Til top
Ring til os på +45 23 39 49 77
Vi behandler

Kroniske rygsmerter

Gå til afsnit

Rygproblemer er en af de hyppigste smerteklager på landsplan. Omkring hver 4. person har tilbagevendende lænde-/rygsmerter, mens 11-12% har så svære kroniske rygsmerter, at det påvirker både sociale, fysiske og psykiske forhold i livet, herunder evnen til at gå på arbejde og udføre basale dagligdagsaktiviteter.

I vores lægeklinik har vi behandlet patienter med kroniske rygsmerter siden 1996 ved hjælp af metoden guldimplantation. Hovedparten af vores patienter bliver permanent smertelindret eller smertefri efter en enkelt behandling med guld. Guldimplantation er dermed én af de mest effektive metoder mod kroniske rygsmerter. Metoden bliver desuden anvendt på mange dyrehospitaler til behandling af ledsmerter hos hunde og andre kæledyr.

Når man har døjet med tilbagevendende eller vedvarende rygsmerter i mere end 6 måneder, taler man om ”kroniske” rygsmerter. 

Behandling af kroniske rygsmerter er en specialistopgave, som vi varetager i Guldklinikken. Vi behandler også patienter med langvarige rygsmerter og føleforstyrrelser ud i benene (iskiassmerter).

I denne artikel kan du læse mere om kroniske rygsmerter, hvad der kendetegner ondt i ryggen og hvordan smerterne kan lindres og behandles.

Vil du vide mere om behandling med guld, finder du mere om guldimplantation her.

5/5
Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter

Jeg er meget glad og taknemmelig, for smerterne i nakke og brystryg er væk. Jeg kan sove om natten uden at føle knive og syle i ryggen. Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter. Det gør, at min livsglæde er vendt tilbage. Har været på hesteryg i det smukke efterår. Fra skovens bakketop med udsigt til Julsø og Himmelbjerget sendte både Gilvi og jeg mange taknemmelige tanker til jer på klinikken.

Merete, 59 år

Hvad kendetegner kroniske rygsmerter?

Kroniske lænde-/rygsmerter viser sig ved ubehag eller smerter i ryggen. Det bevirker, at musklerne bliver spændte og ryggen føles stiv. Lændesmerter er den hyppigste form for rygsmerter.

Smerterne kan variere meget i sværhedsgrad fra person til person. De fleste rygpatienter har lette til moderate smerter og kan i perioder være helt eller delvist uden symptomer. Andre har så svære, invaliderende smerter, at de hverken kan sove eller være til for bare smerter. Her er der behov for særlig specialistbehandling, hvilket vores læger varetager i Guldklinikken.

Nogle patienter med lændesmerter har også iskiassmerter. Det viser sig ved, at det ene eller begge ben sover. Andre har en fornemmelse af, at det stikker eller snurrer i sæderegionen eller ned i benene.

Hvad skyldes kroniske rygsmerter?

Kroniske rygsmerter skyldes ofte en kombination af flere faktorer. Smerterne kan f.eks. være forårsaget af en kombination af dårlig kropsholdning, dårlige arbejdsforhold og slidgigt i ryggen.

Overbelastning af rygmusklerne kan skyldes:

 • Dårlig kropsholdning
 • Fysisk tungt arbejde, f.eks. som portør, sygehjælper og brolægger
 • Langvarigt ensidigt arbejde, herunder kontorarbejde, frisør, smed eller arbejde som chauffører
 • Overvægt
 • Skæv ryg (scoliose) og fejlbelastning af ryggen

Når de belastende forhold står på over en længere periode, bliver ryggens muskler også belastet. Det giver muskelspændinger, myoser og smerter i ryggen.
Er der alene tale om muskelsmerter uden nogen tilgrundliggende forklaring (såsom en diskusprolaps), er det meget almindeligt, at rygsmerterne kommer og går i begyndelsen og kan være væk i lange perioder. I perioder forværres smerterne.

 • Rygsmerter, der skyldes muskelspændinger, kan ikke diagnosticeres vha. røntgen eller MR-scanning. De udgør op mod 85% af alle rygproblemer.

En af forklaringerne på, at smerter med tiden bliver kroniske, er, at smerter giver flere smerter. Måske tænker man over, at det gør ondt eller bliver ubevidst bange for at lave bestemte bevægelser. Det betyder, at man bliver anspændt og kommer til at spænde i ryggen og belaste ryggen på en måde, som kroppen ikke er vant til.

Der kan også være andre årsager til, at rygsmerter bliver kroniske. Disse tilfælde kan undertiden diagnosticeres vha. en røntgen-undersøgelse eller scanning.

