fbpx

Behandling af nakkesmerter efter piskesmæld

Effektiv behandling med guldimplantation

Kroniske nakkesmerter efter piskesmæld (whiplash-syndrom)

Den hyppigst forekommende form for piskesmældsulykker er biluheld med påkørsel bagfra. Piskesmæld ses også ved hovedspring på lav dybde samt ved voldsom sammenstød af anden art.

De alvorligere nakkeskader efter piskesmæld kan være langvarige og kræve stor tålmodighed af patienten, inden den rette behandling findes.

I Guldklinikken har vi god erfaring med at behandle kroniske nakkesmerter som følge af piskesmæld ved hjælp af guldimplantation, der fungerer som en slags permanent akupunktur. Vores resultatet viser, at langt hovedparten af vores patienter oplever langvarig eller blivende smertelindring eller smertefrihed efter en behandling. 

Vi kigger nærmere på behandlingen nedenfor:

5/5

Det var for mig virkelig et mirakel

Jeg fik første gang guld i min nakke og lænd i 1998 og har haft det fint siden, du gav mig mit gamle liv tilbage, det var for mig virkelig et mirakel, nu kunne man lige pludselig det hele, hvor man i flere år bare havde haft smerter.

Anders, 77 år

Hvordan behandles piskesmæld (Whiplash)?

De akutte skader i muskler og ledbånd efter et piskesmæld er typisk 4-6 uger om at hele. Det er den efterfølgende kroniske spændingstilstand i nakkemuskulaturen, der giver kroniske nakkesmerter.

Behandling af piskesmældssmerter bør rette sig mod at få løsnet op for denne spændingstilstand i nakkemuskulaturen ved hjælp af forskellige behandlingsformer:

 • Akupunktur
 • Guldimplantation (guldakupunktur)
 • Kiropraktik
 • Massage
 • Smertestillende medicin (især paracetamol og NSAID-præparater)
 • Øvelsesterapi med bevægelse af nakken.

Behandling af de akutte piskesmældssmerter (de første måneder)

Tidlig information om, hvordan man hurtigst muligt kommer igang og tilbage til almindelige daglige aktiviteter, synes at være vigtigst i forebyggelsen af kroniske piskesmældssmerter. Det er meget vigtigt at komme i gang med at bruge nakken normalt, så hurtigt som muligt for at undgå, at smerterne bliver kroniske.
 
I de første måneder efter et piskesmæld kan øvelsesterapi, akupunktur, kiropraktik og massage være effektivt for at mindske spændingerne i nakken. Effekten af disse behandlinger aftager desværre med tiden desto længere smerterne har varet og kan ikke anbefales som primær behandling i det kronisk forløb grundet begrænset smertelindrende effekt.
 
Smertestillende medicin kan være nødvendigt som supplement til ovenstående behandlinger for at komme igennem med øvelsesterapi og bevægelse af nakken, som ofte er helt stiv på grund af muskelspændinger.

Behandling af kroniske piskesmældssmerter (varighed over ½-1 år)

Øvelsesterapi er vigtigt under hele forløbet til genoptræning af musklerne i nakke og skulder og for at undgå forværring af muskelspændinger over tid.

Ved kroniske nakkesmerter med eller uden spændingshovedpine og udstrålende smerter eller føleforstyrrelser til armene, som har varet længere end 6-12 måneder, anbefales guldimplantation (guldakupunktur).

Guldimplantation er en særdeles effektiv behandling, som er videnskabeligt dokumenteret og virker hos hovedparten af vores patienter med kroniske nakkesmerter, hvoraf mange bliver enten permanent smertefri eller væsentligt smertelindret.  Behandlingen foregår i lokalbedøvelse og foregår ved, at små 24-karat guldstykker lægges ind langt rygsøjlen via tynde kanyler. Metoden er blevet anvendt i vores klinik siden 1996 og på mange dyrhospitaler rundt om i verden siden 1980erne til behandling af ledsmerter hos hunde og andre kæledyr.

Du finder mere information omkring guldimplantation (guldakupunktur) her. Du finder også succeshistorierne fra vores guld-patienter her.

Nedenfor kigger vi lidt nærmere på, hvad piskesmæld er, hvordan piskesmæld opstår, symptomer samt prognosen uden behandling.

