Til top
Ring til os på +45 23 39 49 77
Vi behandler

Kroniske nakkesmerter efter piskesmæld

Gå til afsnit

Den hyppigst forekommende form for piskesmældsulykker er biluheld med påkørsel bagfra. Piskesmæld ses også ved hovedspring på lav dybde samt ved voldsom sammenstød af anden art.

De alvorligere nakkeskader efter piskesmæld kan være langvarige og kræve stor tålmodighed af patienten, inden den rette behandling findes.

I Guldklinikken har vi god erfaring med at behandle kroniske nakkesmerter som følge af piskesmæld ved hjælp af guldimplantation, der fungerer som en slags permanent akupunktur. Vores resultatet viser, at langt hovedparten af vores patienter oplever langvarig eller blivende smertelindring eller smertefrihed efter en behandling. 

Vi kigger nærmere på behandlingen nedenfor:

Hvordan behandles piskesmæld (Whiplash syndrom)?

De akutte skader i muskler og ledbånd efter et piskesmæld er typisk 4-6 uger om at hele. Det er den efterfølgende kroniske spændingstilstand i nakkemuskulaturen, der giver kroniske nakkesmerter.

Behandling af piskesmældssmerter bør rette sig mod at få løsnet op for denne spændingstilstand i nakkemuskulaturen ved hjælp af forskellige behandlingsformer:

 • Akupunktur
 • Guldimplantation (guldakupunktur)
 • Kiropraktik
 • Massage
 • Smertestillende medicin (især paracetamol og NSAID-præparater)
 • Øvelsesterapi med bevægelse af nakken.
5/5
Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter

Jeg er meget glad og taknemmelig, for smerterne i nakke og brystryg er væk. Jeg kan sove om natten uden at føle knive og syle i ryggen. Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter. Det gør, at min livsglæde er vendt tilbage. Har været på hesteryg i det smukke efterår. Fra skovens bakketop med udsigt til Julsø og Himmelbjerget sendte både Gilvi og jeg mange taknemmelige tanker til jer på klinikken.

Merete, 59 år

Behandling af de akutte piskesmældssmerter (de første måneder)

Tidlig information om, hvordan man hurtigst muligt kommer igang og tilbage til almindelige daglige aktiviteter, synes at være vigtigst i forebyggelsen af kroniske piskesmældssmerter. Det er meget vigtigt at komme i gang med at bruge nakken normalt, så hurtigt som muligt for at undgå, at smerterne bliver kroniske.
 
I de første måneder efter et piskesmæld kan øvelsesterapi, akupunktur, kiropraktik og massage være effektivt for at mindske spændingerne i nakken. Effekten af disse behandlinger aftager desværre med tiden desto længere smerterne har varet og kan ikke anbefales som primær behandling i det kronisk forløb grundet begrænset smertelindrende effekt.
 
Smertestillende medicin kan være nødvendigt som supplement til ovenstående behandlinger for at komme igennem med øvelsesterapi og bevægelse af nakken, som ofte er helt stiv på grund af muskelspændinger.

Behandling af kroniske piskesmældssmerter (varighed over ½-1 år)

Øvelsesterapi er vigtigt under hele forløbet til genoptræning af musklerne i nakke og skulder og for at undgå forværring af muskelspændinger over tid.

Ved kroniske nakkesmerter med eller uden spændingshovedpine og udstrålende smerter eller føleforstyrrelser til armene, som har varet længere end 6-12 måneder, anbefales guldimplantation (guldakupunktur).

Guldimplantation er en særdeles effektiv behandling, som er videnskabeligt dokumenteret og virker hos hovedparten af vores patienter med kroniske nakkesmerter, hvoraf mange bliver enten permanent smertefri eller væsentligt smertelindret.  Behandlingen foregår i lokalbedøvelse og foregår ved, at små 24-karat guldstykker lægges ind langt rygsøjlen via tynde kanyler. Metoden er blevet anvendt i vores klinik siden 1996 og på mange dyrhospitaler rundt om i verden siden 1980erne til behandling af ledsmerter hos hunde og andre kæledyr.

Du finder mere information omkring guldimplantation (guldakupunktur) her. Du finder også succeshistorierne fra vores guld-patienter her.

