Til top
Ring til os på +45 23 39 49 77
Vi behandler

Kroniske muskelsmerter (Kronisk myofascielt smertesyndrom)

Gå til afsnit

Godt 15 % af den voksne befolkning har langvarige, kroniske smerter. Dette gælder alle aldersgrupper, men med en stigende tendens gennem livet, hvor især kvinder rammes i de ældre aldersgrupper. Muskelsmerter involverer ofte musklerne i ryggen. Resultatet er tilbagevendende eller kroniske rygsmerter.

I denne artikel kan du læse om kroniske muskelsmerter (myofasciel smertesyndrom), årsager, symptomer og behandling.

Hvad skyldes kroniske muskelsmerter?

Det er usikkert, hvor stor en andel af kroniske smerter der kan tilskrives smerter fra muskler, men der er ingen tvivl om, at muskelsmerter er et vigtigt ledsagefænomen til de fleste sygdomme i bevægeapparatet, herunder slidgigt, leddegigt, fejlstilling af led samt følger efter knoglebrud.

Resultatet er, at musklerne omkring det sygdomsramte led bliver ømme og spændte. Den slidgigtsbetingede muskelsmerte ses blandt andet ved slidgigt i nakkeryghofte og knæ.

Ud over at muskelsmerter kan være udløst af sygdom i et led, kan kroniske muskelsmerter også vedligeholdes af stressfaktorer, der står på over lang tid.
Provokerende faktorer omfatter blandt andet fysisk hårdt og især uvant arbejde, dårlig arbejdsstilling eller dårlig kropsholdning generelt.

Desto længere tid stressfaktorerne får lov til at stå på, desto større er risikoen for at udvikle muskelsmerter. Selvom en stressfaktor fjernes (f.eks. ved at man bedre sin arbejdsstilling), kan smerterne varer ved i lang tid efter.

Behandles smerterne ikke rettidigt, er der en stor risiko for, at muskelsmerterne bliver kroniske og forværres over tid. Det skyldes, at smerterne medfører ændret bevægemønster og dermed overbelastning af andre muskler.

Enkeltstående uheld, som for eksempel et piskesmæld (whiplash-traume), kan også forårsage permanente muskelsmerter i et område. Mekanismen for vedligeholdelse af smerterne er her overordnet den samme som for de øvrige muskulært betingede smertetilstande.

Desto længere tid stressfaktorerne får lov til at stå på, desto større er risikoen for at udvikle muskelsmerter. Selvom en stressfaktor fjernes (f.eks. ved at man bedre sin arbejdsstilling), kan smerterne varer ved i lang tid efter.

Behandles smerterne ikke rettidigt, er der en stor risiko for, at muskelsmerterne bliver kroniske og forværres over tid. Det skyldes, at smerterne medfører ændret bevægemønster og dermed overbelastning af andre muskler.

Enkeltstående uheld, som for eksempel et piskesmæld (whiplash-traume), kan også forårsage permanente muskelsmerter i et område. Mekanismen for vedligeholdelse af smerterne er her overordnet den samme som for de øvrige muskulært betingede smertetilstande.

 • Fysisk overbelastning af muskler
 • Direkte traume mod muskler
 • Slidgigt eller leddegigt
 • Kropslige forhold (f.eks. uens benlængde, fejlstilling af led, skoliose, Scheuermanns sygdom, Bechterew’s sygdom)
 • Fysisk inaktivitet (f.eks. på grund af eksisterende smerter)
 • Dårlig kropsholdning eller arbejdsstilling
 • Bekymringer, stress og depression

Hvor hyppige er kroniske muskelsmerter?

Myofascielle smerter er en meget hyppig årsag til kroniske smerter.

 • Omkring 1 ud af 3 patienter, der henvender sig til alment praktiserede læge på grund af smerter, har ondt enten primært som følge af smerter fra muskler eller som følge af muskelsmerter som ledsagefænomen til anden bevægeapparatssygdom, såsom slidgigt.
 • Hos omkring 8 ud af 10 med svære kroniske smerter spiller muskelsmerter en afgørende rolle.
5/5
Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter

Jeg er meget glad og taknemmelig, for smerterne i nakke og brystryg er væk. Jeg kan sove om natten uden at føle knive og syle i ryggen. Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter. Det gør, at min livsglæde er vendt tilbage. Har været på hesteryg i det smukke efterår. Fra skovens bakketop med udsigt til Julsø og Himmelbjerget sendte både Gilvi og jeg mange taknemmelige tanker til jer på klinikken.

