Til top
Ring til os på +45 23 39 49 77
Vi behandler

Slidgigt i fingrene

Gå til afsnit

Slidgigt i fingrene er meget almindeligt. Stort set alle får gennem livet slidforandringer i en eller anden grad. Nogle plages meget af slidgigt, andre ganske lidt.

Oftest er det tommelens rodled, der påvirkes, men fingrenes yderled og mellemled kan også rammes.

Behandling af kroniske smerter som følge af slidgigt i fingrene afhænger af smerternes sværhedsgrad og omfatter bl.a. øvelsesterapi, smertestillende medicin, guldimplantation og evt. operation.

I Guldklinikken har vi siden 1996 behandlet patienter med kroniske smerter i led vha. guldimplantation. Denne metode virker hos hovedparten af vores patienter, hvoraf mange bliver helt smertefri. Behandlingen anvendes desuden på mange dyrhospitalet af dyrlæger til behandling af ledsmerter hos hunde og andre kæledyr.

I denne artikel kan du læse mere om gigt i fingrene samt hvordan det kan behandles:

Hvad er slidgigt i fingrene?

I fingerleddene er de tilstødende knogleender dækket af en glat bruskflade, der skal sikre, at leddene i fingrene bevæges gnidningsfrit.

Slidgigt er basalt set en mangel på brusk i et led, hvor ledbrusken er slidt helt eller delvis væk, enten som følge af almindelig slitage eller egentlige skader på leddet. Det bevirker, at knogleenderne i leddet kommer til gnide op imod hinanden, da de ikke længere er beskyttet af brusken.

Slidgigt vil typisk give smerter i leddet, især ved belastning, men efterhånden også ofte i hvile. Desuden ses nedsat bevægelighed som følge af knoglenydannelse og fortykkelse af ledkapslen, som ligger omkring leddet.

Røntgenbillederne nedenfor viser forekomst af slidgigt i mellem- og ydreled, hhv. tommelfingerens rodled. Smerter som følge af slidgigt i fingrene behandles i Guldklinikken. Mange af vores patienter oplever god smertelindring og flere bliver helt smertefri og genvinder funktionen i fingrene inden for nogen tid.

Vi har udarbejdet en artikel som kaster lys over hvad slidgigt er og hvad du skal være opmærksom på.
Læs her og bliv klogere på slidgigt

5/5
Jeg har fået livskvaliteten tilbage efter min guldbehandling​

Det er fantastisk. Jeg er lige kommet hjem fra ferie. Sidste år kunne jeg knap nok gå en kilometer. I år har jeg travet af sted hver eneste dag. Det er næsten for godt til at være sandt, at jeg ikke længere har ondt.

Vita, 66 år

Hvor mange har slidgigt i fingrene eller tommelfingerens rodled?

Slidgigt i fingrene kan med alderen ses på røntgen hos op mod 30% af alle kvinder, men kun en mindre del får symptomer, der kræver lægebehandling.
 
Tilstanden er 2-6 gange hyppigere hos kvinder end hos mænd.

Hvorfor får man slidgigt i fingrene?

Som ved slidgigt i andre led kan man ofte ikke finde en enkeltstående forklaring på, hvorfor der opstår slidgigt i fingrene, men der er flere faktorer, som er forbundet med slidgigt.

Det omfatter blandt andet nedenstående faktorer:

 • Alder
 • Køn
 • Arvelige faktorer
 • Tidligere skader mod leddet
 • Overbelastning gennem mange år
 • Forekomst af leddegigt eller andre sygdomme i led og bindevæv

Hvad er symptomerne på slidgigt i fingrene?

Hovedsymptomet på slidgigt i fingrene, herunder tommelfingerens rodled, er ledsmerter.

Derudover ses:

 • Stivhed, især morgenstivhed i leddene
 • Bevægelsesindskrænkning
 • Nedsat kraft i fingrene
 • Hævelse
 • Skurren i det slidgigtsplagede led
 • Fejlstillinger
 • Evt. hvilesmerter med smerter om natten.

Symptomerne viser sig ofte i perioder og med svingende intensitet, men kan med tiden bliver mere vedholdende som sygdommen skrider frem.

Et klassisk symptom er den såkaldte belastningstriade, der viser sig ved smerter ved igangsætning, som lindres, når man først er kommet i gang med at bruge fingrene. Herefter vender smerterne tilbage ved fortsat aktivitet.

Smerterne ved slidgigt kan inddeles i belastningssmerter, som kommer ved brug af fingrene, og hvilesmerter. Generelt er hvilesmerter et tegn på mere fremskreden slidgigt.

