fbpx

Ømme & spændte muskler

Effektiv behandling med lokal guldbehandling

Kroniske muskelsmerter (kronisk myofascielt smertesyndrom)

Godt 15 % af den voksne befolkning har langvarige, kroniske smerter. Dette gælder alle aldersgrupper, men med en stigende tendens gennem livet, hvor især kvinder rammes i de ældre aldersgrupper. Muskelsmerter involverer ofte musklerne i ryggen. Resultatet er tilbagevendende eller kroniske rygsmerter.

I denne artikel kan du læse om kroniske muskelsmerter (myofasciel smertesyndrom), årsager, symptomer og behandling.

Hvad skyldes kroniske muskelsmerter?

Det er usikkert, hvor stor en andel af kroniske smerter der kan tilskrives smerter fra muskler, men der er ingen tvivl om, at muskelsmerter er et vigtigt ledsagefænomen til de fleste sygdomme i bevægeapparatet, herunder slidgigt, leddegigt, fejlstilling af led samt følger efter knoglebrud.

Resultatet er, at musklerne omkring det sygdomsramte led bliver ømme og spændte. Den slidgigtsbetingede muskelsmerte ses blandt andet ved slidgigt i nakkeryghofte og knæ.

Ud over at muskelsmerter kan være udløst af sygdom i et led, kan kroniske muskelsmerter også vedligeholdes af stressfaktorer, der står på over lang tid.
Provokerende faktorer omfatter blandt andet fysisk hårdt og især uvant arbejde, dårlig arbejdsstilling eller dårlig kropsholdning generelt.

5/5

Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv

“Jeg havde voldsomme smerter i ryggen – invaliderende smerter. Jeg kunne ikke klare mig selv overhovedet. Jeg havde hjemmepleje otte gange i døgnet. Mine smerter var forfærdelige og jeg havde ingen livskvalitet.”, fortæller Lillian, der i 2003 blev opereret for en diskusprolaps.
Smerterne tiltog for alvor for halvandet år siden, hvor hun var indlagt på Holstebro Sygehus. “Min moster havde for nogle år siden fået indlagt guld og anbefalede mig at forsøge at få indlagt guld. […]
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv”, fortæller Lillian i dag.

Hør hele Lillians historie i videoen her.

Lillian, 52 år

Desto længere tid stressfaktorerne får lov til at stå på, desto større er risikoen for at udvikle muskelsmerter. Selvom en stressfaktor fjernes (f.eks. ved at man bedre sin arbejdsstilling), kan smerterne varer ved i lang tid efter.

Behandles smerterne ikke rettidigt, er der en stor risiko for, at muskelsmerterne bliver kroniske og forværres over tid. Det skyldes, at smerterne medfører ændret bevægemønster og dermed overbelastning af andre muskler.

Enkeltstående uheld, som for eksempel et piskesmæld (whiplash-traume), kan også forårsage permanente muskelsmerter i et område. Mekanismen for vedligeholdelse af smerterne er her overordnet den samme som for de øvrige muskulært betingede smertetilstande.

For at opsummere kan kroniske muskelsmerter (kronisk myofascielt smertesyndrom) skyldes en eller flere af følgende faktorer:

 • Fysisk overbelastning af muskler
 • Direkte traume mod muskler
 • Slidgigt eller leddegigt
 • Kropslige forhold (f.eks. uens benlængde, fejlstilling af led, skoliose, Scheuermanns sygdom, Bechterew’s sygdom)
 • Fysisk inaktivitet (f.eks. på grund af eksisterende smerter)
 • Dårlig kropsholdning eller arbejdsstilling
 • Bekymringer, stress og depression
5/5

Jeg er SÅ glad for at smerterne er forsvundet

Nu er der næsten gået 3 mdr efter jeg fik guld i venstre knæ d 3.11.21
Jeg kan med glæde fortælle, at smerterne stort set var væk med det samme. Smerterne var kortvarigt på besøg igen i slutning af nov. /start dec. men så forsvandt de.
Jeg får stadig forøget væske i knæet (mindre end tidligere), når jeg går langt. Men det gør ikke ondt i knæet og væsken fortager sig også rimeligt hurtigt igen. Jeg kan strække knæet helt, hvad jeg ikke kunne tidligere.

Jeg er SÅ glad for at smerterne er forsvundet og for at have fået min fulde førlighed tilbage og det er som om det stadig bliver lidt bedre dag for dag👏🏻😊.

Mette

Hvor hyppige er kroniske muskelsmerter?