Merete, 59 år

Hvad er symptomerne på kroniske muskelsmerter?

 • smerter lokalt i musklen
 • smerter diffust i området grundet spændinger i den øvrige muskulatur
 • meddelt smerte andetsteds

Ved kroniske muskelsmerter er der en tendens til, at anden muskler bliver medinddraget med det resultat, at muskelsmerterne over tid spreder sig til andre områder på grund af afledte spændingstilstande. Det kan give en oplevelse af diffuse udbredte smerter til en stor del af kroppen.

Den rene muskelsmerte er ikke overraskende værst ved brug af den afficerede muskulatur. Der ses yderligere forværring ved brug efter stilstand, og patienten klager sig ved fornyet aktivitet efter længere tid i siddende stilling eller om morgenen. Smerten er i de tilfælde ofte ledsaget af stivhed, som fortager sig med opvarmning.

Mere komplicerede tilstande karakteriseres ved smerter i hvile og/eller forværring efter arbejde.

Ud over selve smertetilstanden døjer mange kroniske smertepatienter også med søvnproblemer. Det skyldes ofte, at stillingsændring i løbet af natten medfører smerter eller at langvarig hvile forværrer muskelsmerterne.
En del kroniske smertepatienter oplever også søvnbesvær som følge af bivirkninger fra smertestillende medicin i form af morfin og andre opioid-holdige præparater.

Hvordan stilles diagnosen?

Muskelsmerter, der er en hyppig årsag til kroniske smerter, kan hverken diagnosticeres med røntgen, CT- eller MR-scanninger.
Scanninger kan derimod have relevans ved diagnosticering af en evt. underliggende årsag, hvortil muskelsmerter er et ledsagefænomen. Det gælder bl.a. ved slidgigt i et knæled eller slidgigt i ryggen.

I Guldklinikken diagnosticerer vi sædvanligvis kronisk myofascielt smertesyndrom på baggrund af din sygehistorie og en grundig klinisk undersøgelse sammenholdt med billede-diagnostiske undersøgelser for at udelukke eller bekræfte anden underliggende årsag til kroniske smerter.

Diagnosering af et kronisk myofascielt smertesyndrom bygger på en kombination af:

 1. En beskrivelse af dine symptomer
 2. Lokalisation af smerterne og smertekarakteren
 3. Bestemte fund ved den kliniske undersøgelse
 4. Billede-diagnostiske undersøgelser (for at bekræfte/afkræfte andre årsager til smerterne)

Eksempler på muskelsmertesyndromer

Det myofascielle smertesyndrom optræder ved en lang række smertetilstande og kan både være en udløsende årsag såvel som medvirkende årsag til udvikling af kroniske smerter.

Nogle eksempler er vist nedenfor:

En del af disse tilstande vil som oftest også være betinget af degenerative slidforandringer i tilstødende led medførende ændret bevægemønster samt overbelastning af musklerne i de pågældende regioner.

Hvordan behandles muskelsmerter?

Behandling af myofascielt smertesyndrom og kroniske smerter er en specialistopgave, som kræver mange års erfaring, og ikke alle terapeuter formår at behandle kroniske smerter effektivt.

Med ovenstående forbehold har vi vist nogle eksempler på behandlingsformer mod myofascielt smertesyndrom nedenfor:

Lette til moderate smerter (varighed mindre end 6-12 måneder)

 • Akupunktur
 • Fysioterapi, motion og fysisk aktivitet
 • Guldimplantation (guldakupunktur)
 • Massage
 • Smertestillende medicin (især paracetamol og NSAID-præparater)
 • TENS (transkutan elektrisk nervestimulation)
 • Udstrækning og kuldebehandling

Svære smerter eller lette til moderate smerter (varighed over 6-12 måneder)

 • Guldimplantation (guldakupunktur)
 • Hjælpemidler
 • Stærkere virkende smertestillende medicin

I Guldklinikken har vi mangeårig erfaring i diagnosticering og behandling af kroniske smertetilstande, herunder diagnosticering af ledsagende muskelsmerter.

Guldimplantation (guldakupunktur) er en behandlingsform med videnskabeligt dokumenteret effekt på kroniske smerter, herunder myofascielt smertesyndrom og slidgigtsbetingede smerter.

Mange patienter med kronisk smerter bliver enten vedvarende smertelindret eller smertefri efter en guldimplantation.

Hvad kan jeg selv gøre?

