fbpx

Meniskskader

Effektiv behandling med lokal guldbehandling

Meniskskader: Kroniske knæsmerter, prognose og behandling

Kroniske knæsmerter kan undertiden tilskrives en skade på menisken.

Behandlingen er ofte en meniskoperation. Imidlertid viser ny forskning, at en meniskoperation ikke fremmer resultatet hos midaldrende og ældre mennesker sammenlignet med almindelig fysisk aktivitet.

Ved fortsatte smerter efter en meniskoperation anbefaler man i dag genoptræning og smertestillende medicin.
Af andre behandlingsformer skal også nævnes guldimplantation, som har dokumenteret langvarig og undertiden blivende smertelindrende virkning ved kroniske ledsmerter. 

I denne artikel kan du læse mere om meniskskader, hvordan det går patienter med skader på menisken og behandling.

5/5

Jeg er SÅ glad for at smerterne er forsvundet

Nu er der næsten gået 3 mdr efter jeg fik guld i venstre knæ d 3.11.21
Jeg kan med glæde fortælle, at smerterne stort set var væk med det samme. Smerterne var kortvarigt på besøg igen i slutning af nov. /start dec. men så forsvandt de.
Jeg får stadig forøget væske i knæet (mindre end tidligere), når jeg går langt. Men det gør ikke ondt i knæet og væsken fortager sig også rimeligt hurtigt igen. Jeg kan strække knæet helt, hvad jeg ikke kunne tidligere.

Jeg er SÅ glad for at smerterne er forsvundet og for at have fået min fulde førlighed tilbage og det er som om det stadig bliver lidt bedre dag for dag👏🏻😊.

Mette

Hvad er en menisk?

I knæleddet er der to halvmåneformede bindevævsskiver mellem lår- og skinnebenet. Hver af disse bindevævsskiver kaldes menisker. De glider frem og tilbage under knæets bevægelser og kan beskadiges.

Meniskernes funktion er primært at optræde som støddæmper og fordele vægten, så brusken i knæet slides mindre under gang og løb. Hvis meniskerne mangler, vil ledfladerne hurtigere slides med slidgigt i knæet til følge.

Figuren nedenfor viser knæets opbygning og meniskernes placering. Hvert knæ indeholder en indre – og en ydre menisk. Begge kan blive beskadiget ved traume eller slid.

Knæsmerter | Effektiv behandling med guld

Hvad er en meniskskade?

En meniskskade er en skade på menisken.

Skaden opstår som regel i den tynde kant af menisken, som ligger ind mod knæets midte. Et lille stykke af menisken kan så komme i klemme mellem ledfladerne, når knæet bevæges. Denne type skade ses oftest hos unge mennesker i alderen 15-45 år i forbindelse med sport.

Hos midaldrende og ældre mennesker skyldes meniskskader hyppigere et generelt slid af menisken (degenerativ menisk), som er et forstadie til slidgigt i knæet.

Hvilke årsager er der til meniskskader?

En meniskskade kan opstå som følge af slid eller vrid i knæet:

 • Traumatisk vrid i knæet er hyppigst hos unge
 • Slid af menisken (degenerativ menisk) er hyppigst hos midaldrende og ældre

Hos unge opstår meniskskader oftest, når knæet vrides samtidig med, at det er belastet. Herved kommer menisken i klemme mellem lårbensknoglen og skinnebenet, og menisken vrides i stykker.

Hos ældre skyldes skaden, at der er kommet slid af såvel brusken som meniskerne i knæet.

Slitage af meniskerne ses hyppigst hos:

 • Ældre mennesker
 • Overvægtige
 • Personer, der gennem mange år har haft erhverv eller idræt med stor belastning af knæene.
5/5

Det er et mirakel

Det er helt fantastisk – mor har ingen smerter haft i knæet siden i går efter, at hun fik guld i knæet. Hun har været ude at gå en tur på vejen med rollator, det har hun ikke kunnet i lang lang tid […] Det er et mirakel.

Tusind tusind tak – vi er så glade, både på mors og vores vegne.

Datter til 92-årig kvinde

Hvilke symptomer ses ved en meniskskade?

