at fjerne diskusprolapsen ved en operation. Det sker som regel efter en længere periode, hvor man har forsøgt med aflastning, smertestillende medicin og fysioterapi uden nogen større effekt.

En operation har i de fleste tilfælde god effekt på især smerter ned i benene, mens effekten på smerter i ryggen ofte er ringere ved en operation.
Smerterne i ryggen skyldes som regel, at den omkringliggende rygmuskulatur er blevet spændt og øm på grund af overaktivering af nervesystemet. Det kan en operation ikke afhjælpe, men må i stedet afhjælpes med behandlingsformer såsom guldimplantation, smertestillende medicin eller rygtræning.

Behandling af diskusprolaps ved en rygkirurgisk diskusoperation

I nogle tilfælde anbefales en operation inden for få måneder. Det gælder, når ryg- og bensmerterne ikke lindres på aflastning, smertestillende medicin (paracetamol og NSAID-præparater) og rygtræning, eller hvis der tilkommer betydelig nedsat kraft i det ene eller begge ben sammenholdt med, at diagnosen kan bekræftes ved MR-scanningsbilleder af ryggen. (Vi tilbyder ikke denne type operation i Guldklinikken, men synes alligevel, at du skal kende til behandlingsformen, så du er klar over, hvad en diskusoperation indebærer. Det kan du læse om herunder).

Er der udelukkende rygsmerter uden føleforstyrrelser eller kraftnedsættelse i benene, taler det imod at foretage en operation, da det har begrænset effekt. I disse tilfælde er guldbehandling derimod et rigtig godt alternativ, som kan have god effekt på kroniske rygsmerter. Det kan du læse mere om her, hvor vores patienter anbefaler guldimplantation.

Man er generelt tilbageholdende med at tilbyde kirurgisk operation for diskusprolaps i ryggen. Det er der flere grunde til:

 • I modsætning til en guldimplantation er en diskus-operation et forholdsvist stort indgreb, dels kan der opstå komplikationer, og dels får en del det bedre af sig selv uden en operation.
 • Den væsentligste grund til at undlade at operere synes dog at være, at en rygkirurgisk operation ikke er en garanti for at blive smertefri og i nogle tilfælde kan forværre eksisterende rygsmerter (såkaldt fejlslagen rygkirurgi syndrom).

Ved en diskus-operation fjerner man den del af diskus, som trykker ind på rygmarven eller en nerverod, for at lindre iskiassmerter, føleforstyrrelser og kraftnedsættelse i benene. Hvis nervetrykket har stået på i flere uger eller måneder, kan det vare længe før nervevævet at fuldt ophelet, og dermed før symptomerne i benene reduceres.
Effekten på kroniske rygsmerter er som regel mindre ved en diskusoperation, da mange også har slidgigt i rygsøjlen (særligt efter 50-års alderen) og ledsagende muskelspændinger foruden den erhvervede diskusprolaps.

Efter en diskusoperation er det vigtigt at genoptræne ryggen i samarbejde med en fysioterapeut og være flittig med rygøvelser i hjemmet efter fysioterapeutens instruks.

Hvad er effekten af en operation for diskusprolaps?

To ud af tre patienter, der opereres for en diskusprolaps, er tilfredse med resultatet på lang sigt, mens de resterende patienter (ca. 30 %) fortsat har kroniske smertegener (såkaldt fejlslagen rygkirurgi syndrom).

En diskusoperation er dermed ingen garanti for at blive smertefri. Forværring af eksisterende rygsmerter ses hos en mindre del af patienterne efter operation for diskusprolaps.

Effekt af en operation på udstrålende smerter eller føleforstyrrelser i benene

En operation har generelt bedst effekt på udstrålende smerter (iskiassmerter), føleforstyrrelser og kraftnedsættelse i benene, da disse symptomer ofte kan tilskrives tryk fra en diskusprolaps ind på en nerverod.