 • Det er vigtigt, at du sørger for at holde dig i gang. Vær ikke nervøs for at bevæge dig. Det er bedre, at du bevæger dig, end at du hele tiden går og passer på, da fysisk inaktivitet kan forværre et myofascielt smertesyndrom over tid.
 • Gå så vidt muligt normalt på arbejde, selvom du har ondt. Specielt bedre langvarig sygemelding ikke situationen, da det øger risikoen for ikke at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
 • Milde til moderate muskelsmerter kan undertiden holdes nede med smertestillende medicin, herunder paracetamol og NSAID-præparater. Denne behandling kan være et godt supplement til samtidig øvelsesterapi og bevægelse.
 • Det er vigtigt, at du sørger for at gøre noget ved dine kroniske smerter.
 • Desto længere tid, man har ondt, desto større er risikoen for, at et kronisk myofascielt smertesyndrom udvikler sig og at muskelspændinger spreder sig til større muskelgrupper med risiko for forværring af smerterne.
 • Ved spredning af et myofascielt smertesyndrom til flere muskelgrupper bliver det vanskeligere at holde smerterne nede med smertestillende medicin og behandlingsformer såsom akupunktur, fysioterapi, massage og TENS.
 • Har smerterne stået på i mere end ½-1 år eller har der ikke været væsentlig effekt af andre behandlingsformer, kan det anbefales at blive behandlet med guldimplantation (guldakupunktur), som er særligt udviklet til behandling af kroniske smerter.

I Guldklinikken står vi klar til at tage hånd om dine smerter med et stort kendskab til diagnostik og behandling af led- og muskelsmerter.

Guldimplantation (guldakupunktur) er videnskabeligt dokumenteret som en effektiv smertebehandling.
Vores resultater med guldimplantation viser, at langt hovedparten af vor patienter, der behandles for en mangeårige smertetilstand, bliver smertelindret eller smertefri efter en behandling med guldimplantation.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale vedrørende behandling af dine kroniske smerter.

Find mere om klinikkens anbefalinger her.

5/5
Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter

Jeg er meget glad og taknemmelig, for smerterne i nakke og brystryg er væk. Jeg kan sove om natten uden at føle knive og syle i ryggen. Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter. Det gør, at min livsglæde er vendt tilbage. Har været på hesteryg i det smukke efterår. Fra skovens bakketop med udsigt til Julsø og Himmelbjerget sendte både Gilvi og jeg mange taknemmelige tanker til jer på klinikken.

Merete, 59 år

Før en guldbehandling:

For at komme i betragtning til en guldimplantation bedes du: 

 1. Kontakte klinikken for tidsbestilling herunder. Du kan også kontakte os for en uforpligtende samtale.
 2. Få foretaget en røntgen-/ scanningsundersøgelse af det smertefulde led eller område efter vejledning fra lægerne i klinikken. Har du tidligere fået foretaget en sådan undersøgelse, der er nyere end 2 år, kan denne ofte anvendes.
 3. Du bedes kontakte den røntgenafdeling, hvor du har fået foretaget undersøgelsen mhp. at få tilsendt røntgen-/scanningsbillederne. Afdelingen er forpligtet til at tilsende dig billederne.
 4. Tilsende os røntgen-/scanningsbilleder af det smertefulde led eller område i god tid forud for konsultationen.
 5. Får du blodfortyndende medicin, skal du holde pause med den blodfortyndende medicin i nogle dage op til din guldbehandling. Dette aftaler du med os i forbindelse med tidsbestilling.
 6. Vi vil også bede dig om evt. at tage en pårørende med på dagen for behandlingen, som kan transportere dig hjem efter guldbehandlingen. Det skyldes, at lokalbedøvelsen kan have en generel sløvende effekt, og vi derfor fraråder, at du køre bil de første timer efter behandlingen.

Kontakt os for en uforpligtende vurdering

Vi er pionere inden for guldimplantation og er den klinik i verden, der har længst erfaring med at behandle langvarige – og kroniske smerter hos mennesker med små 24-karat guldstykker.

Gå til afsnit

Picture of Læge Hans Kjerkegaard
Læge Hans Kjerkegaard

Behandlet med guld siden 1996

Kontakt os helt uforpligtende

For professionel & kompetent behandling af smerter & ømme led med guld

Godkendt af

Styrelsen for patientsikkerhed logo nbg

Spørgsmål og svar om slidgigt i nakken

Nedenfor finder du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål vedrørende denne behandling.

Hvordan behandles kroniske rygsmerter?

Almindeligvis omfatter behandling af kroniske rygsmerter, Paracetamol, NSAID (gigtmedicin), fysisk aktivitet, og manipulation er det berørte område. Sidstnævnte foretages primært af kiropraktor, men også fysioterapeuter, osteopater og læger. 