Symptomer på slidgigt i fingrenes mellem- og ydreled

Slidgigt i fingrene giver smerter ved belastning af det eller de påvirkede led. Ofte nedsættes bevægeligheden, så leddet efterhånden bliver stift.
 
Tilstanden medfører ofte besvær med at udføre en lang række dagligdagsfunktioner med hånden.
 
Smerterne i leddene bliver som regel værre efter større aktivitet og efter lange perioder med inaktivitet. Nogle oplever ubehag i leddene i forbindelse med, at vejret skifter.
 
Ved slidgigt i fingrenes yderled ses undertiden hårde knuder ud for leddene. Disse knuder kaldes Heberdens knuder og er knogleudvækster ved fingrenes yderled som led i sygdommen. Som regel findes disse forandringer på flere fingre.

Symptomer på slidgigt i tommelfingerens rodled

Slidgigt i tommelfingeren giver smerter og stivhed i leddet. Efterhånden vil kraften i tommelfingeren reduceres, så gribefunktionen svækkes. Man kan få problemer med dagligdags gøremål som f.eks. at åbne et skruelåg, vride en klud eller dreje en nøgle.

Ved fremskreden slidgigt vil man også have smerter i hvile, f.eks. om natten. Ofte er leddet hævet.

Billedet nedenfor viser slidgigt i tommelfingerens rodled medførende smerter og stivhed i leddet.

Slidgigt i fingrene | Slidgigt i rodled

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen på slidgigt i fingrene stilles på baggrund af din sygehistorie og en lægelig klinisk undersøgelse af fingrene.
 
Et røntgenbillede af hånden anvendes til at bekræfte diagnosen samt til at få indtryk af, hvor fremskreden sygdommen er.

Hvilke konsekvenser har kroniske slidgigtsmerter?

Slidgigt i fingrene kan få mange konsekvenser, når sygdommen griber om sig. Nogle af de hyppigste konsekvenser er:

 • Påvirket arbejdsfunktion
 • Nedsat livskvalitet
 • Dårlig nattesøvn
 • Evt. depression, træthed og manglende energi

Hvad er der af muligheder for behandling ved slidgigt (artrose) i fingre og hænder?

Behandling af slidgigt i et fingrene fokuserer på at smertelindre og genvinde den tabte funktion af hænderne.

Til daglig udførelse (effekten er ikke vedvarende):

Behandlingerne må gerne kombineres:

 • Smertestillende medicin
 • Øvelsesterapi
 • Varmt håndbad (effektivt til lindring af ledstivhed om morgenen)

Forsigtig træning og øvelsesterapi kan forsøges for at holde muskler og led ved lige. Håndøvelserne må ikke forværre symptomerne.
Du kan eventuelt søge råd og vejledning hos en ergoterapeuter eller fysioterapeut.
 
Fingersmerterne kan også forsøges lindret med smertestillende medicin såsom paracetamol. Ved smerteforværring kan man supplere med smertestillende medicin af typen NSAIDs. Denne type medicin dæmper irritation i vævet (inflammation) og lindrer derved smerter. NSAIDs bør dog kun tages af få ugers varighed, da denne type medicin især hos ældre er forbundet med alvorlige bivirkninger, herunder blødende mavesår, nyresvigt, blodmangel og blodprop i hjertet.

Til smertelindring ved smerteforværring (effekten er midlertidig):

 • Skinne (ortose) til midlertidig immobilisering af leddet
 • Indsprøjtning af binyrebarkhormon i leddet

I perioder kan man forsøge skinnebehandling (ortose). Behandlingen immobiliserer det smerteplagede led. Det kan være effektivt til midlertidig lindring af smerterne, men bør ikke anvendes permanent, da det kan forværre smerterne yderligere pga. immobilisering (immobilisering kan forårsage muskelsmerter).

Indsprøjtning af binyrebarkhormon kan give lindring i nogle uger til få måneder. Denne behandling er dog ikke en holdbar løsning i længden.

Til smertelindring af moderate til svære kroniske fingersmerter (effekten er undertiden permanent):

Guldimplantation bør altid foretrækkes før operation, fordi guldimplantation er et væsentlig mere skånsomt indgreb uden risiko for komplikationer og som ikke kræver sygemelding.

Guldimplantation anbefales ved moderate til svære kroniske fingersmerter, hvor smerterne har varet mere end et halvt år eller hvor andre behandlingsformer (øvelsesterapi, smertestillende medicin, binyrebarkhormon-indsprøjtninger m.fl.) ikke har tilstrækkelig effekt.