Hvor hyppigt er piskesmæld?

Hyppigheden af skaden antages på baggrund af undersøgelser i Sverige og Norge at være 1-2 nye tilfælde pr. 1000 indbyggere om året.
 
Langt de fleste bliver symptomfrie efter kortere tid, men 5 – 20 procent får varige og invaliderende følger.

5/5

Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter

Jeg er meget glad og taknemmelig, for smerterne i nakke og brystryg er væk. Jeg kan sove om natten uden at føle knive og syle i ryggen. Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter. Det gør, at min livsglæde er vendt tilbage. Har været på hesteryg i det smukke efterår. Fra skovens bakketop med udsigt til Julsø og Himmelbjerget sendte både Gilvi og jeg mange taknemmelige tanker til jer på klinikken.

Merete, 59 år

Hvad er et piskesmæld?

Piskesmæld (også kaldet whiplash) var oprindelig betegnelse for en kraftig acceleration/deceleration i ryghvirvelsøjlen (skadesmekanismen), der forårsager beskadigelse af muskelfibre, led, ligamenter (ledbånd), nervevæv og (sjældent) knogle.
 
Ved begrebet piskesmæld i dag forstår man dog lige så ofte de gener og skader, der er forbundet med denne type tilskadekomst, snarere end skademekanismen.

Piskesmæld | Effektiv behandling med lokal guldbehandling

Piskesmæld er typisk forbundet med skade i og gener fra nakke og hoved. Den pludselige og ukontrollerede kraftpåvirkning forårsager en overstrækning af muskler, sener og led, som bedst kan sammenlignes med en forstuvning. Som ved andre forstuvninger fører det beskadigede væv til hævelse, stivhed og smerte.

Hvordan opstår piskesmæld (Whiplash)?

Piskesmæld er ofte forbundet med færdselsskader (især påkørsel bagfra), men piskesmældsskader kan opstå på mange andre måder – fx ved fald og hovedspring på lavt vand.
 
Det øger klart risikoen for skader, hvis påvirkningen sker uforberedt, hvor skadelidte dermed ikke har nået at aktivere sit muskulære forsvar ved at spænde op og dermed reducere den voldsomme bevægelse i nakken, som medfører skaderne.
 
Årsagen til, at nogle personer oplever alvorlige helbredsmæssige gener efter et piskesmæld, mens andre ikke gør, selvom de har været udsat for den samme påvirkning, kendes ikke bestemt. Hvad der præcist forvolder generne vides heller ikke med sikkerhed, da der sjældent er noget at konstatere på et røntgen, CT- eller MR-scanningsbillede.
 
Undersøgelse af personer udsat for et piskesmæld har imidlertid påvist mikroskopiske skader i hvirvellegemer, bruskskiverne, rygmarvens struktur og de omkringværende bløddele (væv), der ikke afsløres på billedoptagelser med den nuværende teknik og detaljegrad. Disse skader opstår uens fra person til person og bevirker forskellige gener fra person til person. Fælles for skaderne er dog, at de heler i løbet af 4-6 uger.
 
Man kan statistisk konstatere, at piskesmældsgener i høj grad afhænger af alder, køn og psyko-sociale forhold hos skadelidte foruden placering i fx bilen, nakkedrejning og andre konkrete forhold i skadesøjeblikket, så skaderne ikke alene er betinget af påvirkningens kraft, men nok i højere grad af individuelle forhold. Kvinder i alderen 25-40 år har højere incidensrate.
 
Der er derfor mange uklarheder bag skade, årsag og risikofaktorer omkring whiplash og et ukarakteristisk symptombillede, og disse forhold i kombination med at skaderne ikke kan påvises ved gængse billeddiagnostiske undersøgelser, giver anledning til megen mistro omkring whiplash, navnlig når påkørslen m.v. har været med lavere hastighed (lavenergitraumer).

5/5

Meget tilfreds

Jeg har vært hos deg for ca. 14 år siden for gullbehandling i nakken. Denne behandlingen har vært til stor nytte for meg og fortsatt er jeg smertefri.
Jeg ville bare fortelle deg at ryggen min har blitt sååååå mye bedre og at jeg er nesten smertefri👏🏻👏🏻
Når jeg er veldig aktiv kan jeg av og til ha smerter i hofta og litt nedover bena, men ellers er det helt topp👍

Betina, 58 år

Sværhedsgrader

Whiplashskaderne (Whiplash Associated Disorder) kategoriseres efter en international skala, der går fra 0-4.