De såkaldte mekaniske årsager til kroniske rygsmerter udgør kun 15% af alle rygproblemer og omfatter bl.a. følgende årsager:

 • Slidgigt i ryggen
 • Diskusprolaps
 • Modic forandringer
 • Rygmarvsforsnævring (spinalstenose)
 • Skred af ryghvirvel i rygsøjlen (spondylolistese)
 • Skæv ryg (skoliose)
 • Følge efter knoglebrud i rygsøjlen, f.eks. efter en ulykke eller knogleskørhed
 • Andre gigtsygdomme, f.eks. leddegigt, spondylitis, Bechterews sygdom

Slidgigt i ryggen med involvering af båndskiverne mellem ryghvirvlerne (diskus) er en forholdsvis almindelig årsag til kroniske lænde-/rygsmerter, især hos ældre. Muskelspændinger og myoser i ryggen er i reglen også medvirkende til, at smerterne bliver kroniske, når man har slidgigt i ryggen.

Modic forandringer, der er en irritationstilstand i én eller flere ryghvirvler, ses ofte på MR scanninger hos patienter med kroniske rygsmerter. Denne tilstand giver moderate til svære rygsmerter, som forværres af rygtræning.

Ovennævnte smertetilstande kan alle behandles med guldimplantation. Ved denne behandling, som foregår i lokalbedøvelse, lægges små 24-karat guldstykker via tynde kanyler ind omkring de ømme led i ryggen, der giver smerter. Hovedparten af vores patienter har god effekt og nogle bliver helt smertefri efter en enkelt behandling med guld i ryggen.

Hvordan stilles diagnosen?

Rygsmerter er subjektive og personlige og kan som sådan ikke diagnosticeres. Undertiden kan man dog diagnosticere årsagen til smerterne.
Smerterne er per definition ”kroniske”, når de har varet længere end 6 måneder.
Både diagnose og behandling af kroniske rygsmerter er en lægelig specialistopgave.

Diagnosen bygger sædvanligvis på en kombination af:

 1. En beskrivelse af dine symptomer
 2. Lokalisation af smerterne og smertekarakteren
 3. Evt. udstrålende smerter til det ene eller begge ben
 4. Bestemte fund ved rygundersøgelsen

En røntgen-undersøgelse kan tages i brug til at vise, om der er slidgigt i rygsøjlen. Tilsvarende kan en MR-scanning komme på tale, hvis man mistænker en diskusprolaps, Modic forandringer, spinalstenose, ondartet sygdom eller en infektion i rygsøjlen.

Hvad kan vedligeholde og forværre rygsmerter?

Vedligeholdelse af rygsmerter:

Rygsmerter kan stå på i årevis og blive kroniske, når ryggens muskler og led belastes gennem en længere periode. Årsagerne kan for eksempel være:

 • Dårlige arbejdsforhold, dårlig arbejdsstilling eller hårdt manuelt arbejde.
 • Dårlig kropsholdning
 • Overvægt
 • Slidgigt i ryggen eller en gammel diskusprolaps i ryggen
 • Uvante bevægelser som følge af smerter andre steder i kroppen
 • Skæv ryg
 • Gigtsygdom i rygsøjlen (leddegigt, spondylitis, Bechterews sygdom)

Gradvis forværring:

Kroniske rygsmerter kan forværres ved:

 • Fysisk inaktivitet og langvarig sengeleje
 • Overbelastning af ryggen, f.eks. hvis man starter for hårdt ud med rygtræning
 • Langvarigt monotont arbejde
 • Mange tunge løft og manuelt arbejde
 • Modic forandringer i ryggen – kan formentlig forværre kroniske lænde-/rygsmerter

Pludselig forværring:

Pludselig forværring af rygsmerter kan være et faresignal, som man altid skal reagere på ved henvendelse til en læge. Voldsom forværring af eksisterende kroniske rygsmerter kan bl.a. skyldes:

 • Diskusprolaps
 • Knoglesammenfald i ryggen (f.eks. ved knogleskørhed eller kræftsygdom)
 • Hold i ryggen

En diskusprolaps er en forholdsvis almindelig årsag til pludselig forværring af smerter hos såvel kroniske rygpatienter som personer, der aldrig før har døjet med ryggen.
Ved en diskusprolaps ses undertiden kraftige smerter, som kræver indlæggelse og behandling med stærk smertestillende medicin. Smerterne klinger typisk af i løbet af 1-2 uger, men rigtig fremgang ses normalt først efter 2-3 måneder.

Når diskusprolapsen sidder i lænden, kan smerterne stråle ned i det ene eller begge ben.

