Kroniske nakkesmerter og behandling

Kroniske nakkesmerter kan være daglige smerter, der ikke forandrer sig meget fra dag til dag, men det mest almindelige er, at smerterne varierer, så der både er gode og dårlige dage.
Mange, der har smerter i nakken over en længere periode, har ikke problemer konstant, men perioder med smerter afløst af perioder med færre smerter.

Smerter, der har varet ved i længere tid, er også sværere at komme af med. Derfor kan det være en god idé at søge hjælp i stedet for at gå med smerterne.

I Guldimplantationsklinikken er vores læger specialiseret i at behandle kroniske smerter. Guldimplantation (guldakupunktur) er videnskabeligt dokumenteret at have signifikant smertelindrende effekt på kroniske nakkesmerter.

“Kære Hans Kryger Kjerkegaard.
Jeg fik første gang guld i min nakke og lænd i 1998 og har haft det fint siden, du gav mig mit gamle liv tilbage, det var for mig virkelig et mirakel, nu kunne man lige pludselig det hele, hvor man i flere år bare havde haft smerter.”
Anders, 77 år

 
I denne artikel kan du læse mere om:

 

Hvad er kroniske nakkesmerter?

Langvarige smerter i nakken bliver ofte kaldt ”kroniske” som udtryk for, at smerterne har været til stede i minimum 6 måneder. At smerterne er kroniske betyder derimod ikke, at smerterne ikke kan forandre sig eller helt forsvinde.
 
Smerterne er lokaliseret svarende til øvre del af ryg, opad mod hovedet og ud over skuldrene, som vist på figuren nedenfor. Tilstanden kan forekomme med diffus udstråling til armene (cervicobrachialgi).

 

Hvor mange oplever at have ondt i nakken?

Nakkesmerter hører til en af de hyppigste smertetilstande. 13 % af befolkningen har nakkesmerter på et given tidspunkt. Over et livsforløb vil 50 % af befolkningen have haft mindst et tilfælde af nakkesmerter.
 
Kroniske nakkesmerter er lidt hyppigere hos kvinder end mænd, og der er stigende hyppighed af kroniske nakkesmerter med alderen.
Tilbagevendende perioder med nakkesmerter er almindeligt helt fra 20-års alderen.

 

Hvad kan forårsage nakkesmerter?

En lang række faktorer øger risikoen for at udvikle kroniske nakkesmerter. Det gælder især:
• Psykiske forhold og stress
• Uheld med traume mod nakken (piskesmæld)
• Tidligere episoder med nakke-skuldersmerter
• Dårlig kropsholdning
• Arbejdsforhold med mange hurtigt gentagne bevægelser i skulder/overarm, eventuelt i kombination med nakkebøjning og/eller statisk belastning af nakke-skulderåget, i en længere årrække
• Arbejdsforhold med bøjning og fastholden af nakke-skulderågets muskler i stort set samme position i længere intervaller ad gangen. Det kan for eksempel være på baggrund af megen stillesiddende computerarbejde
• Arbejdsforhold med meget kraftfulde bevægelser i skulder/overarm, som ved arbejde, hvor der skubbes, trækkes eller løftes meget med anvendelse af en del muskelstyrke i skulderen (for eksempel ved udbening på et slagteri).
 

Hvorfor får man permanente smerter i nakken?

Nakken består af 7 halshvirvler med mellemliggende båndskiver (discus), som virker som støddæmpere i rygsøjlen. Der er mange små led mellem halshvirvler, og der er også mange ledbånd, muskler og sener. Alle disse strukturer kan ved skader eller sygdomme føre til smerter (se billede af nakkerygsøjlen).
 
Det er forholdsvis almindeligt at have ondt i nakken. Der er dog sjældent en entydig forklaring på, hvorfor nakkesmerter bliver kroniske.
 
I mange tilfælde er der flere enkeltfaktorer som virker sammen. Det kan for eksempel være slidgigt i nakken kombineret med dårlig kropsholdning, lang tids overbelastning af nakkens strukturer som ved kontorarbejde, gentagne bevægelser i fabriksarbejde og lignende.
Andre gange er smerterne opstået uden kendt årsag og man kan have svært ved at sætte ord på, hvordan og hvornår de opstod.
 
Ved kroniske gener spiller især mekaniske og degenerative forandringer (slidgigt) en stigende rolle.
Uheld og fald kan også føre til alvorlige skader i nakken og piskesmæld.
 