Effekt af en diskusoperation på rygsmerter

Effekten af en diskusoperation på rygsmerter er derimod mindre lovende (og særligt hvis rygsmerterne er kroniske)! Kroniske rygsmerter kan med fordel behandles med guld.
 
Har man i tiden før en diskusprolaps døjet med tilbagevendende rygsmerter, vil der i mange tilfælde være ledsagende slidgigt i ryggen samt muskelspændinger som ledsagefænomen.
Konsekvensen af forandringerne i ryggen er, at muskulaturen i ryggen bliver spændt og øm.
 
I mange tilfælde involverer slidgigt i lænden flere niveauer i rygsøjlen. Det er en vigtig medvirkende årsag til, at rygsmerterne også varer ved lang tid efter diskusprolapsen. Man kan sige, at en diskusprolaps i disse tilfælde er en eskalering af underliggende slidforandringer i ryggen.
 
Når der i forvejen er slidgigt i ryggen med involvering af flere båndskiver i rygsøjlen, har en kirurgisk diskus-operation ofte kun begrænset effekt på rygsmerterne, fordi musklerne i ryggen i forvejen er spændt og øm.

Efterhånden bliver ryggen så spændt og øm, at det er vanskeligt at komme af med smerterne igen ved almindelig øvelsesterapi eller en diskusoperation. Her kan en guldbehandling derimod være et godt alternativ!

Kroniske rygsmerter er altså betinget af både muskulære forhold og slidforandringer i ryggen, som ikke nødvendigvis kan afhjælpes ved en diskusoperation.
 
En operation for diskusprolaps har primært til formål at lindre symptomer i benene.

5/5
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv

“Jeg havde voldsomme smerter i ryggen – invaliderende smerter. Jeg kunne ikke klare mig selv overhovedet. Jeg havde hjemmepleje otte gange i døgnet. Mine smerter var forfærdelige og jeg havde ingen livskvalitet.”, fortæller Lillian, der i 2003 blev opereret for en diskusprolaps.
Smerterne tiltog for alvor for halvandet år siden, hvor hun var indlagt på Holstebro Sygehus. “Min moster havde for nogle år siden fået indlagt guld og anbefalede mig at forsøge at få indlagt guld. […]
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv”, fortæller Lillian i dag.

Hør hele Lillians historie i videoen her.

Lillian, 52 år

Opsummering

Kroniske rygsmerter kan skyldes mange forskellige forhold, som alle bidrager til, at man har ondt. Har man haft en diskusprolaps, kan det give kroniske smerter i ryggen. Skaden i båndskiven medfører nemlig en inflammation omkring båndskiven og dermed at muskulaturen i ryggen spænder op. Dermed kan der opstå kroniske smerter. Fjernes diskusprolapsen ved en operation, vil der stadig være skader at se i båndskiven og myoser i rygmusklerne.

I Guldklinikken behandler vi patienter med kroniske rygsmerter som følge af både slidgigt samt gamle skader i ryggen efter en diskusprolaps. De kroniske rygsmerter behandles ved hjælp af  guldimplantation, hvorved små 24-karat guldstykker lægges ind langs rygsøjlen. Her fungerer de små guldstykker som en form for permanent akupunktur.

Behandlingen har vi anvendt siden 1996 med god effekt hos hovedparten af vores patienter og behandlingen er videnskabeligt dokumenteret. Metoden er desuden blevet anvendt af dyrlægerne til behandling af ledsmerter hos hunde og andre kæledyr siden 1980erne.

Mange af vores patienter bliver enten helt smertefri eller oplever væsentlig smertereduktion efter en enkelt behandling. Virkningen er i reglen langvarigt eller permanent. 