Nedenfor kigger vi lidt nærmere på, hvad piskesmæld er, hvordan piskesmæld opstår, symptomer samt prognosen uden behandling.

Hvor hyppigt er piskesmæld?

Hyppigheden af skaden antages på baggrund af undersøgelser i Sverige og Norge at være 1-2 nye tilfælde pr. 1000 indbyggere om året.
 
Langt de fleste bliver symptomfrie efter kortere tid, men 5 – 20 procent får varige og invaliderende følger.

Hvad er et piskesmæld (Whiplash syndrom)?

Piskesmæld (også kaldet whiplash syndrom) var oprindelig betegnelse for en kraftig acceleration/deceleration i ryghvirvelsøjlen (skadesmekanismen), der forårsager beskadigelse af muskelfibre, led, ligamenter (ledbånd), nervevæv og (sjældent) knogle.
 
Ved begrebet piskesmæld i dag forstår man dog lige så ofte de gener og skader, der er forbundet med denne type tilskadekomst, snarere end skademekanismen.

piskesmæld (Whiplash syndrom) | Effektiv behandling med lokal guldbehandling

Piskesmæld er typisk forbundet med skade i og gener fra nakke og hoved. Den pludselige og ukontrollerede kraftpåvirkning forårsager en overstrækning af muskler, sener og led, som bedst kan sammenlignes med en forstuvning. Som ved andre forstuvninger fører det beskadigede væv til hævelse, stivhed og smerte.

Hvordan opstår piskesmæld (Whiplash syndrom)?

Piskesmæld er ofte forbundet med færdselsskader (især påkørsel bagfra), men piskesmældsskader kan opstå på mange andre måder – fx ved fald og hovedspring på lavt vand.
 
Det øger klart risikoen for skader, hvis påvirkningen sker uforberedt, hvor skadelidte dermed ikke har nået at aktivere sit muskulære forsvar ved at spænde op og dermed reducere den voldsomme bevægelse i nakken, som medfører skaderne.
 
Årsagen til, at nogle personer oplever alvorlige helbredsmæssige gener efter et piskesmæld, mens andre ikke gør, selvom de har været udsat for den samme påvirkning, kendes ikke bestemt. Hvad der præcist forvolder generne vides heller ikke med sikkerhed, da der sjældent er noget at konstatere på et røntgen, CT- eller MR-scanningsbillede.
 
Undersøgelse af personer udsat for et piskesmæld har imidlertid påvist mikroskopiske skader i hvirvellegemer, bruskskiverne, rygmarvens struktur og de omkringværende bløddele (væv), der ikke afsløres på billedoptagelser med den nuværende teknik og detaljegrad. Disse skader opstår uens fra person til person og bevirker forskellige gener fra person til person. Fælles for skaderne er dog, at de heler i løbet af 4-6 uger.
 
Man kan statistisk konstatere, at piskesmældsgener i høj grad afhænger af alder, køn og psyko-sociale forhold hos skadelidte foruden placering i fx bilen, nakkedrejning og andre konkrete forhold i skadesøjeblikket, så skaderne ikke alene er betinget af påvirkningens kraft, men nok i højere grad af individuelle forhold. Kvinder i alderen 25-40 år har højere incidensrate.
 
Der er derfor mange uklarheder bag skade, årsag og risikofaktorer omkring Whiplash syndrom og et ukarakteristisk symptombillede, og disse forhold i kombination med at skaderne ikke kan påvises ved gængse billeddiagnostiske undersøgelser, giver anledning til megen mistro omkring Whiplash syndrom, navnlig når påkørslen m.v. har været med lavere hastighed (lavenergitraumer).

Sværhedsgrader

Whiplashskaderne (Whiplash Associated Disorder) kategoriseres efter en international skala, der går fra 0-4.

