Slidgigt i hoften – Hofteartrose

Slidgigt i hoften er en almindelig årsag til kroniske hoftesmerter, som kan ramme mennesker i alle aldre. Hyppigheden af lidelsen stiger med alderen, men ikke alle udvikler hoftesmerter.

Ca. 90% af alle personer over 65 år, der har kroniske smerter i hoften, har slidgigt i hofteleddet.

Slidgigt i hoften viser sig sædvanligvis ved:
• Gradvis og tiltagende smerter i og omkring hoften. Det viser sig ved lyskesmerter og smerter fortil og på siden af låret. Undertiden er der også smerter i knæet.
• Smerterne kommer især ved belastning af hofteleddet for eksempel, når man skal i gang med at gå. Efter nogle minutter aftager smerterne, men bliver så værre igen efter nogen tids gang.
• I fremskredne tilfælde kan smerterne være til stede om natten og give dårlig nattesøvn.
• Stivhed i hofteleddet ses undertiden.
• Smerterne giver nedsat gangfunktion med halten, smerter ved trappegang og evt. behov for stok.

Det er denne type symptomer, som guldimplantation kan afhjælpe.
 
Du kan læse mere om vores patienters erfaringer med guld ved at klikke her!
 

 

Synes du godt om indholdet af denne artikel – eller kender du nogen, der har ondt?
Så del artiklen med dine venner
 
Ikke for vores skyld… men for deres skyld!


 

I denne artikel kan du læse mere om:
 

Hvad er slidgigt i hoften?

Hofteleddet består af en hofteskål og et lårbenshoved. I det raske hofteled er hofteskålen og lårbenshovedet beklædt med en glat overflade af brusk, der sikrer naturlig og gnidningsfri bevægelse af leddet.
 
I det slidgigtramte hofteled er dele af brusken ødelagt. Det kan give smerter og nedsat bevægelighed.
Man kan dermed sige, at slidgigt er en mangle på brusk.

 

Hvad kan slidgigt i hoften skyldes

Ved slidgigt i hoften er dele af brusken i leddet ødelagt. Det kan der være forskellige årsager til.
 
Følgende forhold øger risikoen for at udvikle slidgigt i hofteleddet:
• Høj alder
• Overvægt (stor vægtbelastning af hofteleddet)
• Tungt arbejde med belastning af hofteleddet
• Arbejde der kræver langvarig ståen
• Leddegigt
• Løb på eliteniveau
• Ledskade relateret til sportsudøvelse
• Tidligere knoglebrud i hoften (enten i hofteskålen eller lårbenet)
• Medfødt eller udviklingsbetinget ledskade (f.eks. hofteledsdysplasi og Calvé-Legg-Perthes sygdom)
• Bakteriel ledbetændelse i hoften
 
I nogle tilfælde skyldes smerterne ikke slidgigt i hoften men derimod, at der er slidgigt i lænden. Det kaldes meddelt smerte og ses hos omkring 10% af alle personer over 65 år med kroniske hoftesmerter.

 

Hvordan stilles diagnosen?

Slidgigt i hoften diagnosticeres almindeligvis på baggrund af en klinisk undersøgelse, din sygehistorie og din alder.
 
Diagnosen bygger på en kombination af:
1. En beskrivelse af dine symptomer i form af kroniske hoftesmerter
2. Lokalisation af smerterne og smertekarakteren
3. Bestemte fund ved den kliniske undersøgelse
 
Et røntgenbillede af hofteleddet anvendes til at bekræfte diagnosen.

 

Hvilke behandlinger findes mod slid af hoften?

Behandling af slidgigt i hoften og hoftesmerter fokuserer på at smertelindre og mindske forværring af symptomerne.
Hvis der er bevægelsesindskrænkning i den slidgigtsramte hofte, er et af behandlingsmålene også at genvinde noget af den tabte funktion i hoften gennem relevant behandling.
 
Valg af behandlingsform bør afhænge af dine smerter og hvor meget din hverdag er påvirket af sygdommen:
 
Som udgangspunkt vil vi altid anbefale guldimplantation før en hofteoperation, da en guldimplantation er et langt mere skånsomt indgreb uden behov for langvarig genoptræning.
 
