Til top
Ring til os på +45 23 39 49 77
Vi behandler

Guldimplantation er et godt alternativ til et “nyt knæ”

Gå til afsnit

Hvert år får adskillige tusind mennesker indsat et kunstigt knæ i Danmark. Det foregår ved en operation, hvor ledfladerne i det slidte knæ erstattes med en knæprotese. Desværre er mange af den tro, at “et nyt knæ” er forbundet med total smertelindring. Sådan forholder det sig desværre langt fra.

 • Efter indsættelse af en knæprotese har 44% af alle patienter fortsat kroniske smerter i knæet i varierende grad.
 • Hos 15% af de knæopererede ses svære knæsmerter i adskillige år efter knæoperationen.

Derfor er det vigtigt, at man har forsøgt andre behandlingsformer, inden man beslutter sig for en knæoperation – Derudover skal man vide, at der ved en knæoperation er risiko for komplikationer foruden genoptræning i mindst et år efter operationen.

I Guldklinikken anvender vores læger guldimplantation til behandling af kroniske knæsmerter. Dette er en meget skånsom behandling, som foretages i lokalbedøvelse. Via tynde kanyler lægges små 24-karat guldstykker ind omkring knæleddet. Denne behandling er et fremragende alternativ til en knæoperation og virker hos langt hovedparten af vores patienter uden risiko for komplikationer eller forværring af smerterne.

Nedenfor kan du læse mere om slidgigt i knæet, hvad det vil sige at få indsat et “kunstigt knæ” (med dertilhørende langvarig genoptræning, risiko for komplikationer og risiko for efterfølgende smerter) samt hvilke andre behandlingsmuligheder, der er. Vi vil også komme ind på guldimplantation som et godt alternativ til en knæoperation.

Fakta om guldbehandling af slidgigt i knæet

Der er mange fordele ved at vælge at blive behandlet med guld i stedet for en knæoperation. Nogle af fordelene ved en guldimplantation er anført nedenfor:

 • Det er videnskabeligt dokumenteret, at guldimplantation kan afhjælpe langvarige og kroniske smerter.
 • En guldimplantation kan udskyde tiden til – eller helt overflødiggøre en knæoperation.
 • Én guldbehandling omkring knæleddet er som regel nok.
 • Varig smertelindring eller smertefrihed ses hos flertallet af vores patienter. Bemærk, at vi har anvendt denne metode siden 1996 og dermed er den klinik i Europa med størst erfaring.
 • Behovet for smertestillende medicin efter behandlingen bliver mindre eller forsvinder.
 • Ingen indlæggelse.
 • Kan foretages uanset alder og evt. hjerte-/lungesygdom.
 • Ingen bivirkninger.
 • Intet behov for genoptræning efter behandlingen.
 • Ingen sygemelding efter en guldimplantation.

Guldimplantation er derfor et væsentlig alternativ til en knæoperation. En guldbehandling anvendes til behandling af overvejende moderate til svære gigtsmerter i knæet, men egner sig også til behandling af knæsmerter, hvor andre terapiformer, såsom øvelsesterapi, smertestillende medicin og vægttab, er uden nævneværdig effekt.

Som nævnt oplever hovedparten langvarig eller blivende smertelindring eller smertefrihed efter en guldimplantation. Derfor kan en guldimplantation i mange tilfælde udskyde tiden til en knæoperation og i bedste fald forhindre, at du overhovedet får brug for et kunstigt knæ.

En guldimplantation er et skånsomt indgreb, som hverken kræver indlæggelse, genoptræning eller sygemelding. 

En stor knæoperation er altså ikke den eneste mulighed for at slippe af med gigtsmerter i et knæ. Guld er et godt og skånsomt alternativ til en knæoperation.

Hvornår skal man mistænke slidgigt i knæet?

I starten varierer smerterne i sværhedsgrad, så man både oplever gode og dårlige dage. Man skal især mistænke slidgigt (artrose) i knæet ved:

 • Kroniske ledsmerter
 • Knæsmerter der forværres ved gang
 • Stivhed og evt. nedsat bevægelighed i knæet
 • Evt. hævelse af knæet

I starten døjer man med stivhed og smerter i knæet, når man skal i gang. Smerterne lindres som regel efter nogen tids aktivitet, men går man en lang tur eller belaster knæet for meget, er det normalt, at smerterne forværres.