0 svarer til ingen gener og 4 til, at der er et egentlig knoglebrud:

 • Grad 1: Ingen indskrænkning af bevægeudslag, ingen ligamentøs skade, ingen neurologiske udfald.
 • Grad 2: Nogen indskrænkning af bevægeudslag, ingen ligamentøs skade, ingen neurologiske udfald.
 • Grad 3: Nogen indskrænkning af bevægeudslag, ligamentøs skade, evt. neurologiske udfald.
 • Grad 4: Udtalt indskrænkning af bevægeudslag, ligamentøs instabilitet, neurologiske udfald, mulig knoglebrud eller forskydning af discus.

Neurologiske udfald kan for eksempel være manglende eller svage reflekser, nedsat kraft eller føleforstyrrelser i armene.
 
Grad 1 og 2 er langt de hyppigst forekommende. Er der mistanke om grad 3 eller 4 skal der som minimum udføres røntgen af nakke-rygsøjlen, men oftest også CT-scanning af nakken og evt. hjernen.

Symptomer efter et piskesmæld

Efter et piskesmæld med kraftig acceleration/deceleration af hovedet vil mange efter nogle timer/døgn langsomt få tiltagende nakkesmerter og stivhed i nakken. Smerterne kan stråle op i hovedet og ud i armene. Desuden kan der i vekslende grad være svimmelhed, prikken og stikkende fornemmelse i armene og fingrene, susen for ørerne, synkebesvær, koncentrations- og søvnbesvær.
Disse sygdomstegn vil hos hovedparten forsvinde fuldstændig inden for nogle uger/få måneder.

Effektiv behandling af piskesmæld (Whiplash syndrom)

Ca. 10 % vil få mere kroniske gener. Smerterne kan da ændre karakter og blive mere dybe og borende – og også mere udbredte. I mange tilfælde vil det kunne påvirke erhvervsevnen. To ud af tre får spændingshovedpine, der kan optræde enten i perioder eller som en mere vedvarende trykken. Ved kroniske piskesmældsskade ses også hukommelsesbesvær, nedsat koncentrationsevne og indlæringsevne.

Dermed tegner der sig et billede af et meget bredt spektrum af sværhedsgrader af de nakkeskader, som følger piskesmældsulykker – lige fra milde, forbigående gener over længerevarende forløb med store gener og perioder med uarbejdsdygtighed til de allersværeste tilfælde, hvor der er sket brud på nakkehvirvler eller ledbånd.

Spændingshovedpine som følge af piskesmæld (Whiplash syndrom)

Den store vifte af symptomer sammenholdt med manglende fund ved undersøgelse hos patienter med kronisk piskesmældsskade gør tilgangen til patienten problematisk. Begrebet “Whiplash Associated Disorders” (WAD) har derfor vundet indpas og beskriver symptom-komplekset associeret med piskesmældsskader.

De klassiske gener efter et whiplashtraume er:

 • Nakkespændinger og nakkesmerter
 • Til tider udstrålende til arm(e) og hænder og andre føleforstyrrelser
 • Ondt i skuldre og til tider længere ned i ryggen
 • Nedsat kraft i arme og hænder
 • Balanceproblemer/svimmelhed
 • Kronisk hovedpine
 • Træthed og irritabilitet
 • Depression
 • Kognitive problemer – hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Øresusen/Tinnitus og nedsat hørelse
 • Kronisk muskelsmertesyndrom
 • Kæbesmerter
 • Syns- og læsevanskeligheder
 • Søvnforstyrrelser
 • Hjertebanken

Hvordan stilles diagnosen?

Piskesmældsskaden kan hverken ses på røntgen, CT- eller MR-scanningsbilleder fraset i de sjældne tilfælde, hvor der er sket brud på nakken eller alvorlig ledbåndsskade.

Diagnosen stilles derfor udfra skadesmekanismen og symptomer.

I Guldklinikken undersøges nakken ved en lægelig klinisk undersøgelse med en vurdering af musklernes tilstand og bevægeligheden i nakkens led. Dermed vurderes, hvordan nakkesmerterne bedst behandles.

Kan smerterne efter piskesmæld blive værre med tiden?

Uden behandling, ja desværre! Den onde cirkel kan imidlertid afhjælpes eller helt brydes vha. guldimplantation, hvor vi har mange års erfaring med at behandle patienter med kroniske nakkesmerter, bl.a. efter piskesmæld.