Guldimplantation kan anvendes både ved gigtssmerter i tommelfingeren og fingerleddene.

Find vores patienters anbefalinger af guldbehandling her.

Guldimplantation er videnskabeligt dokumenteret at have langvarig og undertiden permanent smertelindrende effekt på kroniske slidgigtssmerter. Der ses aldrig forværring af smerter efter en guldimplantation.

Stivgørende operation og protese: Operation bør altid anses for at være absolut sidste udvej ved gigt i fingrene. Denne behandling giver undertiden permanent smertelindring, men kan også forårsage svær forværring af eksisterende smerter og er dermed ikke en garanti for at blive smertefri. Et kirurgisk indgreb er som udgangspunkt forbeholdt patienter med ukontrollerede smerter, som umuliggør normal brug af hånden.

Alle øvrige behandlinger bør som udgangspunkt være afprøvet før en evt. stivgørende operation eller protese-operation, da en operation kan give permanent smerteforværring!

Man skelner mellem to forskellige typer operationer, henholdsvis stivgørende operation (artrodese) og operation med indsættelse af en protese. Der er forskellige fordele og ulemper ved de to metoder. For nogle kan det være en lettelse at få en stivgørende operation af det slidgigtsramte led, fordi smerterne mindskes. Til gengæld kan man ikke bevæge leddet efter operationen. Tilsvarende vil funktionen af leddet som regel være nedsat efter indsættelse af en protese.
 
En operation er forbundet med minimum 8-12 ugers sygemelding. Der kan være smerter og ømhed i flere måneder efter operationen, foruden at en operation er forbundet med risiko for komplikationer og manglende smertelindrende effekt.

Slidgigt udvikler sig langsomt over tid. Ofte vil der være stor variation i smerterne med gode og dårlige perioder. Hos en del patienter ses moderate til svære smerterne og tab af daglige funktioner pga. smerter.

Ved moderate til svære kroniske smerter i hænder og fingre er guldimplantation almindeligvis en effektiv behandling. Guldimplantation er videnskabeligt dokumenteret at have langvarig smertelindrende effekt hos hovedparten af de behandlede.

5/5
Jeg har fået livskvaliteten tilbage efter min guldbehandling​

Det er fantastisk. Jeg er lige kommet hjem fra ferie. Sidste år kunne jeg knap nok gå en kilometer. I år har jeg travet af sted hver eneste dag. Det er næsten for godt til at være sandt, at jeg ikke længere har ondt.

Vita, 66 år

Opsummering

En guldimplantation foregår i lokalbedøvelse. Via kanyler lægges små 24-karat guldstykker ind omkring de gigtplagede fingerled. Behandlingen virker hos hovedparten af vores patienter, hvoraf mange bliver helt smertefri eller væsentlig smertelindret.

Behandlingen er særdeles skånsom og kræver hverken indlæggelse eller genoptræning. Derfor anbefaler vi guldimplantation, hvis du lider af smerter i fingerleddene.

Før en guldbehandling:

For at komme i betragtning til en guldimplantation bedes du: 

 1. Kontakte klinikken for tidsbestilling Herunder. Du kan også kontakte os for en uforpligtende samtale.
 2. Få foretaget en røntgen-/ scanningsundersøgelse af det smertefulde led eller område efter vejledning fra lægerne i klinikken. Har du tidligere fået foretaget en sådan undersøgelse, der er nyere end 2 år, kan denne ofte anvendes.
 3. Du bedes kontakte den røntgenafdeling, hvor du har fået foretaget undersøgelsen mhp. at få tilsendt røntgen-/scanningsbillederne. Afdelingen er forpligtet til at tilsende dig billederne.
 4. Tilsende os røntgen-/scanningsbilleder af det smertefulde led eller område i god tid forud for konsultationen.
 5. Får du blodfortyndende medicin, skal du holde pause med den blodfortyndende medicin i nogle dage op til din guldbehandling. Dette aftaler du med os i forbindelse med tidsbestilling.
 6. Vi vil også bede dig om evt. at tage en pårørende med på dagen for behandlingen, som kan transportere dig hjem efter guldbehandlingen. Det skyldes, at lokalbedøvelsen kan have en generel sløvende effekt, og vi derfor fraråder, at du køre bil de første timer efter behandlingen.