Efterhånden som sygdommen skrider frem, kan der komme hvilesmerter og smerter om natten, hvilket giver forringet søvnkvalitet.

Hvad vil det sige at få indsat et “kunstigt knæ” (effekt, operation, risiko for komplikationer og genoptræning)?

Nedenfor har vi beskrevet, hvad det vil sige at få foretaget en stor knæoperation med indsættelse af en knæprotese. Oplysningerne er indhentet fra diverse videnskabelige artikler og beskriver en knæoperation så sagligt som muligt. Det er også værd at bemærke, at et “nyt knæ” ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at man bliver smertefri.

Hvor god smertelindring giver et “nyt knæ”?

 • Hovedparten af patienterne bliver smertefri og får bedret funktion i knæet.
 • 44% har fortsat kroniske smerter efter at have fået indsat et “nyt knæ”. Smerterne er almindeligvis mildere og forekommer sjældnere end før operationen. Det betyder, at man kan genoptage aktiviteter, såsom at cykle, svømme og bevæge sig rundt.
 • 15% af de knæopererede oplever ingen bedring, men har derimod svære til meget svære kroniske knæsmerter i mange år efter en protese-operation.
 • Der er altid behov for genoptræning i mindst et år efter en knæoperation samt risiko for komplikationer.

Hvordan foregår en knæoperation?

Selve operationen foregår ved, at kirurgen åbner knæet op via et snit på forsiden af knæet. Herefter afsaves de slidte ledflader og kirurgen indsætter i stedet en knæprotese af metal og plastik. Når protesen sidder på plads, kan knæet lukkes igen. I forbindelse med en knæoperation er man typisk indlagt på hospitalet i 2-4 dage.

Til sammenligning er en guldbehandling en meget mere skånsom behandling, fri for komplikationer.

Smerter de første dage efter en knæoperation

Indsættelse af en knæprotese er en stor operation. Selvom der bliver givet smertestillende medicin efter operationen, oplever mange at have ondt i dagene efter indgrebet. Hvor ondt man har er individuelt.

Der vil også komme hævelse i knæet, som medvirker til at give smerter. Hævelsen og ømheden i knæet varer i nogle måneder, men aftager stille og roligt. Nogle enkelte oplever, at knæet og benet er hævet i helt op til 1 år efter en knæoperation.

På nogle kirurgiske afdelinger lægger kirurgen en lille tynd plastikslange ind i knæet hen mod slutningen af operationen, hvorigennem der gives smertestillende medicin. Slangen fjernes dagen efter operationen.
Derudover bliver man tilbudt en kombination af svagtvirkende – og stærkere smertestillende medicin (såsom morfin), som ofte er tilstrækkeligt til at tage de værste smerter.

Nogen får forstoppelse, kvalme og evt. opkastning af den medicin, som gives under og efter operationen.

5/5
Det er et mirakel

Det er helt fantastisk – mor har ingen smerter haft i knæet siden i går efter, at hun fik guld i knæet. Hun har været ude at gå en tur på vejen med rollator, det har hun ikke kunnet i lang lang tid […] Det er et mirakel.

Tusind tusind tak – vi er så glade, både på mors og vores vegne.

Datter til 92-årig kvinde

Genoptræning efter indsættelse af kunstigt knæ

Efter en knæoperation er der et langt genoptræningsforløb på mange måneder. I dag anbefales det, at genoptræningen vedligeholdes i mindst 1 år efter en knæoperation med daglig træning.

Genoptræningen er vigtig, fordi der efter en knæoperation kommer arvæv inde i knæet. Arvævet er kroppens reaktion på det kirurgiske indgreb. Hvis knæleddet ikke bevæges efter operationen, gør arvævet knæet stift.

For at mindske risikoen for at knæet bliver stift efter en knæoperation, skal man allerede samme dag, som man er blevet opereret, i gang med at lave bøje- og strækkeøvelser i knæet. De fleste hospitaler har tilknyttet fysioterapeuter, som instruerer i, hvordan knæøvelserne skal laves.

Når man udskrives fra hospitalet, skal man selv fortsætte med at træne på daglig basis i mindst et år efter knæoperationen.