0 svarer til ingen gener og 4 til, at der er et egentlig knoglebrud:

 • Grad 1: Ingen indskrænkning af bevægeudslag, ingen ligamentøs skade, ingen neurologiske udfald.
 • Grad 2: Nogen indskrænkning af bevægeudslag, ingen ligamentøs skade, ingen neurologiske udfald.
 • Grad 3: Nogen indskrænkning af bevægeudslag, ligamentøs skade, evt. neurologiske udfald.
 • Grad 4: Udtalt indskrænkning af bevægeudslag, ligamentøs instabilitet, neurologiske udfald, mulig knoglebrud eller forskydning af discus.

Neurologiske udfald kan for eksempel være manglende eller svage reflekser, nedsat kraft eller føleforstyrrelser i armene.
 
Grad 1 og 2 er langt de hyppigst forekommende. Er der mistanke om grad 3 eller 4 skal der som minimum udføres røntgen af nakke-rygsøjlen, men oftest også CT-scanning af nakken og evt. hjernen.

Symptomer efter et piskesmæld

Efter et piskesmæld med kraftig acceleration/deceleration af hovedet vil mange efter nogle timer/døgn langsomt få tiltagende nakkesmerter og stivhed i nakken. Smerterne kan stråle op i hovedet og ud i armene. Desuden kan der i vekslende grad være svimmelhed, prikken og stikkende fornemmelse i armene og fingrene, susen for ørerne, synkebesvær, koncentrations- og søvnbesvær.
Disse sygdomstegn vil hos hovedparten forsvinde fuldstændig inden for nogle uger/få måneder.

Effektiv behandling af nakkesmerter

Ca. 10 % vil få mere kroniske gener. Smerterne kan da ændre karakter og blive mere dybe og borende – og også mere udbredte. I mange tilfælde vil det kunne påvirke erhvervsevnen. To ud af tre får spændingshovedpine, der kan optræde enten i perioder eller som en mere vedvarende trykken. Ved kroniske piskesmældsskade ses også hukommelsesbesvær, nedsat koncentrationsevne og indlæringsevne.

Dermed tegner der sig et billede af et meget bredt spektrum af sværhedsgrader af de nakkeskader, som følger piskesmældsulykker – lige fra milde, forbigående gener over længerevarende forløb med store gener og perioder med uarbejdsdygtighed til de allersværeste tilfælde, hvor der er sket brud på nakkehvirvler eller ledbånd.

Spændingshovedpine

Den store vifte af symptomer sammenholdt med manglende fund ved undersøgelse hos patienter med kronisk piskesmældsskade gør tilgangen til patienten problematisk. Begrebet “Whiplash Associated Disorders” (WAD) har derfor vundet indpas og beskriver symptom-komplekset associeret med piskesmældsskader.

De klassiske gener efter et whiplashtraume er:

 • Nakkespændinger og nakkesmerter
 • Til tider udstrålende til arm(e) og hænder og andre føleforstyrrelser
 • Ondt i skuldre og til tider længere ned i ryggen
 • Nedsat kraft i arme og hænder
 • Balanceproblemer/svimmelhed
 • Spændingshovedpine
 • Træthed og irritabilitet
 • Depression
 • Kognitive problemer – hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Øresusen/Tinnitus og nedsat hørelse
 • Kronisk muskelsmertesyndrom
 • Kæbesmerter
 • Syns- og læsevanskeligheder
 • Søvnforstyrrelser
 • Hjertebanken
5/5

Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv

“Jeg havde voldsomme smerter i ryggen – invaliderende smerter. Jeg kunne ikke klare mig selv overhovedet. Jeg havde hjemmepleje otte gange i døgnet. Mine smerter var forfærdelige og jeg havde ingen livskvalitet.”, fortæller Lillian, der i 2003 blev opereret for en diskusprolaps.
Smerterne tiltog for alvor for halvandet år siden, hvor hun var indlagt på Holstebro Sygehus. “Min moster havde for nogle år siden fået indlagt guld og anbefalede mig at forsøge at få indlagt guld. […]
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv”, fortæller Lillian i dag.

