fbpx

Smerter efter ryg-operation

Effektiv behandling med lokal guldbehandling

Smerter efter rygkirurgi (Failed back surgery syndrome)

Hvert år bliver flere tusind patienter opereret i ryggen som følge af kroniske lændesmerter og/eller bensmerter. Når rygoperationen ikke har nogen effekt på smerterne, taler man om fejlslagen rygkirurgi syndrom (eng.: Failed back surgery syndrome).

Tilstanden er en klar påmindelse om, at rygkirurgi og især gentagne rygoperationer ikke altid er løsningen på svære ryg- og bensmerter (iskiassmerter). I Guldklinikken har vi generelt gode resultater med at behandle mennesker med kroniske og langvarige rygsmerter. Det er patienten i videoen nedenfor et godt eksempel på.

I denne artikel kan du få mere at vide om fejlslagen rygkirurgi syndrom og hvad der kan gøres ved kroniske rygsmerter og bensmerter, når en rygoperation slår fejl.

Smerter gennem 10 år pga. en diskusprolaps og rygoperation blev kureret af en guldbehandling

Afspil video

Hvor hyppigt er kroniske smerter efter rygkirurgi?

Undersøgelser viser, at op mod 40% af alle patienter, der opereres i ryggen ved et kirurgisk indgreb, ikke oplever nogen smertelindring. Dertil kommer en stor gruppe af patienter, hvor rygoperationen kun i nogen grad bedre symptomerne.

5/5

Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv

“Jeg havde voldsomme smerter i ryggen – invaliderende smerter. Jeg kunne ikke klare mig selv overhovedet. Jeg havde hjemmepleje otte gange i døgnet. Mine smerter var forfærdelige og jeg havde ingen livskvalitet.”, fortæller Lillian, der i 2003 blev opereret for en diskusprolaps.
Smerterne tiltog for alvor for halvandet år siden, hvor hun var indlagt på Holstebro Sygehus. “Min moster havde for nogle år siden fået indlagt guld og anbefalede mig at forsøge at få indlagt guld. […]
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv”, fortæller Lillian i dag.

Hør hele Lillians historie i videoen her.

Lillian, 52 år

Hvad skyldes fejlslagen rygkirurgi?

Overordnet set kan kroniske smerter efter en rygoperation skyldes én eller en kombination af nedenstående årsager:

 • Det kirurgiske indgreb forårsager nye smerter.
 • Det kirurgiske indgreb er en succes (f.eks. diskusprolapsen fjernes), men smerterne vedligeholdes af andre faktorer efter operationen.
 • Det kirurgiske indgreb har ingen effekt på den tilgrundliggende årsag til smerterne. Smerterne vedligeholdes efter operationen.

Eksempel 1

Som eksempel kan nævnes smerter efter en stivgørende operation. Én af grundene til at operere i ryggen med en stivgørende rygoperation er, at patienten har slidgigt i ryggen og svære lændesmerter. Formålet med operationen er at forhindre bevægelse i det smertegivende led og dermed smertelindre patienten.

En del patienter oplever desværre ingen smertelindring efter rygoperationen.

En af forklaringerne er, at smertesystemet forandrer sig, når man har ondt i mange måneder eller år. Det ser man ved, at smertesystemet ved kroniske smerter bliver overfølsomt og reagerer ved at overaktivere musklerne i ryggen. Musklerne bliver spændte og ømme samtidig med, at man kommer til at belaste ryggen på en uvant måde i et forsøg på at undgå smertefremkaldende bevægelser.

Resultatet af smerter og et overaktivt smertesystem er endvidere, at man udvikler et kronisk muskelsmertesyndrom. Dette problem skal håndteres efter rygoperationen, f.eks. ved hjælp af fysioterapi eller guldimplantation, for at opnå smertelindring.

5/5

Jeg har ingen rygsmerter længere

Lige en dejlig tilbagemelding her straks i det nye år.
De første par dage efter min behandling hos dig, var jeg lidt træt – MEN den 11.12 havde jeg det bare helt fantastisk.

Jeg har ingen rygsmerter haft siden den 11.12 og vi har haft besøg af søn og svigerdatter samt vores dejlige børnebørn fra Dubai i 10 dage i julen. Jeg har danset, hoppet og leget med mine børnebørn – jamen det har bare været helt fantastisk godt.

Kaj, 66 år

Eksempel 2

Som et andet eksempel kan nævnes uændret symptomer i et ben efter en operation for diskusprolaps. Formålet med operationen er at fjerne diskusprolapsen og dermed lette trykket på en nerverod. Trykket ind på nerveroden giver udstrålende symptomer til benet.