 • Hvis du oplever pludselig smerteforværring, føleforstyrrelser i skridtet, tømningsbesvær ved vandladning, besvær med at holde på afføring og evt. kraftnedsættelse i et ben med faldtendens, er det vigtigt, at du straks søger læge.

Hvilke konsekvenser har kroniske rygsmerter?

Kroniske ryg- og lændesmerter påvirker ofte både hverdag, arbejdsliv, familieliv, nattesøvn, hukommelse, koncentration og livskvalitet. Jo sværere smerterne er, desto større er risikoen for, at smerterne bliver kroniske og får vidtrækkende konsekvenser.

Ryggen bruges det mest af dagen til at holde kroppen oprejst, så man ikke falder sammen. Når man har rygsmerter, er den fysiske formåen og evnen til at bruge ryggen derfor noget af det første, der påvirkes. Evnen og lysten til fysisk aktivitet begrænses. Det kan f.eks. være noget så banalt som at komme ud af sengen om morgen, tage tøj på, løfte et barn op, bære madvare hjem og arbejde ude i haven. Det kan også være, at man bliver nødt til at lægge sig i sengen flere gange i løbet af dagen på grund af smerter.

I en del tilfælde kan der tilstøde iskiassmerter, som viser sig ved føleforstyrrelser (stikkende, prikkende, snurrende, sovende fornemmelse) eller smerter ud i et ben.

Har du rygbelastende arbejde, kan kroniske rygsmerter også få betydning for din evne til at gå på arbejde. Det øger risikoen for sygemelding, behov for at ændre arbejdsopgaver, og evt. arbejdsskift eller førtidspension. I værste fald går det ud over familiens økonomi.

Siden 1996 har vi i Guldklinikken flere eksempler på rygpatienter, hvis rygsmerter er blevet kureret med en guldbehandling og familiens økonomi er blevet reddet, da patienten har kunnet beholde sit arbejde. Du finder et mindre udsnit af vores succeshistorier her.

I behandlingsafsnittet nedenfor skelnes mellem tre behandlingsstrategier (trin 1-3), som er inddelt efter sværhedsgrad og varighed af rygsmerterne samt effekt af tidligere afprøvede behandlingsformer.

Hvert trin består af en række behandlingsformer og anbefalinger, som med fordel kan følges.

Ved manglende effekt af Trin 1 gås til Trin 2, og hvis du ikke bliver nævneværdigt smertelindret af de behandlingsformer, som anbefales under Trin 2 gås til Trin 3.

Hvordan behandles lette til moderate rygsmerter?

Ved de lettere til moderate grader af rygsmerter med varighed under et halvt år, kan der som regel opnås god smertelindring af nedenstående behandlingsformer. I mange tilfælde kan rygsmerterne trænes væk.

Trin 1: Lette til moderate grader af rygsmerter med varighed under 6-12 måneder.

Nogle af de terapiformer, som kan forsøges, er blandt andet:

 • Afspændingsøvelser
 • Akupunktur
 • Elektrisk nervestimulering (TENS)
 • Fysioterapi (rygtræning)
 • Kiropraktorbehandling (manipulationsbehandling)
 • Massage
 • Svagt virkende smertestillende medicin
 • Vægttab (ved overvægt)
 • Yoga

Da mange rygsmerter går i sig selv i løbet af få uger til få måneder eller kan håndteres med svagt virkende smertelindrende medicin samt hjemmetræning, anbefaler vi, at du i første omgang forsøger sådanne tiltag af rent økonomiske grunde.

Du skal imidlertid være opmærksom på, at sandsynligheden for langvarig virkning af ovenstående behandlingsformer mindskes, desto længere tid rygsmerterne har stået på samt desto ældre du er. Fra 50-60 års alderen er rygsmerter ofte forårsaget af slidgigt i ryggen, som vanskeligt behandles med ovenstående behandlingsformer. Her er guldimplantation derimod en effektiv behandling, der som hovedregel giver varig smertelindring. Du finder vores patienters anbefalinger af guldimplantation her.

Hvis du i perioder oplever, at dine smerter forværres, kan du supplere med andre former for smertestillende medicin. Målet med behandlingen er at smertelindre så meget, at du er i stand til at træne din ryg og undgå fysisk inaktivitet.

Rygtræning anbefales generelt ved lette til moderate rygsmerter af kortere varighed. Det er vigtigt, at du træner regelmæssigt i minimum 3 måneder og at du starter blidt ud for at undgå overbelastning af rygmusklerne. Ryggen skal stille og roligt trænes op og bliver stærkere. Nogen har god effekt af rygtræning, mens andre slet ikke opnår smertelindring selv efter måneders træning. I så fald er det vigtigt, at du skifter strategi (gå til Trin 2) og forsøger mere effektive behandlingsformer, såsom guldimplantation.

