Til top
Ring til os på +45 23 39 49 77
Vi behandler

Nakkesmerter

Gå til afsnit

Kroniske nakkesmerter kan være daglige smerter, der ikke forandrer sig meget fra dag til dag, men det mest almindelige er, at smerterne varierer, så der både er gode og dårlige dage.
Mange, der har smerter i nakken over en længere periode, har ikke problemer konstant, men perioder med smerter afløst af perioder med færre smerter.

Smerter, der har varet ved i længere tid, er også sværere at komme af med. Derfor kan det være en god idé at søge hjælp i stedet for at gå med smerterne.

I Guldklinikken er vores læger specialiseret i at behandle kroniske smerter hos mennesker vha.  guldimplantation (guldakupunktur). Denne metode er videnskabeligt dokumenteret og virker hos hovedparten af vores patienter, hvoraf mange bliver helt smertefri efter en enkelt behandling. Behandlingen er meget skånsom og foretages i lokalbedøvelse, hvorefter små 24-karat guldstykker forsigtigt lægges ind langt nakke-rygsøjlen via tynde kanyler. Guldimplantation er desuden blevet anvendt af dyrlægerne siden 1980 og anvendes på mange dyrhospitaler rundt om i Europa til behandling af ledsmerter hos hunde og andre kæledyr.

I denne artikel kigger vi nærmere på, hvorfor man får ondt i nakken, hvorfor smerterne kan blive kroniske (varighed over 6 måneder) og hvordan kroniske nakkesmerter kan behandles.

Hvad er kroniske nakkesmerter?

Langvarige smerter i nakken bliver ofte kaldt ”kroniske” som udtryk for, at smerterne har været til stede i minimum 6 måneder. At smerterne er kroniske betyder derimod ikke, at smerterne ikke kan forandre sig eller helt forsvinde.

Smerterne er lokaliseret svarende til øvre del af ryg, opad mod hovedet og ud over skuldrene, som vist på figuren nedenfor. Tilstanden kan forekomme med diffus udstråling til armene (cervicobrachialgi).

Effektiv behandling af nakkesmerter

Hvordan kan nakkesmerter behandles?

Mange metoder kan anvendes til at behandle nakkesmerter, men der bør skelnes mellem behandlingsformer, som primært har effekt på nyopståede smerter og kroniske nakkesmerter, der har varet længere end 6 måneder.

Nyopståede nakkesmerter (varighed under 3-6 måneder)

Til behandling af nyopståede nakkesmerter kan anbefales:

 • Akupunktur
 • Blokadebehandling
 • Kiropraktik
 • Massage
 • Kulde- og varmebehandling
 • Smertestillende medicin (især paracetamol og NSAID-præparater)
 • Øvelsesterapi (styrke, stræk, bevægelighedsøvelser)

Fysisk træning, fysioterapi, psykomotorisk behandling og akupunktur kan være relevante tiltag. De bedste resultater med øvelsesterapi opnås ved superviseret træning, som skal foregå over flere uger, før man kan forvente effekt.

Ovenstående behandlingsmetoder har som regel god effekt på nakkesmerter, der har varet kortere end 6 måneder, mens behandlingsformerne ofte kun virker kortvarigt på nakkesmerter, der har stået på længere end 6-12 måneder.

Kroniske nakkesmerter (varighed over 6 måneder)

Til behandling af kroniske nakkesmerter kan anbefales:

 • Guldimplantation (guldakupunktur)
 • Smertestillende medicin (især paracetamol, svagtvirkende morfika, antidepressiva og antiepileptika)
 • Øvelsesterapi (styrke, stræk, bevægelighedsøvelser)

Guldimplantation bør overvejes tidligt, hvis man har permanente eller periodiske nakkesmerter, der har stået på længere end ½-1 år, eller hvor smerterne hurtigt vender tilbage efter behandling med andre behandlingsformer (såsom akupunktur, massage, kiropraktik, øvelsesterapi m.fl.).