Som regel kommer der umiddelbar smertelindring i benet, når diskusprolapsen fjernes. Følelsen af at benet sover, snurrer eller prikker kan derimod være længe om at aftage, fordi det tager tid for nervevævet at hele. Det kan tage op til et år.

Når symptomerne i benet stadig er tilstede efter et år, må man formode, at der er andre årsager, der vedligeholder symptomerne. Det kan f.eks. være et piriformis syndrom, som udvikles hos mange patienter med kroniske lændesmerter. Symptomerne minder om dem, man ser ved en diskusprolaps, hvor følesansen i benet er ændret (iskiassmerter).

Piriformis syndrom kan ikke afhjælpes ved en diskus-operation, og kan derfor være årsag til vedvarende føleforstyrrelser i et ben efter en diskus-operation.

Eksempel 3

5-10% får en ny diskusprolaps inden for de første 5 år efter en diskus-operation. Hos de fleste opstår den nye diskusprolaps allerede inden for 3 måneder efter operationen. Læs mere om symptomer på en diskusprolaps.

Hvis der slet ikke er nogen smertelindring efter en diskus-operation, kan det også skyldes, at dele af diskusprolapsen stadig ligger i rygmarvskanalen og trykker ind på nerveroden.

Hvordan kan kroniske smerter efter fejlslagen rygkirurgi behandles?

De fleste patienter med kroniske rygsmerter efter en rygoperation har et element af diskogene smerter, hvor årsagen til smerterne er udløst af degenerative forandringer i rygsøjlen og leddene mellem rygsøjlens hvirvellegemer.

Sådanne forandringer i ryggen vil ofte forårsage overaktivering af nervesystemet inklusiv den del af nervesystemet, der varetager kontrol af smerteimpulser. Vedligeholdelse af smerterne efter en rygoperation vil derfor i mange tilfælde være forårsaget af et kronisk muskelsmertesyndrom, hvor musklerne er blevet spændte og ømme som følge af det overaktive nervesystem. Dette er en rygkirurg sjældent opmærksom på.

Som udgangspunkt anbefales det derfor ikke, at du lader dig operere igen, hvis du allerede én gang er blevet opereret i ryggen med et dårligt resultat.
Det dårlige resultat efter rygoperationen tyder nemlig på, at årsagen til dine smerter ikke er afklaret. Risikoen ved at blive opereret igen er, at dine rygsmerter eller symptomer i benene forværres.

5/5

Jeg er dybt taknemmelig

Havde store smerter i lænden og havde besvær med at få min dagligdag til at hænge sammen. Fik lagt guld ind af to omgange.

Nu har jeg verdens bedste pensionistjob, så jeg går hver dag mellem 10 og 15 km og dvs. mit guld bliver aktiveret så meget, så her om aften har jeg ikke det der ligner smerter (kun ømme fødder!). Sover rimeligt godt om natten og har det bare helt fantastisk takke været det guld du lagde i lænden af mig.

Jeg er dybt taknemmelig for din indsats for mange år siden.

K.H. Susanne (der nu springer rundt som en vårhare – eller næsten)

Overordnet set skal behandling af kroniske smerter efter en rygoperation fokusere på, om hovedproblemet er smerter i lænd og ryg eller smerter i et ben (iskiassmerter).

Udstrålende smerter til et ben:

Hvis du har kroniske – evt. invaliderende – symptomer i et ben efter en rygoperation, kan nedenstående behandlingsformer evt. hjælpe dig:

Du kan læse mere om de enkelte behandlingsformer under den generelle vejledning længere nede på siden.

Regelmæssig træning (øvelsesterapi) kan også forsøges i en periode på minimum 3 måneder. Effekten af øvelsesterapi er som regel ringe, hvis dine symptomer har stået på i adskillige måneder til år efter en rygoperation.

5/5

Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter

Jeg er meget glad og taknemmelig, for smerterne i nakke og brystryg er væk. Jeg kan sove om natten uden at føle knive og syle i ryggen. Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter. Det gør, at min livsglæde er vendt tilbage. Har været på hesteryg i det smukke efterår. Fra skovens bakketop med udsigt til Julsø og Himmelbjerget sendte både Gilvi og jeg mange taknemmelige tanker til jer på klinikken.

Merete, 59 år

Kroniske ryg-/lændesmerter:

Når du har kroniske – evt. invaliderende – lændesmerter/rygsmerter efter en rygoperation, kan nedenstående behandlingsformer evt. hjælpe dig:

Generelt om behandling af smerter efter fejlslagen rygkirurgi:

Kroniske muskelsmerter udløst af slidgigt og diskogene skader i ryggen er en hyppig årsag til kroniske lændesmerter og formodentlig en medvirkende årsag til fejlslagen rygkirurgi syndrom.