Genoptræningen består i begyndelsen af knæøvelser, styrketræning og gang på trapper og med krykker. Der udleveres krykkestokke fra hospitalet, som man typisk har brug for i nogle uger til måneder efter operationen, før der kan forventes normal gangfunktion. Nogen har brug for krykkestokke i længere tid (mere end 3 måneder).

Hensigten med genoptræningen er, at man bliver bedre og efterhånden genvinder sin funktion i knæet. Efterhånden kan træningen suppleres af cykling eller svømning. Cykling er rigtig god træning efter en knæoperation.

Til sammenligning er der slet ikke behov for genoptræning efter, at man har fået guld i knæet. En guldimplantation er nemlig en meget skånsom behandling, som foregår i lokalbedøvelse, hvorpå små guldstykker kan lægges ind omkring knæleddet via tynde kanyler. Her får du højest et par blå mærker i huden.

Sygemelding efter en knæoperation

Hvor længe man skal være sygemeldt efter udskiftning af et knæled med en knæprotese, afhænger af hvor knæbelastende ens arbejde er. For de fleste er der tale om 3 måneders sygemelding.

Hvis man har tungt og knæbelastende arbejde, kan det være nødvendigt med længere sygemelding end 3 måneder.

Til sammenligning er der intet behov for sygemelding efter en guldimplantation mod knæsmerter. Her kan man komme tilbage på arbejde allerede dagen efter behandlingen.

Hvad må man efter indsættelse af et kunstigt knæled?

Som udgangspunkt må man støtte fuldt på det opererede knæ, men der kan være undtagelser. Knæøvelser er en del af genoptræningen, når man har fået indsat et kunstigt knæ.

Det kan også anbefales at dyrke let til moderat fysisk aktivitet på daglig basis i mere end et år efter en knæoperation på grund af motions mange fordele. Motion kan bl.a. medvirke til, at man taber sig, styrke musklerne i låret og smertelindre.

Man må gerne begynde at dyrke lette aktiviteter såsom let gymnastik, svømning, gåture og cykling lidt tid efter en knæoperation.

Efter en knæoperation skal man derimod:

 • Undgå kontaktsport
 • Undgå hårdt løftearbejde, herunder meget knæbelastende arbejde med gentagne løft eller meget stående/gående arbejde
 • Undgå lange gåture

Det anbefales, at man ikke kører bil (sidder i førersædet), før det opererede knæ er stabilt og med god muskelkraft; det vil sige, når man kan gå sikkert uden krykkestokke. De fleste kan på forsvarlig vis føre en bil efter 1-3 måneder.

En interessant lille historie fra vores klinik omhandler vores første knæpatient i klinikken, som blev behandlet med guld i knæet i 1996. Sidst vi hørte fra ham spillede han stadig fodbold på fritidsplan. Det kunne han ikke have gjort, hvis han i stedet havde fået et “nyt knæ”. 

Hvilke komplikationer ses ved en knæoperation?

Ved store operationer såsom hofteoperationer og knæoperationer er der altid risiko for komplikationer. Komplikationerne forekommer med varierende hyppighed.

Nedenfor er anført de hyppigste komplikationer ved at få indsat en knæprotese (risikoen i % er skrevet i parentes):

 • Kroniske smerter i knæet af varierende sværhedsgrad (44%). Hos 15% af de knæopererede ses svære knæsmerter i adskillige år efter operationen
 • Løsning af knæprotesen (2-5%) og behov for udskiftning af knæprotesen
 • Betændelse omkring protesen (1-3%), hvilket ofte kræver udskiftning af det kunstige knæled
 • Betændelse i operationssåret (1-2%). Det kræver i nogle tilfælde kirurgisk oprensning af såret
 • Føleforstyrrelser i benet eller dropfod pga. nerveskade (1%)
 • Blodprop i benet (1-7%)
 • Urinvejsinfektion (4%)
 • Dødsfald (heldigvis sjældent men det hænder af og til pga. komplikationer til operationen)

Der er ingen garanti for, hvor længe et kunstigt knæ kan holde. Holdbarheden er begrænset. Overordnet set får 5% behov for at få udskiftet knæprotesen inden for 10 år, mens 10% får behov for at få udskiftet knæprotesen inden for 15 år.

Hvornår er der indikation for at få indsat et kunstigt knæ?