Start med at konsultere din egen læge da den konkrete behandling bør bero på en konkret og faglig vurdering. 

Seneste tal fra sundhedsstyrelsen fra 2022. I rapporten “Sygdomsbyrden i Danmark” Fremgår det at 1.7 millioner angiver at have rygsmerter.

Kilde

Rygsmerter er noget de fleste oplever i løbet af deres liv. 
For nogle kommer smerterne igen, eller varierer. 
Varer smerterne i mere end 6 mdr. Anses de ofte som værende kroniske rygsmerter. 
Denne graduering anvendes dog primært af fagpersoner når de skal anbefale et behandlingsforløb og du bør derfor altid kontakte dig læge hvis du oplever nye eller tiltagende smerteområder.

Omkring 5-8 % af voksne i den vestlige verden opfylder kriterierne for komplekse kroniske smerter. Komplekse kroniske smerter defineres som kroniske smerter, der har væsentlige konsekvenser for arbejdsliv og/eller hverdagsliv de fleste dage eller hver dag de seneste 3 måneder.

Kilde

Kroniske smerter, der varer mere end 12 uger, forsvinder sjældent af sig selv. Behandling kan kræve en kombination af medicinsk intervention, fysioterapi, og livsstilsændringer. Konsultation med en sundhedsprofessionel er vigtig for at udvikle en effektiv behandlingsstrategi.

Kroniske nervesmerter, også kendt som neuropatiske smerter, opstår, når nervesystemet ikke fungerer korrekt på grund af skade eller sygdom. Dette kan skyldes en række årsager, herunder diabetes, skader, infektioner, og visse medicinske tilstande. Til forskel fra normale smerter, der opstår som et signal om skade, opstår nervesmerter uden en tydelig årsag og kan føles som brændende, stikkende, eller som elektriske stød. Behandlingen er kompleks og kan omfatte medicin, fysiologisk manipulation, og Guldimplantation.

Ja, kroniske rygsmerter kan være relateret til eller forværres af stress. Stress kan forårsage muskelspændinger og spændinger, især i ryggen, hvilket kan bidrage til smerter eller forværre eksisterende rygproblemer. Desuden kan kronisk stress påvirke kroppens smerteopfattelse og smertetærskel, hvilket gør individer mere følsomme over for smerte.

Er kroniske smerter arveligt?

Kroniske smerter kan have en arvelig faktor, hvilket betyder at risikoen kan være højere, hvis din familie har en historie med sådanne smerter. Dog påvirkes de også af miljømæssige og personlige faktorer. Genetik er kun en del af årsagen til kroniske smerter.

 • Motionér regelmæssigt: Aktiviteter som gåture, svømning og specifikke rygøvelser kan forbedre rygstyrken og fleksibiliteten.
 • Gennemgå fysioterapi: En professionel kan udarbejde et personligt øvelsesprogram og guide i korrekte holdninger.
 • Anvend medicin: Efter rådgivning fra en læge kan smertestillende og antiinflammatoriske medicin anvendes.
 • Praktiser mindfulness: Metoder som meditation og dyb vejrtrækning kan hjælpe med at håndtere stress, der forværrer smerter.
 • Brug varme eller kulde: En varmepude eller en ispakning kan give midlertidig lindring.
 • Modtag massage: Terapeutisk massage kan afhjælpe muskelspændinger.
 • Tilpas din ergonomi: Justeringer af din daglige rutine og arbejdsområde kan mindske rygproblemer.

Ja, varme kan afhjælpe kroniske rygsmerter ved at slappe af i musklerne og forbedre blodcirkulationen. Anvend en varmepude eller tag et varmt bad i op til 20 minutter for midlertidig lindring. Undgå dog for varme overflader og rådfør dig med en sundhedsprofessionel, hvis du har særlige helbredstilstande.

Et sammenfald i ryggen, også kendt som en spinal fraktur eller vertebrale kollaps, kan variere i symptomer afhængigt af graden og placeringen af sammenfaldet. Typisk kan det medføre:

Pludselig opstået rygsmerter: Smerten kan være skarp og intens, især lige efter skaden eller sammenfaldet.

Højde tab: Over tid kan et sammenfald i ryggen føre til et mærkbart tab af kropshøjde.

Krumning af ryggen: Især i tilfælde af flere sammenfald, kan personen udvikle en fremadbøjet holdning, ofte kaldet en “enkens pukkel”.