I lette tilfælde kan muskelsmerter afhjælpes med fysioterapi og rygtræning. Det kan f.eks. være efter en diskusprolaps, hvor der stadig er sovende, prikkende eller snurrende fornemmelse i benet efter operationen.

Behandlingen består af øvelser, som skal laves regelmæssigt i minimum 3 måneder. Det er vigtigt, at du selv gør en aktiv indsats for at blive bedre. Fysioterapi har bedst effekt ved forholdsvist nyopståede symptomer, mens effekten er mindre, når symptomerne har varet i mange måneder.

I svære tilfælde er effekten af fysioterapi og rygtræning ofte begrænset. Her kan det i stedet anbefales at forsøge andre behandlingsformer såsom guldimplantation (guldakupunktur).
Guldimplantation har som regel god effekt på kroniske lændesmerter og/eller iskiassmerter efter fejlslagen rygoperation. Typisk bliver muskelspændingerne vedligeholdt af degenerative forandringer i rygsøjlen i form af slidgigt i ryggen eller skader i båndskiverne efter en diskusprolaps.
Mange patienter, der har haft svære kroniske smerter i mange år, melder om væsentlig smertelindring eller smertefrihed efter en guldimplantation og forskningsresultater bekræfter den langvarige effekt af behandlingen. Læs mere om guldimplantation her.

Mange rygpatienter oplever de negative konsekvenser af kroniske smerter, der påvirker både dagligdagen, arbejdsevnen og livskvaliteten. Mestrings-strategier handler om at lære at håndtere og acceptere, at man har kroniske smerter. Gennem accept af smerterne mindsker man frygten for at have ondt. Det kan i nogle tilfælde reducere smerterne og give højere livskvalitet.

Hvis man har svære bensmerter efter fejlslagen rygkirurgi kan rygmarvsstimulation være en god behandling for nogen. Ved denne behandling lægges en elektrode ind på rygmarven ved en operation.
Elektroden stimulerer rygmarven med en elektrisk strøm, hvormed bensmerterne erstattes af en konstant prikkende eller kildende fornemmelse.
Behandlingen har som udgangspunkt ingen eller begrænset effekt på kroniske smerter lokaliseret til ryggen.

Smertestillende medicin og nervemedicin kan være nødvendigt for at lindre smerter i ryggen og iskiassmerter.

5/5

Det var for mig virkelig et mirakel

Jeg fik første gang guld i min nakke og lænd i 1998 og har haft det fint siden, du gav mig mit gamle liv tilbage, det var for mig virkelig et mirakel, nu kunne man lige pludselig det hele, hvor man i flere år bare havde haft smerter.

Anders, 77 år
 • Vi har haft patienter, der har været smertefri i mere end 15 år efter en guldimplantation trods smerter i adskillige år forud for behandlingen.
 • Det er videnskabeligt bevist, at guldimplantation kan afhjælpe kroniske muskel- og ledsmerter.

Vores anbefalinger:

 • En rygoperation er ikke nødvendigvis en mirakelkur og bør derfor som udgangspunkt være sidste alternativ til lindring af kroniske lændesmerter og/eller iskiassmerter, der har stået på i måneder til år.
 • Hvis en rygoperation ikke lindrer dine ben- eller rygsmerter, bør du som udgangspunkt ikke gennemgå endnu en rygoperation for at opnå et bedre resultat.
 • Genoptræning hos en fysioterapeut er vigtigt efter en rygoperation for at undgå, at du udvikler eller forværrer eksisterende muskelsmerter som led i en kronisk smertetilstand.
 • Hvis du ikke oplever en bedring efter en rygoperation og genoptræning hos en fysioterapeut, kan andre behandlingsformer forsøges. Med baggrund i vores mange positive tilbagemeldinger fra vores patienter gennem årene, anbefaler vi guldimplantation til behandling af kroniske rygsmerter.
5/5

Kan sove igen uden smerter

Tusind tak for en fantastisk god og behagelig oplevelse jeg fik hos jer, i torsdags, da jeg fik lagt guld i min ryg. Jeg har i går, for første gang i ca. 3 år, kunnet støvsuge HELE vores 325m2 store hus, uden at gøre det over flere omgange, og uden at jeg måtte ligge resten af dagen. Jeg blev lidt træt i ryggen, men fik ikke stærke forværrede smerter som jeg plejer. Jeg har for første gang i over 1½ år fået sovet fra 23.00-07.00 uden at måtte op 3-4 gange for at tage piller. At kunne få sig en ordentlig nattesøvn, det var bare helt fantastisk.

Christina, 39 år

I Guldklinikken har vi behandlet patienter med kroniske smerter siden 1996. For nærmere information om vores resultater eller tidsbestilling til behandling af kroniske rygsmerter med guldimplantation, er du velkommen til at kontakte klinikken alle dage pr telefon eller e-mail.