Ved smerter efter et piskesmæld bliver nervesystemet overaktiveret som led i, at smerterne bliver kroniske, og tærsklen for at opleve smerte reduceres (læs mere om hvorfor smerter bliver kroniske). Undertiden ses en udvikling af smertetilstanden med spredning af smerter til hele nakke-/skulderpartiet med evt. udstråling til armene og spændingshovedpine.

udstrålende smerter arm som følge af piskesmæld (Whiplash syndrom)

Forværringen af smerterne skal i høj grad ses i relation til, at muskulaturen i nakken med tiden bliver mere og mere spændte. Ved svære kroniske smerter efter piskesmæld spiller muskelsmerter en afgørende rolle.

Smerterne spreder sig og bliver diffuse over tid på grund af ledsagende spændinger i muskler i både skuldre og nakke.

Forløb og komplikationer til piskesmæld (Whiplash syndrom) uden behandling

De fleste bliver smertefri i løbet af kort tid. En vis procentdel udvikler dog kroniske symptomer, som kan vare adskillige år, og i nogle tilfælde være vedvarende igennem hele livet, hvis den rette behandling ikke iværksættes.

Ofte ses ledsagende træthed, hovedpine og kognitive problemer.

Komplikationer til piskesmæld kan også være nedsat arbejdsdygtighed og længerevarende eller hyppig sygemelding.

Når smerterne efter et piskesmæld varer i adskillige år, skyldes det oftest, at tilstanden vedligeholdes af kroniske muskelspændinger. Dette kaldes et kronisk muskelsmertesyndrom, og kan blandt andet behandles med guldimplantation med signifikant smertelindring til følge (det kommer vi ind på nedenfor).

Hvad kan du selv gøre?

 • Vær ikke nervøs for at bruge din nakke efter et piskesmæld. Der er ikke noget, der kan gå i stykker i din nakke ved almindelig dagligdags brug af nakken. Ledbånd kan ikke rives i stykker, knogler kan ikke brække og arvæv kan ikke bryde op.
 • Sørg for at bruge din nakke dagligt og lav lette nakkeøvelser evt. efter instruks fra en fysioterapeut. Det er godt at komme i gang med øvelserne, så hurtigt som muligt, men det må ikke gøre ondt. Start derfor blidt ud, så du undgår overbelastning af nakkemusklerne.
 • Hvis du får ondt, er det vigtigt, at du indtager smertestillende medicin evt. før træningen eller på bestemte tidspunkter af dagen til lindring af smerterne. Manglende brug af nakken kan forårsage forværring og kronificering af smerterne.
 • Undgå at være sengeliggende eller bære halskrave. Undersøgelser viser, at sygdomsprocessen kan blive forlænge, hvis halskrave anvendes ud over de første 48 timer.
 • Gå normalt på arbejde, også selvom du har ondt. Arbejde skader ikke nakken. Tværtimod er der risiko for langvarig sygemelding, hvis du ikke hurtigt vender tilbage på arbejde.
 • Som udgangspunkt skal du opleve væsentlig bedring af dine symptomer ved dagligt at lave nakkeøvelser. Effekten af øvelsesterapi evt. kombineret med akupunktur, massage eller kiropraktik, skal ses inden for de første 3 til 6 måneder. Langt de fleste bliver symptomfrie efter kortere tid, men desværre får 5 – 20 procent varige og invaliderende følger.
 • Hvis du ikke oplever nogen væsentlig effekt af øvelsesterapi, akupunktur, massage eller kiropraktik, er det vigtigt, at du skifter strategi og forsøger mere effektive behandlinger såsom guldimplantation, som er videnskabeligt dokumenteret at have signifikant smertelindrende effekt på kroniske nakkesmerter.

I Guldklinikken arbejder vi udelukkende med behandling af mennesker med kroniske smerter. Vi står parate til at hjælpe dig.

5/5
Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter

Jeg er meget glad og taknemmelig, for smerterne i nakke og brystryg er væk. Jeg kan sove om natten uden at føle knive og syle i ryggen. Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter. Det gør, at min livsglæde er vendt tilbage. Har været på hesteryg i det smukke efterår. Fra skovens bakketop med udsigt til Julsø og Himmelbjerget sendte både Gilvi og jeg mange taknemmelige tanker til jer på klinikken.