Guldimplantation er dokumenteret at have langvarig eller blivende smertelindrende effekt på kroniske nakkesmerter hos mennesker. Guldimplantation bør altid overvejes som alternativ, inden man forsøger kirurgisk behandling af nakkesmerter som følge af slidgigt.

Du finder vores patienters erfaringer med guldimplantation her.

Hvor mange oplever at have ondt i nakken?

Nakkesmerter hører til en af de hyppigste smertetilstande. 13 % af befolkningen har nakkesmerter på et given tidspunkt. Over et livsforløb vil 50 % af befolkningen have haft mindst et tilfælde af nakkesmerter.

Kroniske nakkesmerter er lidt hyppigere hos kvinder end mænd, og der er stigende hyppighed med alderen.
Tilbagevendende perioder med nakkesmerter er almindeligt helt fra 20-års alderen.

Hvad kan forårsage nakkesmerter?

En lang række faktorer øger risikoen for at udvikle kroniske nakkesmerter. Det gælder især:

 • Psykiske forhold og stress
 • Uheld med traume mod nakken (piskesmæld)
 • Tidligere episoder med nakke-skuldersmerter
 • Dårlig kropsholdning
 • Arbejdsforhold med mange hurtigt gentagne bevægelser i skulder/overarm, eventuelt i kombination med nakkebøjning og/eller statisk belastning af nakke-skulderåget, i en længere årrække
 • Arbejdsforhold med bøjning og fastholden af nakke-skulderågets muskler i stort set samme position i længere intervaller ad gangen. Det kan for eksempel være på baggrund af megen stillesiddende computerarbejde
 • Arbejdsforhold med meget kraftfulde bevægelser i skulder/overarm, som ved arbejde, hvor der skubbes, trækkes eller løftes meget med anvendelse af en del muskelstyrke i skulderen (for eksempel ved udbening på et slagteri).

Hvorfor får man permanente smerter i nakken?

Nakken består af 7 halshvirvler med mellemliggende båndskiver (discus), som virker som støddæmpere i rygsøjlen. Der er mange små led mellem halshvirvler, og der er også mange ledbånd, muskler og sener. Alle disse strukturer kan ved skader eller sygdomme føre til smerter.

Billedet viser de forskellige strukturer i nakken, herunder nakkehvirvler, spinalnerver og båndskiver.
Både nakkehvirvlerne og mellemliggende båndskiver er involveret ved slidgigt i nakken.

Nakkesmerter - Gold implant clinic

Det er forholdsvis almindeligt at have ondt i nakken. Der er dog sjældent en entydig forklaring på, hvorfor nakkesmerter bliver kroniske.

I mange tilfælde er der flere enkeltfaktorer som virker sammen. Det kan for eksempel være slidgigt i nakken kombineret med dårlig kropsholdning, lang tids overbelastning af nakkens strukturer som ved kontorarbejde, gentagne bevægelser i fabriksarbejde og lignende.
Andre gange er smerterne opstået uden kendt årsag og man kan have svært ved at sætte ord på, hvordan og hvornår de opstod.

Ved kroniske gener spiller især mekaniske og degenerative forandringer (slidgigt) en stigende rolle.
Uheld og fald kan også føre til alvorlige skader i nakken og piskesmæld.

En oversigt over nogle vigtige årsager til kroniske smerter i nakken er vist nedenfor: 

Nakkesmerter, der trækker ud i armen, kan opstå som følge af nakkesmerter som ikke håndteres korrekt. Det samme gælder smerter efter en skade. Smerter, der trækker ud i armene, betegnes henviste eller meddelte smerter.

Nakkesmerter - Gold implant clinic

Hvordan stilles diagnosen?

Der er tale om kroniske nakkesmerter, når man har ondt i nakke-skulderåget i mere end 6 måneder. Årsagen til smerterne kan være vanskelig at identificere.

I langt de fleste tilfælde, hvor man henvender sig med nakkesmerter, kan der ikke med sikkerhed stilles nogen specifik diagnose. I de tilfælde, hvor man er i stand til at stille en diagnose, beror den på lægeundersøgelsen.