Der er ingen tvivl om, at kroniske knæsmerter kan være meget invaliderende og påvirke livskvaliteten i negativ retning.
Derfor er det naturligt at overveje en knæoperation i forhåbning om at få det bedre – især når man ikke kender til andre behandlingsmuligheder.

Knæsmerterne skal være af en vis sværhedsgrad, før det giver mening at få indsat et “nyt knæ”. Tilbageholdenhed i forhold til at operere skyldes bl.a. at:

 • Der er risiko for komplikationer
 • Der er behov for langvarig genoptræning
 • 15% har svære kroniske smerter efter en knæoperation og i nogle tilfælde ses en forværring af knæsmerterne
 • Der findes andre behandlingsformer, som er langt mere skånsomme end en knæoperation, og som bør forsøges, inden man kaster sig ud i en stor operation.

En knæoperation skal med andre ord altid betragtes som sidste udvej.

Alternativer til en knæoperation ved milde til moderate knæsmerter

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige behandlingsmuligheder, der evt. kan udskyde eller helt overflødiggøre en knæoperation.
Før man vælger at lade dig operere, er det vigtigt, at man undersøger muligheden for andre, mere skånsomme behandlingsformer.
 
Valg af behandlingsform bør afhænge af smerternes sværhedsgrad og hvor meget ens hverdag og livskvalitet er påvirket af sygdommen. Af andre behandlingsformer kan man overveje følgende:

Lette til moderate gigtsmerter i knæet

 • Akupunktur
 • Fysioterapi, motion og fysisk aktivitet
 • Elektrisk impulsbehandling (TENS-behandling)
 • Guldimplantation
 • Svagere smertestillende medicin
 • Varme- og kuldebehandling
 • Vægttab (ved overvægt)

Knæpatienter med lette til moderate smerter har som regel gavn af let træning. Hvis du er i tvivl om, hvilken træning der kan hjælpe på knæsmerter, kan du søge råd og vejledning hos en fysioterapeut. En fysioterapeut kan bl.a. hjælpe dig med at lave et øvelsesprogram, som er tilpasset din funktionsevne.

Udover let træning anbefaler man et vægttab til personer med et BMI over 25. Vægttabet skal gerne være i en størrelsesorden, der svarer til 10% af kropsvægten. Vejer man for eksempel 80 kg, skal man tabe sig minimum 8 kg, før der kan forventes effekt. Taber man sig, belastes det gigtramte knæ mindre. I mange tilfælde kan et vægttab udskyde tiden til en operation og i bedste fald gøre en operation overflødig.

Vægttabet opnås gennem sunde motionsvaner og diæt. Mild til moderat fysisk aktivitet (f.eks. øvelsesterapi, cykling, svømning eller lav-intensitet aerobic) kan være en måde at tabe sig på.

Behandling af lette til moderate slidgigtsmerter kan også forsøges lindret med smertestillende medicin i håndkøb. Der kan evt. suppleres med svagtvirkende morfinholdige præparater, som du kan få på recept hos din læge.

Er det ikke tilstrækkeligt med ovenstående smertepræparater, kan du få din læge til at udskrive recept på et NSAID-præparat, også kaldet gigtmedicin. Langvarig behandling med gigtmedicin frarådes imidlertid pga. risikoen for alvorlige bivirkninger, herunder mavesår, nyresvigt og (i tilfælde af hjertesygdom) risiko for en ny blodprop i hjertet.

Ved manglende effekt af ovenstående behandlingsformer eller ved kroniske knæsmerter, der har stået på længere end et halvt år, kan anbefales guldimplantation, som i mange tilfælde kan udskyde og i bedste fald overflødiggøre en knæoperation.

I Guldklinikken har vi siden 1996 behandlet adskillige patienter med knæsmerter som følge af gigt med god effekt.

Alternativer til en knæoperation ved moderate til svære knæsmerter

Af gode alternativer til en knæoperation skal især nævnes guldimplantation.