Kiropraktorbehandling (manipulationsbehandling), akupunktur og massage kan være nyttige i visse akutte situationer, hvor der er behov for umiddelbar smertelindring, men ved kroniske gener har disse behandlingsformer sjældent varig effektiv.
Hvis du ikke oplever nævneværdig effekt, skal kiropraktorbehandling, akupunktur og massage begrænses til højest 4-5 behandlinger, da behandlingerne ellers hurtigt bliver omkostningstunge, og udgifterne til behandlingerne ikke modsvarer effekten.

 • Har du haft rygsmerter i mere end ½-1 år, eller har du ikke oplevet nævneværdig effekt af ovenstående terapiformer under Trin 1, er der ikke grund til at fortsætte et langvarigt behandlingsforløb hos en terapeut.

Hvis ovenstående er tilfældet, skal du gå videre til næste trin, som vedrører behandling af:

Trin 2: Lette til moderate grader af rygsmerter med varighed over 6-12 måneder, eller hvor andre behandlingsformer er uden nævneværdig effekt.

Til behandling og smertelindring af kroniske rygsmerter med varighed over 6-12 måneder, eller hvor andre behandlingsformer er uden væsentlig eller langvarig smertelindrende effekt, skal nævnes:

 • Guldimplantation
 • Elektrisk nervestimulering (TENS)
 • Mestrings-strategier
 • Svagt virkende smertestillende medicin
 • Vægttab (ved overvægt)

Guldimplantation er som udgangspunkt en væsentlig mere effektiv behandlingsform til lindring af kroniske rygsmerter end afspændingsøvelser, akupunktur, kiropraktorbehandling, massage, yoga og fysioterapi (rygtræning).

Størsteparten af de patienter, der behandles med guldimplantation af lægerne i vores klinik, oplever signifikant smertelindring eller smertefri efter en enkelt guldimplantation. Behandlingen egner sig til alle sværhedsgrader af rygsmerter uanset, hvor længe man har døjet med ryggen.

Hvordan behandles vedvarende moderate/svære rygsmerter?

Moderate til svære rygsmerter, som er blevet kroniske, er næsten umulige at behandle til bunds med behandlingsformer såsom afspændingsøvelser, massage, kiropraktik, akupunktur, elektrisk nervestimulering (TENS) og svagt virkende smertestillende medicin, da effekten af behandlingerne er kortvarig.
Disse terapiformer kan derfor kun anbefales til behandling af nyopståede moderate/svære rygsmerter. Chancen for at opnå langvarig smertelindring af rygtræning er også begrænset.

 • Den smertelindrende effekt af rygtræning er desværre sjældent overbevisende ved svære kroniske lænde-/rygsmerter. Rygtræning er dog vigtig for at vedligeholde ryggens funktion.

Hvis du ikke oplever nævneværdig effekt af ovenstående behandlinger, skal du gå videre til næste trin, som vedrører behandling af moderate til svære kroniske rygsmerter:

Trin 3: Behandling af moderate til svære kroniske rygsmerter.

Til behandling af moderate til svære lænde-/rygsmerter anbefales nedenstående terapiformer, dog med forbehold for rygoperation pga. risikoen for fejlslagen rygkirurgi og forværring af smerterne efter en operation.

 • Guldimplantation
 • Mestrings-strategier
 • Rygoperation
 • Stærk smertestillende medicin
 • Rygtræning for at vedligeholde ryggens funktion
 • Vægttab (ved overvægt)
 • (Kan forsøges ved smerteforværring: akupunktur, massage, TENS, kiropraktorbehandling, afspændingsøvelser)

Stærkere smertestillende medicin i form af opioider kan være nødvendigt i en periode ved svære rygsmerter eller smerteforværring.
Man skal være tilbageholdende med langvarig behandling, da der er risiko for tolerance-udvikling og bivirkninger i form af forstoppelse, påvirket hukommelse, træthed, sløvhed, svimmelhed og afhængighed. Denne type smertebehandling skal styres af din egen læge.

Én af vores tidligere patienter, som fik store doser af morfin pga. rygsmerter, er Lillian. Hun fik kureret sine invaliderende rygsmerter med guldimplantation og kunne efterfølgende trappe helt ud af et årelangt forbrug af morfin.

Guldimplantation anvendes i Guldklinikken og er en effektiv behandling ved både lette, moderate og svære kroniske lænde-/rygsmerter.

 • Mange af de patienter, der behandles med guldimplantation, rapporterer om langvarig smertelindring eller smertefrihed efter en enkelt behandling.