Myofascielle smerter er en meget hyppig årsag til kroniske smerter.

 

 • Omkring 1 ud af 3 patienter, der henvender sig til alment praktiserede læge på grund af smerter, har ondt enten primært som følge af smerter fra muskler eller som følge af muskelsmerter som ledsagefænomen til anden bevægeapparatssygdom, såsom slidgigt.
 • Hos omkring 8 ud af 10 med svære kroniske smerter spiller muskelsmerter en afgørende rolle.
5/5

Smerterne er væk

Efter at jeg har fået lagt guld i knæet, er smerterne væk.

Hør hele Irenes historie i videoen her.

Irene, 69 år

Hvad er symptomerne på kroniske muskelsmerter?

Tegn og symptomer på myofascielt smertesyndrom er:

 • smerter lokalt i musklen
 • smerter diffust i området grundet spændinger i den øvrige muskulatur
 • meddelt smerte andetsteds

Ved kroniske muskelsmerter er der en tendens til, at anden muskler bliver medinddraget med det resultat, at muskelsmerterne over tid spreder sig til andre områder på grund af afledte spændingstilstande. Det kan give en oplevelse af diffuse udbredte smerter til en stor del af kroppen.

Den rene muskelsmerte er ikke overraskende værst ved brug af den afficerede muskulatur. Der ses yderligere forværring ved brug efter stilstand, og patienten klager sig ved fornyet aktivitet efter længere tid i siddende stilling eller om morgenen. Smerten er i de tilfælde ofte ledsaget af stivhed, som fortager sig med opvarmning.

Mere komplicerede tilstande karakteriseres ved smerter i hvile og/eller forværring efter arbejde.

Ud over selve smertetilstanden døjer mange kroniske smertepatienter også med søvnproblemer. Det skyldes ofte, at stillingsændring i løbet af natten medfører smerter eller at langvarig hvile forværrer muskelsmerterne.
En del kroniske smertepatienter oplever også søvnbesvær som følge af bivirkninger fra smertestillende medicin i form af morfin og andre opioid-holdige præparater.

Hvordan stilles diagnosen?

Muskelsmerter, der er en hyppig årsag til kroniske smerter, kan hverken diagnosticeres med røntgen, CT- eller MR-scanninger.
Scanninger kan derimod have relevans ved diagnosticering af en evt. underliggende årsag, hvortil muskelsmerter er et ledsagefænomen. Det gælder bl.a. ved slidgigt i et knæled eller slidgigt i ryggen.

Guldklinikken diagnosticerer vi sædvanligvis kronisk myofascielt smertesyndrom på baggrund af din sygehistorie og en grundig klinisk undersøgelse sammenholdt med billede-diagnostiske undersøgelser for at udelukke eller bekræfte anden underliggende årsag til kroniske smerter.

Diagnosering af et kronisk myofascielt smertesyndrom bygger på en kombination af:

 1. En beskrivelse af dine symptomer
 2. Lokalisation af smerterne og smertekarakteren
 3. Bestemte fund ved den kliniske undersøgelse
 4. Billede-diagnostiske undersøgelser (for at bekræfte/afkræfte andre årsager til smerterne)
5/5

Jeg har fået livskvaliteten tilbage efter min guldbehandling​

Det er fantastisk. Jeg er lige kommet hjem fra ferie. Sidste år kunne jeg knap nok gå en kilometer. I år har jeg travet af sted hver eneste dag. Det er næsten for godt til at være sandt, at jeg ikke længere har ondt.

Vita, 66 år

Eksempler på muskelsmertesyndromer

Det myofascielle smertesyndrom optræder ved en lang række smertetilstande og kan både være en udløsende årsag såvel som medvirkende årsag til udvikling af kroniske smerter.

Nogle eksempler er vist nedenfor:

En del af disse tilstande vil som oftest også være betinget af degenerative slidforandringer i tilstødende led medførende ændret bevægemønster samt overbelastning af musklerne i de pågældende regioner.

Hvordan behandles muskelsmerter?

Behandling af myofascielt smertesyndrom og kroniske smerter er en specialistopgave, som kræver mange års erfaring, og ikke alle terapeuter formår at behandle kroniske smerter effektivt.