Nedenfor er anført en række behandlingsformer, som kan forsøges ved moderate til svære knæsmerter: 

Moderate til svære gigtsmerter i knæet

 • Fysioterapi for at vedligeholde funktionen i knæet (begrænset smertelindrende effekt)
 • Guldimplantation
 • Indsprøjtning af hyaluronsyre (kortvarig smertelindring)
 • Indsprøjtning af binyrebarkhormon (kortvarig smertelindring og kun indiceret ved ledhævelse)
 • Knæoperation
 • Stærkere smertestillende medicin
 • Evt. vægttab (ved overvægt)

Ved moderate til svære gigtsmerter anbefales fortsat øvelsesterapi for at vedligeholde knæets funktion, selvom den smertelindrende effekt er begrænset.
Det kan undertiden blive nødvendigt at behandle med stærk smertestillende medicin i form af morfin. Denne behandling har desværre bivirkninger, hvor de hyppigste bivirkninger omfatter afhængighed, sløvhed, forstoppelse og kvalme. Behandling med morfin bør derfor kun udskrives af din læge til kortvarigt forbrug og ved opblussen af knæsmerter.

Gentagne indsprøjtninger af hyaluronsyre i knæleddet, kan anvendes til behandling af svære slidgigt-smerter. Behandlingen giver kun midlertidig smertelindring og er derfor ikke en holdbar løsning ved kroniske slidgigtsmerter i knæet.

5/5
Det er et mirakel

Det er helt fantastisk – mor har ingen smerter haft i knæet siden i går efter, at hun fik guld i knæet. Hun har været ude at gå en tur på vejen med rollator, det har hun ikke kunnet i lang lang tid […] Det er et mirakel.

Tusind tusind tak – vi er så glade, både på mors og vores vegne.

Datter til 92-årig kvinde

Opsummering

Guldimplantation er i reglen et fremragende alternativ til en knæoperation, når man har kroniske ledsmerter. Behandlingen er videnskabeligt dokumenteret og hjælper hovedparten af vores patienter. I Guldklinikken har vi anvendt denne teknik siden 1996 med gode resultater. 

Som udgangspunkt skal en knæoperation altid betragtes som sidste udvej ved artrose i knæet, da behandlingen ikke kan gøres om. Desværre er det ikke alle, der bliver smertelindret efter en knæoperation. En knæoperation er desuden forbundet med risiko for komplikationer og kræver langvarig genoptræning og sygemelding. Dette undgås også helt, når man får lagt guld i knæet.

Før en guldbehandling:

For at komme i betragtning til en guldimplantation bedes du: 

 1. Kontakte klinikken for tidsbestilling herunder. Du kan også kontakte os for en uforpligtende samtale.
 2. Få foretaget en røntgen-/ scanningsundersøgelse af det smertefulde led eller område efter vejledning fra lægerne i klinikken. Har du tidligere fået foretaget en sådan undersøgelse, der er nyere end 2 år, kan denne ofte anvendes.
 3. Du bedes kontakte den røntgenafdeling, hvor du har fået foretaget undersøgelsen mhp. at få tilsendt røntgen-/scanningsbillederne. Afdelingen er forpligtet til at tilsende dig billederne.
 4. Tilsende os røntgen-/scanningsbilleder af det smertefulde led eller område i god tid forud for konsultationen.
 5. Får du blodfortyndende medicin, skal du holde pause med den blodfortyndende medicin i nogle dage op til din guldbehandling. Dette aftaler du med os i forbindelse med tidsbestilling.
 6. Vi vil også bede dig om evt. at tage en pårørende med på dagen for behandlingen, som kan transportere dig hjem efter guldbehandlingen. Det skyldes, at lokalbedøvelsen kan have en generel sløvende effekt, og vi derfor fraråder, at du køre bil de første timer efter behandlingen.

Kontakt os for en uforpligtende vurdering

Vi er pionere inden for guldimplantation og er den klinik i verden, der har længst erfaring med at behandle langvarige – og kroniske smerter hos mennesker med små 24-karat guldstykker.

Gå til afsnit

Picture of Læge Hans Kjerkegaard
Læge Hans Kjerkegaard

Behandlet med guld siden 1996

Kontakt os helt uforpligtende

For professionel & kompetent behandling af smerter & ømme led med guld

Godkendt af

Styrelsen for patientsikkerhed logo nbg

Spørgsmål og svar om slidgigt i nakken

Nedenfor finder du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål vedrørende denne behandling.

Hvordan behandles kroniske rygsmerter?

Almindeligvis omfatter behandling af kroniske rygsmerter, Paracetamol, NSAID (gigtmedicin), fysisk aktivitet, og manipulation er det berørte område. Sidstnævnte foretages primært af kiropraktor, men også fysioterapeuter, osteopater og læger. 