Hør hele Lillians historie i videoen her.

Lillian, 52 år

Hvordan stilles diagnosen?

Piskesmældsskaden kan hverken ses på røntgen, CT- eller MR-scanningsbilleder fraset i de sjældne tilfælde, hvor der er sket brud på nakken eller alvorlig ledbåndsskade.

Diagnosen stilles derfor udfra skadesmekanismen og symptomer.

Guldklinikken undersøges nakken ved en lægelig klinisk undersøgelse med en vurdering af musklernes tilstand og bevægeligheden i nakkens led. Dermed vurderes, hvordan nakkesmerterne bedst behandles.

5/5

95% af mine smerter er væk en uge efter guld behandlingen

Jeg har gennem et år været plaget af uspecifikke nakkesmerter, der viste sig at være slidgigt. Ingen behandlinger hjalp (fysioterapeut, kiropraktor, osteopat) og endte med at koste en formue. Havde opgivet håbet indtil jeg mødte dig, og efter blot en uge er 95% af mine smerter væk. Jeg kan igen styrketræner og gøre de ting jeg elsker takket være din “gyldne hånd”. Af hjertet tak!!!

JF

Kan smerterne blive værre med tiden?

Uden behandling, ja desværre! Den onde cirkel kan imidlertid afhjælpes eller helt brydes vha. guldimplantation, hvor vi har mange års erfaring med at behandle patienter med kroniske nakkesmerter, bl.a. efter piskesmæld.

Ved smerter efter et piskesmæld bliver nervesystemet overaktiveret som led i, at smerterne bliver kroniske, og tærsklen for at opleve smerte reduceres (læs mere om hvorfor smerter bliver kroniske). Undertiden ses en udvikling af smertetilstanden med spredning af smerter til hele nakke-/skulderpartiet med evt. udstråling til armene og spændingshovedpine.

udstrålende smerter arm

Forværringen af smerterne skal i høj grad ses i relation til, at muskulaturen i nakken med tiden bliver mere og mere spændte. Ved svære kroniske smerter efter piskesmæld spiller muskelsmerter en afgørende rolle.

Smerterne spreder sig og bliver diffuse over tid på grund af ledsagende spændinger i muskler i både skuldre og nakke.

5/5

Jeg er dybt taknemmelig

Havde store smerter i lænden og havde besvær med at få min dagligdag til at hænge sammen. Fik lagt guld ind af to omgange.

Nu har jeg verdens bedste pensionistjob, så jeg går hver dag mellem 10 og 15 km og dvs. mit guld bliver aktiveret så meget, så her om aften har jeg ikke det der ligner smerter (kun ømme fødder!). Sover rimeligt godt om natten og har det bare helt fantastisk takke været det guld du lagde i lænden af mig.

Jeg er dybt taknemmelig for din indsats for mange år siden.

K.H. Susanne (der nu springer rundt som en vårhare – eller næsten)

Forløb og komplikationer til piskesmæld (Whiplash) uden behandling

De fleste bliver smertefri i løbet af kort tid. En vis procentdel udvikler dog kroniske symptomer, som kan vare adskillige år, og i nogle tilfælde være vedvarende igennem hele livet, hvis den rette behandling ikke iværksættes.

Ofte ses ledsagende træthed, hovedpine og kognitive problemer.

Komplikationer til piskesmæld kan også være nedsat arbejdsdygtighed og længerevarende eller hyppig sygemelding.

Når smerterne efter et piskesmæld varer i adskillige år, skyldes det oftest, at tilstanden vedligeholdes af kroniske muskelspændinger. Dette kaldes et kronisk muskelsmertesyndrom, og kan blandt andet behandles med guldimplantation med signifikant smertelindring til følge (det kommer vi ind på nedenfor).

5/5

Det er ufatteligt, at jeg ingen smerter har mere

Vil hermed fortælle hvordan det er gået med mit “guldeventyr”.
Det er ufatteligt, at jeg ingen smerter har mere. Da bedøvelsen forsvandt, kunne jeg ikke sidde, kun ligge på siden. Næste morgen var smerter i ryggen væk, diskusprolapsen, gjorde stadig ondt, men det varede kun nogle dage, så var den også ok.
Mange tusind tak

Birthe, 52 år

Hvad kan du selv gøre?