Merete, 59 år

Guldbehandling ved piskesmæld

Guldimplantation bliver anvendt til alle former for smerter, herunder piskesmæld, smerter pga. slidgigt og diskusprolaps samt generelle kroniske muskelsmerter. Ca. 80% af vores patienter oplever permanent smertelindrende effekt efter en behandling. Det betyder, at flertallet af vores patienter kan reducere eller helt trappe ud af deres smertestillende medicin. Flertallet genvinder deres livsglæde og nogle bliver helt smertefri.

Vi har generelt gode erfaringer med at behandle mennesker, der døjer med kroniske nakkesmerter efter en piskesmældsulykke.

Flere af vores allerførste patienter i klinikken melder fortsat om smertefrihed eller smertelindring 10-15 år efter en behandling.

Læs succeshistorierne fra vores guld-patienter her.

Gennem videnskabelige undersøgelser har vi dokumenteret den smertelindrende effekt på kroniske nakkesmerter.

En guldbehandling foregår i lokalbedøvelse, hvor der lægges små 24-karat guldstifter ind omkring de ømme halshvirvler og muskler.
Behandling med guld er dermed et skånsomt og ufarligt indgreb. Den smertelindrende effekt kommer for hovedparten af patienterne efter 3 måneder og er herefter varig. Ved piskesmæld og samtidig spændingshovedpine ser vi som hovedregel både en effekt på nakkesmerter og spændingshovedpine, som lindres eller forsvinder helt.

Teknikken er anvendt i klinikken på mennesker siden 1996 og af dyrlægerne siden 1978 på bl.a. hunde med god effekt.

Læs mere om guldimplantation her.

Før en guldbehandling:

For at komme i betragtning til en guldimplantation bedes du: 

 1. Kontakte klinikken for tidsbestilling (Klik på kontakt os). Du kan også kontakte os for en uforpligtende samtale.
 2. Få foretaget en røntgen-/ scanningsundersøgelse af det smertefulde led eller område efter vejledning fra lægerne i klinikken. Har du tidligere fået foretaget en sådan undersøgelse, der er nyere end 2 år, kan denne ofte anvendes.
 3. Du bedes kontakte den røntgenafdeling, hvor du har fået foretaget undersøgelsen mhp. at få tilsendt røntgen-/scanningsbillederne. Afdelingen er forpligtet til at tilsende dig billederne.
 4. Tilsende os røntgen-/scanningsbilleder af det smertefulde led eller område i god tid forud for konsultationen.
 5. Får du blodfortyndende medicin, skal du holde pause med den blodfortyndende medicin i nogle dage op til din guldbehandling. Dette aftaler du med os i forbindelse med tidsbestilling.
 6. Vi vil også bede dig om evt. at tage en pårørende med på dagen for behandlingen, som kan transportere dig hjem efter guldbehandlingen. Det skyldes, at lokalbedøvelsen kan have en generel sløvende effekt, og vi derfor fraråder, at du køre bil de første timer efter behandlingen.

Kontakt os for en uforpligtende vurdering

Vi er pionere inden for guldimplantation og er den klinik i verden, der har længst erfaring med at behandle langvarige – og kroniske smerter hos mennesker med små 24-karat guldstykker.

Gå til afsnit

Picture of Læge Hans Kjerkegaard
Læge Hans Kjerkegaard

Behandlet med guld siden 1996

Kontakt os helt uforpligtende

For professionel & kompetent behandling af smerter & ømme led med guld

Godkendt af

Styrelsen for patientsikkerhed logo nbg

Spørgsmål og svar om slidgigt i nakken

Nedenfor finder du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål vedrørende denne behandling.

Hvordan behandles kroniske rygsmerter?

Almindeligvis omfatter behandling af kroniske rygsmerter, Paracetamol, NSAID (gigtmedicin), fysisk aktivitet, og manipulation er det berørte område. Sidstnævnte foretages primært af kiropraktor, men også fysioterapeuter, osteopater og læger. 

Start med at konsultere din egen læge da den konkrete behandling bør bero på en konkret og faglig vurdering. 