Start med at konsultere din egen læge da den konkrete behandling bør bero på en konkret og faglig vurdering. 

Seneste tal fra sundhedsstyrelsen fra 2022. I rapporten “Sygdomsbyrden i Danmark” Fremgår det at 1.7 millioner angiver at have rygsmerter.

Kilde

Rygsmerter er noget de fleste oplever i løbet af deres liv. 
For nogle kommer smerterne igen, eller varierer. 
Varer smerterne i mere end 6 mdr. Anses de ofte som værende kroniske rygsmerter. 
Denne graduering anvendes dog primært af fagpersoner når de skal anbefale et behandlingsforløb og du bør derfor altid kontakte dig læge hvis du oplever nye eller tiltagende smerteområder.

Omkring 5-8 % af voksne i den vestlige verden opfylder kriterierne for komplekse kroniske smerter. Komplekse kroniske smerter defineres som kroniske smerter, der har væsentlige konsekvenser for arbejdsliv og/eller hverdagsliv de fleste dage eller hver dag de seneste 3 måneder.

Kilde

Kroniske smerter, der varer mere end 12 uger, forsvinder sjældent af sig selv. Behandling kan kræve en kombination af medicinsk intervention, fysioterapi, og livsstilsændringer. Konsultation med en sundhedsprofessionel er vigtig for at udvikle en effektiv behandlingsstrategi.

Kroniske nervesmerter, også kendt som neuropatiske smerter, opstår, når nervesystemet ikke fungerer korrekt på grund af skade eller sygdom. Dette kan skyldes en række årsager, herunder diabetes, skader, infektioner, og visse medicinske tilstande. Til forskel fra normale smerter, der opstår som et signal om skade, opstår nervesmerter uden en tydelig årsag og kan føles som brændende, stikkende, eller som elektriske stød. Behandlingen er kompleks og kan omfatte medicin, fysiologisk manipulation, og Guldimplantation.

Ja, kroniske rygsmerter kan være relateret til eller forværres af stress. Stress kan forårsage muskelspændinger og spændinger, især i ryggen, hvilket kan bidrage til smerter eller forværre eksisterende rygproblemer. Desuden kan kronisk stress påvirke kroppens smerteopfattelse og smertetærskel, hvilket gør individer mere følsomme over for smerte.

Er kroniske smerter arveligt?

Kroniske smerter kan have en arvelig faktor, hvilket betyder at risikoen kan være højere, hvis din familie har en historie med sådanne smerter. Dog påvirkes de også af miljømæssige og personlige faktorer. Genetik er kun en del af årsagen til kroniske smerter.

 • Motionér regelmæssigt: Aktiviteter som gåture, svømning og specifikke rygøvelser kan forbedre rygstyrken og fleksibiliteten.
 • Gennemgå fysioterapi: En professionel kan udarbejde et personligt øvelsesprogram og guide i korrekte holdninger.
 • Anvend medicin: Efter rådgivning fra en læge kan smertestillende og antiinflammatoriske medicin anvendes.
 • Praktiser mindfulness: Metoder som meditation og dyb vejrtrækning kan hjælpe med at håndtere stress, der forværrer smerter.
 • Brug varme eller kulde: En varmepude eller en ispakning kan give midlertidig lindring.
 • Modtag massage: Terapeutisk massage kan afhjælpe muskelspændinger.
 • Tilpas din ergonomi: Justeringer af din daglige rutine og arbejdsområde kan mindske rygproblemer.

Ja, varme kan afhjælpe kroniske rygsmerter ved at slappe af i musklerne og forbedre blodcirkulationen. Anvend en varmepude eller tag et varmt bad i op til 20 minutter for midlertidig lindring. Undgå dog for varme overflader og rådfør dig med en sundhedsprofessionel, hvis du har særlige helbredstilstande.

Et sammenfald i ryggen, også kendt som en spinal fraktur eller vertebrale kollaps, kan variere i symptomer afhængigt af graden og placeringen af sammenfaldet. Typisk kan det medføre:

Pludselig opstået rygsmerter: Smerten kan være skarp og intens, især lige efter skaden eller sammenfaldet.

Højde tab: Over tid kan et sammenfald i ryggen føre til et mærkbart tab af kropshøjde.