 • Vær ikke nervøs for at bruge din nakke efter et piskesmæld. Der er ikke noget, der kan gå i stykker i din nakke ved almindelig dagligdags brug af nakken. Ledbånd kan ikke rives i stykker, knogler kan ikke brække og arvæv kan ikke bryde op.
 • Sørg for at bruge din nakke dagligt og lav lette nakkeøvelser evt. efter instruks fra en fysioterapeut. Det er godt at komme i gang med øvelserne, så hurtigt som muligt, men det må ikke gøre ondt. Start derfor blidt ud, så du undgår overbelastning af nakkemusklerne.
 • Hvis du får ondt, er det vigtigt, at du indtager smertestillende medicin evt. før træningen eller på bestemte tidspunkter af dagen til lindring af smerterne. Manglende brug af nakken kan forårsage forværring og kronificering af smerterne.
 • Undgå at være sengeliggende eller bære halskrave. Undersøgelser viser, at sygdomsprocessen kan blive forlænge, hvis halskrave anvendes ud over de første 48 timer.
 • Gå normalt på arbejde, også selvom du har ondt. Arbejde skader ikke nakken. Tværtimod er der risiko for langvarig sygemelding, hvis du ikke hurtigt vender tilbage på arbejde.
 • Som udgangspunkt skal du opleve væsentlig bedring af dine symptomer ved dagligt at lave nakkeøvelser. Effekten af øvelsesterapi evt. kombineret med akupunktur, massage eller kiropraktik, skal ses inden for de første 3 til 6 måneder. Langt de fleste bliver symptomfrie efter kortere tid, men desværre får 5 – 20 procent varige og invaliderende følger.
 • Hvis du ikke oplever nogen væsentlig effekt af øvelsesterapi, akupunktur, massage eller kiropraktik, er det vigtigt, at du skifter strategi og forsøger mere effektive behandlinger såsom guldimplantation, som er videnskabeligt dokumenteret at have signifikant smertelindrende effekt på kroniske nakkesmerter.

I Guldklinikken arbejder vi udelukkende med behandling af mennesker med kroniske smerter. Vi står parate til at hjælpe dig.

Guldbehandling ved piskesmæld

Guldimplantation bliver anvendt til alle former for smerter, herunder piskesmæld, smerter pga. slidgigt og diskusprolaps samt generelle kroniske muskelsmerter. Ca. 80% af vores patienter oplever permanent smertelindrende effekt efter en behandling. Det betyder, at flertallet af vores patienter kan reducere eller helt trappe ud af deres smertestillende medicin. Flertallet genvinder deres livsglæde og nogle bliver helt smertefri.

Vi har generelt gode erfaringer med at behandle mennesker, der døjer med kroniske nakkesmerter efter en piskesmældsulykke.

Flere af vores allerførste patienter i klinikken melder fortsat om smertefrihed eller smertelindring 10-15 år efter en behandling.

Læs succeshistorierne fra vores guld-patienter her.

Gennem videnskabelige undersøgelser har vi dokumenteret den smertelindrende effekt på kroniske nakkesmerter.

En guldbehandling foregår i lokalbedøvelse, hvor der lægges små 24-karat guldstifter ind omkring de ømme halshvirvler og muskler.
Behandling med guld er dermed et skånsomt og ufarligt indgreb. Den smertelindrende effekt kommer for hovedparten af patienterne efter 3 måneder og er herefter varig. Ved piskesmæld og samtidig spændingshovedpine ser vi som hovedregel både en effekt på nakkesmerter og spændingshovedpine, som lindres eller forsvinder helt.

Teknikken er anvendt i klinikken på mennesker siden 1996 og af dyrlægerne siden 1978 på bl.a. hunde med god effekt.

Læs mere om guldimplantation her.