Du kan også læse vores patienters erfaringer med guld her.

5/5

Det er ufatteligt, at jeg ingen smerter har mere

Vil hermed fortælle hvordan det er gået med mit “guldeventyr”.
Det er ufatteligt, at jeg ingen smerter har mere. Da bedøvelsen forsvandt, kunne jeg ikke sidde, kun ligge på siden. Næste morgen var smerter i ryggen væk, diskusprolapsen, gjorde stadig ondt, men det varede kun nogle dage, så var den også ok.
Mange tusind tak

Birthe, 52 år

Før en guldbehandling:

For at komme i betragtning til en guldimplantation bedes du: 

 1. Kontakte klinikken for tidsbestilling (kontaktoplysningerne finder du her). Du kan også kontakte os for en uforpligtende samtale.
 2. Få foretaget en røntgen-/ scanningsundersøgelse af det smertefulde led eller område efter vejledning fra speciallægerne i klinikken. Har du tidligere fået foretaget en sådan undersøgelse, der er nyere end 2 år, kan denne ofte anvendes.
 3. Du bedes kontakte den røntgenafdeling, hvor du har fået foretaget undersøgelsen mhp. at få tilsendt røntgen-/scanningsbillederne. Afdelingen er forpligtet til at tilsende dig billederne.
 4. Tilsende os røntgen-/scanningsbilleder af det smertefulde led eller område i god tid forud for konsultationen.
 5. Får du blodfortyndende medicin, skal du holde pause med den blodfortyndende medicin i nogle dage op til din guldbehandling. Dette aftaler du med os i forbindelse med tidsbestilling.
 6. Vi vil også bede dig om evt. at tage en pårørende med på dagen for behandlingen, som kan transportere dig hjem efter guldbehandlingen. Det skyldes, at lokalbedøvelsen kan have en generel sløvende effekt, og vi derfor fraråder, at du køre bil de første timer efter behandlingen.

Kontakt os for en uforpligtende vurdering

Vi er pionere inden for guldimplantation og er den klinik i verden, der har længst erfaring med at behandle langvarige – og kroniske smerter hos mennesker med små 24-karat guldstykker.

Hans Kjerkegaard

Læge Hans Kjerkegaard

Læge Ulrik Kjerkegaard

Læge Ulrik Kjerkegaard

Tilbydes i disse klinikker

Gratis parkering ved klinikken

Ring til os

23 39 49 77 (hverdage 10.00-16.00)
(Guldklinikken vil gerne modtage henvisninger, men der gives ikke tilskud fra nogen sider.)

Se priser

Få overblik over gældende priser
på Alba Hårklinik

Hans Kjerkegaard

Kontakt os helt uforpligtende

Tlf: 23 39 49 77

For professionel & kompetent behandling af smerter & ømme led med guld

Book din tid

Kontakt klinkken for at høre nærmere eller bestille tid.

Guldimplantation

Alt du behøver at vide om behandling med lokal guldbehandling (guldimplantation). Vi er den klinik i Europa, der har størst erfaring (siden 1996) med at behandle kroniske smerter og ømme led hos mennesker.

Anbefalinger fra vores patienter

Gennem tiden har vi fået mange flotte tilbagemeldinger fra vores patienter. Nogle af blevet helt smertefri og har genvundet førlighed og livskvalitet til stor glæde for patient og pårørende.

Mød vores læger

Hans Kjerkegaard

Hans Kryger Kjerkegaard

Læge
Risskov (Århus)

Læge Ulrik Kjerkegaard

Ulrik Kjerkegaard

Læge
Risskov (Århus)

Hans Kjerkegaard

Hans Kryger Kjerkegaard

Læge
Risskov (Århus)

Udvalgte priser

Konsultation hos speciallæge vedrørende kroniske smerter
Ingen
Ingen
1.000,00 DKK

Service

Konsultation hos speciallæge vedrørende kroniske smerter
Pris
1.000,00 DKK
Pga. den lovbestemte patientforsikringsordning med virkning fra 2013 er alle patientbetalinger
underlagt et patientforsikringsgebyr på aktuelt 6%. Dette gebyr skal således tilføjes til alle angivne priser.

Til gengæld er alle vores patienter forsikret under den offentlige Patienterstatning.

Tak til vores mange glade patienter

Har du spørgsmål?

Skriv til os, hvis du har spørgsmål
(undlad personfølsomme oplysninger)

Tilbydes i disse klinikker

Gratis parkering ved klinikken

Ring til os

23 39 49 77 (hverdage 10.00-16.00)
(Guldklinikken vil gerne modtage henvisninger, men der gives ikke tilskud fra nogen sider.)

Se alle priser

For en professionel og kompetent behandling af dine smerter