Før en guldbehandling:

For at komme i betragtning til en guldimplantation bedes du: 

 1. Kontakte klinikken herunder for tidsbestilling. Du kan også kontakte os for en uforpligtende samtale.
 2. Få foretaget en røntgen-/ scanningsundersøgelse af det smertefulde led eller område efter vejledning fra lægerne i klinikken. Har du tidligere fået foretaget en sådan undersøgelse, der er nyere end 2 år, kan denne ofte anvendes.
 3. Du bedes kontakte den røntgenafdeling, hvor du har fået foretaget undersøgelsen mhp. at få tilsendt røntgen-/scanningsbillederne. Afdelingen er forpligtet til at tilsende dig billederne.
 4. Tilsende os røntgen-/scanningsbilleder af det smertefulde led eller område i god tid forud for konsultationen.
 5. Får du blodfortyndende medicin, skal du holde pause med den blodfortyndende medicin i nogle dage op til din guldbehandling. Dette aftaler du med os i forbindelse med tidsbestilling.
 6. Vi vil også bede dig om evt. at tage en pårørende med på dagen for behandlingen, som kan transportere dig hjem efter guldbehandlingen. Det skyldes, at lokalbedøvelsen kan have en generel sløvende effekt, og vi derfor fraråder, at du køre bil de første timer efter behandlingen.

Kontakt os for en uforpligtende vurdering

Vi er pionere inden for guldimplantation og er den klinik i verden, der har længst erfaring med at behandle langvarige – og kroniske smerter hos mennesker med små 24-karat guldstykker.

Gå til afsnit

Picture of Læge Hans Kjerkegaard
Læge Hans Kjerkegaard

Behandlet med guld siden 1996

Kontakt os helt uforpligtende

For professionel & kompetent behandling af smerter & ømme led med guld

Godkendt af

Styrelsen for patientsikkerhed logo nbg

Spørgsmål og svar om slidgigt i nakken

Nedenfor finder du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål vedrørende denne behandling.

Hvordan behandles kroniske rygsmerter?

Almindeligvis omfatter behandling af kroniske rygsmerter, Paracetamol, NSAID (gigtmedicin), fysisk aktivitet, og manipulation er det berørte område. Sidstnævnte foretages primært af kiropraktor, men også fysioterapeuter, osteopater og læger. 

Start med at konsultere din egen læge da den konkrete behandling bør bero på en konkret og faglig vurdering. 

Seneste tal fra sundhedsstyrelsen fra 2022. I rapporten “Sygdomsbyrden i Danmark” Fremgår det at 1.7 millioner angiver at have rygsmerter.

Kilde

Rygsmerter er noget de fleste oplever i løbet af deres liv. 
For nogle kommer smerterne igen, eller varierer. 
Varer smerterne i mere end 6 mdr. Anses de ofte som værende kroniske rygsmerter. 
Denne graduering anvendes dog primært af fagpersoner når de skal anbefale et behandlingsforløb og du bør derfor altid kontakte dig læge hvis du oplever nye eller tiltagende smerteområder.

Omkring 5-8 % af voksne i den vestlige verden opfylder kriterierne for komplekse kroniske smerter. Komplekse kroniske smerter defineres som kroniske smerter, der har væsentlige konsekvenser for arbejdsliv og/eller hverdagsliv de fleste dage eller hver dag de seneste 3 måneder.

Kilde

Kroniske smerter, der varer mere end 12 uger, forsvinder sjældent af sig selv. Behandling kan kræve en kombination af medicinsk intervention, fysioterapi, og livsstilsændringer. Konsultation med en sundhedsprofessionel er vigtig for at udvikle en effektiv behandlingsstrategi.

Kroniske nervesmerter, også kendt som neuropatiske smerter, opstår, når nervesystemet ikke fungerer korrekt på grund af skade eller sygdom. Dette kan skyldes en række årsager, herunder diabetes, skader, infektioner, og visse medicinske tilstande. Til forskel fra normale smerter, der opstår som et signal om skade, opstår nervesmerter uden en tydelig årsag og kan føles som brændende, stikkende, eller som elektriske stød. Behandlingen er kompleks og kan omfatte medicin, fysiologisk manipulation, og Guldimplantation.