Krumning af ryggen: Især i tilfælde af flere sammenfald, kan personen udvikle en fremadbøjet holdning, ofte kaldet en “enkens pukkel”.

Begrænset bevægelighed: Smerten og skaden kan begrænse din evne til at bevæge dig normalt.

Langvarig smerte: Selv efter det indledende akutte stadium kan der være vedvarende, dullerende smerter.

Det er vigtigt at søge lægehjælp, hvis man oplever disse symptomer, da et sammenfald i ryggen kan påvirke rygmarven og andre vitale funktioner.

Rygsmerter kan være farlige, fordi de kan indikere alvorlige underliggende tilstande såsom diskusprolaps, infektioner eller spinal frakturer. Ubehandlede rygsmerter kan føre til kronisk smerte, nedsat mobilitet og påvirke livskvaliteten. Det er vigtigt at søge lægehjælp for at diagnosticere og behandle årsagen korrekt.

Træning kan være en effektiv del af behandlingen for kroniske rygsmerter. Regelmæssig, moderat motion styrker rygmusklerne, forbedrer holdning og fleksibilitet og fremmer blodcirkulationen, hvilket kan bidrage til smertelindring og heling. Det er dog vigtigt at tilpasse øvelserne til den enkeltes situation og smerteniveau, og det anbefales at konsultere en sundhedsfaglig person eller en fysioterapeut for at udvikle et sikkert og effektivt træningsprogram. Direkte træning kan ikke altid “træne smerten væk”, men det kan signifikant reducere smerter og forbedre livskvaliteten.

At have en nerve i klemme i ryggen kan føles forskelligt afhængigt af personen og situationen, men almindelige symptomer inkluderer:

Smerter: Ofte skarpe, stikkende eller brændende, som kan forværres ved bestemte bevægelser.

Manglende følelse eller prikken: En følelse af “nåle og pins” eller tab af følelse i det område, der forsynes af den påvirkede nerve.

Muskelsvaghed: Musklerne i det berørte område kan føles svage eller blive hurtigt trætte.

Strålende smerter: Smerterne kan stråle fra ryggen og ned i benene eller arme, afhængigt af hvilken nerve der er påvirket.

Det er vigtigt at konsultere en læge, hvis du oplever disse symptomer, da en nerve i klemme kan kræve medicinsk behandling for at undgå varige skader.

Succesfortællinger fra vores patienter

5/5
Det er et mirakel

Det er helt fantastisk – mor har ingen smerter haft i knæet siden i går efter, at hun fik guld i knæet. Hun har været ude at gå en tur på vejen med rollator, det har hun ikke kunnet i lang lang tid […] Det er et mirakel.

Tusind tusind tak – vi er så glade, både på mors og vores vegne.

Datter til 92-årig kvinde
5/5
Knæsmerterne er væk

Hej Min Mirakellæge.
Jeg fik guld i mit venstre knæ d. 30 november 2016. Jeg havde inden en frygtelig smerte, hvor knoglerne skurrede mod hinanden. Allerede efter 14 dage var der en forbedring. Jeg havde inden også overbelastet mit højre knæ, de smerter er også væk nu.

Jeg fortæller det til alle, der gider høre om det😊

Lene, 41 år
5/5
Smerterne er væk

Efter at jeg har fået lagt guld i knæet, er smerterne væk.

Hør hele Irenes historie i videoen her.

Irene, 69 år
5/5
Er så lykkelig over resultatet!

Jeg vil lige skrive til jer angående min behandling hos jer i oktober 2022. Jeg fik lagt guld i mit venstre knæ, og aldrig har jeg givet penge ud til noget så super. Dagen efter jeg var nede hos jer, var jeg smertefri og kunne igen gå lange turer på 6-7 km. om dagen.

I skal vide, at jeg er så ovenud lykkelig for jeres super behandling og fortæller alle om jeres behandlinger og hvor godt det er.

Kærlig hilsen

Tove
5/5
Det er et mirakel

Det er helt fantastisk – mor har ingen smerter haft i knæet siden i går efter, at hun fik guld i knæet. Hun har været ude at gå en tur på vejen med rollator, det har hun ikke kunnet i lang lang tid […] Det er et mirakel.

Tusind tusind tak – vi er så glade, både på mors og vores vegne.

Datter til 92-årig kvinde