Med ovenstående forbehold har vi vist nogle eksempler på behandlingsformer mod myofascielt smertesyndrom nedenfor:

Lette til moderate smerter (varighed mindre end 6-12 måneder)

 • Akupunktur
 • Fysioterapi, motion og fysisk aktivitet
 • Guldimplantation (guldakupunktur)
 • Massage
 • Smertestillende medicin (især paracetamol og NSAID-præparater)
 • TENS (transkutan elektrisk nervestimulation)
 • Udstrækning og kuldebehandling
5/5

Jeg er dybt taknemmelig

Havde store smerter i lænden og havde besvær med at få min dagligdag til at hænge sammen. Fik lagt guld ind af to omgange.

Nu har jeg verdens bedste pensionistjob, så jeg går hver dag mellem 10 og 15 km og dvs. mit guld bliver aktiveret så meget, så her om aften har jeg ikke det der ligner smerter (kun ømme fødder!). Sover rimeligt godt om natten og har det bare helt fantastisk takke været det guld du lagde i lænden af mig.

Jeg er dybt taknemmelig for din indsats for mange år siden.

K.H. Susanne (der nu springer rundt som en vårhare – eller næsten)

Svære smerter eller lette til moderate smerter (varighed over 6-12 måneder)

 • Guldimplantation (guldakupunktur)
 • Hjælpemidler
 • Stærkere virkende smertestillende medicin

Guldklinikken har vi mangeårig erfaring i diagnosticering og behandling af kroniske smertetilstande, herunder diagnosticering af ledsagende muskelsmerter.

Guldimplantation (guldakupunktur) er en behandlingsform med videnskabeligt dokumenteret effekt på kroniske smerter, herunder myofascielt smertesyndrom og slidgigtsbetingede smerter.

Mange patienter med kronisk smerter bliver enten vedvarende smertelindret eller smertefri efter en guldimplantation.

5/5

Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter

Jeg er meget glad og taknemmelig, for smerterne i nakke og brystryg er væk. Jeg kan sove om natten uden at føle knive og syle i ryggen. Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter. Det gør, at min livsglæde er vendt tilbage. Har været på hesteryg i det smukke efterår. Fra skovens bakketop med udsigt til Julsø og Himmelbjerget sendte både Gilvi og jeg mange taknemmelige tanker til jer på klinikken.

Merete, 59 år

Hvad kan jeg selv gøre?

 • Det er vigtigt, at du sørger for at holde dig i gang. Vær ikke nervøs for at bevæge dig. Det er bedre, at du bevæger dig, end at du hele tiden går og passer på, da fysisk inaktivitet kan forværre et myofascielt smertesyndrom over tid.
 • Gå så vidt muligt normalt på arbejde, selvom du har ondt. Specielt bedre langvarig sygemelding ikke situationen, da det øger risikoen for ikke at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
 • Milde til moderate muskelsmerter kan undertiden holdes nede med smertestillende medicin, herunder paracetamol og NSAID-præparater. Denne behandling kan være et godt supplement til samtidig øvelsesterapi og bevægelse.
 • Det er vigtigt, at du sørger for at gøre noget ved dine kroniske smerter.
 • Desto længere tid, man har ondt, desto større er risikoen for, at et kronisk myofascielt smertesyndrom udvikler sig og at muskelspændinger spreder sig til større muskelgrupper med risiko for forværring af smerterne.
 • Ved spredning af et myofascielt smertesyndrom til flere muskelgrupper bliver det vanskeligere at holde smerterne nede med smertestillende medicin og behandlingsformer såsom akupunktur, fysioterapi, massage og TENS.
 • Har smerterne stået på i mere end ½-1 år eller har der ikke været væsentlig effekt af andre behandlingsformer, kan det anbefales at blive behandlet med guldimplantation (guldakupunktur), som er særligt udviklet til behandling af kroniske smerter.
5/5

Det var for mig virkelig et mirakel

Jeg fik første gang guld i min nakke og lænd i 1998 og har haft det fint siden, du gav mig mit gamle liv tilbage, det var for mig virkelig et mirakel, nu kunne man lige pludselig det hele, hvor man i flere år bare havde haft smerter.

Anders, 77 år

I Guldklinikken står vi klar til at tage hånd om dine smerter med et stort kendskab til diagnostik og behandling af led- og muskelsmerter.

Guldimplantation (guldakupunktur) er videnskabeligt dokumenteret som en effektiv smertebehandling.
Vores resultater med guldimplantation viser, at langt hovedparten af vor patienter, der behandles for en mangeårige smertetilstand, bliver smertelindret eller smertefri efter en behandling med guldimplantation.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale vedrørende behandling af dine kroniske smerter.

Find mere om klinikkens anbefalinger her.