Fordelene ved guldimplantation er, at behandlingen ikke kræver genoptræning, sygemelding eller indlæggelse – i modsætning til en rygoperation.

Behandlingen bør derfor altid være førstevalgsbehandling til lindring af moderate – og svære rygsmerter, der ikke lindres af andre traditionelle terapiformer, såsom afspændingsøvelser, akupunktur, kiropraktorbehandling, massage, yoga og fysioterapi (rygtræning).

Der ses aldrig forværring af smerter efter en guldimplantation.

Guldimplantation bør altid overvejes til behandling af kroniske rygsmerter før en evt. rygoperation, hvor der ikke er grund til akut kirurgi.

Operation i ryggen omfatter bl.a. stivgørende rygoperation (dese-operation), operation for diskusprolaps og operation for rygmarvsforsnævring (spinalstenose). En stivgørende operation bør altid være sidste behandlingsvalg grundet risiko for smerteforværring, langvarig genoptræning, sygemelding og komplikationer.

I en del tilfælde kan kroniske rygsmerter ikke bedres ved en rygoperation. Nogen oplever endog at få svære invaliderende rygsmerter efter en operation (såkaldt fejlslagen rygkirurgi). Man er derfor helt generelt tilbageholdende med at operere ved kroniske rygsmerter.

Mestrings-strategier bør generelt reserveres til patienter, der har forsøgt alle behandlingsformer og alle muligheder er udtømte. Formålet med mestrings-strategier er at acceptere, at man har ondt.

I Guldklinikken har vi igennem årene mange eksempler på patienter, der er blevet opgivet af det offentlige sygehusvæsen og tilbudt forløb hos psykolog med henblik på at lære at mestre deres smerter. Hovedparten af vores patienter har god virkning af en guldbehandling og nogle bliver helt smertefri efter bare en enkelt guldimplantation. Det gælder selv i de tilfælde, hvor patienten ikke har haft effekt af alle andre terapiformer, herunder rygtræning, massage og smertestillende medicin.

Guldimplantation er med andre ord et godt alternativ til mestrings-strategier og bør forsøges, før man accepterer at leve med sine smerter.

Hvad kan du selv gøre – uden behandling?

 • Vær ikke nervøs for at bruge din ryg. Det er bedre, at du bevæger dig og bruger ryggen normalt, end at du hele tiden går og passer på.
 • Du bør genoptage de normale aktiviteter så tidligt som muligt, selvom du stadig har ondt. Forsøg at lindre dine smerter med smertestillende håndkøbsmedicin. Desto hurtigere du kommer i gang igen, desto bedre.
 • Undersøgelser har vist, at personer med rygsmerter, der undlader at bruge ryggen, fordi de er bange for at ødelægge noget i ryggen, har større tendens til at udvikle kroniske rygsmerter sammenlignet med rygpatienter, der ikke frygter at bruge ryggen.
 • Gå normalt på arbejde, selvom du har ondt. Arbejde skader sædvanligvis ikke ryggen. Tværtimod er det i al almindelighed mere skadeligt at lade være med at gå på arbejde. Specielt bedrer langvarig sygemelding ikke situationen – tværtimod øger sygemelding risikoen for aldrig at vende tilbage til jobbet.
 • Har du rygbelastende arbejdsopgaver, kan det være en fordel at få ændret dine arbejdsfunktioner. Diskutér dine arbejdsfunktioner med din læge og din arbejdsgiver, så I sammen kan finde ud af, hvordan de uhensigtsmæssige arbejdsforhold fjernes.
 • Lav rygøvelser for at holde ryggens funktion ved lige. Start blidt ud så du undgår overbelastning af rygmusklerne. Du skal træne regelmæssigt i minimum 3 måneder, før en evt. effekt kan ses. Dette gælder dog ikke ved kroniske rygsmerter som følge af Modic forandringer.
 • Hvis du ikke oplevet væsentlig eller varig effekt af behandlingsformer, såsom afspændingsøvelser, akupunktur, massage, kiropraktorbehandling m.fl., er det vigtigt, at du ændrer strategi og forsøger mere effektive behandlingsformer såsom guldimplantation.
 • Lev så frit du overhovedet kan med dine rygsmerter. Jo mindre du tænker på dem, desto mindre spænder dine muskler, som er en del af dine smerter. Ryggen kan holde til mere, end du tror.
 • Brug evt. en smertedagbog til at få overblik over effekten af forskellige behandlingsformer. En smertedagbog kan give dig overblik over, hvad der forværrer eller bedrer dine smerter.
5/5
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv

“Jeg havde voldsomme smerter i ryggen – invaliderende smerter. Jeg kunne ikke klare mig selv overhovedet. Jeg havde hjemmepleje otte gange i døgnet. Mine smerter var forfærdelige og jeg havde ingen livskvalitet.”, fortæller Lillian, der i 2003 blev opereret for en diskusprolaps.
Smerterne tiltog for alvor for halvandet år siden, hvor hun var indlagt på Holstebro Sygehus. “Min moster havde for nogle år siden fået indlagt guld og anbefalede mig at forsøge at få indlagt guld. […]
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv”, fortæller Lillian i dag.