5/5

Kan sove igen uden smerter

Tusind tak for en fantastisk god og behagelig oplevelse jeg fik hos jer, i torsdags, da jeg fik lagt guld i min ryg. Jeg har i går, for første gang i ca. 3 år, kunnet støvsuge HELE vores 325m2 store hus, uden at gøre det over flere omgange, og uden at jeg måtte ligge resten af dagen. Jeg blev lidt træt i ryggen, men fik ikke stærke forværrede smerter som jeg plejer. Jeg har for første gang i over 1½ år fået sovet fra 23.00-07.00 uden at måtte op 3-4 gange for at tage piller. At kunne få sig en ordentlig nattesøvn, det var bare helt fantastisk.

Christina, 39 år

Før en guldbehandling:

For at komme i betragtning til en guldimplantation bedes du: 

 1. Kontakte klinikken for tidsbestilling (kontaktoplysningerne finder du her). Du kan også kontakte os for en uforpligtende samtale.
 2. Få foretaget en røntgen-/ scanningsundersøgelse af det smertefulde led eller område efter vejledning fra speciallægerne i klinikken. Har du tidligere fået foretaget en sådan undersøgelse, der er nyere end 2 år, kan denne ofte anvendes.
 3. Du bedes kontakte den røntgenafdeling, hvor du har fået foretaget undersøgelsen mhp. at få tilsendt røntgen-/scanningsbillederne. Afdelingen er forpligtet til at tilsende dig billederne.
 4. Tilsende os røntgen-/scanningsbilleder af det smertefulde led eller område i god tid forud for konsultationen.
 5. Får du blodfortyndende medicin, skal du holde pause med den blodfortyndende medicin i nogle dage op til din guldbehandling. Dette aftaler du med os i forbindelse med tidsbestilling.
 6. Vi vil også bede dig om evt. at tage en pårørende med på dagen for behandlingen, som kan transportere dig hjem efter guldbehandlingen. Det skyldes, at lokalbedøvelsen kan have en generel sløvende effekt, og vi derfor fraråder, at du køre bil de første timer efter behandlingen.

Kontakt os for en uforpligtende vurdering

Vi er pionere inden for guldimplantation og er den klinik i verden, der har længst erfaring med at behandle langvarige – og kroniske smerter hos mennesker med små 24-karat guldstykker.

Hans Kjerkegaard

Læge Hans Kjerkegaard

Læge Ulrik Kjerkegaard

Læge Ulrik Kjerkegaard

Tilbydes i disse klinikker

Gratis parkering ved klinikken

Ring til os

23 39 49 77 (hverdage 10.00-16.00)
(Guldklinikken vil gerne modtage henvisninger, men der gives ikke tilskud fra nogen sider.)

Se priser

Få overblik over gældende priser
på Alba Hårklinik

Hans Kjerkegaard

Kontakt os helt uforpligtende

Tlf: 23 39 49 77

For professionel & kompetent behandling af smerter & ømme led med guld

Book din tid

Kontakt klinkken for at høre nærmere eller bestille tid.

Guldimplantation

Alt du behøver at vide om behandling med lokal guldbehandling (guldimplantation). Vi er den klinik i Europa, der har størst erfaring (siden 1996) med at behandle kroniske smerter og ømme led hos mennesker.

Anbefalinger fra vores patienter

Gennem tiden har vi fået mange flotte tilbagemeldinger fra vores patienter. Nogle af blevet helt smertefri og har genvundet førlighed og livskvalitet til stor glæde for patient og pårørende.

Mød vores læger

Hans Kjerkegaard

Hans Kryger Kjerkegaard

Læge
Risskov (Århus)

Læge Ulrik Kjerkegaard

Ulrik Kjerkegaard

Læge
Risskov (Århus)

Hans Kjerkegaard

Hans Kryger Kjerkegaard

Læge
Risskov (Århus)

Udvalgte priser

Konsultation hos speciallæge vedrørende kroniske smerter
Ingen
Ingen
1.000,00 DKK

Service

Konsultation hos speciallæge vedrørende kroniske smerter
Pris
1.000,00 DKK
Pga. den lovbestemte patientforsikringsordning med virkning fra 2013 er alle patientbetalinger
underlagt et patientforsikringsgebyr på aktuelt 6%. Dette gebyr skal således tilføjes til alle angivne priser.

Til gengæld er alle vores patienter forsikret under den offentlige Patienterstatning.

Tak til vores mange glade patienter

Har du spørgsmål?

Skriv til os, hvis du har spørgsmål
(undlad personfølsomme oplysninger)