Meddelte smerter: Smerte der føles et andet sted, end der hvor den stammer fra.

Meddelte smerter er meget almindeligt forekommende blandt mennesker med kroniske smerter.
Ved meddelt smerte opleves smerte et andet sted, end der hvor smerten stammer fra. Smerterne kan endog være diffust udbredt over et større område.

Både som kronisk smertepatient og som smertebehandler er det vigtigt at kende til begrebet meddelt smerte.

I denne artikel kan du læse om:

 

Hvad er meddelt smerte?

Smerter kan både være lokaliserede og meddelte.
 
Et eksempel på den lokaliserede smerte er smerte fra et slidgigtramt knæ. Her sidder smerten og årsagen til smerten det samme sted, nemlig i knæleddet typisk med involvering af de omkringliggende muskler, som også bliver ømme.
 
Meddelt smerte er derimod smerte, der føles et andet sted, end der hvor årsagen til smerten sidder.
 
Et eksempel er kronisk spændingshovedpine, som undertiden forårsages af meddelt smerte fra overbelastede muskler i nakken. Patienten har ondt i hovedet, men årsagen til spændingshovedpinen sidder i nakken. I dette tilfælde er der tale om et myofascielt smertesyndrom, som er en udbredt årsag til kroniske smerter (Læs mere om det myofascielle smertesyndrom). Det myofascielle smertesyndrom er undertiden udløst af anden årsag og ses blandt andet efter knoglebrud, skade på muskler (for eksempel piskesmæld) og slidgigt.
 
Både slidgigt og det myofascielle smertesyndrom er eksempler, som vedrører bevægeapparatet. Det vil sige smerter, som stammer fra led, knogler eller muskler.
 
Kendetegnende for smerter fra muskler og led er, at de forværres ved bevægelse eller fysisk inaktivitet som f.eks. stillesiddende kontorarbejde.
 

Hvorfor føles meddelt smerte er andet sted end hvor smerterne stammer fra?

Grundlæggende set skyldes meddelt smerte, at hjernen fejltolker de signaler, som den modtager fra kroppen. Det medfører en forskel mellem der, hvor man oplever at have ondt, og der hvor smerten rent faktisk kommer fra.
 
Vores følesans er særdeles veludviklet og det samme gælder vores evne til at opfatte smertepåvirkning af huden. Hvis man brænder sig på en finger, kan man præcis udpege, hvor det gør ondt. Smerten er lokaliserede.
 
Hjernen har sværere ved at lokalisere, hvor den modtager signaler fra, når sanseindtrykkene kommer fra bløddele under huden. Sanseindtryk, såsom smerter fra muskler, bliver diffuse og spredt over et større område uden tydelig afgrænsning eller fokus.
Resultatet er, at nogle muskler giver meddelt smerte, mens andre muskler giver lokaliserede smerte.
 

Eksempler på meddelt smerte

Tilstande, som kan skyldes årsager med anden lokalisation end der, hvor det gør ondt, er eksempelvis:
Spændingshovedpine
– Føleforstyrrelse ud i armen (kan skyldes slidgigt i nakken)
– Hoftesmerter (kan skyldes slidgigt i lænden)
– Knæsmerter (kan stamme fra hoften)
– Iskiassmerter (kan komme fra en diskusprolaps eller slidgigt i ryggen)
– Hælspore/smerter i hælen (kan stamme fra myoser (triggerpoints) i lægmuskulaturen)
– Smerter under foden (kan stamme fra muskelsmerter i læggen)
 
Fælles for de nævnte tilstande er, at smerten også kan være forårsaget af lokale forhold i området, der gør ondt. Smerter i hoften kan f.eks. være meddelt fra lænden, men kan også være forårsaget af slidgigt i hoften (lokaliserede smerte).
 

Hvordan behandles meddelte smerter?

Meddelt smerte afhjælpes bedst ved at behandle det område, hvor smerten stammer fra snarere end det område, hvor det gør ondt. Det er én højt specialiseret opgave at kunne identificere det område, hvor smerterne stammer fra.
 
Læge Hans Kryger Kjerkegaard har mere end 30 års erfaring i at behandle kroniske smerter. For yderligere information eller ønske om behandling kan klinikken kontaktes alle dage pr. telefon, e-mail eller brev.
 
Du kan også læse anbefalingerne fra vores patienter og deres erfaring med guld på linket her.

 

 

Synes du godt om indholdet af denne artikel – eller kender du nogen, der har ondt?
Så del artiklen med dine venner
 
Ikke for vores skyld… men for deres skyld!