Begrænset bevægelighed: Smerten og skaden kan begrænse din evne til at bevæge dig normalt.

Langvarig smerte: Selv efter det indledende akutte stadium kan der være vedvarende, dullerende smerter.

Det er vigtigt at søge lægehjælp, hvis man oplever disse symptomer, da et sammenfald i ryggen kan påvirke rygmarven og andre vitale funktioner.

Rygsmerter kan være farlige, fordi de kan indikere alvorlige underliggende tilstande såsom diskusprolaps, infektioner eller spinal frakturer. Ubehandlede rygsmerter kan føre til kronisk smerte, nedsat mobilitet og påvirke livskvaliteten. Det er vigtigt at søge lægehjælp for at diagnosticere og behandle årsagen korrekt.

Træning kan være en effektiv del af behandlingen for kroniske rygsmerter. Regelmæssig, moderat motion styrker rygmusklerne, forbedrer holdning og fleksibilitet og fremmer blodcirkulationen, hvilket kan bidrage til smertelindring og heling. Det er dog vigtigt at tilpasse øvelserne til den enkeltes situation og smerteniveau, og det anbefales at konsultere en sundhedsfaglig person eller en fysioterapeut for at udvikle et sikkert og effektivt træningsprogram. Direkte træning kan ikke altid “træne smerten væk”, men det kan signifikant reducere smerter og forbedre livskvaliteten.

At have en nerve i klemme i ryggen kan føles forskelligt afhængigt af personen og situationen, men almindelige symptomer inkluderer:

Smerter: Ofte skarpe, stikkende eller brændende, som kan forværres ved bestemte bevægelser.

Manglende følelse eller prikken: En følelse af “nåle og pins” eller tab af følelse i det område, der forsynes af den påvirkede nerve.

Muskelsvaghed: Musklerne i det berørte område kan føles svage eller blive hurtigt trætte.

Strålende smerter: Smerterne kan stråle fra ryggen og ned i benene eller arme, afhængigt af hvilken nerve der er påvirket.

Det er vigtigt at konsultere en læge, hvis du oplever disse symptomer, da en nerve i klemme kan kræve medicinsk behandling for at undgå varige skader.

Succesfortællinger fra vores patienter

5/5
Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter

Jeg er meget glad og taknemmelig, for smerterne i nakke og brystryg er væk. Jeg kan sove om natten uden at føle knive og syle i ryggen. Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter. Det gør, at min livsglæde er vendt tilbage. Har været på hesteryg i det smukke efterår. Fra skovens bakketop med udsigt til Julsø og Himmelbjerget sendte både Gilvi og jeg mange taknemmelige tanker til jer på klinikken.

Merete, 59 år
5/5
Ny livskvalitet

Jeg er den lykkelige pasienten av deg, hvor du reddet mine 2 knær, og gav meg ny livskvalitet og førlighet.
Jeg er bare fantastisk heldig, og lever normalt med stor aktivitet, lange skiturer og jakt turer med tung ryggsekk.

TUSEN TAKK FOR HJELPEN

Bertrand, 62 år
5/5
Jeg har sovet uden at vågne pga smerter

I nat er 2. nat jeg har sovet uden at vågne pga. smerter. Jeg kan rejse og sætte mig på en stol uden problemer. Jeg kan gå lige så hurtigt som de fleste. I dag er mit mål at komme ud at ride.
Jeg er bare så glad og lettet. Tusind tak for, at du gik ind på den vej.

Vivian 60 år
5/5
Jeg er det lykkeligste menneske i verden

4 uger efter min guldbehandling er 90% af mine smerter væk. Jeg er det lykkeligste menneske i verden. Jeg er dig så taknemmelig. Før behandlingen kunne jeg kun gå 30 minutter gennem byen og hvert skridt med smerter. Nu går jeg 3 timer og længere uden smerter. Mange mange tak.

Sylvia
5/5
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv

“Jeg havde voldsomme smerter i ryggen – invaliderende smerter. Jeg kunne ikke klare mig selv overhovedet. Jeg havde hjemmepleje otte gange i døgnet. Mine smerter var forfærdelige og jeg havde ingen livskvalitet.”, fortæller Lillian, der i 2003 blev opereret for en diskusprolaps.
Smerterne tiltog for alvor for halvandet år siden, hvor hun var indlagt på Holstebro Sygehus. “Min moster havde for nogle år siden fået indlagt guld og anbefalede mig at forsøge at få indlagt guld. […]
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv”, fortæller Lillian i dag.

Hør hele Lillians historie i videoen her.

Lillian, 52 år