5/5

Det er et mirakel

Det er helt fantastisk – mor har ingen smerter haft i knæet siden i går efter, at hun fik guld i knæet. Hun har været ude at gå en tur på vejen med rollator, det har hun ikke kunnet i lang lang tid […] Det er et mirakel.

Tusind tusind tak – vi er så glade, både på mors og vores vegne.

Datter til 92-årig kvinde

Før en guldbehandling:

For at komme i betragtning til en guldimplantation bedes du: 

 1. Kontakte klinikken for tidsbestilling (kontaktoplysningerne finder du her). Du kan også kontakte os for en uforpligtende samtale.
 2. Få foretaget en røntgen-/ scanningsundersøgelse af det smertefulde led eller område efter vejledning fra speciallægerne i klinikken. Har du tidligere fået foretaget en sådan undersøgelse, der er nyere end 2 år, kan denne ofte anvendes.
 3. Du bedes kontakte den røntgenafdeling, hvor du har fået foretaget undersøgelsen mhp. at få tilsendt røntgen-/scanningsbillederne. Afdelingen er forpligtet til at tilsende dig billederne.
 4. Tilsende os røntgen-/scanningsbilleder af det smertefulde led eller område i god tid forud for konsultationen.
 5. Får du blodfortyndende medicin, skal du holde pause med den blodfortyndende medicin i nogle dage op til din guldbehandling. Dette aftaler du med os i forbindelse med tidsbestilling.
 6. Vi vil også bede dig om evt. at tage en pårørende med på dagen for behandlingen, som kan transportere dig hjem efter guldbehandlingen. Det skyldes, at lokalbedøvelsen kan have en generel sløvende effekt, og vi derfor fraråder, at du køre bil de første timer efter behandlingen.

Kontakt os for en uforpligtende vurdering

Vi er pionere inden for guldimplantation og er den klinik i verden, der har længst erfaring med at behandle langvarige – og kroniske smerter hos mennesker med små 24-karat guldstykker.

Hans Kjerkegaard

Læge Hans Kjerkegaard

Læge Ulrik Kjerkegaard

Læge Ulrik Kjerkegaard

Tilbydes i disse klinikker

Gratis parkering ved klinikken

Ring til os

23 39 49 77 (hverdage 10.00-16.00)
(Guldklinikken vil gerne modtage henvisninger, men der gives ikke tilskud fra nogen sider.)

Se priser

Få overblik over gældende priser
på Alba Hårklinik

Hans Kjerkegaard

Kontakt os helt uforpligtende

Tlf: 23 39 49 77

For professionel & kompetent behandling af smerter & ømme led med guld

Book din tid

Kontakt klinkken for at høre nærmere eller bestille tid.

Guldimplantation

Alt du behøver at vide om behandling med lokal guldbehandling (guldimplantation). Vi er den klinik i Europa, der har størst erfaring (siden 1996) med at behandle kroniske smerter og ømme led hos mennesker.

Anbefalinger fra vores patienter

Gennem tiden har vi fået mange flotte tilbagemeldinger fra vores patienter. Nogle af blevet helt smertefri og har genvundet førlighed og livskvalitet til stor glæde for patient og pårørende.

Mød vores læger

Hans Kjerkegaard

Hans Kryger Kjerkegaard

Læge
Risskov (Århus)

Læge Ulrik Kjerkegaard

Ulrik Kjerkegaard

Læge
Risskov (Århus)

Hans Kjerkegaard

Hans Kryger Kjerkegaard

Læge
Risskov (Århus)

Udvalgte priser

Konsultation hos speciallæge vedrørende kroniske smerter
Ingen
Ingen
1.000,00 DKK

Service

Konsultation hos speciallæge vedrørende kroniske smerter
Pris
1.000,00 DKK
Pga. den lovbestemte patientforsikringsordning med virkning fra 2013 er alle patientbetalinger
underlagt et patientforsikringsgebyr på aktuelt 6%. Dette gebyr skal således tilføjes til alle angivne priser.

Til gengæld er alle vores patienter forsikret under den offentlige Patienterstatning.

Tak til vores mange glade patienter

Har du spørgsmål?

Skriv til os, hvis du har spørgsmål
(undlad personfølsomme oplysninger)

Tilbydes i disse klinikker

Gratis parkering ved klinikken

Ring til os

23 39 49 77 (hverdage 10.00-16.00)
(Guldklinikken vil gerne modtage henvisninger, men der gives ikke tilskud fra nogen sider.)

Se alle priser

For en professionel og kompetent behandling af dine smerter