Lægeundersøgelsen bygger på en kombination af:

 1. Din sygehistorie
 2. Lokalisation af smerter til nakken
 3. Klinisk undersøgelse af nakkens bevægelighed samt ømhed i muskulaturen
 4. Evt. billedediagnostiske undersøgelser, såsom røntgen-, CT- eller MR-scanningsbilleder (til diagnosticering af bl.a. slidgigt og rygmarvsforsnævring m.fl.)

Hvilke symptomer er i øvrigt almindelige, når man har ondt i nakken?

Kroniske nakkesmerter viser sig ofte ved:

 • Diffuse, symmetriske smerter i nakke-skulderåget. Smerterne sidder oftest i begge sider af nakken og skuldrene.
 • Smerterne forværres ved belastning og bevægelse af nakken og aftager i hvile.
 • Nedsat bevægelighed i et eller flere af nakkens led.
 • Ledsagende diffus hovedpine, som stråler fra nakken frem over hovedet til tindingen og panden (spændingshovedpine).
 • Træthed, snurren og prikken i armene (såkaldte henviste smerter).
 • Ledsagende symptomer som træthed, koncentrationssvigt, svimmelhed, øresusen.
Nakkesmerter - Gold implant clinic

Forløb, komplikationer og prognose uden behandling?

Det karakteristiske forløb for smerter, der bliver kroniske, er, at smerterne bliver vedligeholdt af en eller flere forhold, såsom slidgigt, tidligere nakketraume, piskesmæld, belastende psyko-sociale forhold m.fl..
Oplysninger om piskesmældsskade forværrer prognosen. Op til 40 % rapporterer symptomer 15 år efter ulykken.

Bliver nakkesmerter provokeret af et fysisk belastende arbejde, udvikles kroniske nakke-skuldersmerter gradvist i løbet af nogle år efter, at det belastende arbejde er påbegyndt. Her ser man, at sygdommen gradvist forværres med tiltagende smerter i forbindelse med den fortsatte belastning.

Hos én af 10 personer med nyopståede nakkesmerter bliver smerterne kroniske, og hos 5 % forårsager tilstanden betydelig nedsat arbejdsevne.

Langvarige smerter i nakken kan være lette gener, der ikke påvirker dagligdagen i særlig grad, men kan også være sværere smerter igennem længere tid, som påvirker mange dele af hverdagen. Der kan være aktiviteter man må undlade, og måske kan man ikke udføre sit sædvanlige arbejde.
Desuden er det meget almindeligt, at kroniske nakkesmerter påvirker humøret, så man føler sig nedtrykt, bliver usikker på fremtiden og måske irritabel over for omgivelserne.

Hvad kan jeg selv gøre?

Nedenfor kan du læse anbefalingerne fra vores læger i smerteklinikken:

 • Det er vigtig at være aktiv. Lav gerne et dagligt træningsprogram af 5-15 minutters varighed, hvor du stille og roligt bevæger nakken (evt. instrueret af en fysioterapeut). Det må ikke gøre ondt. Anvend evt. smertestillende medicin for at holde smerterne nede.
 • Vurder om du har for ensformige arbejdsstillinger, og om du kan holde pauser indimellem, eventuelt om du bør tage tid til nakkeøvelser. Overvej om der eventuelt er andre forhold i din livssituation, som bidrager til, at du spænder, og om du kan gøre noget ved det.
 • Sygemelding skal så vidt muligt undgås, men kan du ikke det, er det vigtigt, at du holder kontakt til din arbejdsplads og får mulighed for at arbejde så meget, du kan overkomme.
 • Hvis du har været sygemeldt, er det meget vigtigt, at arbejdet genoptages hurtigst muligt på det niveau, det lader sig gøre. Det vil hjælpe dig til at blive hurtigere rask igen. Alternative løsninger som aktiv sygemelding og omskoling bør vurderes tidligt. 
 • Guldimplantation (lokal guldbehandling) bør forsøges ved permanente eller periodiske nakkesmerter, der har stået på længere end ½-1 år, eller hvor andre behandlingsformer ikke har tilstrækkelig effekt på smerterne. Guldimplantation har dokumenteret langtidseffekt på kroniske nakkesmerter.