Ja, kroniske rygsmerter kan være relateret til eller forværres af stress. Stress kan forårsage muskelspændinger og spændinger, især i ryggen, hvilket kan bidrage til smerter eller forværre eksisterende rygproblemer. Desuden kan kronisk stress påvirke kroppens smerteopfattelse og smertetærskel, hvilket gør individer mere følsomme over for smerte.

Er kroniske smerter arveligt?

Kroniske smerter kan have en arvelig faktor, hvilket betyder at risikoen kan være højere, hvis din familie har en historie med sådanne smerter. Dog påvirkes de også af miljømæssige og personlige faktorer. Genetik er kun en del af årsagen til kroniske smerter.

 • Motionér regelmæssigt: Aktiviteter som gåture, svømning og specifikke rygøvelser kan forbedre rygstyrken og fleksibiliteten.
 • Gennemgå fysioterapi: En professionel kan udarbejde et personligt øvelsesprogram og guide i korrekte holdninger.
 • Anvend medicin: Efter rådgivning fra en læge kan smertestillende og antiinflammatoriske medicin anvendes.
 • Praktiser mindfulness: Metoder som meditation og dyb vejrtrækning kan hjælpe med at håndtere stress, der forværrer smerter.
 • Brug varme eller kulde: En varmepude eller en ispakning kan give midlertidig lindring.
 • Modtag massage: Terapeutisk massage kan afhjælpe muskelspændinger.
 • Tilpas din ergonomi: Justeringer af din daglige rutine og arbejdsområde kan mindske rygproblemer.

Ja, varme kan afhjælpe kroniske rygsmerter ved at slappe af i musklerne og forbedre blodcirkulationen. Anvend en varmepude eller tag et varmt bad i op til 20 minutter for midlertidig lindring. Undgå dog for varme overflader og rådfør dig med en sundhedsprofessionel, hvis du har særlige helbredstilstande.

Et sammenfald i ryggen, også kendt som en spinal fraktur eller vertebrale kollaps, kan variere i symptomer afhængigt af graden og placeringen af sammenfaldet. Typisk kan det medføre:

Pludselig opstået rygsmerter: Smerten kan være skarp og intens, især lige efter skaden eller sammenfaldet.

Højde tab: Over tid kan et sammenfald i ryggen føre til et mærkbart tab af kropshøjde.

Krumning af ryggen: Især i tilfælde af flere sammenfald, kan personen udvikle en fremadbøjet holdning, ofte kaldet en “enkens pukkel”.

Begrænset bevægelighed: Smerten og skaden kan begrænse din evne til at bevæge dig normalt.

Langvarig smerte: Selv efter det indledende akutte stadium kan der være vedvarende, dullerende smerter.

Det er vigtigt at søge lægehjælp, hvis man oplever disse symptomer, da et sammenfald i ryggen kan påvirke rygmarven og andre vitale funktioner.

Rygsmerter kan være farlige, fordi de kan indikere alvorlige underliggende tilstande såsom diskusprolaps, infektioner eller spinal frakturer. Ubehandlede rygsmerter kan føre til kronisk smerte, nedsat mobilitet og påvirke livskvaliteten. Det er vigtigt at søge lægehjælp for at diagnosticere og behandle årsagen korrekt.

Træning kan være en effektiv del af behandlingen for kroniske rygsmerter. Regelmæssig, moderat motion styrker rygmusklerne, forbedrer holdning og fleksibilitet og fremmer blodcirkulationen, hvilket kan bidrage til smertelindring og heling. Det er dog vigtigt at tilpasse øvelserne til den enkeltes situation og smerteniveau, og det anbefales at konsultere en sundhedsfaglig person eller en fysioterapeut for at udvikle et sikkert og effektivt træningsprogram. Direkte træning kan ikke altid “træne smerten væk”, men det kan signifikant reducere smerter og forbedre livskvaliteten.