Kontakt os for en uforpligtende vurdering

Vi er pionere inden for guldimplantation og er den klinik i verden, der har længst erfaring med at behandle langvarige – og kroniske smerter hos mennesker med små 24-karat guldstykker.

Gå til afsnit

Picture of Læge Hans Kjerkegaard
Læge Hans Kjerkegaard

Behandlet med guld siden 1996

Kontakt os helt uforpligtende

For professionel & kompetent behandling af smerter & ømme led med guld

Godkendt af

Styrelsen for patientsikkerhed logo nbg

Spørgsmål og svar om slidgigt i nakken

Nedenfor finder du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål vedrørende denne behandling.

Hvordan behandles kroniske rygsmerter?

Almindeligvis omfatter behandling af kroniske rygsmerter, Paracetamol, NSAID (gigtmedicin), fysisk aktivitet, og manipulation er det berørte område. Sidstnævnte foretages primært af kiropraktor, men også fysioterapeuter, osteopater og læger. 

Start med at konsultere din egen læge da den konkrete behandling bør bero på en konkret og faglig vurdering. 

Seneste tal fra sundhedsstyrelsen fra 2022. I rapporten “Sygdomsbyrden i Danmark” Fremgår det at 1.7 millioner angiver at have rygsmerter.

Kilde

Rygsmerter er noget de fleste oplever i løbet af deres liv. 
For nogle kommer smerterne igen, eller varierer. 
Varer smerterne i mere end 6 mdr. Anses de ofte som værende kroniske rygsmerter. 
Denne graduering anvendes dog primært af fagpersoner når de skal anbefale et behandlingsforløb og du bør derfor altid kontakte dig læge hvis du oplever nye eller tiltagende smerteområder.

Omkring 5-8 % af voksne i den vestlige verden opfylder kriterierne for komplekse kroniske smerter. Komplekse kroniske smerter defineres som kroniske smerter, der har væsentlige konsekvenser for arbejdsliv og/eller hverdagsliv de fleste dage eller hver dag de seneste 3 måneder.

Kilde

Kroniske smerter, der varer mere end 12 uger, forsvinder sjældent af sig selv. Behandling kan kræve en kombination af medicinsk intervention, fysioterapi, og livsstilsændringer. Konsultation med en sundhedsprofessionel er vigtig for at udvikle en effektiv behandlingsstrategi.

Kroniske nervesmerter, også kendt som neuropatiske smerter, opstår, når nervesystemet ikke fungerer korrekt på grund af skade eller sygdom. Dette kan skyldes en række årsager, herunder diabetes, skader, infektioner, og visse medicinske tilstande. Til forskel fra normale smerter, der opstår som et signal om skade, opstår nervesmerter uden en tydelig årsag og kan føles som brændende, stikkende, eller som elektriske stød. Behandlingen er kompleks og kan omfatte medicin, fysiologisk manipulation, og Guldimplantation.

Ja, kroniske rygsmerter kan være relateret til eller forværres af stress. Stress kan forårsage muskelspændinger og spændinger, især i ryggen, hvilket kan bidrage til smerter eller forværre eksisterende rygproblemer. Desuden kan kronisk stress påvirke kroppens smerteopfattelse og smertetærskel, hvilket gør individer mere følsomme over for smerte.

Er kroniske smerter arveligt?

Kroniske smerter kan have en arvelig faktor, hvilket betyder at risikoen kan være højere, hvis din familie har en historie med sådanne smerter. Dog påvirkes de også af miljømæssige og personlige faktorer. Genetik er kun en del af årsagen til kroniske smerter.

 • Motionér regelmæssigt: Aktiviteter som gåture, svømning og specifikke rygøvelser kan forbedre rygstyrken og fleksibiliteten.
 • Gennemgå fysioterapi: En professionel kan udarbejde et personligt øvelsesprogram og guide i korrekte holdninger.
 • Anvend medicin: Efter rådgivning fra en læge kan smertestillende og antiinflammatoriske medicin anvendes.
 • Praktiser mindfulness: Metoder som meditation og dyb vejrtrækning kan hjælpe med at håndtere stress, der forværrer smerter.
 • Brug varme eller kulde: En varmepude eller en ispakning kan give midlertidig lindring.
 • Modtag massage: Terapeutisk massage kan afhjælpe muskelspændinger.
 • Tilpas din ergonomi: Justeringer af din daglige rutine og arbejdsområde kan mindske rygproblemer.