Lette til moderate slidgigtsmerter (Anbefalede behandlingsformer)
• Akupunktur
• Fysioterapi, motion og fysisk aktivitet
Guldimplantation (guldakupunktur)
• Svagtvirkende smertestillende lægemidler
• Varme- og kuldebehandling
• Vægttab (ved overvægt)
 
Svære slidgigtsmerter (Anbefalede behandlingsformer)
• Fysioterapi for at vedligeholde funktionen i hoften (begrænset smertelindrende effekt)
Guldimplantation (guldakupunktur)
• Hofteoperation
• Kraftige smertestillende lægemidler
• Evt. vægttab (ved overvægt)
 

Fakta om implantation af guld:
✓ Det er videnskabeligt dokumenteret, at guldimplantation kan afhjælpe langvarige og kroniske smerter.
✓ En guldimplantation kan udskyde tiden til – eller helt overflødiggøre en hofteoperation.
✓ Én behandling omkring det slidgigtramte hofteled er som regel nok.
✓ Varig smertelindring eller smertefrihed ses hos flertallet af patienter.
✓ Behov for smertestillende medicin efter behandlingen bliver mindre eller forsvinder.
✓ Ingen indlæggelse.
✓ Kan foretages uanset alder og evt. hjerte-/lungesygdom.
✓ Ingen bivirkninger.
✓ Ingen genoptræning.
✓ Ingen sygemelding efter en guldimplantation.

 

 

Behandling af moderate til svære slidgigtsmerter i hoften?

De fleste af de behandlinger, som har effekt på lette til moderate slidgigtsmerter, har også i et vist omfang smertelindrende effekt på svære hoftesmerter, og kan derfor forsøges i første omgang.
 
Nedenfor kan du læse om behandlingsformer, som anvendes ved moderate til svære hoftesmerter, hvor der ikke har været effekt af andre behandlingsformer og smertestillende medicin:
 
Guldimplantation (guldakupunktur) anbefales til såvel lette som svære slidgigtsmerter og er dermed et væsentligt alternativ til en hofteoperation.
 
En guldimplantation giver hos størsteparten af patienterne smertelindring eller smertefrihed i adskillige år, og i mange tilfælde livsvarigt. Behandlingen foregår i lokalbedøvelse, kræver ikke indlæggelse og er uden komplikationer.
Der er ikke behov for genoptræning efter en guldimplantation (læs mere om guldimplantation som behandling af kroniske smerter).
 
 
En hofteoperation kan anbefales ved svære slidgigtsmerter, hvor anden behandling ikke har effekt. En hofteoperation er ikke en garanti for at blive smertefri. Nogle få patienter får en forværring af i forvejen svære kroniske hoftesmerter efter en hofteoperation (læs mere om kroniske smerter efter operation ).
 
Ligesom guldimplantation kan en hofteoperation give langvarig smertelindring eller smertefrihed i adskillige år.
 
Operationen er forbundet med risiko for komplikationer og behov for måneders genoptræning. Derfor bør en hofteoperation altid betragtes som et sidste alternativ (læs mere om en hofteoperation ved kroniske smerter).

 

Sådan undgår du smerteforværring og holder hoften smidig

Ved svære hoftesmerter har fysioterapi begrænset smertelindrende effekt. Det er imidlertid vigtigt, at du bevæger hoften på daglig basis evt. under dække af smertestillende medicin for at undgå forværring af smerterne og dermed tab af funktion.
 
Manglende brug af musklerne pga. smerter og dermed begrænset bevægelse af det slidgigtsramte hofteled er en væsentlig årsag til smerteforværring over tid. Derfor er fysioterapi et vigtigt supplement ved behandling af slidgigt. Efter en guldimplantation kommer bevægelse dog helt af sig selv, efterhånden som guldet får lov til at virke.

I Guldimplantationsklinikken er Speciallæge Hans Kryger Kjerkegaard parat til at tage hånd om dine kroniske smerter gennem professionel smertebehandling.

For yderligere information er du altid velkommen til at kontakte Speciallæge Hans Kryger Kjerkegaard direkte pr. telefon, brev eller e-mail.