De klassiske symptomer på meniskskade er:

 • Smerter i knæet, især ved belastning
 • Evt. fastlåsning af knæet, når benet har været bøjet (fx i hugsiddende stilling)
 • Evt. hævelse af knæet i større eller mindre grad

Knæsmerterne vil som regel komme og gå, og kan forværres af fysisk belastning. Smerter udløses især ved rotationer i knæet. Det kan derfor være svært at vende sig i sengen. Trappegang kan ligeledes være smertefuldt.

5/5

Smerterne er væk

Efter at jeg har fået lagt guld i knæet, er smerterne væk.

Hør hele Irenes historie i videoen her.

Irene, 69 år

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles ud fra sygehistorien og en klinisk undersøgelse af knæet.

Ved kroniske knæsmerter og mistanke om meniskskade, kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at supplere med en MR-scanning.

Diagnosen hviler dermed på:

 • Din sygehistorien
 • En lægelige undersøgelse af knæet
 • Evt. MR-scanning af knæet
 • Evt. kikkertundersøgelse
 • En kikkertundersøgelse (artroskopi) af knæet skal så vidt muligt undgås (på grund af risiko for skade på brusken i knæet ved indgrebet). Undersøgelsen bør kun foretages, hvor der findes indikation for en meniskoperation.

Hvordan behandles kroniske knæsmerter pga. en meniskskade?

Ved valg af behandling af kroniske knæsmerter som følge af en meniskskade er det vigtigt at skelne mellem, om der er tale om:

 • En traumatisk skade, som er opstået i forbindelse med et vrid i knæet (hyppigst hos unge)

Eller

 • Alders-betinget slitage af menisken, som er et forstadie til slidgigt i knæet (hyppigst hos midaldrende og ældre).

Nedenfor er de generelle behandlingsprincipper beskrevet.

Der er i beskrivelsen skelnet mellem unge (under 45 år) og midaldrende/ældre med kroniske knæsmerter som følge af meniskskade, da menisk-operation ikke er indiceret ved alders-betinget slitage af menisken.

5/5

Knæsmerterne er væk

Hej Min Mirakellæge.
Jeg fik guld i mit venstre knæ d. 30 november 2016. Jeg havde inden en frygtelig smerte, hvor knoglerne skurrede mod hinanden. Allerede efter 14 dage var der en forbedring. Jeg havde inden også overbelastet mit højre knæ, de smerter er også væk nu.

Jeg fortæller det til alle, der gider høre om det😊

Lene, 41 år

Kroniske knæsmerter hos unge (under 45 år) som følge af meniskskade

Mindre skader på meniskerne læges af sig selv og man kan derfor i mange tilfælde undgå en operation.
Mindre meniskskader kan behandles med aflastning af knæet kombineret med optræning under fysioterapeutisk vejledning.

Af anbefalede behandlingsformer til unge skal nævnes:

 • Akupunktur
 • Fysioterapi, motion og fysisk aktivitet
 • Svagtvirkende smertestillende medicin
 • Vægttab (ved overvægt)
 • Evt. menisk-operation
 • Guldimplantation (ved manglende effekt af ovenstående behandlingsformer)

Ved større skader hos unge, som har vedvarende gener, behandles ved en kikkertoperation. Indgrebets art afhænger af skadens omfang. Efterfølgende skal knæet skånes i op til 3 måneder. Det frarådes derefter, at man vender tilbage til knæbelastende sport.
 
Én af grunden til fortsatte kroniske knæsmerter efter en meniskskade og evt. meniskoperation hos unge kan være, at musklerne omkring knæet bliver stive og ømme, når knæet – på grund af smerter – belastes anderledes i for lang tid. Disse kroniske muskelsmerter skal i så fald behandles med andre behandlingsformer, såsom træning, akupunktur, massage.
 
Ved fortsatte kroniske knæsmerter efter evt. meniskoperation eller hvor andre behandlingsformer er forsøgt, kan anbefales guldimplantation (guldakupunktur), som generelt er en mere effektiv behandlingsform til behandling af kroniske ledsmerter.
 
Guldimplantation er videnskabeligt dokumenteret at have langvarig og undertiden blivende smertelindrende effekt på kroniske muskel- og ledsmerter.