Ja, varme kan afhjælpe kroniske rygsmerter ved at slappe af i musklerne og forbedre blodcirkulationen. Anvend en varmepude eller tag et varmt bad i op til 20 minutter for midlertidig lindring. Undgå dog for varme overflader og rådfør dig med en sundhedsprofessionel, hvis du har særlige helbredstilstande.

Et sammenfald i ryggen, også kendt som en spinal fraktur eller vertebrale kollaps, kan variere i symptomer afhængigt af graden og placeringen af sammenfaldet. Typisk kan det medføre:

Pludselig opstået rygsmerter: Smerten kan være skarp og intens, især lige efter skaden eller sammenfaldet.

Højde tab: Over tid kan et sammenfald i ryggen føre til et mærkbart tab af kropshøjde.

Krumning af ryggen: Især i tilfælde af flere sammenfald, kan personen udvikle en fremadbøjet holdning, ofte kaldet en “enkens pukkel”.

Begrænset bevægelighed: Smerten og skaden kan begrænse din evne til at bevæge dig normalt.

Langvarig smerte: Selv efter det indledende akutte stadium kan der være vedvarende, dullerende smerter.

Det er vigtigt at søge lægehjælp, hvis man oplever disse symptomer, da et sammenfald i ryggen kan påvirke rygmarven og andre vitale funktioner.

Rygsmerter kan være farlige, fordi de kan indikere alvorlige underliggende tilstande såsom diskusprolaps, infektioner eller spinal frakturer. Ubehandlede rygsmerter kan føre til kronisk smerte, nedsat mobilitet og påvirke livskvaliteten. Det er vigtigt at søge lægehjælp for at diagnosticere og behandle årsagen korrekt.

Træning kan være en effektiv del af behandlingen for kroniske rygsmerter. Regelmæssig, moderat motion styrker rygmusklerne, forbedrer holdning og fleksibilitet og fremmer blodcirkulationen, hvilket kan bidrage til smertelindring og heling. Det er dog vigtigt at tilpasse øvelserne til den enkeltes situation og smerteniveau, og det anbefales at konsultere en sundhedsfaglig person eller en fysioterapeut for at udvikle et sikkert og effektivt træningsprogram. Direkte træning kan ikke altid “træne smerten væk”, men det kan signifikant reducere smerter og forbedre livskvaliteten.

At have en nerve i klemme i ryggen kan føles forskelligt afhængigt af personen og situationen, men almindelige symptomer inkluderer:

Smerter: Ofte skarpe, stikkende eller brændende, som kan forværres ved bestemte bevægelser.

Manglende følelse eller prikken: En følelse af “nåle og pins” eller tab af følelse i det område, der forsynes af den påvirkede nerve.

Muskelsvaghed: Musklerne i det berørte område kan føles svage eller blive hurtigt trætte.

Strålende smerter: Smerterne kan stråle fra ryggen og ned i benene eller arme, afhængigt af hvilken nerve der er påvirket.

Det er vigtigt at konsultere en læge, hvis du oplever disse symptomer, da en nerve i klemme kan kræve medicinsk behandling for at undgå varige skader.

Succesfortællinger fra vores patienter

5/5
Jeg har fået livskvaliteten tilbage efter min guldbehandling​

Det er fantastisk. Jeg er lige kommet hjem fra ferie. Sidste år kunne jeg knap nok gå en kilometer. I år har jeg travet af sted hver eneste dag. Det er næsten for godt til at være sandt, at jeg ikke længere har ondt.

Vita, 66 år
5/5
Jeg har sovet uden at vågne pga smerter

I nat er 2. nat jeg har sovet uden at vågne pga. smerter. Jeg kan rejse og sætte mig på en stol uden problemer. Jeg kan gå lige så hurtigt som de fleste. I dag er mit mål at komme ud at ride.
Jeg er bare så glad og lettet. Tusind tak for, at du gik ind på den vej.

Vivian 60 år
5/5
Jeg er det lykkeligste menneske i verden

4 uger efter min guldbehandling er 90% af mine smerter væk. Jeg er det lykkeligste menneske i verden. Jeg er dig så taknemmelig. Før behandlingen kunne jeg kun gå 30 minutter gennem byen og hvert skridt med smerter. Nu går jeg 3 timer og længere uden smerter. Mange mange tak.

Sylvia
5/5
Jeg har fået livskvaliteten tilbage efter min guldbehandling​

Det er fantastisk. Jeg er lige kommet hjem fra ferie. Sidste år kunne jeg knap nok gå en kilometer. I år har jeg travet af sted hver eneste dag. Det er næsten for godt til at være sandt, at jeg ikke længere har ondt.

Vita, 66 år