Opsummering

Kroniske nakkesmerter er vanskelige at slippe af med, især hvis der er disponerede faktorer, der vedligeholder smerterne. Ved kroniske smerter i nakken hjælper terapiformer, såsom smertestillende medicin, akupunktur, kiropraktik, fysioterapi m.fl. desværre oftest kun kortvarigt. Derfor anbefaler vi guldimplantation til behandling af kroniske nakkesmerter. Behandlingen er meget skånsom og foregår i lokalbedøvelse, hvorefter små 24-karat guldstykker lægges ind i nakkemuskulaturen. Behandlingen hjælper langt hovedparten af vores patienter, hvoraf mange bliver helt smertefri efter en behandling.

I Guldklinikken har vi behandlet patienter med kroniske nakkesmerter siden 1996 med guld. Guldimplantation er en behandlingsmetode, der specifikt er udviklet til at afhjælpe kroniske smerter.

For yderligere information eller tidsbestilling har du kontakte klinikken alle hverdage.

5/5
Det var for mig virkelig et mirakel

Jeg fik første gang guld i min nakke og lænd i 1998 og har haft det fint siden, du gav mig mit gamle liv tilbage, det var for mig virkelig et mirakel, nu kunne man lige pludselig det hele, hvor man i flere år bare havde haft smerter.

Anders, 77 år

Før en guldbehandling:

For at komme i betragtning til en guldimplantation bedes du: 

 1. Kontakte klinikken for tidsbestilling herunder. Du kan også kontakte os for en uforpligtende samtale.
 2. Få foretaget en røntgen-/ scanningsundersøgelse af det smertefulde led eller område efter vejledning fra lægerne i klinikken. Har du tidligere fået foretaget en sådan undersøgelse, der er nyere end 2 år, kan denne ofte anvendes.
 3. Du bedes kontakte den røntgenafdeling, hvor du har fået foretaget undersøgelsen mhp. at få tilsendt røntgen-/scanningsbillederne. Afdelingen er forpligtet til at tilsende dig billederne.
 4. Tilsende os røntgen-/scanningsbilleder af det smertefulde led eller område i god tid forud for konsultationen.
 5. Får du blodfortyndende medicin, skal du holde pause med den blodfortyndende medicin i nogle dage op til din guldbehandling. Dette aftaler du med os i forbindelse med tidsbestilling.
 6. Vi vil også bede dig om evt. at tage en pårørende med på dagen for behandlingen, som kan transportere dig hjem efter guldbehandlingen. Det skyldes, at lokalbedøvelsen kan have en generel sløvende effekt, og vi derfor fraråder, at du køre bil de første timer efter behandlingen.

Kontakt os for en uforpligtende vurdering

Vi er pionere inden for guldimplantation og er den klinik i verden, der har længst erfaring med at behandle langvarige – og kroniske smerter hos mennesker med små 24-karat guldstykker.

Gå til afsnit

Picture of Læge Hans Kjerkegaard
Læge Hans Kjerkegaard

Behandlet med guld siden 1996

Kontakt os helt uforpligtende

For professionel & kompetent behandling af smerter & ømme led med guld

Godkendt af

Styrelsen for patientsikkerhed logo nbg

Spørgsmål og svar om slidgigt i nakken

Nedenfor finder du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål vedrørende denne behandling.

Hvordan behandles kroniske rygsmerter?

Almindeligvis omfatter behandling af kroniske rygsmerter, Paracetamol, NSAID (gigtmedicin), fysisk aktivitet, og manipulation er det berørte område. Sidstnævnte foretages primært af kiropraktor, men også fysioterapeuter, osteopater og læger. 