Kroniske knæsmerter hos midaldrende og ældre som følge af meniskskade

Behandling af knæsmerter hos midaldrende og ældre er forskellig fra den behandling, som unge almindeligvis har gavn af. Forskellen skyldes, at knæsmerter hos midaldrende og ældre i langt højere grad er betinget af et generelt slid i knæet. Det kan en menisk-operation ikke afhjælpe (se nedenfor).

Af anbefalede behandlingsformer til midaldrende og ældre skal nævnes:

 • Guldimplantation
 • Akupunktur
 • Fysioterapi, motion og fysisk aktivitet
 • Svagtvirkende smertestillende medicin
 • Vægttab (ved overvægt). Overvægt øge belastningen af knæene og dermed risikoen for senere slidgigt i knæet.

Er der tale om alders-betingede slitage af menisken, kan det ikke anbefales at få foretaget en kikkertoperation på menisken.

Ny forskning publiceret i British Medical Journal viser, at de udbredte kikkertoperationer ved knæsmerter eller skader på menisken hos midaldrende og ældre slet ikke nytter og i nogle tilfælde ligefrem gør skade. Bortset fra en kortvarig smertelindrende virkning på smerterne, ser man stort set ingen effekt af operationerne hos midaldrende og ældre mennesker.
Dette skyldes, at midaldrende og ældre kun sjældent har akutte skader i knæet, men derimod lider af alders-betinget slid af menisken (degenerativ menisk).

Overordnet set har midaldrende og ældre mennesker større gavn af træning, som til forskel fra en operation kan øge funktionen i knæene.
Ved kroniske knæsmerter er det dog ikke altid muligt at blive tilstrækkeligt smertelindret gennem fysisk træning.

Ved kroniske knæsmerter i mere end ½-1 år eller ved utilstrækkelig effekt af behandlingsformer såsom akupunktur, smertestillende medicin og fysioterapi, kan guldimplantation (guldakupunktur) anbefales.

Guldimplantation anvendes med god effekt til behandling af blandt andet kroniske knæsmerter som følge af slidgigt samt alders-betinget slid af menisken, som er forstadiet til slidgigt i knæet. Behandlingen er videnskabeligt dokumenteret at have langvarigt eller blivende smertelindrende effekt på kroniske ledsmerter.

5/5

Jeg har fået livskvaliteten tilbage efter min guldbehandling​

Det er fantastisk. Jeg er lige kommet hjem fra ferie. Sidste år kunne jeg knap nok gå en kilometer. I år har jeg travet af sted hver eneste dag. Det er næsten for godt til at være sandt, at jeg ikke længere har ondt.

Vita, 66 år

Andre behandlingsformer kan også anbefales ved decideret slidgigt i knæleddet, som undertiden udvikles som senkomplikation til meniskskader. Du kan læse mere om fordelene ved guldimplantation i forhold til en knæoperation her.

Guld i knæ | Effektiv behandling mod smerter

Røntgen-billede af knæ efter guldimplantation. Billedet viser placeringen af guldstifterne omkring knæleddet.

Hvordan er prognosen efter en skade på menisken?

Hos unge

Hos unge mennesker heler en meniskskade i løbet af kort tid og symptomerne svinder ofte i løbet af nogle uger.
 
I nogle tilfælde blusser smerterne op igen ved mindre belastninger, såsom trappegang eller løb. Efter meniskoperation er nogle få smertefrie efter cirka 2 uger.
Halvdelen af de opererede har stadig smerter efter 6 uger. De fleste er uden symptomer efter 6 måneder.
 
En del udvikler senere i livet kroniske knæsmerter som følge af slidgigt i knæet.

Hos midaldrende og ældre

Hos midaldrende og ældre mennesker er der ofte tale om alders-betinget slid på menisken (degenerativ menisk).
Prognosen er derfor uden behandling generelt dårligere end hos unge. Ofte ses et tilbagevendende forløb med kroniske knæsmerter.

Alders-betinget slid på menisken vil i en del tilfælde udvikle sig over en årrække til behandlingskrævende slidgigt i knæet. Læs mere om behandling af slidgigt i knæet.

5/5

Ny livskvalitet

Jeg er den lykkelige pasienten av deg, hvor du reddet mine 2 knær, og gav meg ny livskvalitet og førlighet.
Jeg er bare fantastisk heldig, og lever normalt med stor aktivitet, lange skiturer og jakt turer med tung ryggsekk.