En oversigt over nogle vigtige årsager til kroniske smerter i nakken er vist nedenfor:
 
Slidgigt i nakken (spondylose)
Piskesmæld (Whiplash)
Kroniske muskelsmerter
• Følger efter diskusprolaps i nakken
• Små brud på rygsøjlen som følge af knogleskørhed (osteoporose)
• Forsnævring af rygmarvskanalen (spinalstenose)
• Andre gigtformer, herunder leddegigt, spondylitis, Bechterews sygdom
 
Nakkesmerter, der trækker ud i armen, kan opstå som følge af nakkesmerter som ikke håndteres korrekt. Det samme gælder smerter efter en skade. Smerter, der trækker ud i armene, betegnes henviste eller meddelte smerter.

 

Hvordan stilles diagnosen?

Der er tale om kroniske nakkesmerter, når man har ondt i nakke-skulderåget i mere end 6 måneder. Årsagen til smerterne kan være vanskelig at identificere.
 
I langt de fleste tilfælde, hvor man henvender sig med nakkesmerter, kan der ikke med sikkerhed stilles nogen specifik diagnose. I de tilfælde, hvor man er i stand til at stille en diagnose, beror den på lægeundersøgelsen.
 
Lægeundersøgelsen bygger på en kombination af:
1. Din sygehistorie
2. Lokalisation af smerter til nakken
3. Klinisk undersøgelse af nakkens bevægelighed samt ømhed i muskulaturen
4. Evt. billedediagnostiske undersøgelser, såsom røntgen-, CT- eller MR-scanningsbilleder (til diagnosticering af bl.a. slidgigt og rygmarvsforsnævring m.fl.)
 

Hvilke symptomer oplever andre med ondt i nakken ellers?

Kroniske nakkesmerter viser sig ofte ved:
• Diffuse, symmetriske smerter i nakke-skulderåget. Smerterne sidder oftest i begge sider af nakken og skuldrene
• Smerterne forværres ved belastning og bevægelse af nakken og aftager i hvile
• Nedsat bevægelighed i et eller flere af nakkens led
• Ledsagende diffus hovedpine, som stråler fra nakken frem over hovedet til tindingen og panden (spændingshovedpine)
• Træthed, snurren og prikken i armene (henviste smerter)
• Ledsagende symptomer som træthed, koncentrationssvigt, svimmelhed, øresusen

 

Forløb, komplikationer og prognose?

Det karakteristiske forløb for smerter, der bliver kroniske, er, at smerterne bliver vedligeholdt af en eller flere forhold, såsom slidgigt, tidligere nakketraume, piskesmæld, belastende psyko-sociale forhold m.fl..
Oplysninger om piskesmældsskade forværrer prognosen. Op til 40 % rapporterer symptomer 15 år efter ulykken.
 
Bliver nakkesmerter provokeret af et fysisk belastende arbejde, udvikles kroniske nakke-skuldersmerter gradvist i løbet af nogle år efter, at det belastende arbejde er påbegyndt. Her ser man, at sygdommen gradvist forværres med tiltagende smerter i forbindelse med den fortsatte belastning.
 
Hos én af 10 personer med nyopståede nakkesmerter bliver smerterne kroniske, og hos 5 % forårsager tilstanden betydelig nedsat arbejdsevne.
 
Langvarige smerter i nakken kan være lette gener, der ikke påvirker dagligdagen i særlig grad, men kan også være sværere smerter igennem længere tid, som påvirker mange dele af hverdagen.
Der kan være aktiviteter man må undlade, og måske kan man ikke udføre sit sædvanlige arbejde.
Desuden er det meget almindeligt, at kroniske nakkesmerter påvirker humøret, så man føler sig nedtrykt, bliver usikker på fremtiden og måske irritabel over for omgivelserne.
 

Hvordan kan nakkesmerter behandles?

Mange metoder kan anvendes til at behandle nakkesmerter, men der bør skelnes mellem behandlingsformer, som primært har effekt på nyopståede smerter og kroniske nakkesmerter, der har varet længere end 6 måneder.
 
 
Nyopståede nakkesmerter (varighed under 6 måneder)
 
Til behandling af nyopståede nakkesmerter kan anbefales:
• Akupunktur
• Blokadebehandling
• Kiropraktik
• Massage
• Kulde- og varmebehandling
• Smertestillende medicin (især paracetamol og NSAID-præparater)
• Øvelsesterapi (styrke, stræk, bevægelighedsøvelser)
 
Fysisk træning, fysioterapi, psykomotorisk behandling og akupunktur kan være relevante tiltag. De bedste resultater med øvelsesterapi opnås ved superviseret træning, som skal foregå over flere uger, før man kan forvente effekt.
 