Start med at konsultere din egen læge da den konkrete behandling bør bero på en konkret og faglig vurdering. 

Seneste tal fra sundhedsstyrelsen fra 2022. I rapporten “Sygdomsbyrden i Danmark” Fremgår det at 1.7 millioner angiver at have rygsmerter.

Kilde

Rygsmerter er noget de fleste oplever i løbet af deres liv. 
For nogle kommer smerterne igen, eller varierer. 
Varer smerterne i mere end 6 mdr. Anses de ofte som værende kroniske rygsmerter. 
Denne graduering anvendes dog primært af fagpersoner når de skal anbefale et behandlingsforløb og du bør derfor altid kontakte dig læge hvis du oplever nye eller tiltagende smerteområder.

Omkring 5-8 % af voksne i den vestlige verden opfylder kriterierne for komplekse kroniske smerter. Komplekse kroniske smerter defineres som kroniske smerter, der har væsentlige konsekvenser for arbejdsliv og/eller hverdagsliv de fleste dage eller hver dag de seneste 3 måneder.

Kilde

Kroniske smerter, der varer mere end 12 uger, forsvinder sjældent af sig selv. Behandling kan kræve en kombination af medicinsk intervention, fysioterapi, og livsstilsændringer. Konsultation med en sundhedsprofessionel er vigtig for at udvikle en effektiv behandlingsstrategi.

Kroniske nervesmerter, også kendt som neuropatiske smerter, opstår, når nervesystemet ikke fungerer korrekt på grund af skade eller sygdom. Dette kan skyldes en række årsager, herunder diabetes, skader, infektioner, og visse medicinske tilstande. Til forskel fra normale smerter, der opstår som et signal om skade, opstår nervesmerter uden en tydelig årsag og kan føles som brændende, stikkende, eller som elektriske stød. Behandlingen er kompleks og kan omfatte medicin, fysiologisk manipulation, og Guldimplantation.

Ja, kroniske rygsmerter kan være relateret til eller forværres af stress. Stress kan forårsage muskelspændinger og spændinger, især i ryggen, hvilket kan bidrage til smerter eller forværre eksisterende rygproblemer. Desuden kan kronisk stress påvirke kroppens smerteopfattelse og smertetærskel, hvilket gør individer mere følsomme over for smerte.

Er kroniske smerter arveligt?

Kroniske smerter kan have en arvelig faktor, hvilket betyder at risikoen kan være højere, hvis din familie har en historie med sådanne smerter. Dog påvirkes de også af miljømæssige og personlige faktorer. Genetik er kun en del af årsagen til kroniske smerter.

 • Motionér regelmæssigt: Aktiviteter som gåture, svømning og specifikke rygøvelser kan forbedre rygstyrken og fleksibiliteten.
 • Gennemgå fysioterapi: En professionel kan udarbejde et personligt øvelsesprogram og guide i korrekte holdninger.
 • Anvend medicin: Efter rådgivning fra en læge kan smertestillende og antiinflammatoriske medicin anvendes.
 • Praktiser mindfulness: Metoder som meditation og dyb vejrtrækning kan hjælpe med at håndtere stress, der forværrer smerter.
 • Brug varme eller kulde: En varmepude eller en ispakning kan give midlertidig lindring.
 • Modtag massage: Terapeutisk massage kan afhjælpe muskelspændinger.
 • Tilpas din ergonomi: Justeringer af din daglige rutine og arbejdsområde kan mindske rygproblemer.

Ja, varme kan afhjælpe kroniske rygsmerter ved at slappe af i musklerne og forbedre blodcirkulationen. Anvend en varmepude eller tag et varmt bad i op til 20 minutter for midlertidig lindring. Undgå dog for varme overflader og rådfør dig med en sundhedsprofessionel, hvis du har særlige helbredstilstande.

Et sammenfald i ryggen, også kendt som en spinal fraktur eller vertebrale kollaps, kan variere i symptomer afhængigt af graden og placeringen af sammenfaldet. Typisk kan det medføre:

Pludselig opstået rygsmerter: Smerten kan være skarp og intens, især lige efter skaden eller sammenfaldet.