At have en nerve i klemme i ryggen kan føles forskelligt afhængigt af personen og situationen, men almindelige symptomer inkluderer:

Smerter: Ofte skarpe, stikkende eller brændende, som kan forværres ved bestemte bevægelser.

Manglende følelse eller prikken: En følelse af “nåle og pins” eller tab af følelse i det område, der forsynes af den påvirkede nerve.

Muskelsvaghed: Musklerne i det berørte område kan føles svage eller blive hurtigt trætte.

Strålende smerter: Smerterne kan stråle fra ryggen og ned i benene eller arme, afhængigt af hvilken nerve der er påvirket.

Det er vigtigt at konsultere en læge, hvis du oplever disse symptomer, da en nerve i klemme kan kræve medicinsk behandling for at undgå varige skader.

Succesfortællinger fra vores patienter

5/5
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv

“Jeg havde voldsomme smerter i ryggen – invaliderende smerter. Jeg kunne ikke klare mig selv overhovedet. Jeg havde hjemmepleje otte gange i døgnet. Mine smerter var forfærdelige og jeg havde ingen livskvalitet.”, fortæller Lillian, der i 2003 blev opereret for en diskusprolaps.
Smerterne tiltog for alvor for halvandet år siden, hvor hun var indlagt på Holstebro Sygehus. “Min moster havde for nogle år siden fået indlagt guld og anbefalede mig at forsøge at få indlagt guld. […]
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv”, fortæller Lillian i dag.

Hør hele Lillians historie i videoen her.

Lillian, 52 år
5/5
Jeg er det lykkeligste menneske i verden

4 uger efter min guldbehandling er 90% af mine smerter væk. Jeg er det lykkeligste menneske i verden. Jeg er dig så taknemmelig. Før behandlingen kunne jeg kun gå 30 minutter gennem byen og hvert skridt med smerter. Nu går jeg 3 timer og længere uden smerter. Mange mange tak.

Sylvia
5/5
Kan sove igen uden smerter

Tusind tak for en fantastisk god og behagelig oplevelse jeg fik hos jer, i torsdags, da jeg fik lagt guld i min ryg. Jeg har i går, for første gang i ca. 3 år, kunnet støvsuge HELE vores 325m2 store hus, uden at gøre det over flere omgange, og uden at jeg måtte ligge resten af dagen. Jeg blev lidt træt i ryggen, men fik ikke stærke forværrede smerter som jeg plejer. Jeg har for første gang i over 1½ år fået sovet fra 23.00-07.00 uden at måtte op 3-4 gange for at tage piller. At kunne få sig en ordentlig nattesøvn, det var bare helt fantastisk.

Christina, 39 år
5/5
Jeg er dybt taknemmelig

Havde store smerter i lænden og havde besvær med at få min dagligdag til at hænge sammen. Fik lagt guld ind af to omgange.

Nu har jeg verdens bedste pensionistjob, så jeg går hver dag mellem 10 og 15 km og dvs. mit guld bliver aktiveret så meget, så her om aften har jeg ikke det der ligner smerter (kun ømme fødder!). Sover rimeligt godt om natten og har det bare helt fantastisk takke været det guld du lagde i lænden af mig.

Jeg er dybt taknemmelig for din indsats for mange år siden.

K.H. Susanne (der nu springer rundt som en vårhare – eller næsten)
5/5
Jeg har ingen rygsmerter længere

Lige en dejlig tilbagemelding her straks i det nye år.
De første par dage efter min behandling hos dig, var jeg lidt træt – MEN den 11.12 havde jeg det bare helt fantastisk.

Jeg har ingen rygsmerter haft siden den 11.12 og vi har haft besøg af søn og svigerdatter samt vores dejlige børnebørn fra Dubai i 10 dage i julen. Jeg har danset, hoppet og leget med mine børnebørn – jamen det har bare været helt fantastisk godt.

Kaj, 66 år