Seneste tal fra sundhedsstyrelsen fra 2022. I rapporten “Sygdomsbyrden i Danmark” Fremgår det at 1.7 millioner angiver at have rygsmerter.

Kilde

Rygsmerter er noget de fleste oplever i løbet af deres liv. 
For nogle kommer smerterne igen, eller varierer. 
Varer smerterne i mere end 6 mdr. Anses de ofte som værende kroniske rygsmerter. 
Denne graduering anvendes dog primært af fagpersoner når de skal anbefale et behandlingsforløb og du bør derfor altid kontakte dig læge hvis du oplever nye eller tiltagende smerteområder.

Omkring 5-8 % af voksne i den vestlige verden opfylder kriterierne for komplekse kroniske smerter. Komplekse kroniske smerter defineres som kroniske smerter, der har væsentlige konsekvenser for arbejdsliv og/eller hverdagsliv de fleste dage eller hver dag de seneste 3 måneder.

Kilde

Kroniske smerter, der varer mere end 12 uger, forsvinder sjældent af sig selv. Behandling kan kræve en kombination af medicinsk intervention, fysioterapi, og livsstilsændringer. Konsultation med en sundhedsprofessionel er vigtig for at udvikle en effektiv behandlingsstrategi.

Kroniske nervesmerter, også kendt som neuropatiske smerter, opstår, når nervesystemet ikke fungerer korrekt på grund af skade eller sygdom. Dette kan skyldes en række årsager, herunder diabetes, skader, infektioner, og visse medicinske tilstande. Til forskel fra normale smerter, der opstår som et signal om skade, opstår nervesmerter uden en tydelig årsag og kan føles som brændende, stikkende, eller som elektriske stød. Behandlingen er kompleks og kan omfatte medicin, fysiologisk manipulation, og Guldimplantation.

Ja, kroniske rygsmerter kan være relateret til eller forværres af stress. Stress kan forårsage muskelspændinger og spændinger, især i ryggen, hvilket kan bidrage til smerter eller forværre eksisterende rygproblemer. Desuden kan kronisk stress påvirke kroppens smerteopfattelse og smertetærskel, hvilket gør individer mere følsomme over for smerte.

Er kroniske smerter arveligt?

Kroniske smerter kan have en arvelig faktor, hvilket betyder at risikoen kan være højere, hvis din familie har en historie med sådanne smerter. Dog påvirkes de også af miljømæssige og personlige faktorer. Genetik er kun en del af årsagen til kroniske smerter.

 • Motionér regelmæssigt: Aktiviteter som gåture, svømning og specifikke rygøvelser kan forbedre rygstyrken og fleksibiliteten.
 • Gennemgå fysioterapi: En professionel kan udarbejde et personligt øvelsesprogram og guide i korrekte holdninger.
 • Anvend medicin: Efter rådgivning fra en læge kan smertestillende og antiinflammatoriske medicin anvendes.
 • Praktiser mindfulness: Metoder som meditation og dyb vejrtrækning kan hjælpe med at håndtere stress, der forværrer smerter.
 • Brug varme eller kulde: En varmepude eller en ispakning kan give midlertidig lindring.
 • Modtag massage: Terapeutisk massage kan afhjælpe muskelspændinger.
 • Tilpas din ergonomi: Justeringer af din daglige rutine og arbejdsområde kan mindske rygproblemer.

Ja, varme kan afhjælpe kroniske rygsmerter ved at slappe af i musklerne og forbedre blodcirkulationen. Anvend en varmepude eller tag et varmt bad i op til 20 minutter for midlertidig lindring. Undgå dog for varme overflader og rådfør dig med en sundhedsprofessionel, hvis du har særlige helbredstilstande.

Et sammenfald i ryggen, også kendt som en spinal fraktur eller vertebrale kollaps, kan variere i symptomer afhængigt af graden og placeringen af sammenfaldet. Typisk kan det medføre:

Pludselig opstået rygsmerter: Smerten kan være skarp og intens, især lige efter skaden eller sammenfaldet.

Højde tab: Over tid kan et sammenfald i ryggen føre til et mærkbart tab af kropshøjde.