Hør hele Lillians historie i videoen her.

Lillian, 52 år

Hvorfor få guld i ryggen?

Guldimplantation er generelt en effektiv behandlingsform til behandling af kroniske rygsmerter og har dokumenteret langvarig effekt på kroniske smerter. Behandlingen er udviklet særskilt til behandling af kroniske smerter og virker hos både dyr og mennesker.

 • Størsteparten af kroniske rygpatienter, der behandles med guldimplantation, bliver enten væsentlig smertelindret eller helt smertefri.
  Guldimplantation har dokumenteret og varig effekt på kroniske smerter.

Almindeligvis er en enkelt behandling tilstrækkelig, men i få tilfælde, især ved svære kroniske smerter, kan det være nødvendigt med en supplerende guldbehandling efter et halvt år.

Foruden at guldimplantation er en effektiv behandling, er metoden hverken forbundet med komplikationer, bivirkninger, indlæggelse, genoptræning eller sygemelding. Faktisk er guldimplantation så skånsom en behandling, at du kan tage hjem allerede umiddelbart efter din behandling. Læs mere om behandling med guld i ryggen her.

Før en guldbehandling:

For at komme i betragtning til en guldimplantation bedes du: 

 1. Kontakte klinikken for tidsbestilling herunder. Du kan også kontakte os for en uforpligtende samtale.
 2. Få foretaget en røntgen-/ scanningsundersøgelse af det smertefulde led eller område efter vejledning fra lægerne i klinikken. Har du tidligere fået foretaget en sådan undersøgelse, der er nyere end 2 år, kan denne ofte anvendes.
 3. Du bedes kontakte den røntgenafdeling, hvor du har fået foretaget undersøgelsen mhp. at få tilsendt røntgen-/scanningsbillederne. Afdelingen er forpligtet til at tilsende dig billederne.
 4. Tilsende os røntgen-/scanningsbilleder af det smertefulde led eller område i god tid forud for konsultationen.
 5. Får du blodfortyndende medicin, skal du holde pause med den blodfortyndende medicin i nogle dage op til din guldbehandling. Dette aftaler du med os i forbindelse med tidsbestilling.
 6. Vi vil også bede dig om evt. at tage en pårørende med på dagen for behandlingen, som kan transportere dig hjem efter guldbehandlingen. Det skyldes, at lokalbedøvelsen kan have en generel sløvende effekt, og vi derfor fraråder, at du køre bil de første timer efter behandlingen.

Kontakt os for en uforpligtende vurdering

Vi er pionere inden for guldimplantation og er den klinik i verden, der har længst erfaring med at behandle langvarige – og kroniske smerter hos mennesker med små 24-karat guldstykker.

Gå til afsnit

Picture of Læge Hans Kjerkegaard
Læge Hans Kjerkegaard

Behandlet med guld siden 1996

Kontakt os helt uforpligtende

For professionel & kompetent behandling af smerter & ømme led med guld

Godkendt af

Styrelsen for patientsikkerhed logo nbg

Spørgsmål og svar om slidgigt i nakken

Nedenfor finder du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål vedrørende denne behandling.

Hvordan behandles kroniske rygsmerter?

Almindeligvis omfatter behandling af kroniske rygsmerter, Paracetamol, NSAID (gigtmedicin), fysisk aktivitet, og manipulation er det berørte område. Sidstnævnte foretages primært af kiropraktor, men også fysioterapeuter, osteopater og læger. 

Start med at konsultere din egen læge da den konkrete behandling bør bero på en konkret og faglig vurdering. 

Seneste tal fra sundhedsstyrelsen fra 2022. I rapporten “Sygdomsbyrden i Danmark” Fremgår det at 1.7 millioner angiver at have rygsmerter.

Kilde

Rygsmerter er noget de fleste oplever i løbet af deres liv. 
For nogle kommer smerterne igen, eller varierer. 
Varer smerterne i mere end 6 mdr. Anses de ofte som værende kroniske rygsmerter. 
Denne graduering anvendes dog primært af fagpersoner når de skal anbefale et behandlingsforløb og du bør derfor altid kontakte dig læge hvis du oplever nye eller tiltagende smerteområder.