Ovenstående behandlingsmetoder har som regel god effekt på nakkesmerter, der har varet kortere end 6 måneder, mens behandlingsformerne ofte kun virker kortvarigt på nakkesmerter, der har stået på længere end 6-12 måneder.

 
 
Kroniske nakkesmerter (varighed over 6 måneder)
 
Til behandling af kroniske nakkesmerter kan anbefales:
• Øvelsesterapi (styrke, stræk, bevægelighedsøvelser)
Guldimplantation (guldakupunktur)
• Smertestillende medicin (især paracetamol, svagtvirkende morfika, antidepressiva og antiepileptika)
 
Øvelsesterapi er vigtigt såvel ved nyopståede – som kroniske nakkesmerter for at undgå en forværring af ledsagende muskelspændinger i nakken. Den smertelindrende effekt af øvelsesterapi på kroniske nakkesmerter er dog begrænset.
 
Kroniske smertetilstande som for eksempel følger efter piskesmæld, samt smerter udløst af skader eller tryk på nerver kan dæmpes med medicin mod epilepsi eller mod depression. I mange tilfælde er det gavnligt at kombinere de forskellige præparater med hinanden.
 
Det er vigtigt, at du får afdækket disponerende faktorer. Sygemelding for længe kan ikke anbefales. Alternative løsninger som aktiv sygemelding og omskoling bør vurderes tidligt.
 
Guldimplantation bør overvejes tidligt, hvis man har permanente eller periodiske nakkesmerter, der har stået på længere end ½-1 år, eller hvor smerterne hurtigt vender tilbage efter behandling med andre behandlingsformer (såsom akupunktur, massage, kiropraktik, øvelsesterapi m.fl.).
 
Guldimplantation er dokumenteret at have langvarig eller blivende smertelindrende effekt på kroniske nakkesmerter hos mennesker. Guldimplantation bør altid overvejes som alternativ, inden man forsøger kirurgisk behandling af slidgigtsbetingede nakkesmerter. Læs mere om andre patienters erfaringer med guldimplantation.
 

Hvad kan jeg selv gøre?

Kroniske nakkesmerter er vanskelige at slippe af med, især hvis der er disponerede faktorer, der vedligeholder smerterne.
 
Nedenfor kan du læse anbefalingerne fra vores læger i smerteklinikken:
 
• Det er vigtig at være aktiv. Lav gerne et dagligt træningsprogram af 5-15 minutters varighed, hvor du stille og roligt bevæger nakken (evt. instrueret af en fysioterapeut). Det må ikke gøre ondt. Anvend evt. smertestillende medicin for at holde smerterne nede.
 
• Vurder om du har for ensformige arbejdsstillinger, og om du kan holde pauser indimellem, eventuelt om du bør tage tid til nakkeøvelser. Overvej om der eventuelt er andre forhold i din livssituation, som bidrager til, at du spænder, og om du kan gøre noget ved det.
 
• Sygemelding skal så vidt muligt undgås, men kan du ikke det, er det vigtigt, at du holder kontakt til din arbejdsplads og får mulighed for at arbejde så meget, du kan overkomme.
 
Hvis du har været sygemeldt, er det meget vigtigt, at arbejdet genoptages hurtigst muligt på det niveau, det lader sig gøre. Det vil hjælpe dig til at blive hurtigere rask igen. Alternative løsninger som aktiv sygemelding og omskoling bør vurderes tidligt.
 
• Guldimplantation bør forsøges ved permanente eller periodiske nakkesmerter, der har stået på længere end ½-1 år, eller hvor andre behandlingsformer ikke har tilstrækkelig effekt på smerterne. Guldimplantation har dokumenteret langtidseffekt på kroniske nakkesmerter.

I Guldimplantationsklinikken har vi mange års erfaring med behandling af kroniske nakkesmerter.

Guldimplantation er en behandlingsmetode, der specifikt er udviklet til at afhjælpe kroniske smerter.

For yderligere information eller tidsbestilling har du kontakte klinikken alle hverdage.
 

 

Synes du godt om indholdet af denne artikel – eller kender du nogen, der har ondt?
Så del artiklen med dine venner
 
Ikke for vores skyld… men for deres skyld!