Krumning af ryggen: Især i tilfælde af flere sammenfald, kan personen udvikle en fremadbøjet holdning, ofte kaldet en “enkens pukkel”.

Begrænset bevægelighed: Smerten og skaden kan begrænse din evne til at bevæge dig normalt.

Langvarig smerte: Selv efter det indledende akutte stadium kan der være vedvarende, dullerende smerter.

Det er vigtigt at søge lægehjælp, hvis man oplever disse symptomer, da et sammenfald i ryggen kan påvirke rygmarven og andre vitale funktioner.

Rygsmerter kan være farlige, fordi de kan indikere alvorlige underliggende tilstande såsom diskusprolaps, infektioner eller spinal frakturer. Ubehandlede rygsmerter kan føre til kronisk smerte, nedsat mobilitet og påvirke livskvaliteten. Det er vigtigt at søge lægehjælp for at diagnosticere og behandle årsagen korrekt.

Træning kan være en effektiv del af behandlingen for kroniske rygsmerter. Regelmæssig, moderat motion styrker rygmusklerne, forbedrer holdning og fleksibilitet og fremmer blodcirkulationen, hvilket kan bidrage til smertelindring og heling. Det er dog vigtigt at tilpasse øvelserne til den enkeltes situation og smerteniveau, og det anbefales at konsultere en sundhedsfaglig person eller en fysioterapeut for at udvikle et sikkert og effektivt træningsprogram. Direkte træning kan ikke altid “træne smerten væk”, men det kan signifikant reducere smerter og forbedre livskvaliteten.

At have en nerve i klemme i ryggen kan føles forskelligt afhængigt af personen og situationen, men almindelige symptomer inkluderer:

Smerter: Ofte skarpe, stikkende eller brændende, som kan forværres ved bestemte bevægelser.

Manglende følelse eller prikken: En følelse af “nåle og pins” eller tab af følelse i det område, der forsynes af den påvirkede nerve.

Muskelsvaghed: Musklerne i det berørte område kan føles svage eller blive hurtigt trætte.

Strålende smerter: Smerterne kan stråle fra ryggen og ned i benene eller arme, afhængigt af hvilken nerve der er påvirket.

Det er vigtigt at konsultere en læge, hvis du oplever disse symptomer, da en nerve i klemme kan kræve medicinsk behandling for at undgå varige skader.

Succesfortællinger fra vores patienter

5/5
Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter

Jeg er meget glad og taknemmelig, for smerterne i nakke og brystryg er væk. Jeg kan sove om natten uden at føle knive og syle i ryggen. Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter. Det gør, at min livsglæde er vendt tilbage. Har været på hesteryg i det smukke efterår. Fra skovens bakketop med udsigt til Julsø og Himmelbjerget sendte både Gilvi og jeg mange taknemmelige tanker til jer på klinikken.

Merete, 59 år
5/5
Sundere liv uden smerter

Mine smerter i min skulder bliver mindre for hver måned, der går. Hvis jeg siger, at jeg startede med 100% smerte, er det nu kun 5%! Yipiiiehh. Det er et stort skridt til et sundere liv uden smerter! Mange tak.

Renate
5/5
95% af mine smerter er væk en uge efter guld behandlingen

Jeg har gennem et år været plaget af uspecifikke nakkesmerter, der viste sig at være slidgigt. Ingen behandlinger hjalp (fysioterapeut, kiropraktor, osteopat) og endte med at koste en formue. Havde opgivet håbet indtil jeg mødte dig, og efter blot en uge er 95% af mine smerter væk. Jeg kan igen styrketræner og gøre de ting jeg elsker takket være din “gyldne hånd”. Af hjertet tak!!!

JF
5/5
Meget tilfreds

Jeg har vært hos deg for ca. 14 år siden for gullbehandling i nakken. Denne behandlingen har vært til stor nytte for meg og fortsatt er jeg smertefri.
Jeg ville bare fortelle deg at ryggen min har blitt sååååå mye bedre og at jeg er nesten smertefri👏🏻👏🏻
Når jeg er veldig aktiv kan jeg av og til ha smerter i hofta og litt nedover bena, men ellers er det helt topp👍

Betina, 58 år