Omkring 5-8 % af voksne i den vestlige verden opfylder kriterierne for komplekse kroniske smerter. Komplekse kroniske smerter defineres som kroniske smerter, der har væsentlige konsekvenser for arbejdsliv og/eller hverdagsliv de fleste dage eller hver dag de seneste 3 måneder.

Kilde

Kroniske smerter, der varer mere end 12 uger, forsvinder sjældent af sig selv. Behandling kan kræve en kombination af medicinsk intervention, fysioterapi, og livsstilsændringer. Konsultation med en sundhedsprofessionel er vigtig for at udvikle en effektiv behandlingsstrategi.

Kroniske nervesmerter, også kendt som neuropatiske smerter, opstår, når nervesystemet ikke fungerer korrekt på grund af skade eller sygdom. Dette kan skyldes en række årsager, herunder diabetes, skader, infektioner, og visse medicinske tilstande. Til forskel fra normale smerter, der opstår som et signal om skade, opstår nervesmerter uden en tydelig årsag og kan føles som brændende, stikkende, eller som elektriske stød. Behandlingen er kompleks og kan omfatte medicin, fysiologisk manipulation, og Guldimplantation.

Ja, kroniske rygsmerter kan være relateret til eller forværres af stress. Stress kan forårsage muskelspændinger og spændinger, især i ryggen, hvilket kan bidrage til smerter eller forværre eksisterende rygproblemer. Desuden kan kronisk stress påvirke kroppens smerteopfattelse og smertetærskel, hvilket gør individer mere følsomme over for smerte.

Er kroniske smerter arveligt?

Kroniske smerter kan have en arvelig faktor, hvilket betyder at risikoen kan være højere, hvis din familie har en historie med sådanne smerter. Dog påvirkes de også af miljømæssige og personlige faktorer. Genetik er kun en del af årsagen til kroniske smerter.

 • Motionér regelmæssigt: Aktiviteter som gåture, svømning og specifikke rygøvelser kan forbedre rygstyrken og fleksibiliteten.
 • Gennemgå fysioterapi: En professionel kan udarbejde et personligt øvelsesprogram og guide i korrekte holdninger.
 • Anvend medicin: Efter rådgivning fra en læge kan smertestillende og antiinflammatoriske medicin anvendes.
 • Praktiser mindfulness: Metoder som meditation og dyb vejrtrækning kan hjælpe med at håndtere stress, der forværrer smerter.
 • Brug varme eller kulde: En varmepude eller en ispakning kan give midlertidig lindring.
 • Modtag massage: Terapeutisk massage kan afhjælpe muskelspændinger.
 • Tilpas din ergonomi: Justeringer af din daglige rutine og arbejdsområde kan mindske rygproblemer.

Ja, varme kan afhjælpe kroniske rygsmerter ved at slappe af i musklerne og forbedre blodcirkulationen. Anvend en varmepude eller tag et varmt bad i op til 20 minutter for midlertidig lindring. Undgå dog for varme overflader og rådfør dig med en sundhedsprofessionel, hvis du har særlige helbredstilstande.

Et sammenfald i ryggen, også kendt som en spinal fraktur eller vertebrale kollaps, kan variere i symptomer afhængigt af graden og placeringen af sammenfaldet. Typisk kan det medføre:

Pludselig opstået rygsmerter: Smerten kan være skarp og intens, især lige efter skaden eller sammenfaldet.

Højde tab: Over tid kan et sammenfald i ryggen føre til et mærkbart tab af kropshøjde.

Krumning af ryggen: Især i tilfælde af flere sammenfald, kan personen udvikle en fremadbøjet holdning, ofte kaldet en “enkens pukkel”.

Begrænset bevægelighed: Smerten og skaden kan begrænse din evne til at bevæge dig normalt.

Langvarig smerte: Selv efter det indledende akutte stadium kan der være vedvarende, dullerende smerter.

Det er vigtigt at søge lægehjælp, hvis man oplever disse symptomer, da et sammenfald i ryggen kan påvirke rygmarven og andre vitale funktioner.

Rygsmerter kan være farlige, fordi de kan indikere alvorlige underliggende tilstande såsom diskusprolaps, infektioner eller spinal frakturer. Ubehandlede rygsmerter kan føre til kronisk smerte, nedsat mobilitet og påvirke livskvaliteten. Det er vigtigt at søge lægehjælp for at diagnosticere og behandle årsagen korrekt.