Højde tab: Over tid kan et sammenfald i ryggen føre til et mærkbart tab af kropshøjde.

Krumning af ryggen: Især i tilfælde af flere sammenfald, kan personen udvikle en fremadbøjet holdning, ofte kaldet en “enkens pukkel”.

Begrænset bevægelighed: Smerten og skaden kan begrænse din evne til at bevæge dig normalt.

Langvarig smerte: Selv efter det indledende akutte stadium kan der være vedvarende, dullerende smerter.

Det er vigtigt at søge lægehjælp, hvis man oplever disse symptomer, da et sammenfald i ryggen kan påvirke rygmarven og andre vitale funktioner.

Rygsmerter kan være farlige, fordi de kan indikere alvorlige underliggende tilstande såsom diskusprolaps, infektioner eller spinal frakturer. Ubehandlede rygsmerter kan føre til kronisk smerte, nedsat mobilitet og påvirke livskvaliteten. Det er vigtigt at søge lægehjælp for at diagnosticere og behandle årsagen korrekt.

Træning kan være en effektiv del af behandlingen for kroniske rygsmerter. Regelmæssig, moderat motion styrker rygmusklerne, forbedrer holdning og fleksibilitet og fremmer blodcirkulationen, hvilket kan bidrage til smertelindring og heling. Det er dog vigtigt at tilpasse øvelserne til den enkeltes situation og smerteniveau, og det anbefales at konsultere en sundhedsfaglig person eller en fysioterapeut for at udvikle et sikkert og effektivt træningsprogram. Direkte træning kan ikke altid “træne smerten væk”, men det kan signifikant reducere smerter og forbedre livskvaliteten.

At have en nerve i klemme i ryggen kan føles forskelligt afhængigt af personen og situationen, men almindelige symptomer inkluderer:

Smerter: Ofte skarpe, stikkende eller brændende, som kan forværres ved bestemte bevægelser.

Manglende følelse eller prikken: En følelse af “nåle og pins” eller tab af følelse i det område, der forsynes af den påvirkede nerve.

Muskelsvaghed: Musklerne i det berørte område kan føles svage eller blive hurtigt trætte.

Strålende smerter: Smerterne kan stråle fra ryggen og ned i benene eller arme, afhængigt af hvilken nerve der er påvirket.

Det er vigtigt at konsultere en læge, hvis du oplever disse symptomer, da en nerve i klemme kan kræve medicinsk behandling for at undgå varige skader.

Succesfortællinger fra vores patienter

5/5
Det var for mig virkelig et mirakel

Jeg fik første gang guld i min nakke og lænd i 1998 og har haft det fint siden, du gav mig mit gamle liv tilbage, det var for mig virkelig et mirakel, nu kunne man lige pludselig det hele, hvor man i flere år bare havde haft smerter.

Anders, 77 år
5/5
95% af mine smerter er væk en uge efter guld behandlingen

Jeg har gennem et år været plaget af uspecifikke nakkesmerter, der viste sig at være slidgigt. Ingen behandlinger hjalp (fysioterapeut, kiropraktor, osteopat) og endte med at koste en formue. Havde opgivet håbet indtil jeg mødte dig, og efter blot en uge er 95% af mine smerter væk. Jeg kan igen styrketræner og gøre de ting jeg elsker takket være din “gyldne hånd”. Af hjertet tak!!!

JF
5/5
Meget tilfreds

Jeg har vært hos deg for ca. 14 år siden for gullbehandling i nakken. Denne behandlingen har vært til stor nytte for meg og fortsatt er jeg smertefri.
Jeg ville bare fortelle deg at ryggen min har blitt sååååå mye bedre og at jeg er nesten smertefri👏🏻👏🏻
Når jeg er veldig aktiv kan jeg av og til ha smerter i hofta og litt nedover bena, men ellers er det helt topp👍

Betina, 58 år