TUSEN TAKK FOR HJELPEN

Bertrand, 62 år

Før en guldbehandling:

For at komme i betragtning til en guldimplantation bedes du: 

 1. Kontakte klinikken for tidsbestilling (kontaktoplysningerne finder du her). Du kan også kontakte os for en uforpligtende samtale.
 2. Få foretaget en røntgen-/ scanningsundersøgelse af det smertefulde led eller område efter vejledning fra speciallægerne i klinikken. Har du tidligere fået foretaget en sådan undersøgelse, der er nyere end 2 år, kan denne ofte anvendes.
 3. Du bedes kontakte den røntgenafdeling, hvor du har fået foretaget undersøgelsen mhp. at få tilsendt røntgen-/scanningsbillederne. Afdelingen er forpligtet til at tilsende dig billederne.
 4. Tilsende os røntgen-/scanningsbilleder af det smertefulde led eller område i god tid forud for konsultationen.
 5. Får du blodfortyndende medicin, skal du holde pause med den blodfortyndende medicin i nogle dage op til din guldbehandling. Dette aftaler du med os i forbindelse med tidsbestilling.
 6. Vi vil også bede dig om evt. at tage en pårørende med på dagen for behandlingen, som kan transportere dig hjem efter guldbehandlingen. Det skyldes, at lokalbedøvelsen kan have en generel sløvende effekt, og vi derfor fraråder, at du køre bil de første timer efter behandlingen.

Kontakt os for en uforpligtende vurdering

Vi er pionere inden for guldimplantation og er den klinik i verden, der har længst erfaring med at behandle langvarige – og kroniske smerter hos mennesker med små 24-karat guldstykker.

Hans Kjerkegaard

Læge Hans Kjerkegaard

Læge Ulrik Kjerkegaard

Læge Ulrik Kjerkegaard

Tilbydes i disse klinikker

Gratis parkering ved klinikken

Ring til os

23 39 49 77 (hverdage 10.00-16.00)
(Guldklinikken vil gerne modtage henvisninger, men der gives ikke tilskud fra nogen sider.)

Se priser

Få overblik over gældende priser
på Alba Hårklinik

Hans Kjerkegaard

Kontakt os helt uforpligtende

Tlf: 23 39 49 77

For professionel & kompetent behandling af smerter & ømme led med guld

Book din tid

Kontakt klinkken for at høre nærmere eller bestille tid.

Guldimplantation

Alt du behøver at vide om behandling med lokal guldbehandling (guldimplantation). Vi er den klinik i Europa, der har størst erfaring (siden 1996) med at behandle kroniske smerter og ømme led hos mennesker.

Anbefalinger fra vores patienter

Gennem tiden har vi fået mange flotte tilbagemeldinger fra vores patienter. Nogle af blevet helt smertefri og har genvundet førlighed og livskvalitet til stor glæde for patient og pårørende.

Mød vores læger

Hans Kjerkegaard

Hans Kryger Kjerkegaard

Læge
Risskov (Århus)

Læge Ulrik Kjerkegaard

Ulrik Kjerkegaard

Læge
Risskov (Århus)

Hans Kjerkegaard

Hans Kryger Kjerkegaard

Læge
Risskov (Århus)

Udvalgte priser

Konsultation hos speciallæge vedrørende kroniske smerter
Ingen
Ingen
1.000,00 DKK

Service

Konsultation hos speciallæge vedrørende kroniske smerter
Pris
1.000,00 DKK
Pga. den lovbestemte patientforsikringsordning med virkning fra 2013 er alle patientbetalinger
underlagt et patientforsikringsgebyr på aktuelt 6%. Dette gebyr skal således tilføjes til alle angivne priser.

Til gengæld er alle vores patienter forsikret under den offentlige Patienterstatning.

Tak til vores mange glade patienter

Har du spørgsmål?

Skriv til os, hvis du har spørgsmål
(undlad personfølsomme oplysninger)

Tilbydes i disse klinikker

Gratis parkering ved klinikken

Ring til os

23 39 49 77 (hverdage 10.00-16.00)
(Guldklinikken vil gerne modtage henvisninger, men der gives ikke tilskud fra nogen sider.)

Se alle priser

For en professionel og kompetent behandling af smerter