Træning kan være en effektiv del af behandlingen for kroniske rygsmerter. Regelmæssig, moderat motion styrker rygmusklerne, forbedrer holdning og fleksibilitet og fremmer blodcirkulationen, hvilket kan bidrage til smertelindring og heling. Det er dog vigtigt at tilpasse øvelserne til den enkeltes situation og smerteniveau, og det anbefales at konsultere en sundhedsfaglig person eller en fysioterapeut for at udvikle et sikkert og effektivt træningsprogram. Direkte træning kan ikke altid “træne smerten væk”, men det kan signifikant reducere smerter og forbedre livskvaliteten.

At have en nerve i klemme i ryggen kan føles forskelligt afhængigt af personen og situationen, men almindelige symptomer inkluderer:

Smerter: Ofte skarpe, stikkende eller brændende, som kan forværres ved bestemte bevægelser.

Manglende følelse eller prikken: En følelse af “nåle og pins” eller tab af følelse i det område, der forsynes af den påvirkede nerve.

Muskelsvaghed: Musklerne i det berørte område kan føles svage eller blive hurtigt trætte.

Strålende smerter: Smerterne kan stråle fra ryggen og ned i benene eller arme, afhængigt af hvilken nerve der er påvirket.

Det er vigtigt at konsultere en læge, hvis du oplever disse symptomer, da en nerve i klemme kan kræve medicinsk behandling for at undgå varige skader.

Succesfortællinger fra vores patienter

5/5
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv

“Jeg havde voldsomme smerter i ryggen – invaliderende smerter. Jeg kunne ikke klare mig selv overhovedet. Jeg havde hjemmepleje otte gange i døgnet. Mine smerter var forfærdelige og jeg havde ingen livskvalitet.”, fortæller Lillian, der i 2003 blev opereret for en diskusprolaps.
Smerterne tiltog for alvor for halvandet år siden, hvor hun var indlagt på Holstebro Sygehus. “Min moster havde for nogle år siden fået indlagt guld og anbefalede mig at forsøge at få indlagt guld. […]
Guldimplantation har fuldstændig ændret mit liv”, fortæller Lillian i dag.

Hør hele Lillians historie i videoen her.

Lillian, 52 år
5/5
Meget tilfreds

Jeg har vært hos deg for ca. 14 år siden for gullbehandling i nakken. Denne behandlingen har vært til stor nytte for meg og fortsatt er jeg smertefri.
Jeg ville bare fortelle deg at ryggen min har blitt sååååå mye bedre og at jeg er nesten smertefri👏🏻👏🏻
Når jeg er veldig aktiv kan jeg av og til ha smerter i hofta og litt nedover bena, men ellers er det helt topp

Betina, 58 år
5/5
Det er ufatteligt, at jeg ingen smerter har mere

Vil hermed fortælle hvordan det er gået med mit “guldeventyr”.
Det er ufatteligt, at jeg ingen smerter har mere. Da bedøvelsen forsvandt, kunne jeg ikke sidde, kun ligge på siden. Næste morgen var smerter i ryggen væk, diskusprolapsen, gjorde stadig ondt, men det varede kun nogle dage, så var den også ok.

Mange tusind tak

Birthe, 52 år
5/5
Det er ufatteligt, at jeg ingen smerter har mere

Vil hermed fortælle hvordan det er gået med mit “guldeventyr”.
Det er ufatteligt, at jeg ingen smerter har mere. Da bedøvelsen forsvandt, kunne jeg ikke sidde, kun ligge på siden. Næste morgen var smerter i ryggen væk, diskusprolapsen, gjorde stadig ondt, men det varede kun nogle dage, så var den også ok.
Mange tusind tak

Birthe, 52 år
5/5
Kan sove igen uden smerter

Tusind tak for en fantastisk god og behagelig oplevelse jeg fik hos jer, i torsdags, da jeg fik lagt guld i min ryg. Jeg har i går, for første gang i ca. 3 år, kunnet støvsuge HELE vores 325m2 store hus, uden at gøre det over flere omgange, og uden at jeg måtte ligge resten af dagen. Jeg blev lidt træt i ryggen, men fik ikke stærke forværrede smerter som jeg plejer. Jeg har for første gang i over 1½ år fået sovet fra 23.00-07.00 uden at måtte op 3-4 gange for at tage piller. At kunne få sig en ordentlig nattesøvn, det var bare helt fantastisk.

Christina, 39 år
5/5
Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter

Jeg er meget glad og taknemmelig, for smerterne i nakke og brystryg er væk. Jeg kan sove om natten uden at føle knive og syle i ryggen. Det er skønt atter at få nattesøvn efter flere år med smerter. Det gør, at min livsglæde er vendt tilbage. Har været på hesteryg i det smukke efterår. Fra skovens bakketop med udsigt til Julsø og Himmelbjerget sendte både Gilvi og jeg mange taknemmelige tanker til jer på klinikken.

Merete, 59 år